Kort over Aarhus

 

I det følgende forskellige kort over Aarhus fra 1450 til 1963 hentet fra forskellige kilder.

Se også
Resens Atlas 1675
Gadenavne i Aarhus
Bykort med virksomheder år 1900

Aarhus 1450

Kort Aarhus 1450. Kilde: Viggo J.v. Holstein Rathlou: Aarhus Historisk-Topografisk Beskrivelse, 1920. Original i Andreas K. Jensen: Aarhus By, 1915


Kort Aarhus 1500

Kort Aarhus 1500.
Kilde: J. Hoffmeyer: Blade af Aarhus Bys Historie, 1906


Kort Aarhus 1640

Kort Aarhus 1640.
Maleri af byen. Syd er øverst, nord nederst i billedet. Kilde:
Maleri i Den Gamle By i Århus.


Kort Aarhus 1700

Kort Aarhus 1700
Kilde: J. Hoffmeyer: Blade af Aarhus Bys Historie, 1904


Kort Aarhus 1768

Kort Aarhus 1768
Kilde: Aarhus gennem Tiderne 1939 | Original Pontoppidan: Danske Atlas 1768


Kort Aarhus 1796

Kort Aarhus 1796

 


Kort Aarhus 1796 med byportene indtegnet

Grundrids af Byen Aarhuus 1796. Placering af de tidligere gamle byporte er indtegnet.
Brobjerg Port kaldtes også Frederiks Port, og Brobjerg Gade er nuværende Frederiksgade


Kort Aarhus 1850. Aarhus Købstads jorder

Kort Aarhus 1850. Aarhus Købstads jorder.
Kilde: Bærentzen & Co. Lith. omkring 1850
Fra Århus, Byens Historie 2, 1720-1870


Kort Aarhus 1858

Kort Aarhus 1858.
Kilde: Aarhus gennem Tiderne 1939. | Original i Trap: Danmark, 1859


Kort Aarhus 1875

Kort Aarhus 1875
Kilde: Trap Danmark 1875 | Fra Århus Byens Historie 2, 1720-1870


Kort Aarhus 1898

Aarhus og Omegn 1898. Illustrerede Rejsebøger 25-26. 1898


Kort dele af Aarhus Amt 1900

7. Sabro Herred • 8. Vesterlisbjerg Herred • 9. Hasle Herred
10. Framlev Herred • 11. Ning Herred • 12. Hads Herred

Kort over Aarhus Amt 1900


Kort Aarhus 1901

Kort Aarhus 1901
Aarhus Vejviser


Aarhus Amt 1963

Aarhus Amt 1963