Resen Aarhus-kort 1675

 

Resens Atlas Danicus er en samling beskrivelser og  kort over danske byer fra midten af 1600-tallet.

Peder Hansen Resen

Resens Atlas, Atlas Danicus eller Resens Billedatlas, blev lavet af Peder Hansen Resen i 1675 eller 1677. Det var en topografisk Danmarksbeskrivelse i kobberstik af byplaner og prospekter fra danske byer, illustrationer af slotte og herregårde, bysegl, våben, kirkeudsmykninger, ligsten, runer, våben og meget mere.

Peder Resen Hansen

Peder Resen Hansen (1625-1688) var dansk jurist og historiker. Han blev i 1664 udnævnt til borgmester i København, i 1669 til højesteretsassessor og i 1672 til præsident i København. Som professor forelæste Resen i romerret og som en af de første endvidere i dansk ret. Han udgav en række ældre retskilder og stod bl.a. for udgivelsen af Snorres Edda og Hávamál. Men hans navn er især knyttet til Danmarksbeskrivelsen i Atlas Danicus.

30 bind der brændte

I 1660’erne begyndte Resen på sit arbejde med at samle materiale. Han sendte spørgeskemaer ud til landets biskopper og præster for at få oplysninger om lokale forhold. Materiale blev afskrevet og bearbejdet til et foreløbigt manuskript. Mængden af materiale voksede med tiden til mere end 30 bind. På grund af pengemangel fik Resen imidlertid ikke udgivet sit værk, og manuskripterne blev efter hans død overdraget til Universitetsbiblioteket, hvor de fleste brændte under Københavns brand i 1728.

Gamle kobberplader gemt

Resen nåede imidlertid at få fremstillet kobberplader til sit Atlas Danicus. Dette Atlas har antagelig været tænkt som starten på en udgivelse af de topografisk-historiske beskrivelser, som aldrig blev udgivet. Matematiker Johannes Mejer (1606-1674) havde i midten af 1600-tallet tegnet nogle gode kort over Danmark, som dog aldrig var blevet trykt. Resen brugte bl.a. disse som grundlag for kortmaterialet til Atlas Danicus og fik dem kobberstukket i 1675. Johann Huusman havde i 1674 fået bestalling som Universitetets kobberstikker, og det antages, at alle kort og byplaner til Atlas Danicus er lavet på hans værksted.

Se kortene

Nedenfor er et samlet kort over Århus, som byen så ud i 1670’erne. Endvidere forstørret udgave af del-kortene med tilhørende angivelse af sted- og gadenavne.

Bemærk, at kortet har sydbyen øverst, nordbyen nederst!

Det kongelige Bibliotek ejer i dag fem udgaver af Atlasset fra 1677 og 1695.


 

Resens Atlas Danicus 1675

 


Detalje-kort

1. Domkirken | 2. Bispe Residentzen | 3. Skolen (Katedralskolen) |   4. Gamle Skolehus | 7. Raadhuuset | 8. Torfvet | 16. Skandtz:Vancht som i den Keyserlige rig blef opkast | 17. Toldboden | 18. Harballegård som nu er ikkun en Ladegaard bygget paa den Sted som Slottet fordum har Standet | 20. Aaen |   25. Scholegade | 26. ned ved Aaen | 29. Folmers Gyde | 30. Fischergade |   31. Ofver Aaen | 33. Kannickegade | 34. Trappestie | 35. Immervad
13. Aarhuus Mölle | 14. Aalkisten | 20. Aaen | 26. ned ved Aaen | 27. Broberg | 28. Iens Pedersens Gyde | 29. Folmers Gyde | 30. Fischergade | 35. Immervad | 36. Vestergade | 38. Veyen ned til Möllen | 39. Möllested Gyde | 40. Möllestie | 41. Ved Möllestie | 43. Muncheport eller Bodelgyde | 44. Guldsmids Gade
1. Domkirken | 3. Skolen (Katedralskolen) | 4. Gamle Skolehuus |
5. De gamle Adelige Bischopers Residentsis Sted | 6. de Gamle Bischopers af Schanderborg Bispegaards Sted | 7. Raadhuset | 8. Torfvet | 21. St. Olufs Kirche | 22. Et lidet rindendis Wand som har sit velde af de bancher som ligger Nordvest fra Byen oc löber ned i Stranden | 24. Middelgade (Mejlgade) |
25. Scholegade | 34. Trappestie | 46. Grafverne | 48. Volden | 50. Antiqvistræde | 51. bag Bispegaarden | 52. Rosengade | 53. Haufgyde | 54. Fægyde
10. Vor Frue Kirche | 11. Kloster Hospitalet | 12. Klosters Hafve | 22. et lidet rindendis Wand som har sit velde af de bancher som ligger Nordvest fra Byen oc löber ned i Stranden | 35. Immervad | 36. Vestergade | 37. Skidenstræde |
38. Veyen ned til Möllen | 40. Möllestie | 42. bag Klosteret | 43. Muncheport eller Bodelgyde | 44. Guldschmids Gade | 45. Badstuegade | 46. Grafverne | 47. Pustervig | 48. Volden | 49. Stuersgade |
Århus Domkirke
5. Biskoppens residens.
6. Skanderborg biskoppens residens.
7. Rådhuset.
25. Skolegade.
33. Kannikegade.
34. Trappesti
Lille Torv . Store Torv
8. Torvet – bemærk galgen!
9. Borgerporten.
35. Immervad.
45. Badstuegade.
47. Pustervig
Vor Frue Kirke
11. Klosterhospitalet.
12. Klosterhaven
36. Vestergade.
40. Møllesti.
41. ved Møllesti.
42. bag Klosteret
Havnen
18. Banken hvorpå skibe bygges.
20. Åen.
26. ned ved Åen.
31. over Åen
Aarhus Mølle
13. Århus. Mølle.
14. Ålekisten.
38. Vejen ned til Møllen.
39. Møllestedgyde.
40. Møllestien.
41. ved Møllestien