Stednavnes betydning ved Aarhus

 

Sted- og bynavnenes betydning er ofte meget gammel, nogle tilbage til 1400-tallet eller tidligere. Det er ikke altid indlysende, hvorfra navnet stammer.

Pisselager – et stednavn ved Tranbjerg

Denne liste har et antal stednavne omkring Århus med deres oprindelige betydning, så godt navneforskerne nu har kunne spore dem.


 • A
 • Ajstrup – Anders’ udflytterbebyggelse
  B
 • Beder – græsgang, magtområde?
 • Blegind – den blege (Bleg navnet på Solbjerg Sø eller Århus Å)
 • Borum – bebyggelsen ved kanten
 • Brabrand – kilden ved Bra (oprindeligt navn på Brabrand sø)
 • Brendstrup – udflytterbebyggelsen med stokkene, stængerne
  E
 • Egå – åen ved egene (?
 • Elev – arvegodset som er en græsgang
 • Elsted – bebyggelsesstedet ved ellebevoksningen
  F
 • Feddet – lav landstrækning ved havet
 • Fløjstrup – Fløghs (mandenavn) udflytterbebyggelse
 • Framlev – det foranliggende arvegods
 • Fulden – oprindeligt navn på Giberå; den fulde, vandrige å
 • Fårup – udflytterbebyggelsen ved vejen, overfartsstedet
  G
 • Geding – stedet med gederne
 • Gellerup – den golde udflytterbebyggelse
 • Grundfør – det lavvandede overfartssted
  H
 • Hørret – skoven hvor der dyrkes hør
 • Harlev – manden Harths arvegods
 • Hasle – højen med hasselbuskene
 • Hasselager – marken med hasselbuskene
 • Hinnerup – udflytterbebyggelsen med hinderne (hunhjorte)
 • Hjortshøj – højen med hjortene
 • Holme – (holm er lille ø eller landområde adskilt ved kær, mose )
 • Højbjerg – bakken med høgene
 • Hørning – stedet ved fremspringet
  J
 • Jegstrup – udflytterbebyggelsen ved egeskoven
  K
 • Kasted – det kolde bebyggelsessted
 • Kolt – stedet med de runde bakker
 • Kvottrup – udflytterbebyggelsen med kornet
  L
 • Lemming – stedet med kvistene
 • Lisbjerg – den li-agtige (bjergskråning) bakke
 • Lystrup – Liuts (mandenavn) udflytterområde
  M
 • Malling – stedet hvor der er grus
 • Mundelstrup – Mundflufs (mandenavn) udflytterbebyggelse
 • Mårslet – rydningen i skoven, rydningen med mårene
  O
 • Ormslev – Ormars (mandenavn) arvegods
  R
 • Ravnholt – den lille skov med ravnene
 • Risskov – kratskoven
  S
 • Sabro – sumpen ved den fældede skov
 • Skejby – byen ved fremspringet
 • Skibby – byen hvortil der kan sejles
 • Skæring – den klare (bæk)
 • Skødstrup – Skefs (mandenavn) udflytterbebyggelse
 • Skåde – det høje fremspring, højdedrag
 • Slet – rydning
 • Solbjerg – den solbeskinnede bakke
 • Stavtrup – udflytterbebyggelsen med stavene
 • Studstrup – Studs udflytterbebyggelse
 • Søften – ? (ten > tun: gærde, indhegning, gård, by)
  T
 • Testrup – bebyggelsen der er flyttet ud fra Tiset
 • Tilst – Guden Tyrs/Tis vej
 • Tiset – den til guden (Tyr) viede skov
 • Todbjerg – den tueformede bakke
 • Tranbjerg – bakken med tranerne
 • Trige – de tre egebevoksninger
  V
 • Vejlby – byen ved vadestedet
 • Viby – byen ved skoven
  Å
 • Åbyhøj – den højtliggende by ved åen
 • Årslev – Aars (mandenavn) arvegods

≡ Kilde:
– Bent Jørgensen: Danske stednavne, 2008.