Turist i Aarhus 1898

 

Udsnit af kort over Aarhus 1898

Aarhus have 42.000 indbyggere, et togrejse til København kostede kr. 7,50 på dyreste plads, et hotelværelse på Royal kostede op mod kr. 3, og byens navnkundigste mand var utvivlsomt Prins Niels. Sådan fortæller en turistguide om byen i 1898.

Guiden hed ‘Aarhus og Omegn, Illustrerede Rejsebøger Nr. 25-26’. Her er nogle uddrag af, hvordan man kunne opleve Århus dengang.

Aarhus

Ved den brede, aabne Aarhusbugt, som Kattegattet har indhulet i Jyllands Østkyst, ligge Danmarks næststørte By Aarhus, mod Nord og Syd flankeret af prægtige Skove og omgivet af mægtige Bakkedrag, der allerede tæt udenfor Byen kunne opgive Højder paa 150 Fod og derover.
Indbyggertallet, som ved Aarhundredets Begyndelse [1800] var 4000 og i 1860 11,000, udgør nu over 42,000.

Jærnbane

Fra Aarhus til København Kl. 11.24 (nattetimer), 5.20, 12.02. Takst II 7,50, Takst III 4,50.

Vogne etc.

Fotos fra turistguiden 1898. Havnen. Clemensbro med Domkirken. Pavillonen i Riis Skov

Drosker ved Hotel Royal og Domkirken. En Tur i Byen eller til Banegaardspladsen 65 Øre, Timekørsel 1,35, Rejsegods 10 Øre pr. Stk. Landauer i Byen 1,00, til Ris Skov 2,00.
Omnibus mellem Østbanegaarden og Frederiksbjærg (forbi Hovedbanegaarden) 10 Øre for hele Strækningen, 5 Øre for Dele deraf.

Hoteller

Hotel Royal (paa Store Torv), Omnibus ved Banegaarden 35 øre, Værelse 1,50-3,00, Lys 25-50 Øre, Kaffe 0,75, Table d’hôte Kl. 1, 2 Kr., koldt Bord med varm Ret 1,25 (Kl. 7-11 Fm.). Hotel Skandinavien (ved Store Torv) og Centralhotellet (ved Banegaarden) lidt billigere. Hotel Cimbria (tæt ved Store Torv).

Bade

Nordre Badeanstalt ved Vejen til Riis Skov. Strøm- og Styrtebade. Søndre Badeanstalt tæt Syd for Byen ved Landevejen til Odder. St. Oluf Badeanstalt. Aarhus Vandkuranstalt.

Byen

Naar man fra Banegaarden træder ud paa den store Plads foran samme, befinder man sig lige for Ryesgade. Gadens venstre Hjørnebygning er Centralhotellet, dens højre Hjørnebygning er Frederiksbjærg Apotek. Gaar man ad Ryesgade, altsaa i nordlig Retning, ser man derefter paa Venstre Haand den katolske Kirke, opført i gotisk Renæssancestil (smukke Loft- og Glasmalerier). Bag ved Kirken ligger den gamle Kirkegaard, og bag den igen Rytterkasernen og det militære Sygehus. Ryesgades Fortsættelse er Søndergade, der fører til den anselige Klemensbro, med sit interessante dybtliggende Aaparti, og videre frem til Store Torv. Her ligge Byens to største Hoteller Royal og Skandinavien, og til højre for Torvet den alt overragende, mægtige Domkirke. Syd for Kirken og Domkirkepladsen  og Syd for denne igen Teatret (Et nyt Teater er under Opførelse paa Bispetorvet).

Aarhus’s navnkundigste Mand er utvivlsomt Prins Niels, Søn af Kong Knud Magnussen. Han byggede et Kloster i Aarhus og tilbragte her sit Liv med fromme Sysler. Ved hans Grav skete mange Jertegn, og underfulde Helbredelser fandt Sted ved hellig Niels’s Kilde.

Ris Skov

Inde i Skoven ligger Salonen (Restauration) og Pavillonen (Restauration. Koldt Bord med varm Ret 1,50), hvor der er Regimentmusik hver Onsdag og Søndag Eftm. om Sommeren. En tredje Restauration er Fredinandspladsen, hvor der afholdes Folkefester.

Marselisborg Skov

Turen gøres behageligst pr. Vogn eller med en af de smaa Dampere. Man kører Syd forbi St. Povlskirken, forbi Wallensteins Skanse, nu en mægtig Grusgrav, som mere og mere udvider sig på ”Skansens” Bekostning, derpaa ad Oddervejen forbi St. Nikolaj’s (Niels’s) Kilde og langs Kysten med Udsigt over Bugten. Derpaa drejer man til højre ad Aleen, som fører til Hovedgaarden Marselisborg, hvis ældre Navn var Havreballegaard… Fra Frederikshøj (god), med stor og smuk Have, kan man følge Skovvejen Øst paa til Varna, en nedlagt Vandmølle, og er et meget besøgt Udsigtspunkt (Vejlængde fra Frederikshøj 1200 Alen).

Samsø

Ret interessant er en Udflugt til Samsø, navnlig er Sejlturen fra Aarhus dertil smuk og behagelig, naar den foretages i stille Sommervejr. Man kan rejse fra Aarhus ved Middagstid den ene Dag og være tilbage inden Aften næste Dag. Men ogsaa et længere Sommerophold paa Samsø er at anbefale Folk, der trænge til Ro, Stilhed og kraftige Kattegatbade og som foretrække billige Pensionatspriser.