Aarhus Festuge

 

Århus Festuge startede i 1965 som en ny kulturuge for byen der skulle afløse Rundskuet.

Rundskuet ophørte i 1964 og blev på sin vis overtaget af Århus Festuge.

Det var det konservative byrådsmedlem Inge Ehlers, der på et byrådsmøde i 1964 foreslog, at Århus skulle arrangere en kulturuge mindst en gang årlig. Et forslag som daværende borgmester Bernhardt Jensen tilsluttede sig, da han selv havde haft tanker om en kulturfestival i byen. Forslaget blev vedtaget i byrådet, og festugen blev afholdt første gang fra 4.-12. september 1965 med tilskud på 250.000 kroner fra Århus Kommune.

I 1964 blev den første generalsekretær advokat Erik Lauritzen (født 1924) ansat. Han tog derefter samme år på inspirationstur til Kieler Woche kulturfest, mens hustruen Janne, der var journalist, tog på inspirationstur til Stockholm. Den århusianske journalistelev på avisen Demokraten Ulla Terkelsen blev den første presseansvarlige for Festugen i 1966.

Lam, ballet og brevduer i 1965

Århus Festuge 1965.Spidstegt lam på Bispetorvet

Den 4. september 1965 åbnede borgmester Bernhardt Jensen Århus første festuge på Bispetorvet. Her blev trakteret med spidstegt lam under åben himmel, en polsk ballet optrådte, og der blev opsendt hvide brevduer over byen. I Den Gamle By var der marked og festivitas.

Festugen blev en stor publikumssucces, og er således fortsat hvert år siden med et stort programudvalg, i dag med omkring 1000 arrangementer. Den afvikles altid sidst i august eller først i september.

Blandt de gentagne populære musikindslag gennem årene har været Harmoniorkestret Tonica, der blandt andet spillede i tyrolerteltet ‘Klosterhaven’ på Klostertorvet.

Allerede fra starten har Festugen været under protektion af tronfølgeren, i dag dronning Margrethe 2.

Læs også Frøken Århus

Marselisløbet

Startskuddet er gået til Marselisløbet 1972 fra Tangkrogen

I tilknytning til Festugen har man siden 17. september 1972 afviklet Marselisløbet, et konditionsløb (som det hed dengang) på 12 km gennem Marselisborgskovene. Løbet, der arrangeres af Idrætsklubben Aarhus 1900, er inspireret af Eremitageløbet ved København.

Af de 1700 tilmeldte gennemførte 1407 deltagere dette første løb. Hurtigste kvinde var da Lone Dybdal fra Aarhus 1900 på 46:20 minutter, hurtigste mand Jørgen Hansen fra AGF på 35:55 minutter. De sidste deltagere brugte 2 timer 17 minutter til de 12 km.

Gennem årene har Marselisløbet udviklet sig med mange tusinde deltagere, og løbedistancerne er nu opdelt i 6 km og 12 km.