Hotel Royal

 

Hotel Royal på Store Torv i Århus er byens ældste og fornemste hotel. Hotel Royal i Århus åbnede den 24. maj 1838 af Niels Larsen, der tidligere havde haft Postgaarden i Odense. Hotellet blev bygget på hjørnet af Rosensgade og Store Torv – hvor den såkaldte ‘Kongens Gaard’ havde ligget.

Hotel Royal. Foto omkr. 1890

 

Hotel Royal. Hestedroske til hentning af gæster. Foto. 1905

Ved åbningen blev det annonceret som hotellet med:

 ”34 gibsede Værelser med Kakkelovne, foruden Køkkenet, Vaskerhuus, Spisekammer, samt fornødent Locale til Domerstiquer [det vil sige tjenerskabet], Kjeldere under begge Gaarde, Staldrum til 40 Heste og 34 Køer, foruden Vognremiser.”

I forbindelse med hotellet blev der, som normalt var dengang, drevet landbrug.

Hotellet blev byens fornemste sted. I starten var konkurrencen dog ikke stor, idet der kun fandtes yderligere et hotel i byen, Fullings Gæstgivergaard.

Da Niels Larsen døde i 1850 overgik hotellet til hans søn, og senere til andre familiemedlemmer. I 1873 var salgssummen 105.000 rigsdalere. Til sammenligning kostede dengang en dyrskuemiddag med en halv flaske vin 3 kroner på hotellet.

Nye ejere – store ombygninger

Hotel Royal. Foto 1910

Gennem årene skiftede hotellet ejere flere gange, og blev i 1919 til et aktieselskab. Fra 1926 overtog konsul Frederik Lauritz Viltoft hotellet, og efter ham flere familiemedlemmer. Viltoft har også ledet Hotel Astoria, Hovedbanegårdens Restaurant og National-Scala i København. Han boede i en periode i 1930’erne på Niels W. Gades Vej i Århus.

I begyndelsen af 1900-tallet gennemgik hotellet større ombygninger. Facaden blev fornyet, og det indre fik stuk-udsmykninger, søjler og statelige interiører, udført af Hansen-Rejstrup. Palmehaven med marmorvægge kom til.

Efter Viltofts overtagelse, gennemgik hotellet gennem årene yderligere omfattende renoveringer, blandt andet fik det en glaskuppel over Palmehaven, og i midten af 1920’erne kom der telefon på alle værelserne.

Rød stue og musik

Hotel Royals logo i 1930’erne

I sine velmagtsdage havde Hotel Royal en ”Rød Stue”, som var dronningens egen salon, hesteomnibus til gæsterne, marmorsal, Palmehave, billardsalon, vaskeri og service-station til bilerne.

Der har gennem årene været musik og dans med kendte orkestre. På bordene lå et musikprogram med ikke mindre end 582 numre, som gæsterne kunne vælge imellem. Der var også lejlighedsvis floor-show.  Blandt gæsterne sås jævnligt repræsentanter fra kongehuset.

Lys, støvsugeanlæg og telefoncentral

I en brochure fra hotellet i 1930’erne, beskrev de sig selv sådan:

• Foruden Festsale, Spisesale og Selskabslokaler, findes i Hotellet Læse- og Skriveværelse til Gæsternes Afbenyttelse.
• Hotellet har 110 Værelser med 165 Senge, der alle er forsynede med elektrisk Lys og Telefon, samt de store Udstillingssale for Forretningsrejsende, er om Vinteren opvarmede med Centralvarme.
• Hotellet har egen Køle- og Støvsuge-Anlæg, Konditori og Bageri. Varmt og koldt Vand paa de fleste Værelser. Eget moderne Vaskeri samt Telefon-Central. Udsøgte Vine af fortrinlige Aargange.

Fra hotelbrochure