Peter Gift bodega

 

I M.P. Bruuns Gade 28 i Århus ligger bodegaen ‘Peter Gift’, som i dag i alt væsentligt ser ud som den har gjort i mange år, tro mod den historiske stil. Bodegaens historie går tilbage til midten af 1800-tallet.

 

Lauritz Hansens bodega og vinstue i M.P. Bruuns Gade. Foto 1920’erne

Det startede den 20. november 1850 i Vestergade 3 hvor den 33-årige Carl Ferdinand Schaarup grundlagde en vinhandel. Han indrykkede denne annonce i Aarhuus Stiftstidende:

Onsdag den 20.ds. aabner jeg et velassorteret Viinudsalg i Gaarden Nr. 646 paa Vestergade, ligeoverfor Svane-Apotheket, som jeg herved tillader mig at anbefale til et æret Publ. Ved stedse at holde et godt Lager af gode og med Kundskab og omhu behandlede Vine, samt ved prompte, reel og billig Behandling, skal jeg søge at tilfredsstille Enhver som vil forunde mig Søgning.

Et par år senere kunne Schaarup i en annonce tilbyde kunderne “Kirsebær-Viin og Solbær-Rum á 3 Mk. pr Flaske”. I 1876 købte han ejendommen Vestergade 3 for 80.000 kroner, samme år som han kunne fejre guldbryllup med sin hustru. Carl F. Schaarup døde den 21. oktober 1884. Herefter solgtes forretningen til vinhandler Vilhelm Kofoed, der efter hans død i 1897 videreførtes af enken Mary Kofoed.

Lauritz Hansens vinhandel

Peter Gift. Foto 1967

Omkring 1901 overgik forretningen til H.N. Holten fra København. Men allerede den 17. april 1902 kom den “atter over paa Aarhushænder”, som Aarhuus Stiftstidende skrev. Den blev købt af den hidtidige bestyrer, den 32-årige Holger Behrend  i fællesskab med gymnastiklærer og stabssergent ved artilleriet, den 44-årige Lauritz Hansen. Butikken fik navnet Lauritz Hansens Vinhandel og Bodega, i starten med tilføjelsen Schaarups Eftf. I 1906 fik Lauritz Hansen udskænkningsbevilling.

Fra Vestergade nummer 3 flyttede vinhandlen til Nørregade 49 og herfra til Klostergade 23. I starten var det kun en butik med vinhandel i forlokalet, og ret til at skænke disse vine til gæsterne i baglokalet.

Marselisborg slotspunch

I øvrigt fik Lauritz Hansens kompagnon Holger Behrend allerede i 1903 borgerskab til udskænkning af vin. Samme år fik han af prins Christian tilladelse til at kalde en drik han havde fabrikeret for ‘Marselisborg Slotspunch’. Et aktuelt apropos til Marselisborg slot, som var blevet indviet i 1902. I vinstuen bag butikken i Klostergade skrev Behrend herefter dette vers på væggen: “Gaa i Kloster, blive Munk, nej, det gør jeg ikke. / Men i “Klosterhus” hos Behrend vil jeg drikke. /  Marselisborg Slotspunch I drikke maa, for den kan ingen dødelig staa …”

Hvornår Behrend trådte ud af kompagniskabet med Lauritz Hansen vides ikke, men i 1910 var der skiftesamling over Behrends konkursbo.

Lauritz Hansen blev født den 3. januar 1858 i Turup på Fyn , døde den 15. august 1907 i Århus, 49 år gammel. Boede da Vestergade 3.
Mette Marie Hansen, født Thomsen, Lauritz kone, blev født den 20. december 1866 i Århus.
Lauritz Peter Johannes Hansen blev født 31. juli 1885 i Frederiks Allé 124, døde den 3. juli 1965, 80 år gammel, og boede da M.P. Bruuns Gade 28
• Bent Leo Jensen
og Peter Gift
Bent Leo Jensen (1932-2014) og hans hustru Karin var fra 1973 til slutningen af 1970’erne forpagter af Peter Gift.
Hans havde siden ungdommen haft mange oplevelser i restaurationsbranchen. Uddannet som tjener og receptionist tog han som 21-årig til De Vestindiske Øer for at uddanne det lokale personale på hotellerne dér. Han vendte tilbage i 1955, blev gift og blev i 1959 ansat som receptionschef på Hotel Royal. Fra 1961 til 1970 havde han samme job på Hotel Atlantic. Herefter vendte han tilbage til Hotel Royal, for i 1973 at blive forpagter på Peter Gift sammen med hustruen. Det var under deres ledelse stedet blev populær frokostrestaurant Hustruen Karin døde i 2005 og Bent i 2014, 82 år gammel.

Til M.P. Bruuns Gade

Lauritz Hansen døde i 1907 af sukkersyge, kun 49 år gammel, hvorefter enken Mette Marie Hansen overtog vinhandlen, med sønnen Lauritz Peter Johannes Hansen som daglig leder. Den 1. april 1931 overtog sønnen selv virksomheden, og kom til at drive den i 53 år.

Det var i 1912 vinhandlen og bodegaen flyttede ind i den gamle ejendom fra 1887,
M.P. Bruuns Gade 28, hvor den fortsat ligger. I de første år var adressen opført som nummer 10, hvilket formentlig skyldes en senere omlægning af gadens husnumre.

Farmaceuten Peter Gift

‘Peter Gift’ var ikke det officielle navn, mens Hansen-familien havde bodegaen. Det var et kaldenavn den havde blandt gæsterne. Efter sigende fordi sønnen, der var kendt som Peter Hansen, var uddannet som farmaceut – måske en stambordsskrøne, for Lauritz Peter Hansen er gennem årene flere steder opført som henholdsvis bogholder og prokurist.

I 1965 døde Lauritz Peter Hansen, hvorefter bodegaen var lukket et par år.

Ejendommen, hvor bodegaen ligger, var i mange år, frem til 1965, familien Lauritz Peter Hansens ejendom og bopæl.

Byens bedste, nu også for damer

Nu også for damer

Forretningen genåbnede i 1967 nu med det kendte navn ‘Peter Gift’. Den ny ejer renoverede stedet, og begyndte efterhånden at tilbyde småretter på menuen, som kunne supplere drikkevarerne.

I 2006 fejrede den daværende ejer ‘Peter Gifts’ 100-års jubilæum. Et årstal man måske har valgt, fordi Lauritz Hansen senior i 1906 fik sin første spiritusbevilling.

Jens Brogaard overtog som 56-årig stedet i september 2006. Han havde en fortid som ejendomsmægler. I otte år var han kasserer af og i bestyrelsen for Single Rock Café i Vestergade 58. Han valgte i 2007 at forbyde rygning i lokalet på grund af den nye rygelov, for fortsat at måtte servere mad i lokalet. Senere er der lavet et ekstra lokale, hvor rygning igen er tilladt. Stedet er flere gange siden 2007 kåret som Byens bedste værtshus af Århus Stiftstidende.

I dag kommer der også piger og damer på Peter Gift. I Hansens tid måtte damer ikke komme dér alene, da “de skaber strid”. Tilmed har den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki fået sin egen stamplads med tilhørende navneskilt, fordi hun en aften i 2011 besøgte stedet med nogle veninder efter at have optrådt ved stormagasin Sallings udvidelse. Senere kom der også en Dictes plads, da filmselskabet lånte lokalerne til optagelse af en scene i forbindelse med filmatisering af Elsebeths Egholms krimiromaner. Dicte var filmens hovedperson spillet af Iben Hjejle.

Ejere gennem tiden

Peter Gift i M.P. Bruuns Gade har siden 1912 haft følgende ejere:

 • 1912-1965: familien Lauritz Hansen
 • 1967-1973: A. Nielsen (?)
 • 1973-1977: Søren Nielsen, kaldet ‘Anders And’
  Forpagter var Bent Leo Jensen og hustruen Karin
 • 1979-1991: Kurt Sørensen
 • 1991-1996: Ole Bjerg
 • 1996-2006: Sven Bøgh, der siden 1965 havde haft fiske- og vildtforretning
  i M.P. Bruuns Gade, overtog herefter Peter Gift.
 • Fra 2006: Jens Brogaard