Thorups Bodega

 

Thorups Bodega i Århus er en meget gammel vinkælder. Med rødder tilbage til cisterciensermunkene – måske. Gennem mange år især kendt for sin juleglögg. Bodegaen lå i kælderen til en gammel historisk ejendom Store Torv 3, der har været posthus og rummet postmester Weigners vinkælder.

Thorups Bodega. Foto 1916

Frem til 1885 ved man ikke så meget om vinkælderen, da den blev overtaget Albert Thorup (der ikke er i familie med en anden samtidig vinhandler Anton Thorup i Søndergade og Fredensgade).

I de første år stod Albert Thorup imidlertid opført som vinhandler på adressen Clemensstræde 20, Århus, en adresse der deler gård med Store Torv. Først i 1902 figurerer han på adressen Store Torv 3, som Albert Thorups Bodega. Dette kan måske hænge sammen med denne historie:

De første år har der muligvis kun været vinhandel i kælderen, og ikke udskænkning, for den 20. august 1902 kunne man i Aarhuus Stiftstidende læse: ”Vinhandler Albert Thorup fik Afslag paa Andragende om at drive Bodega (udskænkning for ”siddende Gæster”) i den gamle Munkekælder”.

Men allerede den 22. marts 1903 kunne avisen fortælle, at: ”Den gamle Munkekælder som Vinhandler Thorup har paa Store Torv er nu blev istandsat. Denne morsomme Kælder, der nu vil faa en meget stor Kundekreds, er siden i gaar gaaet ind som et Led i Byens Beværtninger, og den vil under Hr. Thorups kyndige Ledelse blive et søgt Sted.”
Albert Thorups havde fået sin bevilling personligt af justitsminister Alberti – hvilket måske har fremmet sagen.

Damer ingen adgang

Albert Thorup var efter sigende en streng person, som kunne være svær at omgås. Den vrisne Thorup accepterede ikke kvinder i bodegaen. Det siges, at efter en mand en dag havde taget sin kone med ned i bodegaen, blev den lukket og desinficeret.

På vinområdet var han dog ekspert. Hans hjerte blev blødgjort af franskmænd og frankofile danskere. Han elskede franskmændenes sprog og levemåde, og flyttede da også i 1919 til Bordeaux i Frankrig, hvor han de kommende år boede det meste af tiden. Thorup blev en holden mand, der efter 1. Verdenskrig sendte 70.000 kroner til Frankrig til hjælp for de krigsinvalide.

Thorups madeira-varemærket fra 1925

I 1925 fik Albert Thorups Bodega indregistreret et par mærkater som varemærke for henholdsvis portvin og madeira.

Den gamle Albert Thorup fik et sørgeligt endeligt. I de senere år boede han i vinkælderen på Store Torv, når han var i Danmark. Han fik hjerneblødninger, og døde på sindssygehospital i 1939, 79 år gammel.

Sønnen og barnebarnet overtager

Det var sønnen Knud Thorup der efterhånden overtog den daglige ledelse af forretningen under faderens udlandsophold, og efter hans død. Han var et anderledes selskabeligt og hjerteligt menneske – og i øvrigt den anden dansker der erhvervede privat flyvercertifikat. Knud Thorup døde dog ved et uheld i 1942, kun tre år efter overtagelsen.

Herefter overgik stedet til Knuds datter Kirsten Thorup og hendes mand Erik Christensen. Efter en grundig istandsættelse genåbnede de Thorups Bodega i 1953.

Et par år efter genåbningen fik Kirsten og Erik en glögg-opskrift fra en svensk dame, og det blev en kæmpesucces gennem mange år. For mange århusianere et ‘must’ at skulle på Thorups Bodega ved juletid for at smage glöggen, som der i dag konsumeres omkring 250 liter af i julemåneden.

Familiens hemmelige glögg

Opskriften er hemmelig, men dette siges at være den oprindelige:

Perlemelis koges med vand tilsat nelliker og kanel. Det spirituøse forhold er 4 liter rødvin til 2 liter portvin, en halv flaske cognac og en halv flaske snaps. Samt rosiner og mandler.

I 1985 solgte Kirsten Thorup Christensen (død 2006 som 90-årig) og Erik Christensen (død 1991) stedet, efter at have drevet det i over 30 år; hvorefter Thorups Bodega forlod familiens hænder. De følgende år skiftede stedet ejere nogle gange. Man forsøgte blandt andet at lave det til et finere spisested.

Fra 1987 drev ægteparret Hill stedet som oprindeligt, under navnet Thorups Kælder med vine og diverse spiritus. Siden har stedet haft nye ejere.

Læs også Posthuset Store Torv