Kasino-Teatret

 

Kasino-Teatret i Rosenkrantzsgade var i første halvdel af 1900-tallet et kendt forlystelsessted i Århus med varieté og servering.

Kasinos teatersal i 1901

 

Kasinos program februar 1916

Kasino-Teatret i Rosenkrantzsgade, Århus blev opført af arkitekt S.F. Kühnel, og indviet den 7. december 1900. Bygherre var Marinius Olsen, som også var teatrets populære direktør gennem flere år. Det havde plads til 600 mennesker.

Bygningen i Rosenkrantzgade var den første i landet, som var opført udelukkende med varieté-forestillinger for øje.

Kasino (som det blot blev kaldt) var et varieté-og serveringsteater, som gennem årene havde mange forskellige forlystelser: jonglør-optræden, operasang, operetter, kunstcykling, revyer og fransk kabaretkunst med vovede sange og pikant optræden. Der blev også opført folkekomedier som fx ”Forår i Heidelberg”, ”Reservebaronen”, ”Ebberød Bank” og ”Alle mand på dæk” – sidstnævnte med 167 opførelser i 1934.

Efter forestillingen kunne man få natmad i restauranten på 1. sal.

Succes og forfald

Kasinobygningen Rosenkrantzgade. Foto 1909

Teatret var i starten en succes, men fik dog varierende økonomiske problemer gennem årene, blandt andet på grund af konkurrencen med det nyopførte Aarhus Theater. Således var Marinius Olsen en ruineret mand, da han døde i 1912.

Kasino fik dog igen en blomstringsperiode mellem de to verdenskrige, under direktør Richard Mortensens ledelse. Men ved 2. Verdenskrigs udbrud, kom det atter i økonomiske vanskeligheder, selv om man forsøgte sig med både varieté- og teaterforestillinger.

I februar 1943 lukkede så Kasino-Teatret.

Bygningen blev efterfølgende i perioder brugt af turnerende teatre.

Senere overtog Danmarks Radio huset og brugte det til udsendelser. I 1982 flyttede teatret Svalegangen ind i bygningen.

 

Kasinos omfattende varieté-program i 1904
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
PROGRAM

Musikdirektør H.P. Laursen
1. Laurendeau:”The Aid de Camp”
2. E. Ascher: Royal-Ouverture
3. E. Waldteufel: ”En Sommernat”
4. Karin Lundin, svensk Sangerinde
5. Harald Petersen: Bryllupshilsen
6. Ellen og Rosa, Sang og Dans
7. Frl. Nigrita, Wiener-Soubrette
8. Chr. Jensen: Jutta Kvadrille
9. Theodorowitz: græske Luft-Kraft-Akrobater
10. Optræden af Marinius Olsen
11. Kirker: Buffalo Bill Galop
P a v s e
12. Johansen: Gutenberg Marsch
13. Viggo Stybe, Tenorsanger fra det kgl. Theater
14. Morét: Hiawatha, indiansk sommer-Idyl
15. Brødrene Malmsten, svenske Kunst-Cyklister
16. M. Carl: Undine-Polka, Xylophon-solo
17. Ellen og Rosa, Sang og Dans
18. Karin Lundin, svensk Sangerinde
19. Emmy og Charles, ungarske Nationaldansere
20. Slutmusik. T a k   f o r   i  A f t e n
Retten til eventuelle Forandringer i Programmet forbeholdes