Kaserner i Aarhus

 

Aarhus var tidligere Danmarks største garnisonsby efter København. Flere militære regimenter, brigade og kommandoer var i byen. Efter Anden Verdenskrig fik Vestre Landsdelskommando sæde i byen.

Lewerckhusen og Bauditz – Mindegade, Søndergade

Til venstre Sukkerhuset, på hjørnet af de senere H.N. Clausens Gade og Brammersgade. I baggrunden ses Aarhus Kalkværk og Wallensteins Skanse.

Aarhus har siden 1700-tallet været garnisonsby. Dengang blev soldaterne indkvarteret hos private.

Man fik dog med tiden også et par mindre ‘kaserner’, Lewerckhusens kaserne i Mindegade, og Bauditz kaserne i Søndergade, bygget i 1857.

Sukkerhuset – Brammersgade

I 1863 indrettede man ‘Sukkerhuset’ i Sukkerhustoften (nu Brammersgade) til kaserne – bygninger der havde været både klædefabrik og sukkerraffinaderi. Bygningerne kom til at fungere som kaserne frem til 1889.

I 1870 havde byen omkring 1000 fastboende militærpersoner, ud af et indbyggertal på 15.000, og der var brug for yderligere kaserner.

Rytterikasernen – Vester Allé

Rytterikasernen Vester Allé. Foto 1910

Den første egentlige kaserne der blev bygget var Dragonkasernen eller Rytterikasernen – der i 1934 blev omdøbt til Vester Allés Kaserne. Den blev etapevis taget i brug i årene 1875-1878. Ridehuset var dog blevet bygget allerede i 1860 og er den ældste militære bygning i Aarhus. Før dette lå en træridehus i Spanien, der var opført i 1828. Rytterikasernen har blandt andet haft cyklist-eskadroner, et panservognskompagni, og feltartilleri. Kanonerne var oprindeligt hestetrukne, og hestene forsvandt først i 1950’erne. For at kanonerne kunne få plads i Ridehuset, blev der indlagt cementgulv. Vester Allé var besat af tyskerne under 2. verdenskrig.

Fra 1969 begyndte man nedrivning af bygningerne. Byrådet besluttede dog i 1976 at bevare Ridehuset (bygningen ved Frederiks Allé) og Skolekasernen (bygningen ved Vester Allé).

Fodfolkekasernen – Høegh-Guldbergs Gade

I årene 1875-79 blev Fodfolkekasernen i Høegh-Guldbergs Gade bygget i det område der tidligere hed Galgebakken, hvor også et tidligere Krudthus fra 1893 lå. Overfor kasernen lå såkaldte fattighaver, haver der gratis blev udlånt til værdigt trængende familier. På kvisten i kasernens vagthus fandtes den militære brevduestation.

Artillerikasernen – Langelandsgade

Og i 1899 kom Artillerikasernen i Langelandsgade til. På Galgebakken (område der lå lige øst for Langelandsgades kaserne) lå dog i forvejen et krudthus, som blev bygget 1893. Langelandsgades kaserne blev i 1944 bombet af englænderne.

Til Tønder

I august 1978 flyttede de sidste soldater – 2. Telegrafbataljon – til Tønder, og Aarhus ophørte hermed at være en garnisonsby. Høegh Guldbergs Gades Kaserne er nu nedrevet og nogle af de tilbageværende bygninger fra Langelandsgades Kaserne bruges i dag til andet formål.

Artillerikasernen Langelandsgade. Foto 1908

Fodfolkekasernen Høegh-Guldbergs Gade. Foto 1905

Andre militære kommandoer

Herudover har Aarhus også været hjemsted for andre militære kommandoer:

  • Marinekasernen på Kystværnsvej
  • Marinestation Aarhus
  • Søværnets Operative Kommando (SOK). Administrationen lå i BP-huset på Europaplads, mens de operative enheder lå dels i bunkerne i Thorskov ved Oddervej og dels i bunkeranlæg i Havreballe Skov.
  • Hjemmeværnsflotille 307
  • Kvindeligt Marinekorps’ 6. kompagni