Aarhus Rådhus – Negre i kælderen

 

I kælderen på Aarhus Rådhus er der negre fra 2. Verdenskrig! På et par kældervægge er der nogle fantastiske malerier med negermotiver.

≈ Se også Aarhus Rådhus

Negre i Rådhuskælderen. Foto Kurt Lundskov © 2006

Billederne blev lavet i 1944, under 2. Verdenskrig, af den dengang 20-årige Eva Skytte Birkefeldt, som var teatermalerassistent på Aarhus Teater, samtidig med at hun studerede på Kunstakademiet i København.

Billederne blev afsløret ved en fernisering den 12. maj 1944, og blev tilmed omtalt i dagbladet Demokraten. Men avisen undlod, formentlig af krigsmæssige sikkerhedshensyn, at nævne, at billederne var lavet i Rådhusets kælder. Man skrev blot, at det var i Vestre Luftværnskommando i Aarhus.

Demokraten skriver

Demokraten skrev om begivenheden:

”I gaar Eftermiddags fandt en Fernisage Sted i Vestre Luftværnskommando i Aarhus. En anonym Velgører havde skænket Penge til en Udsmykning af C.B.ernes Opholdslokale, der havde nøgne, kolde Vægge.
Paa en baade dygtig og fiks Maade har Aarhus-Kunstnerinden Eva Skytte Birkefeldt fyldt Vægfladerne med Farver og Humør. Luftværnet er flyttet ned til Afrika-Niggerne, som tumler med Forsagere i Ørkenen eller sover foran Indgangen til Beskyttelsesrummet, der har Form af en Negerhytte. Virkningen er ikke kedelig. Et Sted ser man en Skildpadde kravle afsted med en Melding, og onde Tunger paastaar, at dette Motiv symboliserer Statens civile Luftværn, men hvordan denne Tanke kan opstaa, er ikke godt at vide. C.B.erne er vældig glade for deres sorte Kolleger.
Ved en lille Højtidelighed i Gaar takkede C.B.ernes Landsformand, undergruppefører Baunsgaard, fordi man havde tænkt paa Mandskabet. Borgmester Stecher Christensen komplimenterede kunstnerinden og paa Kommandoens Vegne, talte Arkitekt Engelbrecht Madsen. Fra alle Sider var man enige om, at den stillede Opgave var løst paa en udmærket Maade.”

Luftmeldekorps i kælderen

Årsagen til at Eva Skytte Birkefeldt kom i rådhuskælderen var, at Det Civile Beredskab (CB) havde sit luftmeldekorps her. Hendes bror Ib Birkefeldt deltog i dette beredskab. Da kælderrummene var triste at opholde sig i, hvilket CB’erne sommetider gjorde i flere døgn, fik Ib sin søster til at dekorere væggene.

Eva Skytte Birkefelt (1922-2008) flyttede i 1945 til London, hvor hun blev gift med en flyverofficer. Hun blev senere skilt, og gift med skuespilleren Tony Britton (herhjemme kendt fra filmen ‘Den Sidste Vinter’ fra 1960), som hun lavede en buste af.

Renoveret med kærnemælk

Ud over de billeder der kan ses i dag, har der været to vægge mere, som imidlertid er blevet revet ned. Mindet om disse billeder findes i dag kun på et fotografi.

Tidens tand sled efterhånden på billederne, og man havde ikke taget megen notits af dem på Aarhus Rådhus. Men i 2001 kom billederne atter til værdighed, da Aarhus Kommune fik dem renoveret. Ved renoveringen brugte maler Hans Schartau en blanding af kærnemælk og tørfarve.

Kælderrummene er normalt ikke tilgængelige for publikum.


Eva Skytte Birkefeldts slægt

Billedhuggeren Eva Skytte Birkefeldt, født 6. december 1922 i Aarhus, boede da Tunøgade 26, død 16. december 2008 i London. Gift 1. gang med officer Clive Churton Castle (1900-1957), 2. gang med skuespilleren Anthony Edward Lowry “Tony” Britton, (født 1924 i Birmingham).
Evas forældre: organist ved Vor Frue Kirke i Aarhus Knud Skytte Birkefeldt, (født 1887 i Aarhus, død 1970 i Aarhus) og Olga Louise Johnsen, (født 1986 i Hald, død 1967 i Aarhus).
Evas søskende:
Ib Skytte Birkefeldt (født 1924 i Aarhus, død 1986 i Vancouver)
– journalist Lene Birkefeldt, gift Ravnbøl (født 1936 i Aarhus), gift med skuespiller Jørgen Ulrich Ravnbøl (1930-1998). Lene og Jørgen Ulrichs datter: journalist Eva Ravnbøl (født 1965 i Gentofte)

Rådhusets negre. Billeder fra disse to vægge forsvandt, da væggene blev nedrevet