Mejlborg bygningskompleks

 

På hjørnet af Mejlgade og Kystvejen ligger den imposante bygning Mejlborg, der engang har haft byens mest mondæne restauration.

Mejlborg inden branden. Foto 1898

 

Den oprindelige bygning Mejlborg blev opført i årene 1896-1898 på en grund på hjørnet af Kystvejen og Mejlgade, efter tegning af arkitekt S.F. Kühnel . Omtrent dér, hvor den nordlige byport engang havde stået.

Det var et af provinsens største huse for privatbeboelse og byens stolthed, med dens Rosenborg-tårne, trappegavle, karnapper og portaler.

Storbrand og kanonkugler

Men den 18. august 1899 gik det så grueligt galt. På Petersen & Jacobsens Tømmerplads overfor Mejlborg opstod der brand, som hurtigt udviklede sig til en storbrand. 19 ejendomme blev lagt i aske. Blandt disse var Mejlborg, der blev lagt i ruiner.

Branden samlede store tilskuerskarer, og mange betragtede ulykken som en folkeforlystelse. Beværtningerne omkring brandstedet havde stor søgning.

Da man skulle have fjernet Mejlborgs ruinmure, brugte man kanoner. Det 3. Artilleriregiment blev sat ind. Mere end 50 kanonkugler blev anvendt. Men kuglerne gik tværs gennem murene, som dog blev stående. Til gengæld gik det ud over nabohusene, hvor blandt andet ruderne sprængtes. Det blev for meget for naboer, der blev klaget, og rejst erstatningskrav. Man måtte indstille skydningen, og fjerne ruinerne på normal vis.

Mejlborg brænder 18. august 1899 – Ruinerne efter branden

Genopstår som byens mondæneste

Mejlborg blev herefter genopført i næsten samme skikkelse som før branden, igen efter arkitekt Kühnels tegninger.

Restauranten blev genåbnet, og var i mange år en af byens bedste. Om sommeren var der servering på verandaen, og om aftenen var der indendørs koncerter med kammermusik-soireer. Mejlborg var også et yndet sted for damernes eftermiddags-te; de kunne få en te-anretning for 50 øre.

En kort periode omkring 1901 forsøgte man, uden held, at drive hotel i komplekset.

Stedet blev også hyppigt brugt til sluttede selskaber. Klubaftener i Holberg-stuen, og gravøl og -kaffe efter begravelsen på den nærliggende Nordre Kirkegård.

Fra 1907 blev Mejlborgs restauration ledet af C. Bye-Jørgensen, der drev stedet i hen ved 40 år.

Fra 1930’erne begyndte det dog at gå tilbage. Den musikalske underholdning blev nu besørget radio- og grammofonmusik. Til sidst måtte restauranten lukke.

Men den genopførte bygning Mejlborg står endnu.

Mejlborg efter genopførelsen. Den nye restaurant. Foto ca. 1906