Åbyhøj billeder

Dette er en samling af gamle billeder fra Aaby og Åbyhøj  fra starten af 1900-årene til omkring 1920’erne.

Billederne viser gader og huse fra byen Åbyhøj samt gårde, gartnerier og ejendomme rundt om i det gamle Aaby sogn.

→ Se også Tousparkens billeder

 

Gamle postkort fra Åbyhøj

 

Fra den tidligere Vald. Nielsens Boghandel i Åbyhøj.
Postkortene er venligt stillet til rådighed af Gissel Møbler, Åbyhøj

Parti fra Åbyhøj

Julekort fra Silkeborgvej

Frodesvej

Silkeborgvej

Aaby skole

Tværvej

Bakkeallé

Parti fra Åbyhøj

Silkeborgvej

Parti fra Åbyhøj

Fotos af gamle Aaby-gårde Kilder:
– ”Danske Gaarde i Tekst og Billeder”, 1923
– ”Danske Gaarde, III Samling”, 1913.

Arnegården. Matr. 2a Aaby Sogn. Ejer (1923) Laurids Jensen. Nuværende ejer købte i 1919 gården af Sass, der i 1917 havde købt den af sognefoged Christiansens arvinger, i hvis slægts besiddelse gården havde været i mange slægtsled

Aabygammelgaard. Matr.nr. 7a Aaby Sogn. Ejer (1923) Sognefoged Anders Pedersen. Overtog gården i 1883. Den har været i slægtens eje siden 1824, da den som fæstegård fra Lyngbygaard erhvervedes for 500 Rdl.

Aabybækgaard. Matr.nr. 6a mfl. Aaby. Ejer (1923) P. Ladefoged Pedersen. Overtog gården i 1896.

Aaby Vestergaard. Matr.nr. 18a mfl. Aaby. Ejer (1923) Købmand F.C. Adamsen. Købte gården i 1919 af Rasmus Bille.

Vestersøgaard. Matr.nr. 13a mfl. Aaby. Ejer (1923) Jens Nielsen. Købte gården i 1896 af sin fader, som havde erhvervet den i 1865 for 13.000 Rgd. Hovedbygningen er opført i 1902. Avlsbygningerne er opført i 1910.

Glintholm. Matr.nr. 8a mfl. Aaby Sogn. Ejer (1913) Jens Simonsen Jensen, som overtog gården i 1904. Gift med Sine Nielsen. Laurits Laursen som havde fået gården efter sin fader, solgte den i 1900 til jens Jensen, hvis søn (nuværende ejer) overtog den efter først at have bestyret den i 5 år. Ejeren er tillige forpagter af Aabygaard

Armgaard. Matr.nr. 20a mfl. Aaby Sogn. Ejer (1913) Christian Christiansen, som overtog gården i 1882, gift med Mette Marie Nielsen. Gården har i mands minde været selveje. Hestehandler Østergaard mageskiftede i 1881 gården til købmand A.P. Sørensen, af hvem den nuværende ejer Christiansen har købt. Alle bygningerne er opført i 1889 efter ildvaade, da gården udflyttede fra Aaby til sin nuværende plads.

Vidtskue. Matr.nr.4 mfl. Aaby sogn. Ejer (1913) Christian Iversen, som overtog gården i 1913, gift med Hansine Jensen. Jørgen Hansen solgte den i 1911 til Martin Frandsen af hvem den nuværende ejer Iversen har købt. Alle bygninger er opført i 1911 efter ildsvåde.

1930 Tousgården hvis jorder, Tousmarken,
gav navn til Tousvej.
Området er i dag omkring Edw. Rahrs Vej

1915 Åbyhøj mølle.
Hjørnet af Silkeborgvej og Carit Etlars Vej

Åbyhøj-billeder fra 1920’erne I starten af 1920 udgav Holstein Rathlou bogen om ‘Aarhus 1920-1925’. Heri var der også en omtale af Åbyhøj med billeder af forskellige ejendomme. Teksten er uddrag fra bogen. Billedkvaliteten bærer præg af, at bogtrykket er fra 1920’erne.

I Aaby ligger sognets kirke, der er opført 1872-1873.Opført af granitkvadre fra den gamle kirke, der blev nedrevet 1872

Bindingsværkshus i Aaby

Helgesvej. A/S Gasaccumulator fabrikken. Bygget efteråret 1920.

G. Juul Knudsens gartneri på matr. nr. 21b

Helgesvej. Jydsk Marmorfabrik. Anlagt 1919. Engroshandel for bl.a. gravmonumenter

Herløv Harmsens gartneri Frydenvang på Hasle Mark matr. 6e, oprindelig planteskole.

Haslevej. Peter Jensens gartneri, anlagt 1918

Haslevej. Edmund Pehrssons gartneri på matr. 14b, anlagt 1912

Gartneriet Solhøj, gartner Niels Jensen, etableret 1916

Thorvald Espersens gartneri på matr.10a fra Aaby Østergaards jorder, anlagt 1916

Bakke Allé 9. Gartner Schouborgs bolig

Bakke Allé 9. Matr. 17f. K.F. Schouborgs gartneri, etableret 1898

Bakke Allé. E. Bonnesens gartneri. Drivhuset et af de største udenfor København.

Bakke Allé. Gartner E. Bonnesens villa opført 1914

Carit Etlars Vej. Aabyhøj Mølle. Opført 1863 af møller Rasmussen. 1919 solgt til møller Jens Jensen. Solgt 1923 til møller Anders Sørensen

Silkeborg Landevej ind mod Aabyhøj. Vand-, Gas- og Elektricitetsværket til højre

Silkeborgvej. Aabyhøj Forsamlingshus, opført 1904. Med bageri og konditori.

Silkeborgvej 45. Opført 1923. Frk. A. Anthonsens bageri og konditori

Silkeborgvej 33. Opført 1907 af murermester Rasmussen. 1910 købt af gartner Johannes Krath

Silkeborgvej 31, hjørnet af Helgesvej. Opført af slagtermester Sørensen. 1909 solgt til slagtermester Fournais. 1919 solgt til slagtermester Chr. Christensen.

Thyrasvej. Missionshuset Tabor, bygget 1922

Silkeborgvej 29, hjørnet af Helgesvej. Opført 1902 af købmand I.S. Jensen. Solgt 1904 til købmand Jacob Nielsen. Ældste købmandshandel i Åbyhøj.

Silkeborgvej. Hovedgaden i Aabyhøj

På Landevejen mod Århus. Kai Schierups gartneri