Tousvej og Tousparken i Åbyhøj

 

Oprindeligt hed Tousvej Snaabevejen (af snab = skovstrækning). Tousvej fik sit navn i 1889, hvor vejen på et aftegnet kort blev benævnt som “Den saakaldte Tousvej”.

Tousparken 1950

Det var på den tid, hvor der boede 481 indbyggere i Aaby sogn. Navnet stammer oprindeligt fra Toues Mark i Brabrand, fordi vejen førte fra Aaby til disse marker i Brabrand.

Nogle ejendomme  blev i 1842-1843 sammenkøbt og en gård her fik navnet Tousgården. Denne gård var fra 1871 til 1906 ejet af hofjægermester Iver Peter Theodor Quistgaard (1830-1910), der var gift med Severine Elisabeth Ingerslev, datter af C.P.R. Ingerslev til Marselisborg.

Forleddet ‘Tous’ antages af være en navneform af personnavnet ‘Tôki’. Dette ord har formentlig noget med det gammeldanske ord ‘togh’ at gøre, der betyder vidnesbyrd.

Tousgårdens beliggenhed. Den lagde navn til Tousvej nederst på kortet med rødt

Jorderne omkring Aaby var i disse år præget af mange gartnerier. Ved starten af 1900 var der således en snes. I 1942 var det reduceret til 12 gartnerier, hvoraf 5 alene lå på Tousvej. Det største her hed ”Belgrano” (af spansk: god høst) på Tousvej 79 på 5 tønder land. Det meste af arealet blev i 1957 solgt til Boligforeningen Solgården og bygningerne er nu nedrevet. Belgrano producerede Aabyæblet.

I de første år af 1900-tallet besluttede sognerådet, at alle gader og veje i Aaby skulle have et navn, og første gang et gadenavn nævnes i deres forhandlingsprotokol er i 1905 – men Tousvej fik altså sit navn 19 år tidligere.

Tousvej er 1190 m lang – fra Silkeborgvej til Åbyvej i Gl. Aaby.

Tousparkens historie

Aabyhøj Boligforenings kontor. ‘Alle’ medarbejderne i 1959. T.h. forretningsfører Børge Olesen

I 1947 købte Aabyhøj Boligforening jorde på Tousvej af gartner Juul Knudsen, samt tilstødende jorde af gartner Leth Møller. Man satte arkitekt Bering Bryld i gang med at projektere boligbyggeriet Tousparken ( Vis kort).

Første del af byggeriet på 4 blokke – der fik navnet afdeling 5 Tousparken, og er de der ligger på Tousvej – blev opført i årene 1948/ 52 og blev på 90 lejligheder med centralvarme, badekar og indbygget isskab. Endvidere blev der lavet 5 butikker.

Allerede året efter, i 1953, byggede man næste afsnit – der blev afdeling 6 Tousparken. Der var først planlagt 90 lejligheder, men inden byggeriet i 1955 var færdigt, var det blevet udvidet til 120 lejligheder, 34 garager samt en stor legeplads. Man havde i denne forbindelse købt yderligere jorder af gartnerne Larsen og John Madsen. Dermed blev hele Aabyhøj Boligforenings samlede antal boliger forøget til 341 lejligheder(!). I dag har boligforeningen omkring 4.000 boliger.

I 2006 blev Aabyhøj Boligforening sammenlagt med Boligforeningen Solgaarden, under navnet Al2bolig.

Gennem de første år var der mange butikker i og omkring Tousparken: Tousparkens Kolonial Tousvej 61, Tousparkens kiosk i nr. 65 og Richards Blomster i nr. 55. Herudover var der slagter Fisker og Diderichsen i Tousparken 1, Mejeriudsalget Vesterbro i nr. 5, damefrisørsalonen Elegance i nr. 17 og skomager Knudsen i nr. 17.

LÆS MERE
→ Billeder fra Tousparken
Åbyhøjs lokalhistorie

 

Tousparkens servicefunktioner
1. Kiosk • 5. Afdelingskontor • 9. Fodplejer
9. Busstop 22 • 13. Vaskeri • 20. Selskabslokaler
23. Gæsteværelse • 24. Gæsteværelse • 57. Billard
61. Ping Pong Lokaler • 65. og 69. Forretningslokale