Virksomheder og kontorer i Åbyhøj

 

I starten af 1900-tallet voksede butikslivet voldsomt i Gl. Aaby og Åbyhøj. Bydelen fik i denne periode også flere offentlige kontorer.

Den oprindelige Silkeborgvej blev Åbyhøjs strøg

I det følgende fortælles om, hvornår nogle forskellige butikker og offentlige institutioner dukkede op i Aaby sogn og Åbyhøj.


Indold på denne side

De første butikker . Over 100 forretninger i 1940’erne . Offentlige kontorer . Virksomheder og fabrikker . Fabriksvirksomhederne . Mindre virksomheder . Gas og elektricitet


De første butikker

Høkerhandel. I 1890’erne lå på Østergaardsvej nær kirkegården et hus, som var ejet af ringer og handelsmand Niels Hansen og hustru Else Marie, kaldet ‘Tykke-Else’ De havde høkerhandel i en lille butik, som forsynede Aaby med forskellige varer. Konen drev også lidt krohold.

Købmænd. Den første købmand i Gl. Aaby lå på Gellerupvej 10 (i dag Åbyvej mellem Gl. Aaby kirke og Søren Frichs Vej ). Det var Anders Gram der havde butikken. Han var også mælkemand. Omkring 1906 indrettede købmand Jensen kolonialhandel i nyopført ejendom på hjørnet af Frodesvej og Tværvej.

Silkeborgvej i Åbyhøj. Foto 1940

I 1904 blev der etableret en købmandsforretning på Silkeborg Landevej i villa ‘Annaly’ (nu Silkeborgvej 229). Forretningen blev startet af snedkermester Jakob Nielsen og hans hustru Christiane. Her kunne man, udover kolonialvarer, købe isenkram, manufakturvarer og bagerbrød.

Skrædder. Den første skrædderforretning blev etableret i 1906 af J. Jensen.

Bager. Den første bagerforretning blev startet omkring 1907 på Silkeborgvej, dér hvor den gamle forsamlingsbygning nu ligger.

Slagter. I 1907 begyndte P. Sørensen en slagterbutik på hjørnet af Helgesvej og Silkeborgvej.

Manufaktur. I 1912 startede en manufakturforretning på Silkeborg Landevej.

Brugsforeningen. Aabyhøj Brugsforening blev stiftet i 1909. Den første formand var E.V. Hoppe, der i 1916 blev efterfulgt af O.I. Offersen, og den første uddeler var Rasmus Sørensen. I 1940’erne lå brugsen på Silkeborgvej 226 ved Torvet. Senere kom der en afdeling af Brugsen på Henrik Hertz Vej, som nu er lukket. Brugsen, nu Kvickly, flyttede til Haslevej i 1967 og hed først HB Comus.

Over 100 forretninger i 1940’erne

I starten af 1940’erne havde Aabyhøj en kaffe- og legetøjsforretning, en isenkramforretning, en kaffesalon, 7 bagerforretninger, 12 mejeriudsalg, 2 ostebutikker, en fiskehandler, 8 slagterbutikker, en delikatesse-forretning, 2 isboder, 2 Totalforretninger (sæbeudsalg), flere grønt- og blomsterforretninger, 5 manufakturforretninger, 8 skræddermestre, flere systuer, 6 rulleforretninger, 5 skomagermestre, 2 radioforretninger, en farvehandler, en legtøjsforretning, 5 barberer, 2 urmagere, en cykelhandler, en glarmester, 6 installatører, 6 malermestre, 2 sadelmagere, 7 snedkermestre, 11 murermestre, 2 tømrermestre, 2 smedemestre, 8 vognmænd, 2 bogtrykkere, en boghandel på Silkeborgvej 235 og en kiosk på Torvet.

Disse over 120 forretningsdrivende skulle dengang betjene 7.330 beboere.

Offentlige kontorer

Fattighus. I Gl. Aaby var fattighuset indrettet i et hus opført i 1784. Det lå på hjørnet af Kærvej og Åbyvej, hvor der nu er grønt område. I 1884 opførte man sammen med Viby sogn en fattiggård i Viby, kaldet ‘Vidtskue’. Fattighuset på Kærvej blev herefter brugt som husvildebolig og var i drift til 1935. Huset blev dog først nedrevet i 1952.

Den gamle skolebygning på Kærvej som den så ud i 1920’erne. Da var skolen flyttet til andre lokaliteter

Skolen. Indtil 1815 hørte skoleundervisningen i Aaby sogn under Hasle hvor degnen boede. Så børnene måtte tage den lange vej dertil. Fra 1815 foregik undervisningen i Aaby, men først i 1819 fik sognet sin egen skolebygning, som kom til at ligge på Kærvej 21,  på hjørnet af Aaby Kirkevej. Bygningen blev opført af materiale fra en nedrevet rytterstald på Samsø, og var et bindingsværkshus med stråtag. Her blev indrettet skolestue og lærerbolig. Dette hus ligger stadig i Gl. Aaby. I 1901 flyttede skolen til nye lokaliteter få hundrede meter herfra, til det sted, der i dag har adressen Korsagervej 21. Denne bygning blev til præstegård, da man i 1909 flyttede til den nyopførte Aaby skole på Bækgårdens jorder på Aabyvej – det er den nuværende skole på hjørnet af Aabyvej og Søren Frichs Vej. Det var en moderne skole med gymnastikhus og lærerbolig. Den blev med årene udvidet i takt med behovet. I 1959 fik kommunen så yderligere en skole, Gammelgårdsskolen på Carit Etlars Vej i Åbyhøj.

Sygekassen. Aaby Sogns Sygekasse blev stiftet 1. juli 1876, med 47 nydende samt 12 æresmedlemmer. Den blev statsanerkendt i 1894. Som medlem af sygekassen, kunne medlemmerne udover hjælp ved sygdom og barsel, få hjælp til begravelse, medicinske bade, bind, bandager, briller, tandpleje, hjemmesygepleje og medicin. De første år havde sygekassen kontorer dels på Silkeborgvej 37, Odinsvej 2 og Vølundsvej 9.

Læge og tandlæge. Den første praktiserende læge i Aabyhøj kom i 1912, det var Herman Nilsen. I 1934 startede Ina Hansen den første tandlægepraksis.

Apoteket. Aabyhøj Apotek startede den 7. februar 1937 af apoteker J. Walther på Silkeborgvej 226.

Postkontoret Vølundsvej. Foto 1953

Posthuset. Indtil 1912 blev posten til Aaby ekspederet i Århus. Herefter blev der oprettet et brevsamlingssted i Åbyhøj der blev bestyret af pensioneret overpostbud A. Nielsen. Det blev i 1918 omdannet til postekspedition med selvstændig postadresse. Fra 1924 fik postekspeditionen til huse på Vølundsvej 3. I årene 1914-1915 ankom der 100.000 postforsendelser til Aabyhøj.

Biblioteket. Allerede i 1854 var der en bogsamling på Aaby Skole med en bogsamling på omkring 350 bind. Bogudlånet blev i starten varetaget på privat basis. I 1919 blev bibliotekets bogsamling overtaget af Aaby Kommune. I 1928 blev bogsamlingen flyttet til kæmnerkontoret bygning på Thorsvej. I 1937 indviede man så Aaby Kommunebibliotek i den nyopførte administrationsbygning på Silkeborgvej, der blev den først selvstændige biblioteksbygning i Århus forstæder. I 1971 flytter biblioteket så til nuværende bygninger på Ludv. Feilbergs Vej.

Pengeinstitutter. Aarhuus Privatbank åbnede sin første filial i Åbyhøj den 9. juni 1925, først med kontor i posthuset, men herefter på Silkeborgvej 228. Den første bankbestyrer var Jens Nielsen. I 1935 åbnede så Jydsk Handels- og Landbrugsbank en afdeling på hjørnet af Silkeborgvej og Haslevej med E. Sten Larsen som bestyrer.

Brandvæsen. Aaby har fra gammel tid haft to branddamme, den ene i den nordlige ende af byen, den anden ved skolen i den sydlige ende. Indtil 1914 havde brandsprøjten til huse i en bygning ved smeden på Kærvej i Gl. Aaby. Senere blev der bygget et sprøjtehus på Silkeborgvej, hvor den tidligere administrationsbygning nu ligger.

Politiet. Den første politistation blev oprettet i 1922 på Carit Etlars Vej 16, hvor betjent J. Chr. Jensen indbyggede en kachot med jerntremmer i sin egen villa. Stationen flyttede senere til Silkeborgvej 228, og flyttede i 1936 til Silkeborgvej 359 (hjørnet af Ludv. Holbergs Vej). Herfra flyttede den senere til Åbyhøj Torv (Vølundsvej). I dag er nærpolitistationen i Åbyhøj nedlagt.

Telefoncentralen. I 1922 fik Åbyhøj sin telefoncentral. Den blev indrettet i villa ‘Montana’ på Silkeborgvej 227. Den startede med 145 abonnenter, og den første telefonbestyrer var Agnes Grølsted. Centralen blev automatiseret i 1953, og centralnavnet blev ændret til Aarhus Vest

Kommunale Værker er omtalt under Gas og elektricitet.

Hestebus Aarhus-Aabyhøj 1912

Bustransport. I 1903 blev der anskaffet en 8-personers dagvogn med hesteforspand. Den kørte i fast rute hver dag fra Haslevej ved Aabyhøj Mølle til Vesterbro Torv i Århus. Om lørdagen kørte den helt ud til Tousvej. 8 daglige ture hver vej blev det til, og prisen var 10 øre for voksne og 5 øre for børn for en enkelttur. Senere blev det til en Hesteomnibus, kaldet ‘Kanariefuglen’, med 14 siddepladser samt ståpladser. I 1937 fik man så trambuslinje 5 fra Banegårdspladsen i Århus til Åbyhøjs bygrænse ved Tousvej. Den blev nogle måneder senere forlænget ned til Gl. Aaby.
Aaby har sågar haft togforbindelse. Det skete, da der sidst i 1944, efter schalburgtagen af Sporvejenes remise ved Dalgas Avenue, for første og eneste gang blev etableret et trinbræt i Aaby hvor togene standsede. Adgangen til de to ’perroner’ skete via de bevarede rester af den omlagte Gjellerupvej ved vogterhuset og ved tømmerhandelen. Dette arrangement ophørte dog allerede i 1947.

Trafikken i Åbyhøj. I 1934 havde man styr på hvor megen trafik der daglig passerede Silkeborgvej: 998 personbiler, 166 rutebiler, 720 vare- og lastbiler, 97 motorcykler, 59 hestevogne, 3684 cyklister og 1676 fodgængere.

Δ Til Toppen


Virksomheder og fabrikker

Åbyhøj har i årene op til 1940’erne haft en del virksomheder, hvoraf nogle var ganske betydende for beskæftigelsen i kommunen.

Siv og rør var tidligere vigtig for husflidsarbejdet i Aaby

I starten af 1900-tallet kom der gang i virksomhederne i Aaby sogn og i Åbyhøj. Her er et udvalg af de virksomheder, som blev grundlagt i disse år.

Blandt de ældste virksomheder var et teglværk, der fandtes i den sydøstlige del af sognet i 1850’erne. Det blev nedlagt, da statsbanerne i begyndelse af 1860’erne inddrog grunden.

Ved kirkegården i Åbyhøj omkring Gammelgårdsvej var der en lervarefabrik og et pottemagerværksted frem til 1931, hvor bygningerne blev nedrevet.

På Tousvej 101 i Aaby var der en rørvævsfabrik, der fik sine rør fra Brabrand sø. Disse blev brugt til husflidsarbejde i de små hjem, hvor man lavede sivsko, sivmåtter og andet sivarbejde. Fabrikken startede omkring år 1900, og var stadig i drift midt i 1940’erne.

Endvidere havde Aaby nok så væsentligt mange gartnerier. År 1900 var der omkring 20 gartnerier i sognet. I 1942 var dette reduceret til 12, og herefter tyndede det efterhånden ud i det.

Fabriksvirksomhederne

Danish Machine Company
set fra Silkeborgvej (omkr.1911)

Danish Machine Company. Fabrikken blev en af de største virksomheder i Åbyhøj. Den blev startet i 1893 i et lille værksted i Wilstersgade 14 i Århus af I.C. Thygesen & Søn. I.C. Thygesen var i 1870’erne begyndt som landsbysmed på Sjælland. Fabrikken i Wilstersgade lavede hovedsageligt maskiner til træbearbejdning fabrikken lavede. I 1903 byggede han fabrikken på Silkeborgvej i Åbyhøj og virksomheden ekspanderede,  og produktionen kom nu også til at omfatte bl.a. drejebænke til metalbearbejdning. I 1916 blev virksomheden overdraget til Aktieselskabet Danish Machine Company, der havde hovedkontor i København. Med årene voksede virksomheden med eksport til mange lande i verden. og midt i 1940’erne beskæftigede man omkring 135 medarbejdere.

Aabyhøj Jernstøberi på Nordrevej blev bygget og taget i brug  i 1909, også af I.C. Thygesen. Det blev i 1916 overdraget til Danish Machine Company, der drev det frem til 1920. Herefter lå støberiet stille til 1930, hvorefter et blev overtaget af Johs. Petersen. Han videresolgte firmaet til H. Mortensen og Th. Thomsen i 1941.

Aarhus Jernstøberi startede også i Åbyhøj og lå på hjørnet af Silkeborgvej og Thorsvej. Det blev grundlagt i 1902 af støbemestrene Chr. Christiansen og Johan Schønning som et jern- og klokkestøberi. Dette støberi leverede i 1909 kirkeklokken til Landsudstillingen i Århus – der efter udstillingen blev solgt til Aaby kirke. Senere leverede de også kirkeklokken til Aarslev kirke i Brabrand. Støberiet blev i 1918 solgt til Danish Machine Company, og overgik efterfølgende først til Pedersen & Eriksen (der gav det navnet Aarhus Jernstøberi), og herefter i 1941 til H. Mortensen & Th. Thomsen, der drev det videre på Nordrevej sammen med ovennævnte Aabyhøj Jernstøberi.

Blikvarefabrikken Aabyhøj blev grundlag 1903 i Århus af maskinfabrikant H.P. Hansen, flyttede i 1918 til  Thorsvej 25. Han blev sognerådsmedlem i Aaby og medlem af Aarhus Amtsråd. Fabrikken lukkede i 1968.

Møbelfabrikken Sirius startede i Mejlgade 89, Århus i 1917 af snedkerne Reinholdt Petersen, N. Iversen og O. Nordby. I 1923 flyttede virksomheden til Trygvej 1 i Åbyhøj.

Rammefabrikken Jyden (ca.1969)

Rammefabrikken Jyden startede i 1921 af B.P. Ranghøj i Marstrandsgade i Århus.  I 1925 flyttede den til Kastanie Allé i Åbyhøj, og blev med årene udvidet til også at omfatte Hermodsvej 5. Udover billedrammer lavede fabrikken også byggesættet ‘Den danske ingeniør’ samt heste- og kostrigler.

Aabyhøj Møbler blev startet i 1927 Niels Christian Rasmussen i lokaler i Århus. I 1929 flyttede den til Yrsavej 34, Åbyhøj.

Aabyhøj Møbelfabrik startede i 1918 under navnet Aarhus Møbelfabrik af Th. Juul. I 1938 blev fabrikken i forbindelse med udvidelse flyttet til Erik Bøghs Vej i Åbyhøj.

Niels Simonsens Møbelfabrik. I 1939 overtog Niels Simonsen Aabyhøj maskinsnedkeri på Erik Bøghs Vej, der herefter blev omdannet til møbelfabrik.

Aabyhøj Cementstøberi blev grundlagt i 1932 af Anton Nielsen og havde til huse på Haslevej 16.

Børge Thykier med noget personale på Konvolutfabrikken (1932)

Konvolutfabrikken Royal. Blev i 1910 startet i Århus af konsul Børge Thykier. I 1916  flyttede fabrikken til Silkeborgvej 272 i Åbyhøj, hvor det tidligere afholdshotel havde været. I 1940’erne beskæftigede den 60 personer og producerede 300.000 konvolutter om dagen. Det var den eneste af slagsen udenfor København, og Danmarks næststørste. Børge Thykier var medlem af Aaby sogneråd, og var initiativtager til forsamlingsbygningen i Åbyhøj. Fabrikken  lukkede i 1970’erne.

A/S Gasaccumulator. Virksomheden blev oprettet i 1920 i Åbyhøj. Det var en verdensomspændende virksomhed, der også havde afdelinger i Aalborg, Odense og København. Den beskæftigede sig med fremstilling af acetylen og apparater til anvendelse af denne gasart. Den lå på grunden mellem Yrsavej, Agarvej og Hermodsvej.

A/S Jyko var en fabrik for husholdningsartikler som krydderier, bagepulvere og spiseolier, som solgtes til grossister. Den blev etableret i starten af 1930’erne og lå på Hermodsvej 20, Åbyhøj. Bygningerne blev nedrevet i 1995, men virksomheden lukkede nogle år før.

Elbcolit-Fabrikken beskæftigede sig med fremstilling af isoleringsmåtter af glasuld. Den blev oprettet i 1939 og lå på Yrsavej 34, Åbyhøj.

Vituna. Virksomheden lavede fiskeskind og pelsberederi med mere som (i krigsårene) blev brugt til fodtøj, møbelbetræk, frakker, brilleetuier, pudderdåser, punge, snørebånd og meget mere. Den startede i 1942 på Jakob Knudsens Vej 12, Åbyhøj. Det var Th. Bendstrup der var administrerende direktør. Virksomheden holdt dog kun til kort efter krigen, hvor der ikke mere var brug for dens varer.

Brødrene Eskildsens Listefabrik blev grundlagt 1939 i en garage på Allégårdsvej af Poul og Svend Ove Eskildsen. Den flyttede senere til Kingosvej og i 1961 til Sylbækvej.

Frichs Fabrikker er særskilt omtalt under Det gamle Aarhus.

Mindre virksomheder

Af mindre fabriksvirksomheder i Åbyhøj kan nævnes:

Aabyhøj Kurvefabrik på Helgesvej 19.
Polstermøbelfabriken på Frodesvej 14.
Aabyhøj Kølefabrik på Haslevej.
Maskin- og Reservedelsfabrikken på Ludvig Holbergs Vej 22.
Trådvævsfabrikken på Fenrisvej.
Dansk Tvistrenseri på Silkeborgvej 236.
Aarhus Maskinfabrik på Frejasvej

Gas og elektricitet

Aabyhøj Kommunale Værker (ca.1940)

Efter mange forhandlinger, fik de omkring 1500 Aabyborgere den 22. juli 1912 deres gas- og vandværk på Thorsvej ved Silkeborgvej, på det sted hvor tidligere bysmed N.V. Caspersen havde haft sin virksomhed.

Samtidig fik byen 60 gadelygter til gas. Med årene blev det udvidet og fra 1935 leverede man også gas til Hasle.

Året efter kom også elektricitetsværket i drift, så man nu havde samlet Aabyhøj Kommunale Værker på stedet.

 

Δ Til Toppen