Banegårdsgades historie

 

Banegårdsgade i Aarhus blev anlagt i slutningen af 1800-tallet og hed først Stationsvej. Banegårdsgade har tæt tilknytning til jernbanens oprettelse og indvielse den 2. september 1862, og opførelsen af den nye banegårds placering for enden af Fredensgade.


På denne side:
Husenes opførelse | Familiens gade med værthus og strømpeopmaskning  | Banegårdsgades forretninger | Banegårdsgades Sammenslutning | Hartvig Seedorffs Banegårdsgade

LÆS OGSÅ
→ Orla Lehmanns Allé
→ Kriegersvej
→ Aarhus banegårde


Banegårdsgade set fra Frederiks Allé. Foto ca. 1905

Gaden blev anlagt i 1863 og blev i 1869 navngivet Stationsvej af Viby Sogneraad, da den på dette tidspunkt hørte under denne sognekommune.

I september 1863 skrev Aarhuus Stiftstidende:

“Indenrigsmin. har approberet, at der fra Hovedlandeveien mellem Aarhuus og Horsens for Amtsrepartitionens Regning anlægges en mindre Landevei til Aarhuus Jernbanestation med en Bredde af 14 Alen foruden Grøfterne og med en 4 Alen bred Gangsti – omtr. i Skellet mellem Aarhuus og Viby Sogns Grund, dog saaledes at den udgaar Syd for det ved Hovedlandeveien beligg. Huus.”

Først i 1874 fik ”Vejen fra Frederiks Allé til sammenstødet med Fredensgade” sit officielle navn Banegaardsvej.

Banegårdsgade ved Banegårdsplads. M.P. Bruunsgade til højre. Foto ca. 1914

I 1898 søgte beboerne på Banegaardsvej om, at træerne i gaden måtte blive fjernet. Men byrådet ville kun tillade træerne i gadens ene side kunne fjernes, mens ”de Træer ved den Have, der støder op til Kirkegaarden, skal blive staaende”.

I 1899 fik vejen, efter nogen polemik, navneforandring til Banegaardsgade.

I avisen skrev man i 1899:

“Beboerne paa Banegaardsvej har ønsket Navneforandring til Banegaardsgade fordi den nu er brolagt. Lund syntes ikke der var nogen Grund hertil. I Kbh. var der saa mange brolagte Gader, som stadig hed Vej – f.Ex. Gl.Kongevej, men Thorbrøgger og Harald Jensen talte for, og saa gik Byraadet med til det.”

Mursten med den tredje banegårds opførelsesår 1927

I 1927 fik området omkring banegården officielt navnet Banegårdspladsen, som var blevet anlagt mellem 1918 og 1926. I banegårdsbygningen kan man se flere mursten med indgravet årstal 1927.

I slutningen af 1930’erne blev Banegårdsgade delt således, at gaden fra Frederiks Allé til Banegårdspladsen bevarede navnet Banegårdsgade. Gaden fra Banegårdspladsen til Rutebilstationen ved Rosenkrantzgade og vejstykket syd om Rutebilstationen til Dynkarken fik navnet Ny Banegårdsgade.


Banegårdsvej/ -gade. Den senere Ny Banegårdsgade er markeret grøn
Kort fra 1900 og 1925.


Forklaring til numre på kort 1925:

5 – Jærnbaneapotek | 13 – Arbejdernes Forsamlingsbygning | 15 – Kommunal Badeanstalt | 16 – Hovedbanegård | 22 – Aarhus Folkebank | 32 – Bispegaard | 38 – Casino | 48 – Oliemøllen | 49 – Sabroe & Co. | 51 – Statsbanernes Centralværksted | 60 – Hotel Regina | 68 – Rytterikaserne | 76 – Katolsk-apostolsk kirke | 78 – Romersk-katolsk kirke | 96 – Revisions- og Forvaltningsinstitut | 100 – Frederiks Allés skole | 109 – Valdemarsgades skole | 121 – Statue af Dalgas | 124 – Statue af Peter Sabroe | 129 – Skovbys Stiftelse


Husenes opførelse

I Vejviseren for 1875 var der bebyggelse på vejsiden med lige husnumre nr. 2-46, mens der kun var bebyggelse i nr. 1 (ved Frederiks Allé). I 1877 var der bebyggelser i nr. 1, 25, 27, 29 og 35. I 1879 var også nr. 33, 37, 39, 41 og 43 kommet til. Og i 1900 var de øvrige ulige numre kommet til, så hele gadens husrækker op mod kirkegården nu var bebygget, nr. 1-43.

Kvindehjælpen ejede og havde sit hjem for unge kvinder i Banegårdsgade 19 fra 1910-1921.

Gaden med avis, værtshuse, opmaskning og spåkone

Café Danmark i Banegårdsgade. 1960

Min familie-krønike har flere rødder til Banegårdsgade. I 1919 kom første del af familien til gaden, og købte nr. 39. I 1935 byggede de ejendommen Banegårdsplads 18. I 1943 købte de ejendommen nr. 35, som var i familiens eje til 1985. Bedsteforældre, forældre, onkler, kusiner og grandfætre har boet i Banegårdsgade.

I 1950’ernes Banegårdsgade var der et par værtshuse med megen tumult: Café Danmark og Restaurant Skandia. Ofte kom politiet på besøg med ‘salatfadet’ for at hente værtshusenes gæster. Et mere stilfærdigt sted var Kaffebaren Metro, hvor man kunne få en beskedent måltid mad og en kop kaffe – i øvrigt et sted som vist blev brugt af modstandsfolk under krigen.

Børnene fra gaden havde deres store legeplads i Rådhusparken, hvis de ikke havde gadekampe med børn fra dem på den anden side af banen i Istedgade og Dybbølgade.

I gaden var der dagbladet Demokratens bygning med trykkeriet. Man havde også mejeri, en radioforretning, en køleskabsforretning, et par prostituerede, en købmand, et dukkehospital, en tobaksforretning, en farvehandler, en vulkanisør, en genbrugs tøjbutik, en skomager, en rullegardinforretning, en blomsterhandler, en budcentral, en vinhandel og en bager hvor julestegen blev indleveret til stegning.

Der var tilmed en forretning med opmaskning af strømper (ligesom i tv-serien Matador) og en frisørsalon. Der var såmænd også en overgang i nr. 25 en kone, som mod honorar tilbød at spå folk.

For enden af Banegårdsgade, i Frederiks Allé, var der – og er der stadig – en kirke. Det er Katolsk Apostolsk Kirke.

Δ Til toppen

Banegårdsgades forretninger

Et erindringsglimt på nogle af gadens mange virksomheder i 1950’erne. I de angivne husnumre har ikke alle de nævnte butikker nødvendigvis boet der samtidig, men de har boet på adresserne indenfor en kort årrække i perioden 1949-1959.
Før Demokratens bygning blev opført, var der i den ende af Banegårdsgade ned til Banegårdsplads huse med numrene 36-46.
Der startes fra Banegårdspladsen og går mod Frederiks Allé.

De lige husnumre

 • Δ BANEGÅRDSPLADS
 • 38-36. (Banegårdsplads 20, Demokratens hus)
  Arbejdernes Landsbank
  Dagbladet Demokraten
 • 38. Aarhus Radio og Fjernsynsmagasin
  38. Farvehandler Kullberg
  38. Ejendomsmægler Morten C
 • 36. Blonds Mejeri
  36. Evercold køleanlæg
  36. Byskovs bogbinderi
 • 34. Hera Radio
  34. Radiobilen Taxa
  34. Zaka Konfektion
  34. Vaskeri Aka
  34. Cykelforretning
 • 32. Metro Kaffebar
 • 24. Café Danmark
  24. Gulf benzintank
 • 22. Restaurant Skandia
 • 18. Jensens Rulleforretning
  18. Ørnstrands vulkanisering
 • 14. Jens Aage Nielsen Radio og Tv
  14. Glarmester Henriksen
 • 12. Tobaksbutik
 • 10. Pianoudsalg
 • 6. Hotel Astoria (Højskolehotellet)
 • 4-2. Firkløveret Blomster
  4-2. Fyldepenne-centralen
  4-2. Ebbe Nielsens vinhandel
 • ∇ FREDERIKS ALLÉ

De ulige husnumre

 • Δ BANEGÅRDSPLADS
 • 41. (=Banegårdsplads 18)
  Lauges Herremagasin
 • 39. Frisørsalon
  39. Skjold Forsikring
  39. Tandtekniker
  39. Aarhus Brugsforenings Møbellager (bagbygning)
 • 37. Vulkanisør Mott
  37. Poulsen duplikering
 • 35. Opmasknings-centralen Speedomask
  35. Skomager Østergaard
 • 33. Cykelhandler Almskou
  33. Brøndum patentbureau
 • 31. Hansens Kurvemager
  31. Jacobsens Bogtrykkeri
 • 29. Gas- og vandmester Hinge
  29. Is-bar
 • 27. Kurvemager
 • 25. Hauns Afskrivningsbureau
  25. Damefrisør
  25. Østjydsk Salgscentral
 • 19. Kemikaliefabrik Kemol
  19. Børstenbinderfabrik
 • 17. Buchs rullegardiner
 • 15. Sax Konfektion
  15. Vaskeri
 • (Nr.13 findes ikke!)
 • 11-9. Bageri
 • 7. Skomager Hansen
  7. Winkler læder og kludesko
 • 5. Rohbrahns Budcentral
  5. Marskandiser
  5. Urmager
 • 3. Købmand Rudolff (Horsbøll)
  3. Lisbeths Pensionat
  3. Dukkehospitalet
 • 1. Kartoffellageret
  1. Fotografisk atelier
  1. Flamingo cafeteria
 • ∇ FREDERIKS ALLÉ

Frisør Munk, Banegårdsgade 39. 1960

Ebbe Nielsens Vinhandel. Banegårdsgade 2-4. 1960

Aarhus Radio- & Fjersynsmagasin, Banegaardsgade 38.
Ejendomsmægler Morten C. på 1. sal. 1960

Østjydsk Købs- og Salgscentral,
Banegårdsgade 25. 1946

Vin og Tobak,
Banegårdsgade 12. Omkr. 1960

Flamenco Cafeteria,
Banegårdsgade 1/ Hjørnet Frederiks Allé, 1960

Δ Til toppen


Banegaardsgades Sammenslutning

Juleudsmykning i Banegaardsgade, som Sammenslutningen stod for.

Banegårdsgade i Aarhus havde en gadeforening for de erhvervsdrivende fra 1953 til 1991.

Foreningen, som fik navnet Banegaardsgades Sammenslutning, havde til formål at samle alle forretnings- og erhvervsdrivende samt grundejere for blandt andet at bedre belysningen i gaden og sørge for juleudsmykning.

Foreningen holdt stiftende generalforsamling den 5. oktober 1953 på Hotel Ansgar i Park Allé. Stifterne var farvehandler Kullberg, der blev valgt til formand, købmand A. Petersen, købmand Horsbøll, frisør Munck, radiohandler Eriksen, cykelhandler Almskou og læderhandler Winkler. E. Lundskov Jensen var sekretær.

Kontingentet var i starten 60-65 kr. i kvartalet. Herudover skulle grundejere og erhvervsdrivende betale 60 kroner og forretningsdrivende 75 kroner til juleudsmykning plus 25 kroner pr. 5 meter facade udover 5 meter.

Efterfølgende fik man lavet juleudsmykning med guirlander i gaden de næste mange år. Denne stod blandt andre E. Lundskov Jensen og Frede Jensen for. Man overvejede også at få flagudsmykning i gaden, hvilket aldrig blev en realitet, hvilket måtte tilskrives økonomien. Foreningen havde underskud de første fem år.

Foreningen, som senere skiftede navn til Sammenslutningen Banegaardsgade/Plads blev opløst på en generalforsamling den 4. december 1991.

Medlemmerne

Protokol for Banegaardsgades Sammenslutning

Listen over nogle af foreningens medlemmer gennem årene giver et indblik i, hvilke forskelligartede forretninger, der har været i gaden med den beskedne længde på 210 meter.
Året for indmeldelse i parentes:

 • Farvehandler Kullberg, Banegårdsgade 38 (1953) • Købmand A. Petersen, Banegårdsgade (1953)
  • Købmand Horsbøll, Banegårdsgade 3 (1953) • Frisør Munck, Banegårdsgade 39 (1953)
  • Radiohandler Eriksen, Banegårdsgade 16 (1953) • Cykelhandler Almskou, Banegårdsgade 33 (1953)
  • Læderhandler Winkler, Banegårdsgade 9 (1953) • E. Lundskov Jensen, Banegårdsgade 35 (1953)
  • Lauges Herremagasin, Banegårdsplads 18 (1953) • VVS installatør Hinge, Banegårdsgade 27-29 (1953)
  • Vinhandler Ebbe Nielsen, Banegårdsgade 2 (1953) • Radiohandler Eriksen, Banegårdsgade 38 (1953)
  • Bogtrykker Jacobsen, Banegårdsgade 31 (1954) • Ib Sport, Frederiks Allé 43 (1967)
  • Midt-Rens, Banegårdsgade 36 (1971) • Støvsuger Service, Banegårdsgade 25 (1973)
  • Aarhus Kontor Service, Banegårdsgade 3 (1974) • VVS Comfort, Banegårdsgade 6 (197?)
  • Aktiv Banken, Banegårdsgade 20 (197?) • Gravøren v/P. Christensen, Banegårdsgade 36 (1980)
  • Falke Rejser, Banegårdsgade 3 (1980) • Friis rejsebureau Aps., Banegårdsgade 29 (1980)
  • Bagermester Jacobsen, Banegårdsgade 9-11 (1980) • Stil-Huset v/Sv. E. Christensen, Banegårdsgade 24 (1980)
  • Damefrisør O.J. Skou, Banegårdsgade 1 (1982) • Joyce Burger and Ice v/ Fr. Jensen, Banegårdsgade 33 (1982)
  • Spies Rejser, Banegårdsgade 20 (1983) • Frisørmester Olesen, Banegårdsgade 39 (1984)
  • Lædergården v/ H. Madsen, Banegårdsgade 37 (1987) • Compu Guide/Revision v/ P. Bille og K. Hundsbøll, Banegårdsg. 7 (1987)
  • Video Paladset, Banegårdsgade 1 (1987) • Stadsingeniørens Kontor, Orla Lehmanns Allé 1 (1987)
  • Aarhus Kopi Service v/B. Rasmussen, Banegårdsgade 14 (1987) • Frydendahl Hi-Fi, Banegårdsgade 4 (1987)
  • Lady Look, Banegårdsgade 10 (198?) • Skive Sparekasse, Banegårdsgade 24 (198?)

Δ Til toppen


Banegårdsgade og Hartvig Seedorff

Seedorff: Gennem Barndommens Gade

Banegaardsgade 1958. Tegning af Ole Sværdpiil, i Seedorffs bog

Den århusianske forfatter og lyriker Hans Hartvig Seedorff (1892-1986) har skrevet en fin lille bog om Banegårdsgade i Aarhus, og om hans opvækst i byen.

Bogen ‘Gennem Barndommens Gade’, der blev udsendt 1958-1959 i 700 nummererede eksemplarer, giver en fint tidsbillede fra tiden omkring 1900.

Hartvig Seedorff blev født i Ryesgade, men flyttede omkring 1893 til Banegårdsgade nummer 22.

Her bringer jeg nogle få uddrag fra bogen, hvor han fortæller om Banegårdsgade og nabolaget, og hvor gadens geografi beskrives:

» Jeg kan ikke have været stort mere end et Aar, da jeg blev omplantet til Banegaardsgade – eller Banegaardsvej, som det dengang hed […]

» Det kunde ske, at vi tog den store Slædetur fra Frederiks Allé helt ned til Baanegaarden, men Betjent Aagaard holdt ikke af det […]

» Soldaterne, der plejede at ”stille” i Orla Lehmanns Allé og faa uddelt deres Kommisbrød, fik travlt med at gaa Banegaardsvejen op og ned og skotte – som tilfældigt – til de flyvende Nederdele […]

» Herlige Tumlesteder havde vi i Brændselshandler Knudsens Lagerplads og i Trælasthandelen paa Orla Lehmanns Allé, hvor Duften af sjældne Vedsorter, Citron- og australsk Violtræ, tog os ud paa lange Drømmerejser. Indkørslen til Knudsen’s var markeret af to majestætiske Kastanjer – en Relikt vil jeg antage fra de Dage, da Banegaardsvejen virkelig var en Vej. Et Minde herom var nok ogsaa de dybe Rendestene, der var begyndt som Grøfter […]

» I Kriegersvej laa der et Maskinsnedkeri med Hul i Muren til Indføring af Brædder […]

» Og saa var der Sukkerkogeren, Sukkerkoger Nielsen, som boede inde ved siden af… Paa Banegaardsvej repræsenterede Sukkerkogeren Fremskridtet. Ikke saa meget fordi han lancerede en forholdsvis ny Industri, men fordi han dyrkede Cykelsporten med en næsten hæmningsløs Begejstring… Den søde Duftbrise fra Nielsens Kælder sidder mig endnu i Næsen […]

» Min Dragning mod Beg fik jeg tilfredsstillet, naar jeg besøgte Skomager Nielsen, der kun for en Tid hørte med til Banegaardsvej. Det Værksted, han arbejdede i laa lige om det højre Hjørne, før man kommer til den katolsk-apostolliske Kirke […]

» Saa drog Einar og jeg afsted for at ”tænde” i Nielsens Distrikt. Vi var udrustet med en lang Stang, som øverst oppe var forsynet med en Krog og en Blikindretning, en slags flad Æske, der værnede om Flammen. Det gjaldt om oppe i Lygtehovedet at finde den lille Metalring, der skulle trækkes ned, men naar det var lykkedes, kom Gassen strømmende, og Lygten tændtes […]

Δ Til toppen