Gadenavne i Aarhus

 

Aarhus har haft flere gamle gader, der med årene enten har skiftet navn eller er forsvundet. Mange navneskift skete i sidste årti af 1800-tallet, og igen i slutningen af 1930’erne.

Gadeudsnit år 1900

I 1899 navngav Århus byråd på én gang en hel masse gader, som endnu ikke var anlagt, men kun var projekteret på planer over byens udvidelse. Det samme skete i 1932, hvor en række gader på Frederiksbjerg blev navngivet, endnu inden de var anlagt.

Nogle af disse planlagte gader kom til at hedde noget andet, da de var blev anlagt.

Eksempelvis gaden syd for Sct. Pauls Kirkeplads, der fik navnet Jyllandsgade i 1899. Da gaden skulle anlægges, gav men den i 1901 navnet Hans Broges Gade.

Gadefortegnelsen

Den efterfølgende fortegnelse indeholder gader og veje i Århus, gamle som nye, frem til 1950. Mange af de gamle gader eller gadenavne eksisterer ikke mere. Den viser hvornår gader blev anlagt og navngivet – tidspunkter der ikke altid var sammenfaldende. Flere gader og veje har i første halvdel af 1900-tallet været planlagt og navngivet, mens de aldrig blev anlagt.

Materialet er blandt andet baseret på ‘Aarhus By’s Gader og Veje 1948-1950’, som blev udgivet af Stadsingeniørens kontor i Århus Kommune. Og dels Johs. Kadsted som i 1943 udgav ‘Gadenavnefortegnelse for Aarhus’. Kadsteds fortegnelse omfattede “alle af Byraadet vedtagne eller anerkendte Gadenavne.”

Skrivemåden for gaderne er hovedsageligt den, der blev anvendt i fortegnelserne. Således også aa i stedet for å – men dog placeret sidst i alfabetet.

Kadsteds navnefortegnelse

Johs. Kadsted lavede i juni 1943 en ‘Gadenavnefortegnelse for Aarhus’ på 35 maskinskrevne sider. Niels Johannes Nielsen Kadsted, der var født 1882 i Aarhus, var konstruktør ved Stadsingeniørens Kontor i Aarhus Kommune, muligvis tilknyttet Vejnavneudvalget, og lærer ved Teknisk Skole.

I Gadenavnefortegnelsen skrev han indledningsvis:

»…Endnu 1850-60 fandtes i Byen knap 30 Gader, mest snævre og korte, nu 1943 mere end 500 navngivne Gader… Ved kommunal Foranstaltning fornyes for Tiden en Del af Byens Gadeskilte, saa Skiltene vil vise sig i en ensartet Retskrivning. Gadeskiltene vil da, saafremt det af Byraadet vedtagne Navn er rigtigt gengivet, være Forbillede for al Offentliggørelse af Byens Gadenavne, den Rettesnor private- og offentlige Institutioner maa følge…«.
Og supplerede med nogle synspunkter:
»…Det synes dog mærkeligt, at ikke en af hine Tiders Stormænd af sin Samtid er erindret ved et Gadenavn. Aarsagen hertil kan maaske søges deri, at ingen Stormænd, bortset fra Prælater, har haft fast Bopæl eller Virke i Aarhus By. Betimeligt kan det synes, at Biskop Peder Vagnsen havde været mindet, omend kun ved et Gadenavn i den indre By, idet Sct. Clemens Staden dog er vokset op omkring det af Peder Vagnsen anlagte Storværk, Domkirken.
I ældre Tider har man, som de oprindelige eller benyttede Navne viser, ogsaa ændret forskellige Navne og ikke altid til det bedre. Det kan endda ofte synes, som om bestemte Gader har været betegnet ved flere Navne. Aarsagen hertil maa da antagelig være, at et Gadenavn er opstaaet i Folkemunde som henvisende Stedbetegnelse og ikke, som af Nutiden krævet, højtideligt vedtaget af Byens Raadmænd. En Nødvendighed i et større Samfund.«

• I 2018 findes der omkring 3000 gade- og vejnavne i Aarhus.

Se også gamle kort over Aarhus


Gade-register

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N .

O . P . Q . R . S . T . U . VW . Y . Z . Æ . Ø . Å


A –
↑ Til gaderegister
Gammelt navn Anlagt
/ Navngivet
Nyt navn
Ny navngivet
Bemærkninger
Abildgade 1939/ 1939
Absalonsgade 1885/ 1885 Efter biskop Absalon
Adelvejen Dynkarken Før 1858 Gammel betegnelse for Dynkarken
Adolph Meyers Vej 1938/ 1937 efter apoteker, byrådsmedlem
Aldersrovej 1885-1899/ 1887 Efter Villa Aldersro opført omkr. 1870
Allingevej -/ 1947
Almindingen -/ 1947
Amaliegade ca.1850/ før 1858
Ambrosius Stubs Vej -/ 1945 Dansk digter
G.C. Amdrups Vej 1926-28/ 1939 Efter søofficer og polarforsker
Amerikavej Anholtsgade 1902
Amtmandstoften, Diagonalgaden Ny Banegårdsgade 1939 Det tidligere godsbaneterræn ved nuværende Rutebilstation
Se Ny Banegårdsgade
Andersensgade Bøgegade 1897
Anholtsgade ca,1875/ 1902 Til 1902: Amerikavej
Ankersgade 1931-37/ 1939 Efter løjtnant under Dybbølslaget
Arendalsvej 1926/ 1927
Arnagervej -/ 1946
Artillerivej -/ 1940  

 

Gammel markvej, lå langs artillerikasernen Langelandsgade
Assensgade 1907/ 1907
Asylgade, Asylvej 1875/ 1929 Hans Hartvig Seedorffs Stræde 1978 Efter børneasylet der lå her.
Til 1893: Pistolstræde
Til 1939: Asylvej
Fra 1978: Hans Hartvig Seedorffs Stræde
→Læs om Asylgade
Augustenborggade 1939/ 1939
Auktionskajen -/ 1944
B –
↑ Til gaderegister
Gammelt navn Anlagt
/ Navngivet
Nyt navn
Ny navngivet
Bemærkninger
Badegyde, Badevej Nedlagt, lå i Spanien ved belysningsvæsenet
Badstuestræde ca.1400/ før 1858 Badstuegade 1858 I 1796: Badstuestræde
Her fandtes badstuer, som blandt andre Kong Hans (1481-1513) besøgte
Bag Beddingen -/ 1930 På Sydhavnen
Bag Borgporten Tidligere Kjødtorvet
Bag Klosteret Klostergade Før 1858 Lå ved Grønnegade og Klostergade
Bag Risgaard Rosensgade Før 1500
Bag Svømmehallen Tidligere del af Toldbodgade
Bagvejen Egegade 1897
Bakkevænget -/ 1941
Balticagade -/ 1930
Banegaardsvej ca. 1870/ 1899 Banegårdsgade 1899 Til 1874: Banegaardsvej
Læs om Banegaardsgade
Banegaardspladsen 1862/ 1927
Barbergyde, Barbergade, Barberstræde Sct. Clemens Stræde 1896
Bartholins Allé 1862/ 1927
Barthsgade 1902/ 1904 Efter tysk officer
Basballebro Immervad Før 1796
Bergensgade 1901/ 1910
Bethesdavej før 1877/ ca. 1900 Efter Kvindehjemmet Bethesda opført 1897
Biblioteksgade 1898/ 1898 Emanuel Sejrs Gade 1965 Ved Statsbiblioteks nordside
Birkegade 1925/ 1927
Birketinget 1909/ 1939
Bispegade før 1300/ – Bispegade 1872 Tidligere plads foran Bispegården, Førte forbi den sidste katolske Bispegård “Aarhus Gaarden”. Også kaldt Kjødtorvet
Bispetorvet 1880/ ca.1885 Tidligere plads foran Bispegården, nedrevet 1880.
Har været kaldt: Kjødtorvet
Navnet flyttedes fra Sct. Clemens Torv
Bissensgade 1899/ 1899 Efter dansk billedhugger
Blegepladsen Åboulevarden 1934 En del af den lå ved Åboulevarden
Blaamejsevej 1926/ 1939 Til 1939: Maagevej
Blegdammen 1912/ 1913 Efter tidligere blegeplads
Bodelsgyde Gammel Munkegade Før 1796
Bogensegade 1907/ 1918
Borggade 1930/ 1930
Borgmester Jacob Jensens Gade -/ 1946 Indtil 1946: Olaf Hansensvej
Borgporten
før 1300/ før 1594 Oprindelig Voldport ved Immervad til den daværende befæstede Aarhus by.
Tidligere omkring 1450: Torvegade
Borgporten (torvet ved) 1914. Brolagt 1925-1926 /-
Borneovej
-/ 1944
Bornholmsvej
-/ 1947
Borupsgade Morten Børups Gade 1887 1887 navngivet: Morten Børups Vej
Brammersgade 1885/ 1889 Efter Biskop i Aarhus
Brandzonevej Nedlagt. Lå ved Slagtehusvej- Celebesvej
Brendstrupvej Langelandsgade 1899 Vej mod Brendstrup, nordvest for Aarhus.
Hed indtil 1879 Brendstrupvej
Brobjerggade Frederiksgade 1824
Brogade ca.1870/ 1868 Gade til Dampskipsbroen
M.P. Bruuns Bro 1862/ – 1922-23 Nedrevet. Ny bro opført 1922-23
M.P. Bruuns Gade omkr.1870/ 1875 Efter dansk politiker og købmand
Bygvangen -/ 1941
Bülowsgade nordlig del 1885
sydlig del 1901/ 1878
Efter dansk general
Bøddelgyde Gammel Munkegade Før 1796
Bøgebjergvej -/ 1940 Vejen blev ikke anlagt
Bøgegade før 1890/ 1897 Tidligere: Andersensgade
Børspladsen Uofficiel betegnelse for del af Havnegade
C –
↑ Til gaderegister
Gammelt navn Anlagt
/ Navngivet
Nyt navn
Ny navngivet
Bemærkninger
Carl Bertelsens Gade 1934/ 1932 Efter købmand og byrådsmedlem
Carl Blochs Gade 1899-1905/ 1899 Efter dansk maler
Carsten Hauchs Vej 1923/ 1909 Efter dansk digter
Celebesvej -/ 1944 Havneområdet
Ceres Broen 1934-35/ – Ved Thorvaldsensgade
Christen Købkes Gade 1925/ 1928 Efter dansk maler.
Tidligere: Vinkelvej
Christianiagade 1901/ 1910 Oslogade 1910 Oslogade: Randersvej-Bergensgade
1943/1943 resten af Oslogade
Christiansgade 1898/ 1898 Efter kong Christian IX
Chr. Filtenborgs Plads 1903+04/ 1929 Efter købmand og byrådsmedlem
Chr. Kiers Plads Nordsiden 1918
Sydsiden 1922/ 1918
Efter overretssagfører og byrådsmedlem
Chr. Molbechs Vej -/ 1946 Dansk digter
Chr. Richardts Vej 1906/ 1909 Digtervænget 1942 Efter dansk digter
Chr. Winthers Vej Aarestrupsvej 1940 Ikke den nuværende Chr. Winthers Vej i Åbyhøj
I dag Emil Aarestrups Vej
Chr. Wærums Gade 1929/ 1928 Efter dansk konsul og byrådsmedlem
H.N. Clausens Gade 1885/ 1887 Efter dansk politiker
Cort Adelers Gade Sydlige del 1899
Nordlige del 1920/ 1901
Efter dansk søhelt
Cykle- og gangsti øst for Riis Skov 1876-1935
D –
↑ Til gaderegister
Gammelt navn Anlagt
/ Navngivet
Nyt navn
Ny navngivet
Bemærkninger
Dagmarsgade ca.1885/ 1889 Thomas Jensens Allé Lå ved Valdemarsgades skole
Efter kejserinde af Rusland, datter af Christian IX
Dalargade -/ 1944
Dalgas Avenue 1902-04/ 1900 Efter hedens beplanter Enrico Dalgas
Dalgasvej Montanagade 1903
Dampskibsbroen 1868/ 1930 Første anlægsplads for dampskibe i indre havn
Damvejen -/ 1933 Mellem Ørneredevej og Oddervej i Marselisborg skov
Dannebrogsgade ca.1888/ 1898 Hørte oprindeligt under Viby kommune
Til 1898: Kunstvej
Danziggade -/ 1930
Den Døde Mands Vej Ved Viborgvej. Var parallelvej til Silkeborgvej. 890 m lang
Den Gamle Vej Ældgammel Mellem Morvadsvej og Ørneredevej i Marselisborg skov. 400 m lang
Det Store Torv Store Torv Før 1796
Diagonalgaden, Amtmandstoften Ny Banegårdsgade 1939
Dollerupvej 1930-36/ 1931 Efter by Dollerup ved Viborg, der var hovedsæde for gadens Trikotagefabrik
Domkirkepladsen omk.1200, anlagt 1927/ før 1867 Anlagt på Domkirkens tidligere kirkegård
Dr. Margrethesvej
(Dronning Margrethes Vej)
-/ 1904 Grenåvej Hed Dr. Margrethesvej 1903-1939 fra Skovfaldet til bygrænsen
Efter Dronning Margrethe I.
Dybbølgade
1870/ 1875 Minde om stormen på Dybbøl i 1864
Dybkærvej
1930/ 1931 Vejen til daværende landejendom Dybkjær
Dynkarken
før 1600, omlagt 1888/ før 1858 Tidl. Dynkarkeriet, Dynkerchet, Dynkærchen
→ Læs mere om Dynkarken
Dyrehavevej
1932-37/ – Ingen relation til nogen dyrehave
E –
↑ Til gaderegister
Gammelt navn Anlagt
/ Navngivet
Nyt navn
Ny navngivet
Bemærkninger
Eckersbergsgade 1919-30/ 1899 Efter dansk kunstmaler
Edv. Blaumüllers Vej -/ 1943 Forfatter
Egebæksvej
-/ 1940
Egegade
før 1890/ 1897 Indtil 1897: Bagvejen
Ekspresvej Fuglesangs Allé 1927
Ellemarksvej 1932-38/ 1932 Efter vejen til Ellemarken ved de Mezas Vej
Elmegade
før 1890/ 1897 Indtil 1897: Lillevej
Elverumsvej -/ 1947
Emmervad Immervad Før 1796
Eskimovej 1942/ 1942
Estlandsgade -/ 1930
Eugen Warmings Vej
1920-36/ 1922 Efter dansk botaniker
Ewaldsgade 1899/ 1899 Efter dansk digter
F –
↑ Til gaderegister
Gammelt navn Anlagt
/ Navngivet
Nyt navn
Ny navngivet
Bemærkninger
Fabriksstræde Amaliegade 1857
Falkevej
1926/ 1939 Indtil 1939: Tranevej
Falstersgade 1894/ 1897
Farsundsvej 1940/ 1940
Farvergade Møllegade 1916
Fasanvej
1935/ 1927
Fattiggårdsbakken Vester Allé 1888
Finderupvej 1936-37/ 1942 Dansk historisk stednavn
Finlandsgade -/ 1943
Finnedalsvej -/ 1947 Tidligere: Sorte Odde
Finsensgade 1904-35/ 1904 Efter dansk læge
Fiskernes Gade før 1500 Fiskergade Før 1796
Fiskergyde
før 1500/ før 1796 Passagen
Fiskerikajen -/ 1944 Ved lystbådehavnen
Fiskerivej
-/ 1944 Ved lystbådehavnen
N.J. Fjords Gade 1909/ 1908 Efter dansk landøkonom
Folmers Gyde omkr. 1600 Tidligere sidevej til Frederiksgade
Fredensgade 1849/ 1850 Efter minde om fredsslutningen 1850
Fredens Torv 1849/ 1850
Fredericiagade omkr.1870/ 1875
Frederik Barfoeds Vej -/ 1943 Efter dansk forfatter
Frederiks Allé gl. landevej omkr.1870/ 1872 Efter kong Frederik VI
Frederiks Allé Broen 1862 Frederiksbroen Ombygget 1924. Nu kaldet Frederiksbroen
Frederiksbro
Tidl. erstatning for Basballebro ved Immervad
Frederiksbjerg Torv 1899/ 1899
Frederiksgade Bebygget før 1300. Ombrolagt 1872 / 1824 Til 1796: Broberggaden. Til 1824: Brobjerggade (Brobjergvej).
Navn ændret efter tilladelse fra kong Frederik VI
Frederikshaldsgade omkr.1910/ 1905
Fridtjof Nansens Vej 1924/ 1926 Efter norsk professor og polarforsker
Frue Kirkerist Klostertorv 1939
Frue Kirkeplads
omkr.1600/ før 1867 Anlagt på kirkens gamle kirkegård.
I 1541 ændrede kirken navn til Vor Frue Kirke
Frydenslundsvej 1919-20/ 1921 Efter skovfogedbolig ved indgangen til Marselisborg skovs nordøstlige del (nuværende Strandvejen ved Hotel Marselis)
Fuglebakkevej 1936/ 1939 Til 1939: Glentevej
Fuglesangs Allé 1936/ 1927 Tidligere populært navn Ekspresvej efter daværende villa
Fynsgade 1886/ 1891
Fægyde Nørreport 1939 Fra Mejlgade – Studsgade
Fænøgade omkr.1875/ 1939 Til 1939: Nyvej
Færøgade 1917/ 1930
G –
↑ Til gaderegister
Gammelt navn Anlagt
/ Navngivet
Nyt navn
Ny navngivet
Bemærkninger
Galgebakkevej Ny Munkegade 1882
Gammeltorv Lille Torv Før 1796
Garvergyde, Garvernes Gade Møllegade 1916
Gasværksvej
-/ 1930 Øst for Gasværket
Gasværksvej
1897/ 1910 Syd for Gasværket
Gebauersgade 1930/ 1899 Efter dask dyremaler
Gentoftevej 1918-19/ 1920
Gerlachsgade 1910-31/ 1918 Efter dansk general
Gertrud Rasks Vej 1924/ 1924 Efter Hans Egedes hustru
Geysergade 1917/ 1929
Glentevej Fuglebakkevej 1939
Godfred Hansens Vej -/ 1939 Efter dansk viceadmiral og polarforsker
Godhavnsvej -/ 1942
Godsbanegade Janus la Cours Gade 1928
Godthaabsgade omkr.1870/ 1875 Måske fordi vejen førte til det nyopførte Amtssygehus (“godt håb”). Der lå også et mejeri “Godthaab” ved Jægergaardsgade
Gotlandsgade
-/ 1944
Graven
Før 1500/ før 1594
Grenaa Landevej Skovvejen 1872 Trøjborgvej -Østbanetorvet: Skovvejen
Trøjborgvej- Nordre Ringgade: Dr. Margrethes Vej
Grenaavej
-/ 1939 1904-1939: Dr. Margrethesvej
Grisetorvet Vesterbro Torv Omkring 1890
Grønland, Grønlandsgade
Nedlagt. Lå i området bag Svømmehallen
Grønlundsvej, Grønlundsgade Hjelmensgade 1890 Oprindeligt navn efter derboende købmand
Grønnegade før 1473. 1880. 1913 Før 1858 Afledt af ‘Grønnejord’, de grønne områder.
– 1473: Sct. Karens Gade, senere Skidensig og Skidenstræde
– I 1500-tallet: kaldt Bag Klosteret sammen med Klostergade.
– 1562: Raaddengyde
– 1796: Skidengyde
– Vejstykket mellem Klostergade og Nørre Allé anlagt omkring 1870-1880, kaldet Ny Grønnegade
Grønnevej
-/ 1850
Grønningen
1917/ 1917
Gudhjemsvej -/ 1947
Guldbergsgade Høegh-Guldbergs Gade 1902
Guldsmedgade før 1562.
1891-1895/ før 1562
Efter derboende guldsmede
Gustav Holms Vej -/ 1939 Efter dansk søofficer og polarforsker
Gustav Wieds Vej -/ 1943 Dansk forfatter
Gyldenløvesgade 1896/ 1902 Efter dansk admiral
H –
↑ Til gaderegister
Gammelt navn Anlagt
/ Navngivet
Nyt navn
Ny navngivet
Bemærkninger
Haderslevgade
1939/ 1939
Hads Herreds Vej Oddervej 1939
Hads Herreds Landevej Strandvejen 1900
Hallandsgade -/ 1944
Hallssti 1918-26/ 1923 Efter dansk minister
Tidligere Halls Vej
Hammers Odde -/ 1947
Hangøvej -/ 1948
Hans Broges Gade 1901/ 1901 Efter dansk købmand og byrådsmedlem
→ Læs mere om Hans Broge.
Fra 1899 til 1901 hed den Jyllandsgade.
Hans Egedes Vej Ved Marienlund 1921-1923
Nordlige del 1937 / 1924
Efter dansk missionær på Grønland
Hans Schourups Gade 1932-36/ 1932 Efter dansk købmand og byrådsmedlem
Harald Jensens Plads 1929/ 1929 Efter dansk politiker, redaktør og byrådsmedlem
Harald Skovbys Gade omkr.1870/ 1906 Efter direktør for Aarhus Privatbank
Hardangergade 1943/ 1941
J.P.E. Hartmanns Vej 1925/ 1909 Efter dansk komponist
Haugesundsvej 1943/ 1941
Havgyde Nørreport 1939
Havnegade omkr.1870/ omkr.1880 Anlagt langs Aarhus daværende nye havn, egentlig baggade til Skolegade
Havnevej 1888/ 1901 Oddervej
Havrebakken 1940/ 1941
Havtornvej -/ 1945
Hedemannsgade 1910/ 1911 Efter dansk general
Heibergsgade 1890/ 1893 Efter dansk digter
P. Heises Vej 1908/ 1909 Efter dansk komponist
Hejrevej Nattergalevej 1939/ 1941
Heklagade 1917/ 1925
Heksetrappen 1890. Ombygget 1919 En trappe der forbinder Heibergsgade med Strandvejen. Hvorfor den hedder sådan har været meget omdiskuteret.
→ Læs mere om Heksetrappen
Helge Rodes Vej 1942/ 1942 Efter dansk forfatter
Helgenæsgade 1900/ 1900
Helgolandsgade omkr.1870/ 1875
Hellerupvej 1932/ 1932
Helsingforsgade 1942
Hendrik Pontoppidans Gade 1903-06/ 1903 Efter dansk finansmand og generalkonsul
→Læs mere om Hendrik Pontoppidan
Henrik Steffens Vej -/ 1943 Dansk forfatter
Herambsgade 1902/ 1904 Efter dansk ritmester
Herluf Trolles Gade 1899/ 1901 Efter dansk admiral
Herman Bangs Vej -/ 1945 Efter dansk forfatter
Herningvej 1922-24/ 1923
Hestehavevej 1940/ 1940 Efter stednavn fra Marselisborg-skoven
Hieronimusbakken Vester Allé 1888
Hirsevangen -/ 1941
Hjarnøgade
1912/ 1912
Hjejlevej Høgevej 1939
Hjelmensgade 1895/ 1890 Oprindelig Grønlundsvej og Grønlundsgade efter en derboende Købmand
Hjortensgade 1870/ 1870
Hjortholmsvej -/ 1944
Holbergsgade 1885/ 1855 Efter Ludvig Holberg
Holger Drachmanns Vej 1910/ 1909 Efter dansk forfatter
Holmevej 1901/ 1900 Carl Nielsens Vej 1965 Strækningen Kongevejen-Strandvejen
Holstebroplads Regenburgs Plads 1932
Holstebrovej Regenburgsgade 1932
Holtevej 1919/ 1920
Horsensgade 1912/ 1899
Hospitalsgade Klostertorv 1939
Husumvej -/ 1932
Hvedevangen -/ 1941
Hveensgade -/ 1944
Hvidkløvervej -/ 1935
Høeg Hagens Vej 1938-39/ 1939 Efter deltager i Grønlandsekspeditionen 1902
Høegh-Guldbergs Gade 1872/ 1902 Efter dansk minister og stiftamtmand
Hed oprindelig Guldbergsgade, fik navneændring i 1902
Høgevej 1926/ 1939 Til 1939: Hjejlevej
Højlyngen -/ 1947
Højvangs Allé -/ 1941
I –
↑ Til gaderegister
Gammelt navn Anlagt
/ Navngivet
Nyt navn
Ny navngivet
Bemærkninger
Immervad før 1200/ før 1796 Tidligere: Emmervad
Det var et vadested over åen til bydelen Brobjerg. Her opførtes Basballebro, der senere fik navnet Frederiksbro
Ingerslevs Boulevard 1899-1912/ 1912 Efter dansk politiker H.P. Ingerslev og ejeren af Marselisborg Gods
→ Læs mere om Ingerslev-slægten
Islandsgade 1917/ 1929
Istedgade omkr.1870/ 1875
Ivar Huitfeldts Gade 1898/ 1899 Efter dansk søhelt
Ivigtutvej -/ 1942
J –
↑ Til gaderegister
Gammelt navn Anlagt
/ Navngivet
Nyt navn
Ny navngivet
Bemærkninger
Janus la Cours Gade 1925-27/ 1928 Efter dask landskabsmaler
Javavej -/ 1944
Jens Baggesens Vej -/ 1942 Efter dansk digter
Jens Grønlunds Vej Hjelmensgade 1890
Jens Munks Vej
1938/ 1939 Efter dansk søofficer og opdagelsesrejsende
Jens Pedersens Gyde (Ukendt beliggenhed)
Jerichausgade 1899/ 1899 Efter dansk digter
Jeronimusbakken Vester Allé 1888
Joh. Baunes Plads 1920-30/ 1929 Efter købmand og byrådsmedlem
Johan Langes Vej 1935/ 1922 Efter dansk botaniker
Jordbrovej Gammel bivej omlagt 1938/ 1935 Gl. navn, vejen til marken
Se også Ny Munkegade
Julius Bechgaards Vej 1920/ 1921 Efter dansk komponist
Junckerstræde (ukendt beliggenhed)
Jyllands Allé 1933-38/ 1932
Jyllandsgade
1901/ 1899 Hans Broges Gade 1901 Blev navngivet Jyllandsgade ved planlægningen, men blev ved anlæggelsen i 1901 ændret til Hans Broges Gade.
Jægergaardsvej omkr.1870 Jægergårdsgade 1923 Efter vejen der førte til Marselisborg jægergård
Til 1923: Jægergaardsvej
Jørgen Brøndlunds Vej 1938-39/ 1939 Efter deltager i Grønlands-ekspeditionen
K –
↑ Til gaderegister
Gammelt navn Anlagt
/ Navngivet
Nyt navn
Ny navngivet
Bemærkninger
Kalkværksstræde Nedlagt,
var sidegade til Frederiks Allé ved Hallssti
Kalkværksvej -/ 1944
Kalmargade 1915/ 1930
Kaløgade 1900/ 1900
Kannikegade før 1500/ før 1796 Førte forbi Kannikegården
Tidligere muligvis Torngade eller Taarngade
Karupvej -/ 1945
Kaserneboulevarden 1886-90/ 1892 Ved infanterikasernen
Kastaniegade 1925/ 1927
Kathrinebjergvej Gl. markvej
omlagt 1930-1939/ 1935
Vej forbi landbrugsejendom på Kathrinebjergs jorder
Kildevej -/ 1930 Tidl. vej forbi Sct. Nicolaus kilde
Kirkegaardsvej 1879/ 1878 Vej til Nordre Kirkegård, tidligere Assistens Kirkegården
Kirkenes -/ 1944
Klemensstræde Sct. Clemens Stræde 1896
Ved Klosteret Klostergade Før 1858
Klostergade
før 1300/ før 1858 Førte forbi klosteret ved Frue Kirke.
Kaldtes også ‘apud fratres’, dvs. Ved Klosterbrødrene
I 1313: Ved Klosteret
I 1797: Skiden Stræde
Klosterport 1912/ 1913 Den er uden forbindelse til Klosteret. Gennembrydning mod Klostertorv foretaget 1936-1937
Klostertorv 1939/ 1939 Omfattede tidligere boligkarreen: Frue Kirkerist, Hospitalsgade og Tangen
Kløvermarksvej 1935/ 1935
Knudersbakke Knudriisbakken Gangsti
Knud Rasmussens Vej 1924/ 1924 Efter dansk polarforsker
Knudshøvsbakke Knudriisbakken Gangsti
Knudriisbakken (gangsti) før 1858/ før 1856 Knudriisgade Efter fremspringende klint med sandbakker
I 1823: Knudersbakke
I 1841: Knudhøvsbakke
Knudriisgade 1850-1898/ før 1858 I 1883: Knudersgade
Kongevejen Gl. Skovvej 1937/ 1937 Efter vejen mod Marselisborg slot.
Hed oprindeligt Gl. Skovvej. Da Marselisborg Slot blev bygget fik den navnet Slotsallé. Blev i 1937 ændret til Kongevejen
Kongsbergsgade omkr.1905/ 1910
Kongsbergs Plads -/ 1945
Kongsvang Allé 1938/ 1937
Kornpieren -/ 1930
Kovnogade -/ 1930 Efter litauisk hovedstad
Kriegers Vej omkr.1874/ 1874 Efter dansk minister og retslærd
→ Læs mere om Kriegersvej
Kristiansundsvej -/ 1944
Kristtornvej -/ 1945
Kroghsgade omkr. 1880-1903/ 1906 Efter dansk general
Kuhlausvej 1908/ 1909 Efter dansk komponist
Kunstvej Dannebrogsgade 1898
Kyholmsvej -/ 1944
Kystpromenaden -/ 1944 Ved lystbådehavnen
Kystvejen 1871/ 1871 Oprindelig baggade til Mejlgade, hvis grunde gik til daværende kystlinje
Kystværnsvej -/ 1944
Kvægtorvet Sct. Clemens Torv 1868 Vesterbro Torv også kaldet Kvægtorv
Kærlighedsstien
omkr.1850/ før 1858 Gl. marksti mellem daværende haver
Kødtorvet, Kjødtorvet Sct. Clemens Torv 1868 En tids også Bispetorvet
H.V. Kaalunds Vej -/ 1935
L –
↑ Til gaderegister
Gammelt navn Anlagt
/ Navngivet
Nyt navn
Ny navngivet
Bemærkninger
Landskronagade 1942/ 1942
Langelandsgade – Gl. landevej
Nederste 1923
– Mellemste 1935-1938
– Øverste 1938-1939
/ 1899
Tidligere nederste del ved Teglværk: Teglværksvej
Til 1879: Brendstrupvej
Langelandsgades Tværvej Emil Aarestrups Vej 1940 Til 1909: Langelandsgades Tværvej
1909-1940: Chr. Winthers Vej
Fra 1940 Emil Aarestrups Vej
Laplandsgade -/ 1944
Lars Kruses Gade 1908/ 1908 Efter Dansk Skagen-fisker, redningsmand
Lauge Kochs Vej 1924 / 1924 Efter dansk polarforsker
Laurvigsgade 1938/ 1931
Lemvigvej Tage-Hansens Gade 1932
Letlandsgade -/ 1930
Libaugade -/ 1930 Gade på sydhavnen
Lillehammervej 1933/ 1939
Lille Torv omkr.1400/ før 1796
Lillevej Egegade 1897
Lille Vestergade Vesterport 1910
Lindenæsvej
-/ 1947
Lindevej Birketinget 1939
Lindholmvej
-/ 1944
Lollandsgade 1892-98/ 1898
Louisegade Åboulevarden 1934 Indtil 1934 den sydlige del af Åboulevarden fra Vester Allé til Christiansgade,
Åboulevarden 59-69
Louisenhøj Tidl. gård under Marselisborg gods på hjørnet af Strandvejen og Holmevej. Nu Stefanshjemmet
→ Læs mere om Louisenhøj
Louisenlund Skovriderbolig på Skovridervej ved Forsthaven
→ Læs mere om Louisenlund
Lucernevej -/ 1935
H.C. Lumbyes Vej 1920/ 1921 Efter dansk komponist
Lundbyesgade 1898-1900/ 1899 Efter dansk kunstmaler
Lundingsgade 1900/ 1899 Efter dansk oberst
Lyngbyvej 1935/ 1932
Lyøgade 1935/ 1939
Lærkevej Duevej 1937
Læssøesgade -/ 1887 Efter dansk oberst
Ved Holbergsgade-Schleppegrellsgade, navngivet 1887.
Ved Schleppegrellsgade -Søndre Ringgade, navngivet 1920
Lønvejen, Lønstien
Gammel vej fra Valdemarsgade mod Eckersbergsgade
M –
↑ Til gaderegister
Gammelt navn Anlagt
/ Navngivet
Nyt navn
Ny navngivet
Bemærkninger
Malmøgade 1930-1942/- Randersvej-Ørebrogade anlagt 1930
Ørebrogade-Højvangs Allé anlagt 1942
Mandalsvej -/ 1940
Maren Smeds Gyde -/ før 1858
Margrethemøllevej Ved Kirkegaardsvej (Meier Jægers Maskinfabrik)
Marienlunds Allé -/ 1922
Marienlundsvej -/ 1858
Marselisborg Allé -/ før 1872
Marselis Boulevard -/ 1932-42
Marselis Tværvej -/ 1914
Marselisvej -/ 1909
Marstrandsgade -/ 1899 Dansk kunstmaler
Martin Vahls Vej -/ 1922
Max Müllers Gade 1910-26/ 1919 Efter dansk general
Megilgade Mejlgade Før 1796
Mejlgade
før 1300/ før 1796 Oprindeligt førte fra landevejen gennem Mejlgades Port mod centrum
Oprindeligt: Megilgade, Middelgade
1797: Meilgade
Mejlgrundsvej -/ 1944
Mellemarmen -/ 1930 På sydhavnen
J. Michaelsens Gade Nordlig del 1897
Sydlig del 1918 / 1898
Efter lærer og kulhandler
 
Middelgade Mejlgade Før 1796
Midtermole, Midtermolevej
-/ 1930
Mindebrogade 1891/ 1894
Mindegade før 1700/ før 1796 Efter gaden anlagt ved Åens Minde, dvs. munding
Mindestensvejen
-/ 1866 Sidevej til Ørneredevej i Marselisborgskoven hvor Ingerslevs mindesten står.
→ Læs mere om Ingerslev slægten
Mindet før 1700/ 1934 Til 1934 hed den nordlige del Dynkarken
Moesgaardvejen
-/ 1934
Molsgade
1900/ 1900
Montanavej 1901/ 1903 Montanagade 1903 Frem til 1903: Dalgasvej
Efter ‘Villa Montana’ ejet af E.M. Dalgas
→ Læs mere om E. Dalgas
Morten Børups Vej omkr. 1870/ 1887 Efter rektor ved Aarhus Katedralskole.
Har fejlagtigt været kaldet Borupsgade og Borupsvej
Nu: Morten Børups Gade
Morten Eskesens Vej -/ 1943 Efter dansk forfatter
Morvadsvej -/ 1924 Vej i Marselisborgskovene ved Dyrehaven
Munkebakken Ny Munkegade 1882
Munkegade før 1600/ før 1796 Omkring 1670: Munkeport og Bodelgyde (Bøddelgyde)
Museumsbroen 1884
Museumsgade
1878/ 1889 Lå ved Museet opført 1876-1877
Myggenæsvej ?
Mylius Erichsens Vej 1923/ 1924 Efter dansk polarforsker
Møensgade 1899-1930/ 1899 Tidligere: Møllebakken, førte til Vesterbro Mølle
Møllebakken Mønsgade 1899
Møllegade før 1300/ 1916 Efter Aarhus Mølle i Vester Allé.
Gaden mellem Vestergade og Møllestien hed Farvergade, senere til 1916 Garvergyde
Møllegade Bro -/ 1914 Mellem Møllegade og J.M. Mørks Gade
Møllevejen Gl. privat vej til Vesterbro Mølle
J.M. Mørks Gade 1897/ 1898 Efter købmand, folketingsmand og byrådsmedlem
Maagevej Blåmejsevej 1939
N –
↑ Til gaderegister
Gammelt navn Anlagt
/ Navngivet
Nyt navn
Ny navngivet
Bemærkninger
Nannasvej
-/ 1947
Narvagade -/ 1930 Estlandsk bynavn
Narviksgade 1938/ 1933 Norsk bynavn
Nattergalevej 1926/ 1939-41 Til 1939: Hejrevej
Neksøvej -/ 1947
Niels Ebbesens Plads 1941
Niels Ebbesens Vej Tidl. fra Ringgaden til bygrænsen: Randersvej.
Fra Vennelyst til Ringgaden: Nørrebrogade
Niels Juels Gade 1896/ 1899 Efter dansk admiral
Niels W. Gades Vej 1921/ 1904 Efter dansk komponist
Nordborggade -/ 1939
Nordhavnsgade -/ 1944
Nordkapvej -/ 1947
Nordlysvej
1942/ 1942
Nordre Havnealle Omkring 1915 Nedlagt. Lå på Nordhavnen
Nordre Kirkegaardssti
? Fra Kirkegaardsvej til Finsensgade
Nordre Kystværnsvej 1930 Nedlagt. Lå på Nordhavnen
Nordre Skraavej 1930 Nedlagt. Lå på Nordhavnen
Nordvestpassagen -/ 1939
Nordøgade 1917/ 1938 Efter færøsk øgruppe
Norges Allé 1941/ 1941
Norges Plads 1942/ 1941
Norgyde Nørreport 1939
Norsgade
omkr.1875/ 1875 Efter kancelliråd og byrådsmedlem
Ny Banegaardsgade 1930/ 1939 Anlagt over det gamle godsbaneterræn Amtmandstoften
Stykket fra Fredensgade til Sønder Allé hed tidligere Diagonalvejen
Nyborggade 1903/ 1903
Nygade omkr.1850/ omkr.1858 Nyt gadeanlæg på dette tidspunkt. Gennemført til Frue Kirkeplads 1890
Ny Grønnegade Grønnegade Før 1858
Ny Kirkeplads Skt. Lukas Kirkeplads 1917
Ny Munkegade 1872-1900/ 1882 Er en udvidelse af den oprindelige Galgebakkevej, der førte til stedet hvor en af byens galger stod.
1876: Jordbrovej og Galgebakkevei.
1879: Galgebakkevei og Munkebakken
Ny Tjørnegade 1925/ 1925
Nyvej Fænøgade 1939
Nørre Allé omkr.1870/ 1874
Nørre Boulevard omkr.1890/ 1893 I 1893: Sygehusboulevarden da anlagt ved det nyindviede Kommunehospitalet
Nørrebrogade -/ 1868 Oprindelig nordligste gadedel af Gl. Randers Landevej. Gadenavnets strækning forlænget fra Knudriisgade til Nordre Ringgade den 14.1.1939
Nørrefald Ved Nørre Allé
Nørregade Nordlige del omkr. 1850/ før 1858 Var ved anlæggelsen yderste nordlige gade
Nørregyde Nørreport
Nørreport før 1700/ 1939 Til 1939: Tværgade, Studsgade og Nørrebrogade.
Strækningen Studsgade-Mejlgade oprindeligt Fægyde
Strækningen Mejlgade-Kystvejen oprindeligt Havgyde.
O –
↑ Til gaderegister
Gammelt navn Anlagt
/ Navngivet
Nyt navn
Ny navngivet
Bemærkninger
Observatoriestien,
Observatorievejen
1910/ 1910
Oddervej anlagt omkr.1842
omlagt 1938/ 1939
Til 1939: Hads Herreds Vej
Odensegade 1899-1900/ 1899
 
Olaf Hansensvej Borgmester Jacob Jensens Gade 1946
Ole Rømers Gade 1876/ 1907 Efter dansk astronom
Til 1907: Ole Rømers Vej
Ole Rømers Vej Ole Rømers Gade 1907
Ole Worms Allé 1937-38/ 1909 Dansk læge og oldgransker
Olfert Fischers Gade 1939/ 1939 Efter dansk søofficer
Oliekajen -/ 1930 På sydhavnen
Olsensvej Thunøgade 1889
Ordrupvej 1932-35/ 1931
Orla Lehmanns Allé 1874/ 1874 Efter dansk minister
→ Læs mere om Orla Lehmanns Allé
Oslogade -/ 1944 1910 tidligere Christianiagade
Otto Benzons Vej -/ 1943 Dansk forfatter
Otto Ruds Gade 1899-1927/ 1902 Efter dansk admiral
Otto Sverdrups Vej 1924-36/ 1939 Efter norsk opdagelsesrejsende
Ove Gjedes Gade 1938/ 1902 Efter dansk admiral
P –
↑ Til gaderegister
Gammelt navn Anlagt
/ Navngivet
Nyt navn
Ny navngivet
Bemærkninger
Pakhuskajen
-/ 1930 På nordhavnen
Pakhusvej
-/ 1930 På nordhavnen
Pakkerivej
Paludan Müllers Vej 1917-43/ 1909 Efter dansk digter
Paradisgade omkr.1860/ 1867 Navnet fra en restaurant ved Studsgade, som havde tilhørende have.
Park Allé 1925/ 1925
Passagen 1883- 84/ – Fiskergyde Før 1796 Se også Tangen
Peder Skrams Gade 1899/ 1901 Efter dansk admiral
Permanente Badeanstalts tunnel 1935/ –
Peter Fabers Vej -/ 1944 Efter dansk digter
Pier II -/ 1938 På nordhavnen
Pistolstræde Hans Hartvig Seedorffs Stræde 1978 Det var her rytteriet havde deres skydebaner.
Til 1893: Pistolstræde
Til 1939: Asylvej
Fra 1978: Hans Hartvig Seedorffs Stræde
Polakhaven Spanien 1828 Efter polakkernes ophold her i 1659
Polarvej 1942/ 1942
Polensgade -/ 1930
Posthussmøgen Omlagt 1906.
Oprindeligt en gammel mark- og toldersti. Det gamle posthus lå på Fredens Torv nr. 8 fra 1850-1905, hvorfra smøgen førte frem til Søndergade
Poul Martin Møllers Vej Nordlig del 1910
Øvrige del 1926/ 1920
Efter dansk digter
Pustervig Volden Før 1594 Sydvestlige del af Volden
hed indtil 1867 Pustervig.
Senere er navnet Pustervig atter anvendt
R –
↑ Til gaderegister
Gammelt navn Anlagt
/ Navngivet
Nyt navn
Ny navngivet
Bemærkninger
Rakkertoften Lå ved Ny Munkegade
Randersvej 1924-30/ 1939 Tidligere: Randers Landevej
1924-1939: Niels Ebbesens Vej
Regenburgsgade 1933/ 1932 Efter stiftamtmand
Regenburgs Plads 1933/ 1932 Til 1932: Holstebroplads
 
Reginehøj Skovvej Skovvangsvej 1897
Revalgade
-/ 1930 Efter Estlands hovedstad
Revet Åboulevarden 1934 Mindebrogade -Dynkarken
Åboulevarden 2-6
Reykjaviksgade 1917/ 1929 Efter Islands hovedstad. “Røgviigen” er dampen fra varme kilder
Ridderstræde før 1850, omlagt 1832/ før 1858 Efter tidligere rytterkaserne i karréen indenfor Ridderstræde
Tidligere: Rytterstien, Rytterstrædet
Rigagade -/ 1930
Riisvang Allé 1942/ 1939
Ringgadebroen 1936-38/ 1938 Indviet 1. juni 1938
Ringkøbingvej -/ 1923
Roald Amundsens Vej 1924/ 1926 Efter norsk polarforsker
Rolighedsvej Rugbakkevej 1939
Rosenkrantzgade 1872/ 1872 Efter dansk baron
Rosensgade før 1300/ før 1500 Gaden gik oprindeligt forbi daværende katolske bispegårds have. I nummer 11 lå byens første sygehus
Tidligere: Bag Risgaard.
Rosenstien Ved Regenburgsgade
F.G.E. Rostrups Vej 1920-39/ 1922 Efter dansk botaniker
Rudolph Wulffs Gade 1938/ 1932 Efter dansk købmand og byrådsmedlem
Rugbakkevej 1919/ 1939 1922-1939: Rolighedsvej
Rungstedvej 1920/ 1920
Ryders Vej Udlagt 1942/ 1942 Efter dansk polarfarer
Ryesgade 1873/ 1874 Efter dansk general
→Læs mere om Ryesgade
Rytterknægten -/ 1947
Rytterstien Ridderstræde Før 1858
Rødkløvervej 1935/ 1935
Rørmosevej omkr.1940/ 1940
Raaddengyde Grønnegade Før 1858
Raadhuspladsen -/ 1941
Raadhusstræde Mathilde Fibigers Have 1986 Oprindelig smalt stræde mellem
det gamle rådhus fra 1857 og daværende stiftsprovstbolig
Raadmand Liisbergs Gade 1929/ 1929 Efter købmand og rådmand
S –
↑ Til gaderegister
Gammelt navn Anlagt
/ Navngivet
Nyt navn
Ny navngivet
Bemærkninger
Sabroes Plads 1932/ 1939 Efter dansk folketingsmand og byrådsmedlem
Salonvejen Gl. vej/ 1850 Vej til Salonen i Riis Skov
Saltholmsgade 1899/ 1899
Samsøgade 1886-98/ 1898
Sandgravvej omkr.1850/ omkr. 1890 Førte til Sandgraven, fra hvilken der tidligere blev udgravet store mængder til bl.a. sejlskibsballast. Tidligere sportsplads. I 1853 toges bygninger i brug til kolera- og koppelazaret
Sandvigsvej -/ 1947
Sandøgade 1917/ 1930 Efter færøsk øgruppe
Sankt → Sct.
Schierupsvej Efter vejnavn i Højbjerg
Schleppegrellsgade 1899-1910/ 1910 Efter dansk general
Sct. Anna Gade 1878-99/ 1880 Efter katolsk helgeninde
Sct. Clemens Bro 1882-83/ 1884 Efter første pave og Århus skytshelgen. Ombygget 1938-39
Sct. Clemens Stræde efter 1479/ 1896 Tidligere. Smuen (dvs. Smøgen), Barberstræde, Barbergyde, Klemensstræde
Sct. Clemens Torv før 1500/ 1868 Tidligere: Kvægtorvet, Kjødtorvet
Sct. Johannes Allé
1904/ 1939 1904-1939: H.C. Ørsteds Vej
Sct. Karens Gade Grønnegade Før 1858
Sct. Knuds Gade 1930/ 1929 Efter kong Knud den Hellige
Sct. Knuds Torv
1930/ 1929 Efter kong Knud den Hellige
Sct. Lucas Kirkeplads 1925/ 1917 Efter evangelist
Sct. Marcus Kirkeplads 1935/ 1939 Efter evangelist
Sct. Nicolaus Gade omkr.1885/ 1939 1889-1939: Thyrasgade efter kong Christian IX’s datter
Sct. Olufs Gade
før 1200/ 1899 Efter Århus første kirke Sct. Olai Kirke, styrtede sammen 1548
Sct. Olufs Gyde før 1200/ 1899 Sct. Olufs Gade 1899
Sct. Pauls Gade 1886-98/ 1887 Efter apostel
Sct. Pauls Kirkeplads 1899/ 1899
Sct. Pedersstræde Skolegyde Før 1796
Sct. Peters Alters Grund Skolegyde Før 1796
H.H. Seedorffs Stræde
Asylgade →Asylgade
Efter Hans Hartvig Seedorff
Sejrøgade 1923/ 1917
Sibirien -/ 1940
Silkeborgvej Gl. landevej
omlagt 1925/ før 1867
Silkjær Tidl. området ved nuværende Rutebilstation
Silovej -/ 1930 Ved sydhavnen
Sjællandsgade 1868-92/ 1891 Tidligere: gadens nedre del Teglgaardsstræde, fra omkr. 1879 Teglgaardsgade
Skanderborgvej Gl.landevej omlagt 1925/ 1931-39 Mellem Søndre Ringgade og byskellet mod Skanderborg
1904-1939: de Mezas Vej
Skansevej -/ 1930 Efter Wallensteins Skanse
Skernvej 1930/ 1931
Skibbrogade -/ 1930 På Nordhavnen
Skidengyde, Skidenvig, Skidenstræde Grønnegade, Møllestien Grønnegade før 1858. Møllestien før 1796
Skidenpyt Højbjerg ca.1908 Skidenpyt var det gamle navn for bydelen Højbjerg
Skolebakken
før 1800/ 1839
Skolegade
før 1600/ før 1796 Gade fra Katedralskolens nordlige gavl forbi skolen
Skolegyde
omkr. 1800/ før 1796 Ved gydens ende fandtes Skoletrappen
Skoletrappen Trappe ved Aarhus Katedralskole i Skolegyde til vandkanten
Skovbrynet 1909-18/ 1918
Skovfaldet 1926/ 1922
Skovgaardsgade 1900-1920/ 1899 i Skolegyde til vandkanten
Skovridervej Gl. vej/ 1940
Skovvangsvej Østlig del 1919-1920
Vestlig del omkr. 1935/ 1897
Tidligere: Reginehøj Skovvej
Skovvejen omkr. 1855
Gl. landevejsgade omlagt 1929/ 1872
1872 Før 1872 betegnet som Strandvejen
Hed oprindelig Grenaa Landevej
Skt. (Sankt) → Sct.
Skaanegade -/ 1944
Slagtehusvej omkr.1905/ 1930
Slangevej -/ 1930 Nedlagt. Bugtet vej på Sydhavnen
Slipvej
-/ 1930 Ved Slippen på Sydhavnen
Slotslyngen -/ 1947
Slusebroen Gammel bro Ved Vester Allé. Ombygget 1894 og 1937
Slaaenvej -/ 1945
Smedegyde før 1600/ før 1796 Efter daværende Smedegaard
Tidligere: Smedens Gyde, Smede Gyde
Smedens Bro 1910-11/ 1913 ved Vestergade
Læs mere om Smedens Bro
Smuen, Smugen
Sct. Clemens Stræde 1896
Smøgen Gl. marksti fra Ny Munkegade til Sølystgade
Snevringen
før 1500/ før 1859 Tidligere Snæversti
Snogebæksvej -/ 1947
Socialgaden Tjørnegade 1897
Solsortevej
1935/ 1927
Sonnesgade 1921-30/ 1899 Efter dansk maler
Sorte Odde Finnedalsvej 1947
Spanien Gl. landevejsgade
Begyndelsen af 1800/ 1828
Navngivet 1828 efter de spanske soldaters lejrbarak der lå her i 1808.
Tidligere hed stedet Polakhave efter polakkernes ophold her i 1659
Spanien Viadukten 1862/ –
St. (Sankt) → Sct.
Stadion Allé 1919-23/ 1920
Stavangergade omkr.1905/ 1910
Steen Billes Gade -/ 1901 Efter dansk admiral
Steen Billes Torv 1899/ 1901
St. St. Blichers Gade 1892/ 1892 Efter dansk digter og præst
Steinmannsgade
1911-21/ 1911 Efter dansk general
Stentrappen før 1580
Nyanlagt 1896/ før 1858
Engang betegnelsen for
Sct. Clemens Stræde og den vestlige del af Sct. Clemens Torv
Fra tiden før Søndergades anlæg. Tidligere brolagt med indkørsel midt på Trappen. Oprindeligt Trappesti. Nævnt 1635 da et nyt offentligt vandhus opføres ved åen nedenfor Stentrappen
Stillidsvej -/ 1939
Stockholmsgade delvis anlagt 1915/ 1930
Store Torv omkr.1200/ før1796 Her lå tidligere rådhus foran Domkirken. På pladsen fandtes bl.a. gabestokken
→ Læs mere om Store Torv
Strandparkvej 1934/ 1934
Strandskovvej Gl. vej/ 1939 I Marselisborg skov
Strandvejen Skovvejen 1872 Vejen fra Østbanetorvet til Trøjborgvej
Strandvejen
1845-1846, omlagt 1901, 1939 / 1900 Fra Jægergårdsgade langs stranden til Marselisborg skov
Tidligere: Hads Herreds Vej.
Struervej
Thomas Nielsens Gade 1934
Strømøgade Møllevangs Allé 1933
Studegade Nørreport 1939 Studsgade -Nørreport, senere kaldet Tværgade
Studsgade
før 1500, omlagt 1929/ før 1796 Formentlig efter rådmand Jep Sture som før 1500 havde ejendom i gaden
Tidligere Sturisgade, Stus Gaden
Struervej Thomas Nielsens Gade 1934
Sturisgade Studsgade Før 1796 Formentlig efter rådmand Jep Sture som før 1500 havde ejendom i gaden
Strømøgade Møllevangs Allé 1933 Katrinebjergsvej -Brendstrupvej
Sumatravej
-/ 1944
Svalevej 1935/ 1937
Svanekevej -/ 1947
Svendborgrampen 1918/ 1915
Svendborgvej omkr.1900/ 1903
Sverigesgade -/ 1944
Svinetorvet Vesterbro Torv Omkring 1890
Svingbroen
1862/ – Som forbindelse mellem hovedbanegården og Østbanen
Sygehusboulevarden Nørre Boulevard 1893
Søgade
omkr. 1850
brolagt 1883/ omkr.1880
Oprindeligt fra Frederiks Allé til Trind Sø, der var en udvidelsen af Århus Å
Sølystgade 1877-98/ 1877 Efter tidligere landbrugsejendom ‘Sølyst’ i området
Sønderbakket Hvor Søndergade nu ligger
Sønder Allé omkr.1850
udvidet 1925
omlagt 1925-1930/ 1874
Dele af Sønder Allé er nu Rådhuspladsen
Sønderborggade -/ 1939
Søndergade 1840-50/ før 1858 Oprindeligt uden forbindelse med den indre by
Sønderport 1838/ 1839 Søndre Port stod oprindeligt ved Vester Allé
Søndre Kystværnsvej -/ 1930
Søndre Molearm -/ 1930
Søndre Ringgade 1925-39/ 1931
Søndre Skraavej -/ 1930 Javavej 1944
Søren Frichs Bro
1906/ – Udvidet 1932
Søren Frichs Vej -/ 1921 Efter maskinfabrikant og byrådsmedlem Søren Frich
T –
↑ Til gaderegister
Gammelt navn Anlagt
/ Navngivet
Nyt navn
Ny navngivet
Bemærkninger
Tage-Hansens Gade 1932/ 1932 Efter professor og overlæge
Til 1932: Struervej
Tangen før 1600/ før 1796 Oprindeligt fandtes her en “tange”, et sumpet område, som kan være navnekilde. Her har også ligget en spidsvinklet hjørnebygning, der ofte benævnes “tangen”
1884: benævnes Passagen.
Nu en del af Klostertorv
Teglgaardsgade/ Teglgaardsstræde Sjællandsgade 1891
Teglværksvej Langelandsgade 1899
Telefonsmøgen Brolagt 1915 Gammel marksti forbi daværende telefoncentral
Ternevej Tornskadevej 1939
Thingvallagade -/ 1929
Thomas Nielsens Gade 1932/ 1934 Efter amtsrådsmedlem
Tidligere Lemvigvej
Thorshavnsgade Udlagt 1935/ 1931
Thorvaldsensgade 1895-1940/ 1899 Efter dansk billedhugger
Thulevej 1942/ 1942
Thunøgade 1889, omlagt 1930/ 1889 Indtil 1899: Olsensvej efter overlærer I.I. Olsens villa. Staves stadig med ‘Th’
Thunøstien 1889/ 1890 Forlængelse af Thunøgade
Thyrasgade Sct. Nicolaus Gade 1939
Tietgens Plads
1905/ 1904 Efter dansk forretningsmand
Tjørnegade
før 1890/ 1897 Før 1897: Socialgaden
Tobaksvejen I Marselisborg skov mellem Oddervej og Damvejen.
Når arbejdskøretøjerne tidligere var nået frem til Tobaksleddet, blev piberne stoppet mens hestene pustede.
Toldbodgade -/ før 1867 Efter byens anden toldbod som lå nordvest for gaden ved Mindet, blev nedrevet 1934
Toldkammervej -/ 1930
Tordenskjoldsgade
1898-1924/ Efter dansk admiral
Torngade Kannikegade Før 1796
Tornskadevej 1926/ 1939
Torvegade Store Torv, Borgporten
Tranevej Falkevej 1939
Trappesti Stentrappen
Trepkasgade 1911-25/ 1911 Efter dansk oberst
Trindsøvej -/ 1945
Tromsøgade 1938/ 1931
Trondhjemsgade 1905/ 1910
Trøjborgvej 1896/ 1897 Efter ‘villa Trøjborg’ ved Skovvejen
Tværgade Nørreport 1939
Tøndegade -/ 1939
Taarbækvej 1919/ 1920
Taarngade Kannikegade
Taasingegade 1935/ 1935
U –
↑ Til gaderegister
Gammelt navn Anlagt
/ Navngivet
Nyt navn
Ny navngivet
Bemærkninger
Under Sct. Clemens Bro 1884/ –
Uppsalagade Udlagt 1942/ 1942
V W –
↑ Til gaderegister
Gammelt navn Anlagt
/ Navngivet
Nyt navn
Ny navngivet
Bemærkninger
Vagtelvej 1935/ 1927
Valbyvej 1935/ 1932
Valdemarsgade omkr.1870/ 1875 Efter kong Christian IX’s søn
Valnøddevej -/ 1945
Vandbeholdervej Gl. markvej
Vandgyden Lå ved Fiskergade -Åboulevarden. Var fælles adgang og afløb til åen
Vanløsevej -/ 1932
Vardøgade omkr.1920/ 1927
Ved Klosterbrødrene Se Klostergade
Vejen bag om byen >Frederiksgade -Åboulevarden: se Vester Allé
>Dynkarken -Frederiksgade: se Sønder Allé
>Vesterbro Torv-Paradisgade: se Nørre Allé
Vejlegade 1912/ 1912
Vejrøvej -/ 1944
Vennelyst Boulevard 1891/ 1892
Vennelyst Plads 1872/ 1939 En lille plads ved Samsøgade, der ingen forbindelse havde med Vennelystparken
Vester Allé før 1300/ 1888 Tidligere kaldet Jeronimusbakken efter guden Hieronimus:
Også kaldet Fattiggårdsbakken efter fattiggården der lå ved gaden
Til 1888: Vejen bag om Byen
Vesterbrogade Gl.landevej omkr. 1860/ 1868 Fra Vester Allé til Silkeborgvej gik tidligere en træbro over Hesselbæk, som løber gennem Botanisk Have til Århus Å.
Vesterbro Torv Gl. landevej
Østlig side anlagt 1912/ omkr. 18-/ 193090
Tidligere Svinetorvet, Grisetorvet
Vesterengvej -/ 1938
F. Vestergaards Gade 1919/ 1913 Efter kgl. borgmester i Århus
Vesterport før 1600/ 1910 Byens gamle Vesterport stod ved Vesterbro Torv
Til 1910: Lille Vestergade
Vest Kaj -/ 1930 På sydhavnen
Vestre Molearm -/ 1930 På sydhavnen
Vestre Møllesti Grønnegade
Vestre Ringgade 1912-1939/ 1931
Vestre Skovvej -/ 1850 Mellem Vandrehjemmet og skovgrænsen i Riis Skov
Vestre Slipkaj -/ 1930 På sydhavnen
Vestre Strandallé Ved Niels Ebbesens Plads -Bethesdavej
Vibevej Ørnevej 1939
Viborgvej Gl. landevej
Bebygget fra 1918
Omlagt 1925/ før 1867
Viggo Stuckenbergs Vej -/ 1945 Efter dansk digter
Vilh. Bergsøes Vej -/ 1944 Efter dansk forfatter
Vilh. Meyers Allé 1933-37/ 1909 Efter dansk læge.
Tidligere mellem Finsensgade og Niels Ebbensensvej (Randersvej)
Villavej Niels W. Gades Vej 1904
Vinkelvej Christen Købkes Gade 1928
Visbygade Udlagt 1942/ 1942
Vitus Berings Stræde Vestlige del 1924
Østlige del 1936/ 1939
Efter dansk opdagelsesrejsende
Volden før 1450/ før 1594 Anlagt i Middelalderen på dele af Århus befæstning
Til 1867: Pustervig
Vorregårds Allé Udlagt 1941/ 1941 Efter landbrugsejendom Vorregaard
Værmlandsgade -/ 1944
Vaagøgade 1917/ 1930
– W –
↑ Til gaderegister
Willemoesgade 1899-1930/ 1899 Efter dansk søhelt
Wilnagade -/ 1930 Efter Litauens gamle hovedstad
Wilstersgade 1885-98/ 1885 Efter dansk digter
Wærumsgade
→ Chr. Wærums Gade
Y –
↑ Til gaderegister
Gammelt navn Anlagt
/ Navngivet
Nyt navn
Ny navngivet
Bemærkninger
Ydre Ringgade Lille del anlagt 1938 Midlertidigt navn
Ystadgade 1915/ 1930
Æ –
↑ Til gaderegister
Gammelt navn Anlagt
/ Navngivet
Nyt navn
Ny navngivet
Bemærkninger
Ærtevænget -/ 1948
Ærøgade 1914/ 1915
Ø –
↑ Til gaderegister
Gammelt navn Anlagt
/ Navngivet
Nyt navn
Ny navngivet
Bemærkninger
Ølandsgade
-/ 1944
Ørebrogade 1915/ 1930
Ørneredevej 1938/ 1910 Gik oprindeligt fra ejendommen Frydenlund ved nuværende Hotel Marselis til Ørnereden i Marselisborg skov
Ørnevej 1925-35/ 1939 1927-1939: Vibevej
H.C. Ørsteds Allé Tidligere mellem Finsensgade og Trøjborgvej.
Se Sct. Johannes Allé
H.C. Ørsteds Vej Sct. Johannes Allé 1939
P.P. Ørums Gade 1932-37/ 1932 Efter læge og byrådsmedlem
Østbanetorvet 1890, omlagt 1898 og1938/ 1891
Østboulevarden Nævnt første gang 1876 og igen 1934-1935/ 1892 Oprindeligt nedgravet i den høje Knudriisbakke. Jordmængden blev kørt til Nordre Havn
Østergade -/ før 1858
Østerøgade 1917/ 1930
Østkajen -/ 1930
Østre Kystværnsvej -/ 1930 Se også Kystværnsvej
Østre Molearm -/ 1930
Østre Skovvej Gl.vej/ omkr. 1850 Mellem Vandrehjemmet og nordre skovgrænse i Riis Skov
Østre Skraavej -/ 1944
Østre Slipkaj -/ 1930
Å –
↑ Til gaderegister
Gammelt navn Anlagt
/ Navngivet
Nyt navn
Ny navngivet
Bemærkninger
Aabenraagade -/ 1939
Aabogade -/ 1943
Aaboulevarden 1898-1934/ 1934 Tidligere hed den nordlige side fra Immervad til Skolegade Aagade
Den sydlige fra Vester Alle til Christiansgade hed Louisegade
Aagade Åboulevarden 1934 Åboulevarden 18-48
Aakirkeby -/ 1947
Aalborggade 1928/ 1928
Aalesundsvej 1921-41/ 1941
Aarestrupsvej 1906-1908/ 1940
Aarsdalsvej -/ 1947

Kilder og litteratur:
– Johs. Kasted: Maskinskrevet Gadenavnefortegnelse for Aarhus. Juni 1943
– Aarhus Kommune, Vejteknisk Udvalg: Aarhus By’s Gader og Veje. 1948-1950.
– Århus byhistorisk Udvalg: Århus dengang og nu. 1971-1972
– Emanuel Sejr. Gamle Århusgader. 1960-1961
– Viggo J. v. Holstein Rathlou: Aarhus. Historisk-topografisk Beskrivelse med Biografier. 1920-1925
– Mogens Weinreich: Kend din by. Kendte og mindre kendte sider af Århus før og nu. 2005-2007