Morten Børups Gade

 

Morten Børups Gade hed tidligere Borupsgade og Morten Børups Vej. Den har også været kendt som Børupsvej. Det er en sidegade mellem Frederiks Allé og Valdemarsgade parallelt med baneterrænet.

Morten Borupsgade. Med Andreas Lüdemann, Colonial & Urtekramhandel. Set fra hjørnet af Frederiks Allé.
Koloreret postkort 1907

Gaden har sit navn efter rektoren for Aarhus Katedralskole og kantor ved Aarhus Domkirke, Morten Børup (1446-1526), der i øvrigt har skrevet melodien som spilles af Aarhus Rådhus klokkespil.

Gaden blev anlagt omkring 1870 og navngivet i 1887 på foranledning af møllebygger N.P. Mikkelsen, der havde foreslået, at den kom til at hedde enten Børupsgade eller Morten Børups Vej.

Gaden blev brolagt i midten af 1890’erne, hvilket ikke var uden problemer. Statsbanerne skulle dele udgifterne hertil med Aarhus Kommune. Det ville baneetaten ikke, så sagen havnede ved Højesteret, hvor kommunen vandt, dog sådan at Statsbanerne slap med kun at skulle betale en fjerdedel af udgiften i stedet for halvdelen.

Gaden var befolket af småkårsfolk, som murere, arbejdsmænd, smede, bremsevogtere og vaskepiger. Dog boede der i nummer 14 en “præsident” – denne betegnelse tilhørte skiftende ledere af mormonmenigheden, som siden 1877 havde sin kirke i denne ejendom.