Orla Lehmanns Allé

 

Orla Lehmanns Alle. Set fra Banegårdsgade mod baneterrænet ved Kriegersvej. Foto 1902

Orla Lehmanns Allé er en sidegade fra Banegårdsgade til baneterrænnet. Forlængelsen af gaden er Kriegersvej der munder ud i Frederiks Allé.

Den blev navngivet i 1874 efter politikeren Peter Martin Orla Lehmann. Det var i øvrigt etatsråd M.P. Bruun der kom med navneforslaget i Aarhus Byråd.

I 1887 besluttede man i Aarhus Byråd at “Udvalget for Brolægnings-væsenet bemyndigedes til, naar det
skjønner tiden belejlig, at borttage hvert andet træ i Orla Lehmanns Allé og anvende dem til alléplantning i Marselisborg Allé.”

Det første hus, Orla Lehmannsvej 3, som gaden hed dengang, var en statelig villa med 9 værelser, der lå på den østlige side på hjørnet af Banegårdsgade. Denne villa var formentlig opført af overbaneingeniør Carl Gotfred Bayer (1831-1902). Han boede der kun kort tid, og lejede det ud til blandt andre så fine folk som premierløjtnant August Frederik baron Wedell-Wedellsborg, som i 1880 boede der med sin hustru baronesse Marie og to tjenestepiger Juliane og Pouline. Villaen blev dog allerede nedrevet omkring 1910.

I nummer 1 lå E. Kochs Børnehave, der i 1892 flyttede til Ryesgade.

Herefter blev der opført treetagers beboelsesejendomme på grunden. Tilsvarende blev der i 1880’erne opført en stor beboelsesejendom på den anden side af alléen overfor. Herudover blev der for enden af alléen bygget endnu et treetagers ejendom ud mod baneterrænet, samt på den vestlige side nogle få en- og tofamiliers huse.

Omkring 1910 etableredes Café Randers på hjørnet af Orla Lehmanns Allé og Banegårdsgade, der senere fik navnet Café Danmark. Denne café blev lukket i 1960’erne. Overfor på det andet hjørne blev Restaurant Skandia indrettet under 2. verdenskrig. Restaurant Skandia slog sig i 1940’erne op med “Byens hyggeligste Restaurant. Specialitet er á la carte Retter, og saa det lækre Smørrebrød til populære Priser”. Disse restauranter skabte et livligt spirituøst liv i gaden.

I midten af 1960’erne blev begge ejendomme nedrevet. Nye blev opført, og blandt andre J.A.K. Banken, IBM og Aarhus Kommunes tekniske forvaltning fik adresse i de nye bygninger.

I begyndelsen af 1950’erne blev der opført en Gulf benzintank i Orla Lehmanns Allé ud for Banegårdsgade. I tilknytning til tanken blev der opført et flisebelagt lille hus, der også havde offentlige toiletter. Den blev nedrevet i sidste halvdel af 1960’erne.

 LÆS MERE:
→  Banegårdsgades historie
Kriegersvej

Bayers villa i Orla Lehmanns Alle. Foto 1890

Benzintank og offentligt toilet
i Orla Lehmanns Allé. Foto 1952