Hørhavegården i Marselisborg skov

 

Hørhavegården fra 1777 er det ældste hus i Marselisborgskoven, der var i samme slægts eje frem til 1915. Det hørte i sin tid under Marselisborg gods, og eksisterer stadig.

Hørhavegården. Tegning fra 1893

På Ørneredevej i Marselisborgskovene i Århus, en kilometerspenge syd for Dyrehaven, ligger Hørhavegården. Hørhavegården, der oprindeligt hørte under Marselisborg gods, blev opført i 1777 af Jens Hansen. Han blev i 1778 ansat som skovfoged og forpagter under amtmand og baron Christian Rudolph Philip von Gersdorff, der var ejer af Marselisborg gods.

De første år hørte der kun en lille have og 7½ tønder land til gården, som Jens Hansen i 1784 udvidede med lejede arealer mellem Hvolbækken (Djævlekløften) og Silistria. Så kunne han drive landbrug på de nu 45 tønder land ved siden af jobbet som skovfoged.

I 1785 døde Jens Hansens kone efterladende deres to børn. Samme år giftede han sig på ny med Karen Nielsdatter og fik yderligere fire børn. Han døde i 50 år gammel i 1801. Enken giftede sig da med Lars Rasmussen fra Holme, der herefter blev skovfoged. Med bestillingen fulgte, at han skulle føre tilsyn med Skåde Skov, Holme krat og Thor Skov. I hans tid blev der blev holdt fem køer og otte får.

Da Lars Rasmussen blev gammel, blev det hans svigersøn Jens Andersen fra Langballe, der overtog gården fra 1827. Han var blevet gift mes Lars’ datter Sidsel Marie Larsdatter. Lars Rasmussen blev boende på aftægt hos dem, til han døde i 1846.

Skovfoged og traktør

Kort med Hørhavegården i Marselisborgskoven

Da Jens Andersen trak sig tilbage omkring 1860, blev Hørhavegården og skovfogedbestillingen overtaget af sønnen Anders Jensen, der havde været kusk hos Hans Broge. Fra 1880 var han ikke mere skovfoged, men kun forpagter af Hørhavegården samtidig med at han havde Silistria Mølle. På Silistria havde han, sammen med sønnen Jens Andersen, også travlt med udskænkning af vand på kande, sodavand og hvidtøl samt salg af smørrebrød til skovgæsterne. Anders Jensen drev en besætning på tre heste, 12 køer, ungkreaturer og grise. Da han døde 79 år gammel i 1915 måtte hans kone flytte ud fra gården.

Marselisborg gods og dermed Hørhavegården blev i 1896 overtaget af Århus Kommune.

Fra landbrugsdrift til spejderlejr

I 1916 blev Hørhavegården overtaget til forpagtning af P. Lautrup, som havde den til 1931. Med ham slutter landsbrugsdriften på gården.

Efter Lautrup blev gård og jord af Århus Kommune udlejet til spejderne FDF og DUI- Leg og Virke, der begge har brugt området som lejrplads, mens gården har været udlejet til beboelse.

I juli 2015 blev Hørhavegården udbudt til salg af Århus Kommune. Udbudsprisen var 1,5 mio. kroner for 113 m2 boligareal og 1793 m2 grundareal. Ejendomsværdien var i 2014 sat til 5.750.000 kr.