Marselisborg slot billeder

 

Udvalgte ældre billeder fra Marselisborg slot

 

Hack Kampmanns tegning af Marselisborg slot

Marselisborg slot under opførelse Foto 1901

Marselisborg med forvalterbolig og oprindelig staldbygning. Foto 1902

Tegning af slottet 1903

Indgangen til Marselisborg slot. Porten ligger oppe ved slotsforvalterens hus. Omkr. 1902

Besøg på slottet. Foto omkr. 1915

Kong Christian 10. ved slottet. Foto 1920

Marselisborg slot. Markerne, senere Mindeparken, i forgrunden. Foto 1924

Marselisborg slot. Kronprins Frederik. Foto 1925

Foran Marselisborg. Kronprins Frederik. Dronning Alexandrine. Prins Knud. Kong Christian 10. Foto 1912

Udsnit af den oprindelige tennisbane i Marselisborg slotspark, der lå hvor i dag rosenhaven er anlagt Foto omkring 1940

Dronning Alexandrines oprindelige havepavillon som lå ved åkandesøen i slotsparken. Foto omkring 1940

Marselisborg slot 1948. Kong Haakon, dronning Alexandrine, kong Frederik 9, arveprinsesse Caroline Mathilde, arveprins Knud

Prins Christian og Prinsesse Alexandrine foran slottet. 1903

Tegning af kronprins Frederik (9.) i Script-boot bil årg. 1917 foran Marselisborg Slot

Lejede limousiner i 1979 i forbindelse med udenlandsk royalt besøg.

Den oprindelige port lå oppe ved slotsforvalterens bolig

Luftfoto 1953 over Marselisborg slot og slotspark. Øverst til højre Væddeløbsbanen. Nederst til højre Mindeparken