Mosaisk kirkegård

 

I 1824 fik Det Mosaiske Troessamfund i Aarhus indviet sin egen kirkegård ved Frederiks Allé (dengang Skanderborgvej), som da lå lige uden for Frederiksport.

Mosaiske kirkegård i Frederiks Allé, Aarhus

På kirkegården ligger, foruden jødiske borgere fra Århus, nogle få begravet fra andre byer. Der er oprindeligt 61 gravpladser, men det er ikke alle der er gravsten på. Dette er noteret ved hver enkelt person på listen herunder.

Jødisk gravskik

I ældre tid var den jødiske skik, at begravelsen fandt sted samme dag, som dødsfaldet var indtrådt. Det var også tradition, at gravpladserne lå i parallelle rækker med hovedet mod øst.

Det er den jødiske opfattelse, at en gravplads er den dødes eje til evig tid, derfor kaldes kirkegården for bet olam, der betyder ‘Evighedens hus’, eller bet hachajim, ‘Livets plads’.

På gravstederne begynder den hebraiske indskrift med to bogstaver PN (po nitem)  eller PT (po temuns), der betyder ‘her er gemt (støvet af…)’ –  PN ofte på sten for en mand, PT for en kvinde. Hvis faderen eller ægtefællen endnu er i live, sættes bogstaverne JZV efter den afdødes navn, der betyder ‘Må Herren bevare ham’.

Gravskriften slutter altid med de hebraiske bogstaver TNZBH, ( תנצבח ) der betyder: ‘Måtte hans/ hendes sjæl være indesluttet i de levendes kreds’.

Alle dateringer på hebraisk sker efter den jødiske tidsregning, der tager udgangspunkt i Verdens skabelse, som ifølge jøderne fandt sted 7. oktober 3761 før vor tidsregning. Eksempelvis er år 1722 i jødisk tidsregning år 5482 – og man udelader ofte det første tal, så årstallet 5482 skrives som 482.

De begravede personer

Kort over Mosaiske kirkegård

Efter hver person er oplyst, hvor på kirkegården deres gravsted ligger:
– 1. række er den bageste del af kirkegården længst væk fra Frederiks Allé,
– 3. række er den nærmest gaden.
– Gravnumrene regnes fra højre mod venstre.

 • Baruch, Abraham – Bogholder, 38 år. Død 11.3.1840 (manglende gravsten)
 • Bloch, Mayer Philip – Handlende, 66 år. Død 18.1.1833 (manglende gravsten)
 • Cantor, Esther – Født Levy, gift med Lipman Cantor, 66 år, født i København. Død 28.11.1840 (manglende gravsten)
 • Cohn, Bolette Marcus – Gift med Heinrich Levin, 70 år, født i Fredericia. Død 5.8.1844 (manglende gravsten)
 • Davidsen, Henriette – Født Rée, gift med Bendix Rée, født ca. 1788 i Fredericia. Død på Gammelgaard 24.6.1829 (1.rk. nr. 23)
 • Davidsen, Hugo Joseph – Hotelvært, født 1.2.1855. Død 30.4.1892 (3.rk. nr.3)
 • Davidsen, Isaac – Handlende, 58 år. Død 15.10.1833 ((manglende gravsten)
 • Davidsen, Jacob – Handlende, 70 år. Død 26.6.1861 (3.rk. nr.7)
 • Davidsen, Levin – Handlende, 78 år. Død 27.6.1859 (3.rk. nr.6)
 • Dessauer, Helena – Født Michelsen, gift med Julius Dessauer, født 9.4.1818. Død 29.10.1848 (2.rk. nr.16)
 • Elsass, Herman – Rekrut i 14. batalllion, f’ødt i Viborg 4.10.1871. Død 28.5.1892 (1.rk. nr.1)
 • Gerson, Esther Marcus – gift med Joseph Gerson (?), 57 år. Død 3.8.1832 (manglende gravsten)
 • Goldschmidt, Lea – Enke, født i Hamburg 16.12.1763. Død 8.12.1843 (1.rk. nr.17)
 • Heiman, Jacob – Slagter i Horsens, 40 år. Død okt. 1875 (manglende gravsten)
 • Koppel, Levin Marcus – Handelsmand, født i Fredericia ca. 1788 . Død 12.11.1857 (manglende gravsten)
 • Koppel, Mine – Født Wulff, gift med Moritz Koppel, født i Fåborg 28.3.1834. Død 11.12.1858 (1.rk. nr.7)
 • Lazarus, Birgitte – Født Hertz, gift med Lazarus Isaac, født i Fredericia 22.9.1779. Død 3.9.1855 (2.rk. nr.14)
 • Lazarus, Edel – Ugift, født 10.11.1771. Død 7.1.1836 (1.rk. nr.21
 • Lazarus, Isaak – Født 10.10.1802. Død 9.6.1867 (3.rk. nr.16)
 • Lazarus, Ludvig Nathan – Student, født 9.11.1836. Død 14.10.1855 (2.rk. nr.15)
 • Lazarus, Nathan – Købmand, født 6.1.1805. Død 18.10.1846 (1.rk. nr.11)
 • Lazarus, Sabine – Født Willau, gift med Nathan Lazarus, født i Nyborg 3.6.1813. Død 1.12.1847 (1.rk. nr.12)
 • Lazarus, Sally Wilnau – Barn, søn af Nathan Lazarus, født 8.10.1844. Død 12.5.1845 (manglende gravsten)
 • Levin, Asser – Boghandler, født i Nakskov 24.11.1813. Død 15.8.1893 (1.rk. nr.8)
 • Levin, Fikke – født Abraham, gift med Joseph Levin, 76 år, født i Fredericia. Død 11.10.1841 (manglende gravsten)
 • Levin, Jette Leah – Født Elsass, gift med Asser Levin, født i Nakskov 12.12.1811. Død 11.2.1905 (1.rk. nr.9)
 • Levin, Mariane – Ugift modehandlerinde, født i Randers 11.8.1807. Død 1.11.1886 (1. rk. nr.2)
 • Levin, Moritz Meyer – Ugift bogholder, født i Hamburg 1.3.1861. Død 20.12.1890 (2.rk. nr.2)
 • Levin, Salomon – Købmand, født i Burgunst 14.3.1773. Død 3.9.1845 (1.rk. nr.15).På gravstenen står på hebraisk: “Her hviler en retskaffen Mand, gammel og mæt af Dage, Chawer Schloumo Salmen, Søn af Herr Jehude. Født 20. Ader 5533 og død 2. Nymånedag Elui 5605.”
 • Levin, Viggoline – Født Elsass, gift med Asser Levin, født i Nakskov 3.11.1814. Død 1.4.1848 (1.rk. nr.10). På gravstenen står på hebraisk: “Her hviler den kære Kvinde Feigls, Datter af Herr Nathan Elsass, Hustru til Herr Asser Levin. Hun døde 32 År gammel 27. Adar II 5608. Hendes yndige blomstrende Pragt vendte sig mod det Høje, da hun endnu stod i sin Ungdom. Stor er Smerten i hendes Mands og Forældres Hjerte. Glæden forvandledes til Sorg hos hendes Søstre og Venner. Til Himlen steg hun op for at nyde Frugten af sine Gerninger.”
 • Levin – Dødfødt pige, datter af Asser Levin. Død 3.11.1850 (manglende gravsten)
 • Levin – Dødfødt pige, datter af Asser Levin. Død 10.1.1854 (manglende gravsten)
 • Levy, Rebekka – Ugift, datter af Isac  Levy, født i Horsens 21.10.1797. Død 7.6.1846 (1.rk. nr.13).
  På gravstenen står på hebraisk: “Den elskelige og yndeflde Jomfru Rivka, Datter af Herr Eisik Levy fra Horsens. Hun blev født Søndag, Hoschens Rabba 5557 og gik ind til sit evige Liv Søndag 13. Siven 5606.”
 • Meyer, Charlotte – Barn, datter af Herman Meyer, født 17.2.1874. Død 8.3.1874 (3.rk. nr.1)
 • Meyer, Levin – Født 29.12.1817. Død 26.11.1831 (manglende gravsten)
 • Meyer, Moritz – Kantor og Schächter, 70 år. Død 13.1.1855 (manglende gravsten)
 • Meyer, Sara – Født Lazarus, gift med Levy Meyer, 67 år (?), født i København. Død 27.12.1857 (1.rk. nr.19)
 • Michelsen, Esther – Født Goldschmidt, gift med Levin Michelsen, født 9.12.1795. Død 24.7.1856 (2.rk. nr.9)
 • Michelsen, Levin – Bundtmager, født 1.1.1787. Død 20.5.1857 (3.rk. nr.12)
 • Nathan, N.D. – Kommissionær, født 22.2.1816. Død 14.12.1871 (1.rk. nr.3)
 • Rée, Bernhard Philip – Redaktør. M.F.L., født 18.7.1813. Død 13.11.1868 (1.rk. nr.5)
 • Rée, Hanna – Født Hartvig, gift med Philip Hartvig Rée, født i Fredericia 3.11.1759 (1.rk. nr.22)
 • Rée, Israel Philip – Købmand i Århus og Hamburg, født 3.9.1786. Død 25.7.1835 (2.rk. nr.23)
 • Rée, Philip Hartvig – Købmand i Randers, født i Fredericia 14.2.1807. Død 18.9.1841 (3.rk. nr.24)
 • Rée, Therese (Thamar) – Født Rée, gift med Hartvig Philip Rée, født i Fredericia 1783. Død 30.12.1850 (2.rk. nr.13)
 • Rée, Wilhelmine Marie – Ugift, datter af Philip Hartvig Rée, født i Fredericia ca. 1797. Død på Gammelgaard 17.2.1837 (3.rk. nr.2)
  Læs mere om familien Rée
 • Sachs, Edward – Barn, søn af Ludvig Sachs, 1 år. Død 10.5.1860 (manglende gravsten)
 • Sachs, Jeanette – Barn, datter af Ludvig Sachs, født 1.11.1856. Død 29.8.1857 (manglende gravsten)
 • Sachs, Julius – Barn, søn af Ludvig Sachs, født 30.8.1855. Død 25.10.1855 (manglende gravsten)
 • Sachs, Ludvig – Smedemester, født i Odense 3.3.1816. Død 19.10.1872 (2.rk. nr.6)
 • Sachs, Mathilde – Barn, datter af Ludvig Sachs, 2 måneder. Død 29.5.1853 (manglende gravsten)
 • Sachs, Moritz – Barn, søn af Ludvig Sachs, født 22.6.1854. Død 20.10.1864 (manglende gravsten)
 • Schottländer, Moses Aron – Handelsbetjent, 45 år. Død 18.10.1839 (manglende gravsten)
 • Simonsen, Charlotte Amalie – Barn, datter af Salomon Simonsen, født 4.5.1855. Død 10.2.1857 (manglende gravsten)
 • Simonsen, Ludvig Philip – Søn af Salomon Simonsen, født 14.2.1847. Død 11.1.1873 (manglende gravsten)
 • Simonsen, Nathan Ferdinand – Barn, søn af Salomon Simonsen, født 20.11.1845. Død 3.3.1846 (manglende gravsten)
 • Simonsen, Siegfred Nathalius – Barn, søn af Salomon Simonsen, født 26.11.1844. Død 4.12.1846 (manglende gravsten)
 • Simonsen – Barn af Salomon Simonsen, født 17.2.1850. Død 23.2.1850 (manglende gravsten)
 • Waluta, Arthur Abraham – Barn, født 22.10.1903. Død 2.6.1904 (3.rk. nr.4)
 • Wallich, Philip – Litterat, 83 år, født i København. Død 26.10.1856 (manglende gravsten)
 • Warburg, Ludvig – Proprietær, født i Hamburg 2.1.1807. Død 29.4.1854 (2.rk. nr.10)
 • Wilnau, Salomon Israel – Købmand i Hamburg, 72 år, født i Wilna. Død 13.4.1843 (3.rk. nr.22).
  På gravstenen står på hebraisk: “Her hviler Schloumo Salmen, Søn af Herr Jisroel fra Wilna. Død Søndag 17.Ab 5603.”

Eksempel på hebraisk
gravskrift på Salomon Levins gravsten

Læs mere Kirkegårde i Aarhus


Referencer:
– De Jødiske kirkegårde i danske provinsbyer. 1957