Dyrehaven i Marselisborg skoven

 

Dyrehaven i Århus blev åbnet i 1933. Her har også engang været friluftsteater og ammunitionsdepot.

Marselisborg Dyrehave, der ligger i den del af Marselisborgskovene der hedder Thor Skov ved Thors Mølle, blev anlagt i 1932. Den er i dag kendt som et yndet udflugtsmål for at se på naturen og de mange hjortedyr af sikahjorte og dådyr samt vildsvinene, som går i deres egen indhegning.

Tidligere var der dog også forlystelser i Dyrehaven, eller Dyreparken, som den oprindelig blev kaldt.

Ideen til dyreparken opstod allerede i 1923, da Århus byråd var ude at besigtige skovene. Her så man en lille solbeskinnede plet, som blev brugt til søndagsudflugterne. Man besluttede at indhegne et område på ni hektar, hvoraf de fire blev brugt til græs.

Egentlig var det så meningen, at man ville have får til at gå og græsse, men man besluttede i stedet at anskaffe i første omgang 12 sikahjorte.

Den 12. januar 1933 blev parken åbnet for publikum. Interessen for at besøge området var så stor, at man snart besluttede sig for at udvide området til 19 hektar og forøge bestanden til omkring 50 sikahjorte og dåvildt. I 1973 blev Dyrehaven udvidet med et område til vildsvin, og omfatter i dag et areal på 22 hektar.

Dyrehaven stednavne

Området i Thor Skov har gennem århundreder haft forskellige stednavne tilknyttet. Helt tilbage fra 1797 har man på et kort fundet sådanne navne. Navnene er indtegnet på kortet.

  • Excellencehøjen, der ligger lidt nord for nuværende foderhus.
  • Rumohrs bakke ligger mellem Krudthusporten og Høhækken. Bakken er opkaldt efter Henriette Cathrine Rumohr, født Heering (1788-1859). Hun var gift med Hans Conrad Rumohr (1768-1852). De boede i årene 1825-1833 til leje på Marselisborg herregård, fordi manden var blevet erklæret konkurs, og måtte forlade deres gård Lindved på Fyn.
  • Ma’ Gesens Hul er en dyb forsænkning i skrænten overfor Thors Mølle. Muligvis navngivet efter en Madam Gjeding, som arbejdede på et høbjergningssted, der havde ligget dér.
  • Krudthuset, der ligger i den sydlige ende af parken, var et ammunitionsdepot fra dengang Århus var garnisonsby. Al ammunitionen blev fjernet i 1993. I dag er der moderne offentligt toilet i bygningen.

Kort over Dyrehaven med stednavne

Friluftsscenen

Under besættelsen var en del af Dyrehaven beslaglagt af tyske soldater. I april 1944 beslaglagde de et areal på 24 hektar, omfattende Thors Mølle, en del af Dyrehaven og området næsten over til Oddervej. En del af bunkeranlæggene i skoven blev efter krigen overtaget af det danske militær, mens andre blev bortsprængt.

I slutningen af 1940’erne byggede skovvæsenet en friluftsscene på en platform af sten og jord. Den lå i nærheden af indgangen ved Varna. Den 7. juli 1948 havde man premiere på Lumbye-vaudevillen ‘Champagnegaloppen’, herefter var Det kgl. Teater på sommertourné. De følgende år var det ‘Danmarks Friluftsteater’, der optrådte på friluftsscenen med forskellige numre.

Da Ungskuet blev afholdt i Århus i 1957 og 1958, var der igen forestillinger i Dyrehaven fra Det kgl. Teater. Tilskuerinteressen var dog efterhånden svigtende, og da der i 1958 var 1100 tomme pladser, valgte man at nedlægge Dyrehavens friluftsscene.