Kirkeskoven

 

Kirkeskoven er en del af Marselisborgskovene og omfattede oprindeligt et område mellem Carl Nielsens Vej (tidligere Holmevej) og Oddervej med Mindeparken og Marselisborg slotspark. I dag er det kun området mellem Oddervej og Skovridervej der kaldes Kirkeskoven.

Kort over Kirkeskoven 1974. Det markerede område er det der i dag kaldes Kirkeskoven

Navnet har skoven fået da den oprindeligt hørte til Viby Kirke under Viby sogn. I 1631 fik præsten Jens Lauridsen Mariager fæstebrev på skoven. Gennem årene kom der stridigheder om ejerskabet til skoven, da Viby kirke også skiftede ejer. Stridighederne kom til at stå mellem Marselis-slægten til Marselisborg gods, Peder Rodsteen til Constantinsborg og Christian Charisius til Constantinsborg.

Ved en auktion i 1771 kom Kirkeskoven igen under Marselisborg. Skoven blev skilt fra Viby kirke, og blev lagt sammen med de andre skove i området.

I Kirkeskoven ligger Haveforeningen Skovlunden, der blev anlagt i 1933; haveforeningens jorder hørte oprindeligt til skovriderens Louisenlund.

I skoven er der i Råhøj Krat tre gravhøje. I en grusgrav er der tidligere fundet skeletrester og potteskår fra romersk jernalder.

Den del af skoven, hvori Forstbotanisk Have ligger, hed oprindeligt Jægerskoven.

Søværnets Kommando og hundeskov

Forsvarets Ejendomstjeneste lejede i 1949 et to hektar stort areal i den del af skoven, der grænser op til Oddervej. Her havde Søværnets Operative Kommando (SOK) i flere år til huse med store bunkeranlæg og sendemaster, indtil de flyttede ud i 2016. Dette skovområde har Aarhus Kommune fra 2018 åbnet som offentlig tilgængelig hundeskov, men bunkeranlæggene er afspærret.

≈ Læs mere
→ Marselisborgskovene
→ Marselisborg slotspark
→ Mindeparken, Forsthaven og Louisenlund