Skåde skov

 

Skåde Skov er den største af Marselisborgskovene med 116,51 hektar. Den grænser i nord til Thorskov, i syd til Strandskoven.

Skåde skov i Marselisborgskovene. Kort 1974

Den er kendetegnet ved mange stejle bakker og dybe slugter, blandt andre Djævlekløften.

Skåde kommer formentlig af skot (skud); dette ord anvendes i stednavne undertiden om fremspringende højdedrag.

Navne og steder

  • Hørhaven med Hørhavegården der tidligere var bolig for skovfogeden.
  • Blommehaven er nu campingplads
  • Ørnereden et udflugtssted
  • Fruens bænk er ved Djævlekløften er et udsigtssted. Her skulle der efter sigende have været en græsbænk lavet for den ældste godsejer Ingerslevs kone.
  • Wieds kirke og Kapellet har blot være betegnelser for de stemningsbilleder, som skoven på disse steder har udvirket.
  • Mindestenen, der står ved Mindestensvejen, er en granitsten rejst til minde for C.P.R. Ingerslev for “hans utrættelige Virksomhed i det Offentliges Tjeneste”.