Gustav Vilhelm Grundtvig

 

Vilhelm Gustav Grundtvig

Gustav Vilhelm Grundtvig blev født 26. juli 1866 i København og døde 22. april 1950. Han var søn af arkivar og historiker Johan Diderik Nikolai Blicher Grundtvig (1822-1907) og hustru Oline Vilhelmine Christiane Stenersen (1828-1893), og barnebarn til teolog, biskop og salmedigter Nikolaj Frederik Severin Grundtvig. Gustav Grundtvig forblev ugift.

Han blev cand.mag. i dansk 1891, og blev herefter bibliotekar ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Bibliotek. I 1903 blev han underbibliotekar ved Statsbiblioteket i Aarhus hvis chef som overbibliotekar han blev i 1905 og virkede som sådan til 1. august 1936.

Han virkede for fremme af folkebibliotekstanken, og på Landsudstillingen i Aarhus 1909 indrettede han et mønsterbibliotek og arrangerede det første danske almindelige biblioteksmøde mellem Statsbiblioteket og de mange folkebiblioteker.

I 1938, to år efter Grundtvigs afgang som overbibliotekar, blev det officielt fastslået at Statsbiblioteket skulle fungere såvel som universitetsbibliotek for Aarhus Universitet samt som overcentral for landets folkebiblioteker.

I 1910 udgav han skriftet  ‘Bibliotekssagen i Danmark, dens Maal og Midler’, og af hans andre biblioteksfaglige publikationer kan nævnes ‘Statsbiblioteket i Aarhus og Universitetet i Jylland’, ligesom han i Statsbibliotekets jubilæumsskrift fra 1927 bl.a. skrev en udførlig redegørelse for bibliotekets historie. I 1925 udgav han ‘Begreberne i Sproget. Orientering i systematisk Ordforskning’, og var medudgiver af ‘N. F. S. Grundtvig: Breve til hans Hustru under Englandsrejserne 1829-1831’, og har i forskellige tidsskrifter skrevet om bedstefaderen.

Han var medlem af bl.a. Grundtvig-Selskabets styrelse, Humanistisk Samfund, bestyrelsen for Købstadmuseet Den Gamle By og for Jydsk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur.

Selv om han var kendt for sine stejle holdninger, var han anerkendt for sin retlinede karakter og loyalitet, hvilket gjorde ham respekteret og afholdt som chef.

 

¦→ LÆS MERE Gustav Grundtvigs slægt (Lundskovs slægtsdatabase, Konger og Fyrster, nyt vindue)