H.C. Andersens dagbøger om Aarhus

 

H.C. Andersen havde kontakt med utroligt mange mennesker gennem livet – også i Århus. Gennem hans omhyggeligt førte dagbøger kan man følge, hvordan han omtaler Århus. Man kan også følge, hvem han skriver med i byen.

H.C. Andersen læser Fædrelandet

H.C. Andersen skrev, blandt meget andet, dagbøger fra 1825-1875. Dagbøgerne fra 1830, hvor han også var i Århus, findes dog ikke mere.

Hans dagbøger er siden udgivet i 10 bind.

Her følger en omtale af de mange passager i dagbøgerne, hvor Århus bliver nævnt – enten i forbindelse med hans ophold, eller personer han nævner i forbindelse med byen. Bynavnet ved datoen angiver, hvor Andersen opholdt sig, da han skrev disse noter.

Læs også H.C. Andersen i Aarhus

 

20.6.1844 i Hannover: ”Jeg seer ud af Vinduet, Køer bliver drevet forbi ligesom i Aarhuus … Værelset er et Hjørne Værelse vi see ud af Vinduet ned af Gaden, Ja der er det Køerne komme ligesom i Aarhuus, men de ere ikke uartige paa Gaden.”

Fra H.C. Andersens dagbog i 1831

11.9.1844 i Sønderborg: ”Manden, Hunnæus, som førte om fortalte at man i Jylland havde givet en Comedie der om, ‘Kongens Drømme”, Reisende havde fortalt at have seet det i Aarhuus.”

26.5.1850 i Silkeborg: ”Klokken 3 kom vi til Aarhuus; her var Drevsens Karl paa Broen… Klokken henved 9 var jeg paa Silkeborg, som er 6 Miil Vest for Aarhuus…”

2.8.1850 på Glorup Herregård: ”Sendt Brev og Manuskripter til Frøken Rosenkrands paa Rosendal ved Aarhus.”

5.6.1857 i Uelzen, Tyskland: ”… et stort skident Hotel, hvor man seer ud paa Gade med slet Brolægning stinkende Rendestene og Køer der gaae her som i Aarhuus Gader, i Salas og andre Smaaheds Steder.”

13.8.1858 i Dresden, Tyskland: ”Brev fra Faderen Collin med et Vers fra Aarhuus.”

20.6.1859 i Silkeborg: ”Kjørt fra Basnæs til Korsøer og med Dampskibet Gerda, i smukt Veir til Aarhuus … i Aarhuus hilsede paa mig Hr Erslev, Lærer ved Skolen.”

25.8.1859 i Aalborg: ”Cholera tager til i Aarhuus… Vognen gaaer lige til Hadersleben og er kommet derfra altsaa gjennem Aarhuus…”

29.8.1859 i Hjermind: ”I Aarhuus tager Sygdommen til, det afficerede mig og jeg følte Trykken i Hjertekulen…”

5.9.1859 i Asmildkloster, Viborg: ”…Cholera i Horsens og Fredericia, ligesaa Aarhuus…”

6.9.1859 i Viborg: ”Efter at have kjørt to Miil paa Veien til Aarhuus, dreiede Kusken ind i en Skov der hørte til Palsgaard…”

8.9.1859 i Palstrup: ”… ved Fabriken kom den unge Fru Drevsen, hun fortalte at Wiehes fra Aarhuus var kommet i denne Choleratid, hendes Mand og Svigerfader ventes hjem imorgen over Aarhuus. Det er ikke saa rart med Berørelse af Sygdoms Stedet.”

9.9.1859 i Silkeborg: ”Til Aften kom Drevsen og Søn over Aarhuus, det var mig uhyggeligt at omfavnes af ham…”

28.12.1861 på Holsteinsborg: ”Brev fra en Fru Heggelund i Aarhuus”

10.6.1862 på Basnæs: ”Om Aftenen var Frøken Wiehe her med to af sine Broderbørn fra Aarhuus, samt de unge Mennesker fra Borryby.”

11.7.1862 på Lerchenborg: ”Vi gik hen til Skrænten ned mod Havet, saae Fyen og Samsøe. Et Dampskib fra Aarhuus til Korsøer gik mod Syd.”

24.7.1862 i Flensborg: ”I Flensborgfjord seilede vi forbi Dampskibet Albion der kom fra Aarhuus med de jydske Vaabenbrødre.”

22.6.1863 på Glorup: ”Sendt Brev med Portrætkort til Bertha Murjahn ved Aarhus og Brev til pseudonyme Dame Hildegard Holme ved Aarhuus.”

8.7.1863 på Frijsenborg: ”Paa Skibsbroen i Aarhuus hilsede Kjøbmand Lisberg paa mig. En Vogn fra Frisenborg ventede, vi kom til Aarhuus lidt før fire og henimod halv syv var jeg paa Frisenborg.”

10.7.1863 på Frijsenborg: ”Her var til Middag Provst Boesen med Kone fra Aarhuus…”

13.7.1863 på Frijsenborg: ”Grevinden og Børnene toge til Aarhuus for at bade i Havet, de ere her Klokken 12 til Middag.”

19.7.1863 på Basnæs: ”Thielemann fulgte med til Aarhuus … Indenrigs Minister Lehmann var ombord, han skal imorgen aabne Jernbanen fra Aarhuus til Viborg.”

10.12.1863 i København: ”Nu fik jeg Besøg af Theaterdirecteur E. Hansen der kom for at bede om at turde benytte mit nye Stykke for Casino ‘Langebro’. Han fortalte at han i Aarhus havde gjort glimrende Lykke som Evald i ‘Lykkens Blomst’”.

4.6.1864 på Basnæs: ”Sendt Brev til Fabriqueeier M.P. Bruun paa Jægergaarden ved Aarhuus.”

11.6.1865 på Frijsenborg: ”Oppe Klokken 6; har ikke stor Lyst til at reise i det Veir, men nu er der Vogn efter mig i Aarhuus … ærgrede mig over at Kudsken skulde forgjæves være kjørt til Aarhuus, komme derfra uden mig.”

12.6.1865 på Frijsenborg: ”Klokken ½ 11 toge vi fra Korsøer og først henimod 6 vare vi i Aarhuus … Klokken var over 6 da jeg forlod Aarhuus…”

14.6.1865 på Frijsenborg: ”Til Morgen fortalte Tjeneren mig Meget om Preusernes Ophold her. De havde i Aarhuus sagt at de havde det fortræffeligt paa Frisenborg, men det generede dem at de aldrig saae den grevelige Familie … Falkenstein mældte sig for at skyde en Raabuk, han kom i egen Vogn med fire Heste fra Aarhuus…”

18.6.1865 på Frijsenborg: ”Jeg skrev Brev til Concul Mørk, (jeg fik nemlig iaften Brev fra Reitzel, fra Henriques og Concul Mørk) denne sidste anmodede mig i sit og Fleres Navn at jeg paa Gjennemreisen vilde i Aarhuus læse nogle af mine Eventyr.”

14.7.1865 på Frijsenborg: ”Greven og Comtesse Henriette kjørt op til Aarhuus hvor Grevens Søster fra Mecklenborg kommer i Dag.”

15.7.1865 på Frijsenborg: ”Sendt Brev til Grevinde Ahlefeldt og til Postmesteren i Aarhuus.”

6.8.1865 på i København: ”Jeg blev hjerteligt modtaget hos Henriques; der var Dr: Adler, Erslev fra Aarhuus og den unge Hr Bing.”

27.12.1865 på Basnæs: ”I Dag er den ældste Castenkjold som nu har Borreby af Broderen, Artilleristen, ført til Daareanstalten i Aarhuus; hans unge Kone sidder her paa Borreby med et lille Barn.”

29.12.1865 på Basnæs: ”Vi maatte af hos Frøknerne Castenskjold for at høre hvorledes det var gaaet med den Sindssvage Castenskjold, han var naaet vel til Aarhuus og Dr. Selmer havde gode Forhaabninger.”

19.5.1866 i Lissabon, Portugal: ”…der kom en kjøbenhavnsk Skipper Bing han hilsede mig fra en anden, der med sin Kone vilde have besøgt mig i Søndags, hun var fra Aarhuus, han havde ikke været vel, de vare seilede i Dag…”

25.11.1866 i København: ”Middag hos Henriques sammen med Consul Mørk fra Aarhuus.”

18.7.1867 på Basnæs: ”Jeg spiiste Frokost; fandt Brev fra Fru Bushby i London og fra Robert Watt i Aarhuus”

9.2.1868 i København: ”Til Middag hos Henriques var Concul Mørk fra Aarhuus og Maleren Lehmann.”

17.8.1868 på Frijsenborg: ”Jeg gik med Dampskibet til Aarhuus ført af Holbøl … Klokken lidt over tre vare vi allerede i Aarhuus, paa Broen traf jeg Watts Broder med Forlovede, samt Spillelærerinden fra Holsteinsborg…”

22.8.1868 på Frijsenborg: ”Frøken Willemoes fra Aarhuus, som ligner sin Fader og Moder, har en smuk Stemme og synger sammen med Frøken Sara Krieger.”

23.8.1868 på Frijsenborg: ”Vi fik til Middag Etatsraad Willemoes, Frue og Søn fra Aarhuus, Fruen ligner sin Moder Fru Sneedorph … I Aarhuus er faldet Iis saa store som Bolscher…”

7.8.1869 på Rolighed, København: ”Af Telegrammer igaar var fra Grevinde Frijs paa Frisenborg, Dahlstrøms i Aalborg, Frøken Raasløff og Fru Fremont i Salzurg. Consul Mørk i Aarhuus, Melchiors i Badenweiler &”

17.9.1869 på Basnæs: ”Brev til Consul Mørk i Aarhus, som sendte mig Telegram, ‘Dagbladet’ i Krydsbaand til Jules Jörgensen i Locle…”

26.11.1869 i Genève, Schweiz: ”En amerikansk Familie var med, ved Arles forlod de os paa to ældre Damer nær, de Andre vilde see Amphitheatret og først om Aftenen naa Marseilles; vi kom i Tale; de havde været i Danmar og Sverrig, var ved Korsøer kommet paa Aarhuus Dampskib og ikke paa det til Kiel…”

19.6.1870 på Basnæs: ”… ved Bordet bestemte Otto at reise endnu i aften for at gaae med Dampskibet inat til Aarhuus…”

3.5.1872 i Wien, Østrig: ”Blev hjemme til henimod tre, kjørte da ud i Josephsstadt til Junks Forældre, en Major, som havde været med oppe i Veile og Aarhuus under Krigen, han roste særdeles de danske Soldaters Tapperhed og den smukke Natur…”

23.7.1872 på Rolighed, København: ”Brev fra en Fru Heiberg og hendes Børn i Aarhuus.”

12.9.1872 i København: ”Dr: Bloch fortalte mig om Gale-Anstalten i Aarhuus og de Gale der, om de første Tegn paa Galskaben, jeg satte med en Fornemmelse af Skræk, om han allerede saa samme hos mig.”

28.3.1873 i København: ”Fik Brev fra en Fru Primon i Aarhuus der ønskede mig alt Godt for mine Eventyr”

9./10.8.1873 i København: ”Idag tilmorgen kom Melchior til mig han reiser iaften med Carl til Aarhuus og vil saa hente sin Kone for at føre hende til Ostende og London…”

13.8.1873 i København: ”Til Aften kom Melchior hjem fra Aarhuus.”

28.12.1873 i København: ”… kjørte mig hen til Melchiors, hvor efter Middagsbordet, Carl Melchior reiste (med Toget Kl 7) til Aarhuus.”

2.4.1874 i København: ”…Der kom Telegram fra Carl Melchior i Aarhuus, fra Familien Brandt i Amsterdam, fra Boghandler French i Leipzig…”

7.5.1874 i København: ”Hos Melchior traf jeg stort Selskab, der var den Dame Carl Melchior boer hos i Aarhuus, en Fru Birk med to Smaabørn…”

29.6.1874 på Rolighed i København: ”Iaften Klokken 6 reiste Carl Melchior med Dampskib til Aarhuus.”

2.1.1875 i København: ”Besøg af Carl Melchior som imorgen reiser til Aarhuus.”

23.5.1875 i København: ”Til Aften kom Melchior, lige fra Frøken Meyers og Hr Magnus (fra Götheborg) Bryllup, det unge Par reiste iaften til Aarhuus og derfra til Götheborg.”

Papirklip af H.C. Andersen

16.6.1875 i København: ”Da jeg sad paa Stuen og spiiste kom Stuepigen, der ellers aldrig kommer her op og førte en Dame til mig fra Jylland. Jeg troede at det var Frøken Clara Bjerring og sagde at hun netop turde see ind men jeg var for syg til at tale (Mit Bord var blevet dækket med flere Retter, som jeg ikke nød af, samt to Slags Viine) Damen var brandguul og sortklædt; hun vilde have Svar paa Brev fra en Dame i Horsens eller Aarhuus, jeg forstod ikke, men tænkte strax paa det store Brev der var blevet sendt til mig, jeg troer med Digte. Jeg blev aldeles vild heftig, sagde jeg kjendte hende ikke, at Ingen maatte have Lov at komme ind til mig, at dette var skeet ved en Misforstaaelse…”

  • H.C. Andersen døde knap to måneder senere, den 4. august 1875.