Hendrik Pontoppidan

 

Hendrik Pontoppidan var uddannet købmand. Skønt han bosatte sig i Tyskland, fik han på flere måder betydning for Århus. En gade i byen bærer hans navn.

Hendrik Pontoppidan

Hendrik Pontoppidan blev født 21. marts 1814 i Ræhr ved Thisted som søn af præst Børge Pontoppidan og Mette Magdalene Glahn. Blev i 1844 gift med Klara Averdieck (død 1877), med hvem han fik flere sønner. Han døde i Hamburg den 22. februar 1901.

Hans navn forveksles nu og da med forfatteren Henrik Pontoppidan, hvis fornavn staves uden ‘d’.

Da Hendriks far døde i 1817, voksede han op hos toldinspektør Langeland i Thisted. Efter skoletiden var han ude at sejle, og kom efterfølgende i lære hos den københavnske korngrossist W. M. Sass. I 1837 uddannede han sig videre i Altona og Manchester, og startede egen handelsvirksomhed i Hamburg i 1841, hvorfra han havde mange handelsforbindelser med danske købmænd. Han beskæftigede sig også med bankiervirksomhed og blev kommissær for den danske Nationalbank samt Finansministeriet. I 1851 blev han dansk generalkonsul.

I 1857 kom Pontoppidans virksomhed i økonomisk krise. Han fik af den danske Nationalbank bevilget et lån på 1 million Mark Banko, som fik ham gennem krisen.

Privatbanken og Hedeselskabet

Hendrik Pontoppidan tog initiativet til at oprette de første danske provinsbybanker. Han samarbejdede med Enrico Dalgas omkring Hedeselskabet og støttede arbejdet i De Jydske Landboforeninger. I 1871 var han initiativtager til oprettelsen af Aarhuus Privatbank. Også oprettelsen af Aarhus Palmekærnefabik (Aarhus Oliefabrik), Foreningen for Danmarks Fjerkræavlere samt Det jydske Haveselskab var han initiativtager til. Ligesom han støttede flere initiativer økonomisk, bl.a. Folkebiblioteket i Århus.

Godset Constantinsborg

Constantinsborg herregård. Foto ca. 1890

I 1867 købte Pontoppidan af proprietær Peder Jacob Møller godset Constantinsborg i Ormslev ved Århus. Dette udviklede han til et mønsterlandbrug, og opførte den nuværende hovedbygning. Han tilbragte dog kun sommerperioderne på Constantinsborg. Godset var i Pontoppidan-familiens eje frem til 1999, hvor det blev solgt til Troels Holch Povlsen.

Hendrik Pontoppidan købte endvidere Høgildgård ved Herning, hvor han beplantede 1100 ha hede.

Han blev udnævnt til Kommandør af Dannebrog og fik Fortjenstmedaljen i Guld.

Hendrik Pontoppidans Gade ved Strandparken i Århus, der blev anlagt i 1903, er opkaldt efter ham. I anlægget er der rejst en buste af ham. Busten stod i øvrigt i første omgang ved Sct. Olufs Kirkegård.

→¦ Læs mere om Hendrik Pontoppidans slægt på Lundskovs slægtstavle (nyt vindue)