Julius Jens Emil Hoffmeyer

 

Julius Jens Emil Hoffmeyer

Julius Jens Emil Hoffmeyer. Døbt Jens Emil Hoffmeyer, kendt som Julius Hoffmeyer. Blev født 20. april 1841 i København, og døde 27. oktober 1911 på Frederiksberg. Han var søn af oberst Andreas Brock Hoffmeyer (1809–1876) og Juliane Jensine Emilie Bilfeldt (1806–1841). Han blev 3. juli 1872 gift i Aarhus med Karen Biering, født i Aarhus 1. august 1854, død i København 29. juli 1941.

Hoffmeyer var student fra Sorø, magister i botanik med senere tillægseksamen i geografi. Han var tilknyttet Aarhus Katedralskole fra 1869-1901, fra 1892 som overlærer.

I 1871 blev han medstifter og indtil 1877 redaktør af dagbladet Jyllandsposten.

Som bibliotekar for Katedralskolens bibliotek, der senere forøgedes med Aarhus Stiftsbibliotek og stiftamtmand A. Regenburgs bogsamling, planlagde han omfattende katalogiseringsarbejder. I 1902 blev han overbibliotekar og leder af Statsbiblioteket i Aarhus, hvorfra han dog i 1905 blev afskediget på grund af regnskabsmæssige problemer.

I årene 1904-1911 udgav han ‘Blade af Aarhus Bys Historie’, et værk der hviler på omfattende kildestudier, der i fagkredse dog siges at have af mange unøjagtigheder og angribelige hypoteser.

Hans utrykte samlinger til Aarhus bys historie opbevares i Statsbiblioteket i Aarhus.

Sønnen Niels Volmer Biering Hoffmeyer (1874-1946) arbejdede som journalist ved Nationaltidende i København og Politiken og debuterede i 1901 med et skuespil på Aarhus Teater.