Laurits Christian Meulengracht

 

Laurits Christian Meulengracht var ud af en slægt, som dels ejede Aarhus Mølle og dels blev en betydelig købmand i Århus. Laurits blev ejer af Ceres Bryggerierne.

Lauritz Chr. Meulengracht. Foto 1887

Laurits Christian Meulengracht blev født 14. februar 1837 i Århus, og døde 9. april 1903 i Monte Carlo, Monaco. Den 29. juli 1868 blev han gift i Århus med sin kusine Ingeborg Christiane Lottrup, født 11. april 1845 i Århus, død 11. april 1904 i Århus.

Hollandsk slægt

Meulengracht var en hollandsk slægt, som indvandrede til København i slutningen af 1500-tallet og blev ejere af den første silkefabrik i Danmark.

Laurits Christians slægtsgren har gennem flere generationer virket i Århus. Oldefaderen Lars Christian Meulengracht (1735-1769) arvede i 1764 Aarhus Mølle i Vester Allé fra sin halvbror Christian Henrik Grotum. Oldemoderen var Maria Brøchner Galthen. Mølledriften gik dog ikke så godt, så oldefaderen druknede sig af økonomisk fortvivlelse i mølledammen.

Bedstefaderen Harboe Meulengracht blev født på Aarhus Mølle i 1767 og blev en betydningsfuld købmand i Århus. Han var også skibsreder med skibe til både Ishavet og Sydamerika, blev justitsråd og kongelig hofleverandør, dengang kaldet agent. Han fik borgerskab i Århus i 1794 med denne bemærkning i borgerskabsbogen: “Harboe Meulengracht, fød i Aarhuus, gammel 27 Aar, begiert og vundet Borgerskab som Kiøbmand med alle Slags Vahre, Alenkram undtagen, aflagt Eed efter Loven, og udlovet aarlig at betale til de Fattige 4 Rd [rigsdalere]. Erstatning til Byen efter Rescriptet 120 Rd”.

I 1792 blev han gift med Maren Jensdatter Schmidt (1769-1844). De boede i en stor købmandsgård på Lille Torv i Århus, som han selv havde ladet bygge. Her boede de kongelige, når de var i byen: kong Christian VIII, Frederik VII med grevinde Danner samt arveprins Ferdinand og prinsesse Caroline. Harboe var medstifter af Kronprindsens Klub hvor han blev æresmedlem. Han døde som 86-årig i 1853. Harboe og Maren fik ti børn. En af deres døtre, Marie Meulengracht, blev gift med godsejeren til Marselisborg Caspar Rothe Ingerslev.

Borgerskab Når man ville drive borgerlig næring i en købstad, måtte man som regel også aflægge ed som borger. Edsaflæggelsen foregik ved byens rådstueret og blev ført til protokols. Det var forbundet med en mindre eller større afgift til magistraten at vinde borgerskab. Det blev også indskrevet, hvad borgeren ville give til byens fattige om året.
Næringsloven fra 1862 gjorde udøvelse af næring afhængigt af næringsbevis, hvorfor erhvervelsen af borgerskaber forsvandt fra Århus i 1862.

Den ene af sønnerne, der blev Laurits’ far, var Lars Christian Meulengracht født 30. oktober 1793 i Århus. Har var købmand og fik borgerskab i Århus i 1812, med følgende bemærkning i borgerskabsbogen: “Handelsbetient Meulengrath, Laurs Christian, født udi Aarhuus, 22 Aar, som Kiøbmand associe med hans Fader, ansadt efter Resc. for 100 rd. [rigsdalere]”. Den 16. juni 1820 blev han gift i Århus med præstedatteren Jacobine Bech, Lauritz’s mor, der var født i Urlev ved Vejle 3. april 1797 og døde i Århus 29. juli 1882. Lars Christian døde 19. august 1836 kun 43 år gammel. Hustruen indrykkede denne dødsannonce i avisen:

“Med dyb Smerte bekjendtgjøres herved for fraværende Slægt og Venner at det behagede Forsynet ved en rolig Død efter Maaneders Sygdom, at bortkalde min inderlig elskede Mand Købmand Lars Christian Meulengracht i hans Alders 43de Aar og i vort Ægteskabs 16. Aar. Jacobine Meulengracht født Bech.”

Brygger Laurits Christian Meulengracht

Da Laurits Christian Meulengracht blev født i 1837, var faderen død seks måneder tidligere. Han voksede derfor op hos bedsteforældrene Harboe og Maren i deres store købmandsgård på Lille Torv i Århus.

Mens han gik i skole, boede han hos sin faster Dorothea Meulengracht på Lyngbygård ved Århus. Som 15-årig kom han i lære hos sin onkel, brændevinsbrænder Malthe Conrad Lottrup. I 1858 tog han til København for at videreuddanne sig. I 1861 tog han borgerskab i Århus, hvorefter turen gik til London, hvor han etablerede egen forretning.

Ceres Bryggerierne. Foto 1875

Han vendte tilbage til Århus, blev 1865 forlovet og 1868 gift med sin kusine, Ingeborg Christiane Lottrup, der var datter af hans læremester M.C. Lottrup, som derved blev hans svigerfar. Herefter vendte ægteparret tilbage til London.

I 1870 blev han kaldt hjem for at få overdraget sin nu syge svigerfars ølbryggeri Ceres i Århus, som Lottrup havde startet i 1856. Svigerfaderen døde året efter, hvorved Lauritz blev ejer af bryggeriet. Han oparbejdede herefter gennem de næste mange år Ceres-bryggeriet til Jyllands største. I 1898 indgik han et samarbejde med andre bryggerier i Horsens, Vejle og Fredericia, og Ceres blev en del af Østjydske Bryggerier.

Laurits var også politisk aktiv og var medlem af Århus byråd for partiet Højre fra 1876 til 1890. Her kom han til at beskæftige sig med vejvæsenet, skovvæsenet, markvæsenet, vandværket, gasværket og den offentlige belysning.

Velhavende vinsamler

Laurits Meulengracht blev meget velhavende og var blandt byens største skatteydere. I 1887 var hans skatteindtægt på 200.000 kroner hvoraf betaltes 12.800 kroner i skat – i nutidskroner omkring 14 mio. og 1 mio. kroner. Til sammenligning var Hans Broges indtægt på 60.000 kroner og Otto Mønsted på 80.000 kroner.

Han bidrog generøst med velgørenhed til både enkeltpersoner og institutioner, og sørgede også for opvarmning af nogle af byens kirker samt fripladser til operationer på kommunehospitalet. Da Ceres havde 25 års jubilæum i 1881 holdt Meulengracht en fest for arbejderne med ægtefæller, og havde i denne anledning oprettet et legat på 20.000 kroner for arbejderne.

I det kunstprægede hjem på Ceres, var der en større tjenerskab med køkkenpersonale, kammerjomfru, sypige til fruens garderobe, stuepiger samt og landauer med kusk. Gæstfriheden var legendarisk, og huset blev et samlingspunkt for byens førende personligheder inden for erhverv og embeder, blandt andre Hans Broge, Otto Mønsted og Chr. Rømer. I hjemmet havde han en vinkælder på en halv snes tusinde flasker vin af egen import. Hvert forår opholdt han og hustruen sig tre måneder i Frankrig og Spanien.

Han blev udnævnt til etatsråd og blev Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Laurits Christian Meulengracht var de sidste år afkræftet af sygdom og døde under et ophold i Monte Carlo den 9. april 1903. Han blev 11 dage senere begravet på Nordre Kirkegård i Århus. Hustruen Ingeborg Christiane Lottrup døde året efter i Århus. De efterlod sig ingen børn.

→ Læs mere om Meulengracht-slægten på Lundskovs slægtdatabase (nyt vindue)