Mads Pagh Bruun

 

Mads Pagh Bruun blev født 1809 i Fredericia. Han var medlem af Landstinget og den Grundlovgivende Forsamling. Bruun kom til Århus, og fik stor betydning for byen.

Mads Pagh Bruun. Efter maleri af Constantin Hansen. 1862

Mads Pagh Bruun blev født den 5. september 1809 i Fredericia, som yngste søn af storkøbmanden Bertel Bruun og Magdalene Barbara Brøchner, der havde 13 børn.

Han blev i 1840 gift med sin niece Magdalene Bruun. De fik ingen børn.

Faderen drev i Fredericia en alsidig virksomhed som købmand, skibsreder og fabrikant af tobak, klæder, chokolade og teglværk. Han var tillige rådmand i byen. I 1821 startede han klædefabrikken Bruunshåb syd for Viborg. Bertel Bruun døde i 1827.

Mads Pagh blev student som 17-årig fra Fredericia, og cand.phil. i 1827. Herefter tog han til Assens, hvor han fik en merkantil uddannelse i en købmandshandel som hans to brødre ejede. Herpå tog han til udlandet i 7-8 år som turist og forretningsmand. Han var i Holland, England, Frankrig, Spanien og Nordafrika.

Ny Bruunshåb og landstingsarbejdet

Magdalene Bruun. Efter maleri af Elisabeth Baumann

M.P. Bruun ledede fra 1836 klædefabrikken Bruunshaab ved Viborg, som hans far Bertel Bruun havde grundlagt. Han etablerede sig i Århus-området i 1852 og anlagde en ny klædefabrik her, kaldet ‘Ny Bruunshaab’. I 1856 trak Mads Pagh Bruun sig tilbage fra klædefabrikken.

Han var, som tilhænger af liberalismens synspunkter, medlem af sogneråd, amtsråd og fra 1847 af den rådgivende stænderforsamling i Viborg. Han var endvidere medlem af Den grundlovgivende Rigsforsamling, og medlem af Landstinget 1849-1855 og 1857-1874. I perioden 1862-1869 var han landstingsformand.

Under hans hverv som medlem af rigsdagen var han blandt andet ordfører i udvalget for toldvæsenets lønninger. Her var han blandt andet mod den herskende tilbøjelighed til at forfremme ældre mænd til højere og mere besværlige embeder, som han ikke mener embederne kan være tjent med. Men han havde dog samtidig det synspunkt, at statens embedsmænd skulle lønnes forsvarligt, så de havde en betrygget alderdom at se frem til.

Efter han var udtrådt af Landstinget i 1874, medvirkede han til ekspansionen af Århus’  sydlige  del, blandt andet som kreditforeningsdirektør.

Jægergården – samlingssted for honoratiores

Jægergården. Foto omkr.1890

En overgang var det på tale, at købe Marselisborg Gods, og senere Skandsetoften. Men det blev dog ikke til noget.

Så i 1857 købte han ‘Jægergården‘ (i Jægergårdsgade ved Marselisborg Allé) i Århus for 28.000 rigsdalere, og flyttede ind samme år i juli. Jægergården var i 1828 ombygget i empirestil og præsenterede sig som en lille herregård. Her boede han til sin død.

Gennem årene havde Mads Pagh kontakt med mange af datidens betydende mænd, blandt andre den senere godsejer og stiftamtmand Torkild Christian Dahl der ejede Moesgård, som blev hans nære ven. Også Enrico Dalgas, hedens beplanter, kom i det Bruunske hjem. Blandt M.P. Bruuns omgangskreds, som kom på Jægergården, var også stiftamtmand C.B.A. Dahl, herredsfoged F.C. Willemoes, konsul og avisredaktør J.M. Mørk, familien Ingerslev Marselisborg herregård og forfatteren Carl Ploug.

Bruuns hjem på Jægergården er beskrevet af Mette Dalgas (hun var datter til oberst Dalgas, og hendes mor var M.P. Bruuns søsterdatter). Dagligstuen havde malerier af P.C. Skovgaard, Constantin Hansen og Ernst Meyer. Der var møbleret i empirestil og havde et klaver af Marschall. Der var kinesiske krukker, og spisebord i mahogni.

Hun beskrev M.P. Bruun som ret lille, med et fint og ridderligt, men reserveret væsen.

Mads Pagh Bruun døde 23. september 1884. Hjemmet på Jægergården blev opløst, konen Magdalene flyttede til København, hvor hun døde i 1901.

M.P. Bruun forærede grunden til opførelsen af Sankt Pauls Kirke i Århus. Han fik opkaldt gaden M.P. Bruuns Gade og Bruunsbro i Århus efter sig. Det nye forretningscenter i Århus, ‘Bruun’s Galleri’, har ligeledes navn efter M.P. Bruun.


Mads Pagh Bruuns slægt

Mads Pagh Bruun var medlem af Landstinget og den Grundlovgivende Forsamling. Bruun kom til Århus, og fik stor betydning for byen. Dette er hans slægt.

Mads Pagh Bruun, født den 5. september 1809 i Fredericia, død den 23. september 1844 på Jægergården i Århus.

Gift den 10. september 1844 i København med niecen Magdalene Barbara Bruun, født den 15. juli 1821 i Assens, død den 2. juni 1901 på Frederiksberg i København.

De fik ingen børn.

Forældre

Mads Pagh Bruuns forældre var:

Bertel Bruun, født 4. juli 1767 i Fredericia, død den 16. juni 1827 i Fredericia. Bertel var justitsråd, rådmand, fabrikant, godsejer af Asmild, Bruunshaab og Søndermølle i Fredericia. Gift den 7. november 1792 i Spentrup med Magdalene Barbara Hansen Brøchner. Født den 3. juli 1768 i Nørrehald, Spentrup. Død den 10. januar 1831 i Fredericia

De fik 13 børn, se nederst under søskende.

Magdalene Bruuns forældre var:

Søren Wedege Bruun, født 20. maj 1797 i Fredericia, død den 11. november 1826 i Assens. Søren blev gift den 18. juni 1820 i Odense med Oline Cecilie Plum, født den 13. januar 1797 i Slagelse, død den 25. april 1875 på Jægergården i Århus.
De havde 3 børn.

Bedsteforældre

Johannes Iver Bruun, født den 17. september 1743 i Fredericia, død den 10. september 1804 i Fredericia. Johannes var justitsråd og borgmester i Fredericia.Gift den 5. juli 1765 i Fredericia med Maren Madsdatter Pagh, født den 10. marts 1742 i Fredericia, død den 18. november 1784 i Fredericia.
De fik 5 børn.
Johannes blev herefter gift den 19. juli 1797 i Fredericia med Christiane Therkeline Hansen, født den 13. februar 1763 i Fredericia, død i oktober 1843 i Fredericia.
De fik ingen kendte børn.

Oldeforældre

Bertel Johansen Bruun, født den 12. juni 1708 i Fredericia, død den 9. august 1761 i Fredericia. Bertel var købmand og rådmand i Fredericia. Gift den 14. august 1742 i Herslev Præstegård med Kirsten Gudme, født den 25. januar 1719 i Herslev Præstegård, død den 13. november 1767 i Fredericia.
De fik 12børn.
Bertel blev herefter gift den 11. november 1773 i Fredericia med Gye Marie Madsdatter Bruun, født i marts 1694, død i 1739 i Fredericia.
De fik ingen kendte børn.

Tipoldeforældre

Johannes Iversen Bruun, født den 15. juli 1671 i Fredericia, død i april 1731 i Fredericia. Gift med Anne Kristine Jensdatter, født i september 1669, død i 1760.
De fik 10 børn.

Tip2-oldeforældre

Ivar Hansen, kaldet ‘Tiufkær Hansen’, født omkring 1632 i Smidstrup ved Vejle, død i 1684 i Fredericia. Gift den 6. juni 1657  i Seest ved Kolding med Gye Hansdatter Bruun, født omkring 1637 i Seest, død 2. august 1707 i Fredericia.
De fik 8 børn.

Mads Pagh Bruuns søskende

Hans Brøchner Bruun, født den 18. juli 1793, død den 1.april 1863. Gift med Hanne Antonie Jacobine Christiane Plum, født den 17. februar 1798, død den 19.januar 1878.
Søren Wedege Bruun, født den 20. maj 1794, død den 11. november 1826. Gift med Oline Cecilie Plum, født den 13. januar 1797, død den 25. april 1875. Disse var forældre til M.P. Bruuns kone Magdalene Barbara Bruun.
Johannes Ivar Bruun, født dem 28. juni 1795, død den 26. januar 1836. Gift med Maren Marie Jacobsdatter Hansen, født den 25. november 1804, død den 24. november 1882.
Peter Daniel Bruun, født den 18. december 1796, død den 7. januar 1864. Gift med Reinholdine Vilhelmine Christine Schønheyder, født den 18. juni 1804, død den 28. oktober 1883.
Maren Pagh Bruun, født den 31. december 179, død den 24. marts 1886. Gift med Frederik Augustus Schønheyder, født den 2. november 1801, død den 4. januar 1872.
Mette Marie Bruun, født den15. december 1798, død den 7. januar 1888. Gift med Niels Christian Købke, født den 16. april 1793, død den 28. april 1849.
Hans Christian Hansen Bruun, født den 9. marts 1800, død den 4. juli 1871. Gift med Emilie Nicoline Christine Schierning, født den 6. august 1804, død den 20. maj 1883.
Knud Bruun, født den 3. marts 1801, død den 12. juni 1824.
Christiane Bruun, født den 16. marts 1802, død den 3. oktober 1859. Gift med Laurids Fog Muus, født den 28. december 1795, død den 17. marts 1856.
Magdalene Bartholine Bruun, født den 26. september 1803, død den 1. marts 1887.
Niels Bruun, født den 23. april 1805, død den 18. august 1807.
Marie Christine Bruun, født den 11. april 1806, død den 4. februar 1864. Gift med Elias Bendz Muus, født den 16. marts 1805, fød den 17. marts 1893.
Mads Pagh Bruun født den 5. september 1809.

 

¦→ Læs mere om  Mads Pagh Bruuns slægt (Lundskov.dk/Europas konger) (nyt vindue)