Malthe Conrad Lottrup

 

Malthe Conrad Lottrup blev uddannet købmand og grundlægger af bryggeriet Ceres i Århus. Han var også medlem af Århus Borgerrepræsentation.

Malthe Conrad Lottrup
Foto ca. 1845

Malthe Conrad Lottrup blev født på Holmegård i Skals ved Viborg 12. maj 1815 og døde 21. november 1870 i Århus. Han blev købmand, medgrundlægger og ejer af Ceres bryggerierne i Århus og medlem af Borgerrepræsentationen i Århus. Han blev gift i Århus 31. januar 1844 med præstedatteren Maren Wissing Bech, der blev født 2. april 1801 i Urlev ved Vejle og døde 20. oktober 1872 i Århus.

Malthe Conrad var søn af proprietær Ole Christian Secher Lottrup (1786-1873) fra Viborgegnen og Ingeborg Adser Jacobsen (1790-1866). Malthe var det femte af deres tolv børn.

I 1834 var han handelslærling hos købmand Christian Hassager i Randers. Herefter tog han til Århus, hvor han blev ansat hos købmand Niels Hansen Beck i Vestergade, hvor han efterhånden kom til at stå for forretningen. Købmand Beck var gift med Maren Wissing Bech, og sammen havde de fire børn.

Gift med enken

Da den 42-årige N.H. Beck døde i 1838, videreførte enken forretningen sammen med Malthe Conrad. Den 30. januar 1844 tog han borgerskab som købmand i Århus og overtog Becks købmandsforretning. I tilgift fik han enkemadam Maren Beck og hendes fire børn med i købet, da de blev gift i januar 1844. Dette blev annonceret således i avisen:

“At jeg ved at indtræde i Ægteskab med afdøde Købmand N.H. Becks Enke heri Staden, nu, i eget Navn, har overtaget mig den under hiint Firma forhenførte, og af mig i flere Aar forestaaende Handel, tillader jeg mig herved at bringe til offentlig Kundskab. – Ligesom den Tillid, der i Handelsanliggender tidligere er bleven mig værdigt, stedse har glædet mig, saaledes er det nu i min egen Interesse, at vedligeholde og udvide Samme. Med Forsikring om at mine Bestræbelser altid hertil ville sigte, tillader jeg mig at anbefale mig og min Handel til de ærede Kunder, der ville betroe mig deres Søgning. Aarhuus, 4. Februar 1844 M.C. Lottrup.”

Efterhånden kom forretningen til at omfatte produkt-, tømmer- og kolonialforretning samt et dampbrænderi. I 1857 afstod han forretningsdelene til blandt andre stedsønnen Ole Beck, for selv at fortsætte med dampbrænderiet i Vestergade.

Annonceret i Aarhuus Stiftstidende:
“Den af mig i en Række af Aar førte Product- og Colonialhandel har jeg overdraget til d’Herrer J. Kolding og O. Beck og idet jeg herved bringer mine ærede Kunder min Tak for god Samhandel, anbefaler jeg ovennævnte unge Mænd paa det Bedste til deres Tillid og Velvillie. Jeg fortsætter fremdeles mit Dampbrænderi, hvis Fabricata jeg anbefaler til Tidens billigste Priser. Aarhuus, den 1. December 1857, M.C. Lottrup”

Bryggeriet Ceres

Tegning af Ceres bryggeriet i 1889.
Nederste er Viborgvej

Konkurrencen med salg af øl og brændevin var dog blevet stor i byen. Derfor etablerede han i 1856 bryggeriet ‘Ceres’ dengang lidt uden for bydelen Vesterbro (nu Silkeborgvej / Thorvaldsensgade) i samarbejde med apotekerne og Knud Redelin og Niels Schack Aagaard, der begge havde tilknytning til Løveapoteket. Det blev byens første bryggeri med bajersk øl, i modsætning til byens andre hvidtølsbryggerier.

Allerede i 1857 blev han eneaktionær af bryggeriet, som han videreførte til sin død i 1870, hvor det overgik til svigersønnen Laurits Meulengracht.

Medlem af byrådet

I 1858 blev Malthe Conrad Lottrup valgt ind i Århus Borgerrepræsentation (byråd), hvor han sad til 1867. I forbindelse med det politiske arbejde kom han til at beskæftige sig med kassekommisionen, markdirektionen og sundhedskommissionen men også i Comiteen for Fiskeriets Fremme for Aarhuus og Omegn.

I 1869 blev han valgt ind i repræsentantskabet for den eksklusive klub Polyhymnia, hvor han var et fremtrædende medlem.

Malthe Conrad og hustruen Maren fik i 1845 datteren Ingeborg Christiane Lottrup, der blev gift med Laurits Christian Meulengracht. Han overtog bryggeriet, da Malthe Conrad Lottrup døde.

“At min kjære Mand, købmand Malthe Conrad Lottrup, efter længere Tids tiltagende Sygelighed idag er afgaaet ved Døden, meddeles herved deeltagende Slægt og Venner. Aarhus, den 21. November 1870 M.W. Lottrup født Bech”

Læs mere om Malthe Conrad Lottrups slægt på Lundskovs slægtsdatabase (nyt vindue)