Peter Sabroe

 

Peter Sabroe var en socialt engageret politiker, der blev medlem af Århus Byråd og Folketinget.

Peter Sabroe

Peter Sabroe, der var døbt Rasmus Petersen Sabroe, blev født 23. januar 1867 i bebyggelsen Sølund i Gødvad ved Silkeborg.Han døde den 26. juli 1913 i Bramminge.

Peter var søn af forpagter, heste- og ejendomshandler Anders Agerup Sabroe (1820-1896) og Mette Marie Rasmussen (1841-1921).

Navnet Sabroe kommer fra en forfader Thomas Møller, der i 1600-tallet var ejer af Sabro Mølle ved Århus. Peter Sabroes farfar, Peter Mauritz Sabroe (1795-1865) var købmand i Århus.

Peter var i øvrigt fætter til Thomas Ths. Sabroe, der startede virksomheden Sabroe kølemaskiner i Århus.

Han blev 26. april 1892 gift i Silkeborg med Thyra Møller (1868-1940), der var datter af en bankdirektør. De fik fire børn, bl.a. sønnerne Povl Arthur Sabroe (1897-1984) (‘Den Gyldenblonde’) og Svend Peter Sabroe (1906-1996) (‘Bro Brille’).

Journalist og pølsefabrikant i Århus

Peter Sabroe med kong Frederik 8. ved De Gamles Hjem, Kirkegårdsvej i Aarhus. 1906

Som barn flyttede han med forældrene til Århus, hvor han voksede op i fattige kår. Som 14-årig kom han til slægtninge i København, hvor han kom i skomagerlære. Men da han som lærling deltog i en strejke, blev han bortvist, hvorefter han havde forefaldende arbejde.

Allerede som 18-årig sendte han såkaldte ‘Københavnerbreve’ til avisen Demokraten i Århus.

I 1887 vendte han tilbage til Jylland, hvor han blev redaktør på det nyoprettede Randers Folkeblad. I 1888 blev han ansat ved Demokraten i Århus, hvor han i 1895 blev redaktør frem til 1906. Han boede da i Studsgade 7, Århus.

Peter Sabroe var socialdemokratisk byrådsmedlem i Århus 1900-1908. Blev i 1901 som socialdemokrat valgt ind i Folketinget opstillet i Århus Nordre Kreds, efter en bevæget valgkamp med højremanden oberst Julius Høegh-Guldberg. Han forblev folketingsmedlem til sin død.

I Århus var han formand for alderdomsudvalget, og var medvirkende til opførelsen af De gamles Hjem på Kirkegårdsvej. Han var også initiativtager til opførelsen af Christian IX børnehjem i byen.

Sammen med Vilhelm Ohlsson oprettede han i 1906 – i protest mod konservesindustrien – Den kommunale Pølsefabrik i Århus. Her producerede man de såkaldte ‘Sabroes Pølser’, der dog kun gav bekymringer og tab. Fabrikken blev afhændet igen 1910.

Det sociale engagement

I 1908 tog han fra Århus til Kolding, herfra videre til København hvor han 1910-1913 var medarbejder ved avisen Social-Demokraten. Han udgav samtidig sit eget ‘Sabroes Blad’, også kaldet ‘Lille Poul’.

Han førte en utrættelig kamp mod de usle sociale kår for tyendet, usle karlekamre, dårlige forhold for polakkere, misrøgt af syge og gamle, mishandlingen af børn og dyr. Hans engagement for børnenes vilkår viste sig også i hans initiativer omkring skolebespisningen, hjælp til faderløse børn og enkebørnsloven, ligesom han tog stærkt afstand fra den eksisterende pryglelov.

Også drikkeriet på de københavnske beværtninger engagerede han sig i, og meldte sig i 1909 ind i afholdsbevægelsen.

Peter Sabroe var stærkt engageret og impulsiv i sit arbejde og sine argumentationer, hvilket da også medførte mange retssager med bøder og fængselsdomme for injurier og fornærmelser. Indenfor socialdemokratiet overvejede man flere gange at ekskludere ham, da han ikke rettede sig efter deres vedtægter.

Gæld og togulykke

Peter Sabroe kom i de senere år i stor gæld, dels som følge af tabene fra pølsefabrikken og dels for skyldige beløb til bøder og procesomkostninger. Derfor iværksatte venner og partifæller i 1911 en landsindsamling, der skulle hjælpe ham ud af de økonomiske problemer.

Rasmus Petersen Sabroe omkom ved en togulykke ved Bramminge den 26. juli 1913, da London- ekspressen kl. 16:15 løb af sporet. Han blev begravet på Nordre Kirkegård i Århus. Ved begravelsen den 3. august 1913 deltog op imod 60.000 mennesker.

Efter hans død, blev der lavet en mindefond, der bl.a. oprettede P. Sabroes Børnehjem i Skive. I 1924 blev der rejst en statue af Peter Sabroe i Århus.

Begravelsesoptoget på Bispetorvet i Århus 3. august 1913

Peter Sabroes bisættelse her ved Bispetorvet i Aarhus. 1913