Litteratur Kilder

Aarhus-litteratur

Litteraturlisten er også en liste til mange af de kilder, som jeg har benyttet. Herudover har jeg benyttet kildemateriale, som er fundet på internettet. Disse er dog ikke medtaget på denne liste.

Af praktiske årsager har det ikke været muligt at angive kildehenvisninger ved hver enkelt artikel. Jeg har derfor valgt at samle alle henvisninger i litteraturlisten nedenfor.

Listen er ordnet efter udgivelsesåret, de nyeste først.

Mine bøger

Jeg har udgivet nogle bøger om det gamle Aarhus. Nogle kan endnu købes i boghandelen (fx på BoD.dk) ),
ellers kan de findes på Bibliotek.dk.

 1. Det gamle Aarhus. Historier fra byen, byens historie. Kurt Lundskov. Books on Demand, 2008/2016
 2. Register til Aarhus-årbøgerne. 1932-1992. Kurt Lundskov. Eget forlag, 2012
 3. Haveforeningen Skovlunden. 60 års jubilæumsskrift. 1933-1993. Kurt Lundskov. Eget forlag 2009
 4. Jægergården. Fra landsted til byhus,  Kurt Lundskov (redaktør). Aarhus Kommune 2009
 5. Et Blik paa Staden Aarhus, og dens almindelige Historie. Dr. J.R. Hübertz. 1837. Transskriberet udgave fra gotisk af Kurt Lundskov. Eget forlag 2008

Litteratur og kilder om Aarhus

 1. Arkitekt Hack Kampmann, Johan Bender, Klematis 2014
 2. Middelalderbyen Aarhus, Connie Jantzen, Den Gamle By 2013
 3. Marselisborg Slot, Johan Bender. Klematis 2012
 4. Danske stednavne, Bent Jørgensen, Gyldendal 2008
 5. Kirkegården ved Psykiatrisk Hospital i Aarhus, Johannes Nielsen, Eddie Danielsen og Jørgen Nielsen, 2007.
 6. Æblets fortælling, Karen Syberg, 2007
 7. Købstadens metamorforse. Byudvikling i Aarhus 1900-1920. Jens Toftegaard Jensen. 2005
 8. Personalebladet VærkNyt for Aarhus Kommunale Værker. Artikel af Jørn-Ole Andreasen om Sanct Nicolaus’ Kilde. Oktober 2005.
 9. Drakenberg. Verdens eldste bløffmaker, Geir Hasle, Frederikstad 2004
 10. Skt. Oluf Kirkegård, upubliceret notat af Erik Bach, Aarhus Kommunes Park- og Kirkegårdsforvaltning, 2004.
 11. Aarhus på tegnebrættet 1850-2000, Henning Spure Nielsen, 2003
 12. Falck i Aarhus, Per Ryolf, Aarhus byhistoriske Udvalg, 2002
 13. Moesgård. Historien om en herregård, Jens B. Skriver, 2001
 14. Jægergården – fra landsted til byhus. Kurt Lundskov (red), Kenn Tarbensen m.fl., Aarhus Kommune, 2001
 15. Aarhus – byens historie, bind 1-5, Ib Gejl (red), Aarhus Byhistoriske Udvalg, 1995-2000
 16. Marselisborg. Slot og fristed, Jette Buchwaldt, Hernov 2000
 17. Århus-skovene, kort og vejledning. Århus Kommunes Naturforvaltning.(u.å. omkr.2000)
 18. Drakenberg og mumien i Aarhus Domkirke, Pia Fromholt, Mia Mehlsen, 1999
 19. Stefanshjemmets historie. Indtil 1995. Flemming Busk Klausen, 1998
 20. Vilhelmsborg. Herregårdens historie, Artikel af Hans Møller, 1998
 21. Kommuneatlas Aarhus I-II, Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Aarhus Kommune. 1997.
 22. De danske aviser 1634-1989, Jette D. Søllinge og Niels Thomsen
 23. Aarhus-årbog 1972-1992, Aarhus Byhistoriske Udvalg
 24. Vilhelmsborg, lokalhistoriske artikler fra Mårslet, Hans Møller 1993
 25. Barer. beværtninger, cafeer, hoteller og restaurationer i 1900-tallet, John. W. Oldam (u.å. efter 1991)
 26. De skabte Aarhus 1-2, Aarhus Byhistoriske Udvalg, 1991-1992
 27. Kirkegårde i Aarhus i 100 år, 1891-1991, Aarhus Kommunes Kirkegårdsforvaltning
 28. Aarhus Raadhus, Jens Lindhe, 1991
 29. Byens hus, Aarhus byhistoriske Udvalg, 1991
 30. Dit Aarhus, Den gamle By, 1990
 31. For ethvert hjem. Aarhus i avisannoncer 1900-1960, Aarhus Byhistoriske Udvalg, 1989
 32. Folk i Aarhus, Tage Kaarsted. 1987
 33. Det talte man om – rids fra Aarhus i 100 år, Aarhus byhistorisk Udvalg, 1986
 34. Efterkrigsår i Aarhus – glimt af livet i byen 1945-60, Aarhus byhistoriske Udvalg, 1985
 35. Aarhus i 1930’erne, Aarhus byhistoriske Udvalg, 1984
 36. Friluftkunst i Aarhus, Poul Harris, Aarhus 1983
 37. Butik i Aarhus, Aarhus Byhistoriske Udvalg, 1981
 38. Brobjergskolen 1880-1980 (jubilæumsbog), Jette Risom Rahbek (red), Aarhus 1980
 39. Bernhardt Jensen beretter om Aarhus. Erindringer, natten og mennesker, Bernhardt Jensen, 1979
 40. Skoler og skolegang i Aarhus 1930-1970, Aarhus Byhistorisk Udvalg 1978
 41. Moesgård, Ole Klindt-Jensen, 1976
 42. Trafik i Aarhus – før og nu, Aarhus Byhistoriske Udvalg, 1976
 43. Livet i Aarhus i gamle Viser, Bernhardt Jensen, 1975
 44. Marselisborg skovene, Bernhardt Jensen og Peder Jensen, 1974
 45. Aarhus profiler, Emanuel Sejr, 1974
 46. Hist og her i Aarhus. Peder Jensen, 1972
 47. Mange kommer til Aarhus, Turistforeningens 75 års jubilæum, Aarhus Byhistoriske Udvalg 1972
 48. Aarhus, dengang og nu, 1-2. Vagn Dybdahl (red.). Aarhus Byhistoriske Udvalg. 1971-1972
 49. Da det var nyt i Aarhus, 1876-1940, Ole Degn. 1970
 50. Borgere i byens råd, Medlemmer af Aarhus bys borgerrepræsentation og byråd 1838-1968, Ole Degn og Vagn Dybdahl, 1968
 51. Som Aarhus morede sig, Bernhardt Jensen, 1966
 52. Aarhus Stifts Årbøger, bind 58, 1965 (Dahl-slægten på Moesgård)
 53. Da jernbanen kom til Jylland, Bernhardt Jensen, 1961-1962
 54. Gamle Aarhusgader, Emanuel Sejr, Aarhus byhistoriske Udvalg 1961
 55. Marselisborg skovmøller, Peder Jensen i Aarhus Stifts Årbøger, bd. 51-52, 1959
 56. Aarhus-Promenade 1909-1959, Aarhus Byhistoriske Udvalg 1958
 57. De Jødiske kirkegårde i danske provinsbyer. Julius Margolinsky, Det mosaiske Troessamfund i København, 1957
 58. Tre Aarhus-temaer, Bernhardt Jensen, 1957
 59. Seksten Aarhusrids, Universitetsforlaget, 1953
 60. Aarhus By’s Gader og Veje 1948-1950, Stadsingeniøren Aarhus Kommune 1948/1950
 61. Aarhus. Jyllands Hovedstad, Fonnesbergs Forlag, 1945-1946
 62. Gadenavnefortegnelse for Aarhus, Johs. Kadsted, 1943
 63. Barndoms og Ungdomserindringer fra 1916-20, Gottlieb A. Jensen, 1943
 64. Embeds- og Bestillingsmænd i Aarhus, H. Friis-Petersen, 1941
 65. Aarhus gennem Tiderne I-IV, Emanuel Sejr m.fl., 1941
 66. Aarhus Aarbog 1932, Emanuel Sejr, 1932
 67. Trap Danmark, 4.-5. udgave, København 1926-1963
 68. Aarhus. Historisk-Topografisk Beskrivelse med Biografier. Viggo J.V. Holstein Rathlou, 1920-1925
 69. Aarhus By. Danske Byer og deres Mænd, Andr. K. Jensen, 1915
 70. Blade af Aarhus Bys Historie I-III, J. Hoffmeyer, 1904-1911
 71. Aarhus. Byens Historie og Udvikling gennem 1000 Aar, J. Ølsgaard m.fl., 1905
 72. Fra det gamle Aarhus, Rasmus Nielsen, 1902
 73. Aarhus og Omegn. Illustrerede Rejsebøger Nr. 25-26, H. Hagerups Forlag (uden år, formentlig 1898.
 74. Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark, I.P. Trap, 1879
 75. Illustreret Tidende, Ugemagasin 1859-1924
 76. Prospecter af danske Herregaarde, Richardt & Becker, 1850
 77. Resens Atlas, Aarhus Stift (Atlas Danicus), Peder Hansen Resen, 1675/1677 (på dansk ved Helge Søgaard, 1967)
 78. Den gamle By Årbog (diverse årgange)
 79. Aarhus Stifts årbøger (diverse årgange)
 80. Forskellige dagblade, tidsskrifter og magasiner
 81. Østjysk Hjemstavn, årbog for Østjysk Hjemstavnsforening. (diverse årgange)
 82. Fotos fra det gamle Aarhus – mange fra Lokalhistorisk Samling, Aarhus

Søren Kierkegaard i Aarhus

 1. Kierkegaards Jyllandsrejse, Peter Tudvad, 2006
 2. Søren Kierkegaards skrifter, bind 19, Notesbog 6, Søren Kierkegaard Forskningscenter, 2001
 3. SAK. Søren Aabye Kierkegaard. En biografi, Joachim Garff, 2000
 4. Søren Kierkegaard og Aarhus, Flemming Chr. Nielsen, 1968
 5. Søren Kierkegaards Papirer, Tredie Bind, P.A. Heiberg og V. Kuhr, 1911

H.C. Andersen i Aarhus

 1. H.C. Andersen og Østjylland, Tommy Jervidal, 2005
 2. Andersen, en biografi 1-2, Jens Andersen, 2003
 3. H.C. Andersen. En biografi. Jackie Wullschlager, 2001
 4. H.C. Andersens dagbøger, 1825-1875 bd. I-X, 1971-1975
 5. H.C. Andersen og Det Collinske Huus, E. Collin, 1882
 6. Breve fra H.C. Andersen, Bille & Bøgh, 1878/2005
 7. Mit Livs Eventyr, H.C. Andersen, 1859/1926

Åbyhøj

 1. En boligforening og dens mennesker. Åbyhøj Boligforenings jubilæumsskrift, Lars Meldgaard, 1992
 2. Trap Danmark, Aarhus Amt, 1926 og 1963
 3. Aaby Sogns Historie I-II, August F. Schmidt, 1941-1943
 4. Danske Gaarde i Tekst og Billeder, J. Jespersen, 1923
 5. Danske Gaarde, III samling, J.C.B la Cour, ca. 1913