Virksomheder

Under dette emne kan du læse disse artikler. Klik på artikeloverskriften for at læse hele artiklen.


Private virksomheder

  Af byens mange private virksomheder før link til større artikler om bestemte virksomheder. Herefter udvalgte virksomheder fra 1940'erne Virksomheder med særskilte artikler Købmandsgårde i Aarhus Aviserne i Aarhus Vandkuranstalten i Va...

Aarhus Vandkuranstalt

Aarhus Vandkuranstalt lå i Valdemarsgade 52 på den grund, der i dag ligger på hjørnet ved Sonnesgade og Morten Børups Gade. Kuranstalten, der åbnede den 10. august 1888, blev startet og ejet af den da 57-årige møllebygger Niels Peter Mikkelsen fra Kol...

Sømandshjemmet

  Sømandshjemmet i Århus blev stiftet af Stefansforeningen i 1881 og indviet samme år i Havnegade. Det første skridt til Sømandshjemmets oprettelse blev taget i 1875, hvor pastor Th. Hansen oprettede en sømandsstue på hjørnet af Fredensgade og Øste...

Stefansforeningens børneasyl

  Stefansforeningen var en privat social institution, der blev stiftet i Århus i 1876. Den stod blandt andet for børneasyl og hjemmehjælp. På et velbesøgt møde i Århus Vor Frue Kirke den 6. og 7. september 1876, blev man enige om at opr...

Aarhus gamle forretninger kronologisk

  Denne kronologiske oversigt over Aarhus gamle forretninger viser forretninger, som eksisterede i 1950, opstillet kronologisk efter etableringsår. Nogle få forretninger blev ikke grundlagt i Aarhus i det pågældende år, men i andre byer...

Falck og Zonen redningskorps

  Falcks Redningskorps tog sin begyndelse med Christiansborgs slotsbrand i 1884. Falck kom til Århus i 1927 og blev i 1962 sluttet sammen med Zone-Redningskorpset.   I anden halvdel af 1800-tallet, blev brande i Århus slukket a...

Aviser i Aarhus

  Den første egentlige trykte avis i Danmark blev udgivet i 1634. Århus fik først sin egen avis 160 år senere, i 1794. Danmarks første trykte avis udkom i 1634, og den ældst bevarede skrevet på dansk, 'Ny Affvjser', er fra 1657. I 1666...

Strømper opmaskes i Aarhus

  Opmaskning af nylonstrømper var små hjemmeerhverv, som for alvor voksede frem efter 2. Verdenskrig. Faget blev atter kendt i tv-serien Matador. Erhvervet uddøde igen i 1970'erne. I Matador så vi, hvordan Agnes Jensen blev selverhvervende med...

Aarhus gamle forretninger

  Aarhus har mange gamle forretninger. Nogle med mere end 100 år på bagen. Men der bliver stadig færre af dem. Her kan du læse deres historier. I 1950 udgav Kraks Legat bogen 'Danmarks ældste forretninger', der omhandler forretninger, som ...

Kampmann Møller og Herskind

  Kampmann, Møller & Herskind var en brændselsforretning som importerede og forhandlede kul, koks og fyringsolie. Virksomheden havde først domicil i Skolegade, dernæst Sønder Allé. I 1891 flyttede den til Spanien 1 i Aarhus, i 1929 til B...

Thorsens møbler i Aarhus

P. Thorsens Møbeletablissement i Aarhus blev grundlagt i 1878 af snedker Peter Thorsen. Virksomheden startede som snedkervirksomhed i Østergade 5, Aarhus. Herfra flyttede den til Frederiksgade 71, en ejendom som Thorsen havde købt. Da Peter Th...

Peter Anton Buchtrup

  Købmand Peter Anton Buchtrup blev født 16. november 1845 i Dråby, Randers Amt. Han døde 17. juli 1915 i Aarhus. Han var søn af gårdmand Christian Severin Buchtrup (1814-1898) og hustru Anne Lovise Nellemann. Blev i 1874 gift med Emma ...

Ceres Bryggeriet

  Ceres Bryggeriet blev oprettet i 1856 i Århus af et konsortium bestående af apotekerne Niels Schack Aagaard og Knud Reddelin fra Løve Apoteket i Århus, samt købmand og brændevinsbrænder Malthe Conrad Lottrup. Allerede året efter blev de...

Apoteker i Aarhus

  Det første apotek i Århus blev oprettet i 1543 af Hans Jung. Det gik dog til grunde allerede i 1546, formentlig ved en voldsom brand som hærgede byen. Herefter er byens ældste apotek Løveapoteket fra 1589. Danmarks første apotekerprivilegium blev ...

Aarhus Vejviser

  Den første vejviser for Århus udkom i 1859 under navnet ”Veiviser for Aarhuus Kjøbstad for Aaret 1859”. De n blev udgivet af bogtrykker Peter Nielsen. Det var en beskeden sag på 72 sider, men byen havde dengang heller ikke mere end 10.000 indbygg...

Offentlige virksomheder og institutioner

      Aarhus Rådhus Valdemarsgades skole Kvindehjælpen i Aarhus, Ellen Schepelern Hospitaler i Aarhus Sindssygehospitalet i Risskov Fødselsanstalten i Jylland Kirke i Aarhus Kirkegårde i Aar...

Centralværkstedet Statsbanerne

  Centralværkstedet var gennem årene Århus mest betydningsfulde arbejdsplads, hvor man reparerede lokomotiver, motorvogne og personvogne. På Centralværkstedet var stort set alle håndværk repræsenteret: elektrikere, malere, sadelmagere, blikken...

Aarhus postvæsen 1921

  Generaldirektoratet for Postvæsenet havde godt styr på Kongerigets gårde, huse, byer, offentlige kontorer og virksomheder i 1921 - også i Aarhus. Dette får man et godt indblik i ved at kigge i Postadressebog for Kongeriget Danmark fra...

Hospitaler i Aarhus

  Århus har haft hospital siden 1500-tallet, det første blev drevet af klostre. Siden kom der mange andre til. Siden Middelalderen har det været almindeligt, at de syge blev plejet i landets klostre. Sådan har det også været i Århus. Det fø...

Badeanstalter i Aarhus

  Århus har haft badeanstalter siden middelalderen. De kaldtes badstuer og lå oftest ved åen eller en vandfyldt bygrav. En af de tidlige lå antagelig på hjørnet af Lille Torv og Badstuegade. De var både sundheds- og forlystelsesanstalter, måske ...

Sindssygehospitalet i Risskov

  Statshospitalet i Risskov åbnede i 1852 under navnet Sindsygeanstalten for NørreJylland. Det blev også kaldt Jydske Asyl. I Traps bog 'Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark' fra 1879, får Sindsygeanstalten en læn...

Kirker i Aarhus

  De ældste kirker De ældste kirker i Aarhus er Lisbjerg Kirke, Skt. Oluf Kirke, Vor Frue Kirke og Aarhus Domkirke. De er nogen usikkerhed om de første kirker i Aarhus, ikke mindst den i Lisbjerg. Ligeledes er der nogen tvivl om Skt. Oluf Ki...

Fødselsanstalten i Jylland

  Fødselsanstalten i Jylland blev indviet i Aarhus 9. oktober 1910. Det var på tale, at den i stedet skulle havde ligget  i Horsens. Fødselsanstalten i Jylland var tænkt som en social institution ligesom Fødselsstiftelsen i København, der st...