Private virksomheder

 

Af byens mange private virksomheder før link til større artikler om bestemte virksomheder.
Herefter udvalgte virksomheder fra 1940’erne

Virksomheder med særskilte artikler


Udvalgte virksomheder i 1940’erne

Her er en kort omtale af udvalgte virksomheder i Aarhus, som de blev beskrevet i 1940’erne. De var kendte dengang. Flere af dem eksisterer ikke mere.

Nogle af dem er nærmere omtalt under Aarhus Aarhus gamle forretninger.

Bruun & Sørensen

Ingeniørfirmaet Bruun og Sørensen blev etableret den 22. april 1893 af den dengang 25-årige skibonit Carl H. Sørensen (1868-1937). Kort efter etableringen knyttede han den 38-årige københavner cand. polyt. Hans Herman Bruun til virksomheden. I 1907 købte de ejendommen Kannikegade 18, som efter en ombygning fremstod som den fine bygning Kannikegaarden.
→ Se også Aarhus gamle forretninger

Hammerschmidts Kliche-Fabrik

Hammerschmidts Kliche-Fabrik blev startet i 1892 af litograf Arthur Hammerschmidt. Han kom fra Zwickau i Sachsen, Tyskland og flyttede først til Randers. Et par år senere flyttede han til Aarhus og fik arbejde på Backhausens litografiske Etablissement. I 1892 købte han i Aarhus N. Madsens Gravøranstalt som han drev videre under eget navn. I 1898 flyttede firmaet til Nørre Allé 46, og i 1931 til ejendommen på hjørnet af Sønder Allé og Ryesgade.
→ Se også Aarhus gamle forretninger

Jydsk Radio

Radioforretningen Jydsk Radio blev startet i 1922 af pianofabrikant Chr. Caspersen i Ryesgade 9. Den flyttede senere til Søndergade og Store Torv og derfra til Park Allé 7 i 1933. I 1932 blev forretningen overtaget af O. Kaae, der havde været tilknyttet virksomheden fra starten.

Thomas Ths. Sabroe

Sabroes Køleanlægsfabrik blev startet af fabrikant Thomas Ths. Sabroe og ingeniør Carl Gottlieb i 1895. Det startede som en maskinfabrik på hjørnet af Sønder Allé og Dynkarken, dér hvor det tidligere Kommunehospitalet havde ligget. To år efter starten blev det til et aktieselskab med en kapital på 150.000 kroner.
→ Se også Aarhus gamle forretninger

Aarhus Pengeskabsfabrik – Jæger

Aarhus Pengeskabsfabrik blev grundlagt af smedemester M.H. Jæger, der startede sin smedeforretning i 1894 i Mejlgade 25. Jæger var født i Viborg 1863, udlært som smed i Skive. Han arbejdede senere hos Weitemeyer i København, hvorefter han var nogle år på valsen gennem Tyskland, Schweiz og Frankrig. Herfra drog han til England nogle år. Pengeskabsfabrikken i Aarhus flyttede i 1902 til Mejlgade 48. M.H. Jæger døde i 1937, og virksomheden blev videreført af sønnen H.G. Jæger.
→ Se også Aarhus gamle forretninger

Mineralvandsfabriken Echo

Mineralvandsfabriken Echo blev grundlagt 1885 i Studsgade 29, hvorfra den senere flyttede til nr. 23. I 1937 flyttede den til Studsgade 37. I, 1904 blev fabrikken overtaget af Charles Høyer og efter ham sønnerne Gunnar og Albert. Mineralvandsfabrikken fik i 1921 lov til at bære prædikatet Kgl. Hofleverandør.
→ Se også Aarhus gamle forretninger

Tante Laura

Tante Laura var navnet på en legetøjsbutik kendt af de fleste børn i byen. Den blev startet i 1927 af Anton Nielsen og hustruen Laura. Den startede i Søndergade 68, og flyttede samme år til Sønder Allé 18. I 1929 flyttede den til den gennem mange år blivende plads i Ryesgade. Forretningen er nu lukket.

Paradisgades Isvafler

Isvaflerne fra Paradisgades var berømte udover den ganske by i næsten 55 år. Det startede i 1909 hvor Rasmus og Nielsine Nielsen overtog en slikbutik på hjørnet af Studsgade og Paradisgade. Her lavede de først slikpinde bestående af en fladtrykt figenovertrukket med sirup. Men så begyndte Nielsine at fremstille mælkeis på opfordring fra en konditor Uldnæs. Og den 13. april 1913 blev der første mælkeis solgt fra butikken, efter en gammel familieopskrift som hun havde fået af en norsk sømand. De begyndte også at bage deres egne vafler. Butikken voksede og voksede, og de måtte efterhånden inddrage dele af lejligheden.
I 1932 blev forretningen overtaget af sønnen Harry Rosenlund Nielsen. Men på grund af alder og svigtende helbred, måtte han den 18. oktober 1968 lukke butikken. Epoken for århusianernes kendte ‘Paradismutter’ og ‘Isfatter’ var slut. Frysemaskinen blev overdraget til Den gamle By i Aarhus.

Harder Konfektion

Harder Herrekonfektion som i dag ligger i Søndergade, startede oprindeligt i 1895 i Borgporten 25. I 1911 flyttede forretningen til Store Torv, og senere til adressen i Søndergade. Det var M.D. Harder (født 1870) der startede virksomheden. i 1940 optog han O. Alban Knudsen som kompagnon.
→ Se også Aarhus gamle forretninger

Aarhus Maskinfabrik

Aarhus Maskinfabrik, der blandt meget andet lavede kraner til havnen, gravemaskiner, elevatorer og transportbånd, blev grundlagt 1. november 1925 på Kystvejen i Aarhus af fabrikant N. Bunde-Pedersen (f.1888). Bunde-Pedersen havde en ingeniøruddannelse fra Tyskland, arbejdet i England og hos Sabroe og Frichs i Aarhus. I 1930 flyttede virksomheden til lokaler i Sydhavnen.

Viggo Østergaard A/S

Slagterivirksomheden Viggo Østergaard blev grundlagt i 1925 af Viggo Dall Østergaard. Det startede oprindeligt med raffinering og blegning af fedt og talg. Virksomheden lå på grunden ved Aarhus offentlige Slagtehus. Efterhånden blev forretningsområdet udvidet med en stor pølsefabrik. Viggo Østergaard drev endvidere detailforretningerne Aarhus Kødforsyning, der havde forretninger flere steder i byen.

Langballes kalk- og teglværk

I Vesterport i Aarhus startede C. Langballe og A.I.C. Leth i 1837 en købmandshandel. Den blev i 1837 overtaget af Langballe, der også drev rederivirksomhed. I 1840 overtog han teglværket og kalkværket der lå som nabo til hans købmandsforretning. Kalkværket flyttede i 1872 til Spanien (gadenavn i Aarhus). Virksomhederne blev senere drevet videre af sønnerne under navnet C. Langballe & Søn. Teglværket blev indstillet i 1917, mens kalkværket fortsatte. Det var i øvrigt teglværket der gav navn til gaden Teglværksgade.
→ Se også Aarhus gamle forretninger

Jydsk Centraltrykkeri

Et af byens tidligere store trykkerier var Jydsk Centraltrykkeri. Det blev grundlagt under navnet Brdr. Backhausen den 5. december 1869, og lå i Rosensgade 24 via-a-vis Hotel Royal. I 1916 skiftede trykkeriet navn til Jydsk Centraltrykkeri A/S. Gennem 35 år udgav Centraltrykkeriet avisen Aarhusposten.
→ Se også Aarhus gamle forretninger

Aage Holst Boghandel

Aage E. Holsts boghandel var i mange år en af byens betydeligste på Store Torv. Forretningen åbnede i september 1918 af Aage E. Holst. Han var søn af S.M. Holst der havde en stor købmandsgård i Frederiksgade 81, Aarhus. Efter at være udlært i Aarhus rejste Aage Holst til bl.a. Zürich og Leipzig, og vendte herefter tilbage til byen.

H.C. Andersens herreekvipering

Herreekviperingsforretningen H.C. Andersen var gennem mange år en kendt tøjforretning i på Søndergade. Indtil 1933 hed forretningen A. Møller Pedersen, hvorefter den blev overtaget af H.C. Andersen og fik eget skrædderi. Ved overtagelsen blev forretningen ledet af forretningsfører Axel Jeppesen.

P. Thorsen møbler

P. Thorsen møbler blev grundlagt i 1878 af P. Thorsen. Forretningen havde butik i Frederiksgade 71 og Søndergade 45.  I 1910 overtog sønnen Oscar Thorsen forretningen. Efter en brand i 1978, blev forretningen genetableret i lokaler på Viborgvej i Aarhus.
→ Se også Thorsen Møbler i Aarhus

Aarhus Brugsforening

På Fabriksarbejdsmændenes generalforsamling den 11. september 1904 foreslog Kristian Moesgaard og N.P. Kristoffersen at man oprettede en brugsforening i Aarhus. Et udvalg blev nedsat, og på den stiftende generalforsamling den 5. oktober 1904 i Arbejdernes Detail-Forbrugsforening blev Aarhus Brugsforening født. Butikken åbnede i lokaler Badstuegade 7 den 21. december samme år. Hovedkontoret og centrallageret kom senere til at ligge i Eckersbergsgade 17. I 1940’erne havde brugsforeningen 6000 medlemmer.

Møbelpolstrer Sølvsten

Anton Sølvsten blev født i Fårvang i 1884, som søn af møbelpolstrer Peter Sølvsten. Han blev udlært hos faderen hvorefter han rejste til Hamburg. Tilbage i Danmark fik han arbejde hos arkitekt Rothenhagens Møbeletablissement i København.
Efter selv at være blevet mester vendte han tilbage til Aarhus, hvor han i 1915 overtog broderen Christen Sølvstens forretning i Montanagade 29. Virksomheden blev slået sammen med Hingbergs Polstermøbelværksted i Frederiksgade 74. I 1918 flyttede værkstedet til Odensegade 4 nu under navnet Sølvsten & Hingberg. Sølvsten blev i 1920 eneindehaver af virksomheden.
Flere af Sølvstens polsterarbejder er kendt af mange århusianere – uden at de ved det. Størstedelen af stolene på Aarhus Rådhus, cirka 2500 af slagsen, fik han som opgave at polstre, bl.a. de der står i bryllupssalen. Endvidere stolene i byrådssalen og på byrådskontorerne. Han  polstrede også de cirka 1000 stole i Aarhus Universitets hovedbygning.
Sølvsten udviklede også en særlig madras, ‘Sølvan-madrassen’, som blev solgt til Stefanshjemmet, Aarhus Kommunehospital, Amtssygehuset, Marselisborg Hospital, daværende Hotel Ansgar og Hotel Ritz i Aarhus.