Aarhus gamle forretninger kronologisk

 

Denne kronologiske oversigt over Aarhus gamle forretninger viser forretninger, som eksisterede i 1950, opstillet kronologisk efter etableringsår.

Opslag i Danmarks ældste Forretninger med bl.a. Aarhus-virksomheder

Nogle få forretninger blev ikke grundlagt i Aarhus i det pågældende år, men i andre byer.

 Læs mere om de enkelte forretninger.

Etableringsår

 • 1596 – Aarhus Løveapotek.
 • 1750 – Aarhus Svaneapotek.
 • 1753 – Henrik Dorch, hattemagerforretning.
 • 1794 – Aarhuus Stiftsbogtrykkerie A/S.
 • 1794 – Aarhuus Stiftstidende.
 • 1798 – Vestergaard & Co. A/S, jern- og stålforretning

1800

 • 1804 – J E. Ohlsens Enke, frøavl og frøhandel,
 • 1808 – E. Dinesen’s Eftf., glarmesterforretning.
 • 1815 – Jørgen Balle’s Bødkeri & Røgeri ved C. F. Christensen.
 • 1817 – Axel Grunø, forhen Thrue’s Boghandel.
 • 1818 – H. B. Hansen & Co., sejl- og flagmagerforretning.

1820

 • 1829 – H. C. Møller’s Sæbefabrik og Oliemølle A/S.

1830

 • 1830 – A. C. Zachariasen & Søn, orgelbyggeri
 • 1830 – Charles Hansen, gørtlerfirma.
 • 1832 – H. Chr. Hansen & Co., kobbersmede-, blikkenslager- og
  centralvarmeanlægsforretning
 • 1834 – C. Langballe & Søn A/S, kalkværk, mørtelfabrik og bygningsmaterialer.
 • 1835 – Bartels Eftf., fiske- og vildtforretning.
 • 1837 – Danmarks Nationalbank, Aarhus Filial.
 • 1838 – Axel Petersen, bogbinderi.
 • 1838 – Hotel Royal, Aarhus
 • 1839 – C. C. Winthers Eftf. A/S, papir en gros, papirposefabrik
 • 1839 – Spare- og Laanekassen i Aarhus

1840

 • 1841 – A. lisager & Søn, møbelsnedkeri og ligkistemagasin.
 • 1841 – Brødrene Kier A/S, jern- og stålforretning.
 • 1841 – W. Wissing s Eftf. A/S, læderhandel
 • 1842 – K. Eskesen, J. C. Juul’s Eftf., farve- og tapethandel.
 • 1843 – Fr. Winsløw’s Eftf. I/S, støbegodsforretning
 • 1843 – Magnus Nielsen’s Isoleringsforretning A/S.
 • 1844 – M. Laigaard, maskinfabrik
 • 1845 – Carl Flach’s Garverier A/S.
 • 1845 – Hotel Skandinavien i Aarhus
 • 1846 – H. P. Salling & Sønner, blikkenslager- og kobbersmedefirma.
 • 1846 – J. E. Schmalfeld’s Fabrikker A/S, cigar-, røg- og skråtobaksfabrik
 • 1847 – A. Fonnesbech Damernes Magasin A/S. Modemagasin
 • 1847 – Kastrup Glasværk A/S.
 • 1848 – Fr. Christensen’s Eftf., H. E. Møller, nålemagerforretning.
 • 1848 – Vesterbro Kalk- & Mørtelværk ved A. Rudolf Petersen.

1850

 • 1850 – Lauritz Hansen, vinhandel.
 • 1850 – Magdalenemøllen’s Brødfabrik A/S.
 • 1851 – Jydsk Brandforsikringsforening for Løsøre og Bygninger.
 • 1851 – Kjærs Mølles Fabrikker A/S, klædefabrik
 • 1852 – Aarhus Tømmerhandel, Niels Barnow & Co.
 • 1854 – A/S Frichs,
 • 1854 – L. Hammerich & Co. A/S, en gros forretning med bygningsartikler
 • 1855 – H. P. Marcussen, smedeforretning.
 • 1855 – J. C. Filtenborg A/S, urforretning en gros.
 • 1855 – V. Meincke’s Eftf., Poul Petersen, uretablissement.
 • 1856 – „Skovlfabrikken Viborg”, A/S Hans Mogensen
 • 1856 – Østjydske Bryggerier Akts., Aarhus
 • 1856 – Chr. Theil’s Eftf., A. Vestergaard, bagerforretning
 • 1856 – Johs. Halling, sadelmagerforretning.
 • 1856 – Trauls Erichsen’s Eftf., Aarhus kemiske Tøjrensnings Etablissement.

1860

 • 1860 – Bergmann, Smith & Co., skibsmæglerforretning, dampskibsagentur, befragtning- og havari-agentur
 • 1860 – Sct. Nicolauskilde Brøndanstalt, mineralvandsfabrik
 • 1861 – L. Kruse & Søn, malerfirma.
 • 1861 – M. Johansen’s Eftf., smedeforretning.
 • 1862 – Landbosparekassen i Aarhus.
 • 1865 – Aarhus Kul- & Koks-Import ved S. Warrer.
 • 1865 – H. Hoffmann & Sønner, entreprenørforretning.
 • 1865 – N. H. Gøtke & Søn, sadelmagere.
 • 1865 – Otto Mønsted A/S.
 • 1866 – Aarhus Amtstidende (Venstre)
 • 1866 – Hans Kjær’s Sæbefabrik.
 • 1867 – A/S N. Th. Jacobsen & Co., Jyllands Frøhandel.
 • 1867 – Chr. Christensen, sten- og billedhuggeretablissement.
 • 1867 – F. Rybner Petersen’s Boghandel’s Eftf.
 • 1868 – Carl Bertelsen & Co., kolonialforretning en gros.
 • 1868 – Jens Ormslev’s Fabrik i Aarhus,
 • 1868 – Karensmølle A/S
 • 1868 – Magasin du Nord i Aarhus A/S, manufakturhandel.
 • 1868 – P. B. Thomsen, forretning med artikler for sadelmagere, tapetserere og møbelfabrikanter
 • 1868 – Svend Th. Hansen, bageri.
 • 1869 – Hingsteforsikringsforeningen Danmark.
 • 1869 – Jens Dynesen’s Eftf., Christian Riis A/S, vinhandel
 • 1869 – Jydsk Centraltrykkeri A/S.
 • 1869 – Nellemann & Thomsen, auktionsforretning.
 • 1869 – Niels Christensen’s Skrædderforretning.

1870

 • 1870 – Hans Schourup & Jyllands Staal- og Maskinforretning A/S.
 • 1870 – Harmsen’s Handskefabrik.
 • 1870 – Jydsk Handels- og Landbrugsbank.
 • 1870 – Købmandstandens Oplysningsbureau A/S, oplysnings- & inkassobureau.
 • 1870 – Ludv. Schmidt’s Eftf., Victor Barrit, isenkramforretning
 • 1870 – N. C. Feddersen’s Eftf., sejl- og flagmagerfirma.
 • 1870 – William Sørensen, guldsmedeforretning
 • 1871 – Aarhus Cykle- & Bliklakereri ved H. Nic. Grouleff, malerforretning
 • 1871 – Aarhuus Privatbank A/S.
 • 1871 – Jacob Zeuner’s Eftf., ved Aage E. Holst, boghandel og bogtrykkeri.
 • 1871 – Jens Grouleff, blikkenslagerforretning
 • 1871 – Jyllands-Posten, dagblad
 • 1871 – Ny jydske Kjøbstad-Creditforening
 • 1872 – A. Wilson’s Kobbersmedie og Metalvarefabrik A/S
 • 1872 – J. P. Abrahamsen & Sønner, vægtfabrik
 • 1872 – Johannes Gjerulff, manufakturforretning.
 • 1873 – Alfr. Th. Thorsen, pianoforhandling
 • 1873 – J. P. Lund, gørtler, metalvarefabrik og metalstøberi
 • 1873 – Mogens Erichsen, manufakturforretning.
 • 1873 – P. A. Buchtrup, købmandsfirma.
 • 1874 – Arbejder- Spare- og Laanekassen for Aarhus og Omegn.
 • 1874 – Chr. Jaster’s Produktforretning A/S.
 • 1874 – H. C. Jaster A/S, kolonial en gros og detail.
 • 1874 – V. Larsen & Søn, kleinsmedie.

1875

 • 1875 – Andersen’s Bogbinderi
 • 1875 – H. Struers chemiske Laboratorium.
 • 1875 – Johs. Svinth, guldsmedeforretning.
 • 1875 – Th. Thrue’s Bogtrykkeri.
 • 1876 – A/S Aarslev Sav- og Hammerværk.
 • 1876 – Aarhus Vejviser.
 • 1876 – Alfred Buus’ Eftf. A/S, isenkramforretning
 • 1876 – Carl v. d. Hude, skibsmæglerfirma.
 • 1876 – H. P. Henriksen, smøreksport.
 • 1876 – Hans D. Lottrup’s Eftf. ved H. M. Sørensen, købmandsforretning.
 • 1876 – Knud Langermann, agenturfirma.
 • 1877 – Carl Thrue’s Linieranstalt.
 • 1877 – Christian J. Wissing, læderhandel og fodtøj
 • 1877 – Emil Rasmussen, glarmesterforretning.
 • 1877 – Fabrikken Vulkan ved V. Binzer, papir en gros.
 • 1877 – Julius Petersen, kolonialagentur.
 • 1877 – Michael Petersen & Co., protokolfabrik
 • 1877 – P. Chr. Petersen’s Eftf., Chokoladefabriken Elvirasminde A/S.
 • 1877 – Waldemar Christensen, smedeforretning.
 • 1878 – Aarhus Jernbane Apotek
 • 1878 – Carl Knudsen, grossererfirma, sejlgarn, træuld
 • 1878 – Kampmann, Møller & Herskind A/S, kulforretning
 • 1878 – Leonard Abel, kgl. hof-blomsterhandel
 • 1878 – P. Thorsen’s Møbeletablissement
 • 1878 – Søren Kruse, import og agentur indenfor kolonial og frugt.
 • 1879 – Marius Møller’s Eftf. A/S, bogbinderi
 • 1879 – N. Andersen, sukkervarefabrik
 • 1879 – Ole Jensen’s Sønner, manufakturhandel.

1880

 • 1880 – A. Rasmussen & Co., violinbyggeri.
 • 1880 – J. Bek Jensen, urmagerforretning
 • 1880 – Lauritz Jensen & Søn, produktforretning
 • 1880 – Weber & Sørensen, reklamebureau
 • 1881 – Chr. Bruun & Søn, håndskomageri.
 • 1881 – H. Chr. Møller, sadelmageriartikler.
 • 1881 – M. Wilhelmsen A/S, maskinhandel
 • 1882 – Chr. Østergaard, agentur- og grossererforretning.
 • 1882 – Fr. Dreyer, frøhandel.
 • 1882 – I. C. Christensen, skrædderforretning.
 • 1882 – L. Albrechtsen, urmagerforretning
 • 1882 – L. Lyngfeldt, bageri.
 • 1883 – Bandtholtz ved P. Bandtholtz og J. Fr. Bandtholtz, skotøjsforretning
 • 1883 – Demokraten, dagblad.
 • 1883 – Duzaine-Hansen A/S, specialforretning i korsetter
 • 1883 – J. Chr. Møller & Co. A/S. Trikotagefabrik
 • 1884 – A. Hammerschmidt jun., gravør, stempelfabrik
 • 1884 – Aarhus Stempelfabrik og P. D. Buch, Stempelfabrik
 • 1884 – Arthur Hvilsted, papirforretning en gros.
 • 1884 – Chr. Boye, vinhandel en gros og en detail.
 • 1884 – Frank & Petersen, assuranceagentur.
 • 1884 – J. P. Petersen, dampskibsekspedition.
 • 1884 – N. J. Madsen & Sønner, malerforretning.
 • 1884 – Ove Bøgh, bogbinderi.
 • 1884 – P. Baunsgaard Kemisk fabrik.
 • 1884 – P. Beck Farvefabrik.
 • 1884 – S. Laursen & Søn, tagpapdækkerforretning

1885

 • 1885 – Aarhus Piskefabrik, C. Prange
 • 1885 – Aarhus Uldtricotage- & Garnforretning.
 • 1885 – Brøbeck’s Eftf. Aage L. Sørensen, urmagerforretning.
 • 1885 – Knud Thorup’s Vinhandel A/S,
 • 1885 – Mineralvandfabriken Echo ved C. Høyer & Sønner.
 • 1885 – Wilhelm Kloster, modemagasin, konfektion, kjoler, lingeri og kjolestoffer.
 • 1885 – Andreas Hald’s Eftf., Niels Hald, skrædderforretning.
 • 1886 – Vald. Rudholt, manufakturvarer en gros
 • 1887 – Brødrene Kock, isenkramforretning
 • 1887 – H. Windeløv A/S, papir en gros
 • 1887 – Marthin Hansen & Co., kolonial en gros.
 • 1888 – Aarhus Forniklings & Forchromningsanstalt
 • 1888 – Alfred Jørgensen, købmandsforretning.
 • 1888 – Anthon Christensen A/S, fabrik for børnekonfektion
 • 1888 – E. & K. Westphall, bogtrykkeri
 • 1888 – Johs. Jensen & Søn A/S, skotøjsfabrik.
 • 1888 – Kriegersvej Maskinsnedkeri & Listefabrik, A. Pedersen & V. Jensen
 • 1888 – Kristian F. Møller, boghandel,
 • 1889 – Glarmester Bernhard Petersen’s Eftf., A. Christensen & L. Olsen
 • 1889 – Hans Jensen & Co.’s Eftf., J. P. Steffensen, guld- og sølvvarefirma
 • 1889 – Møller & Christensen A/S, damekonfektion en gros.
 • 1889 – Mammens Æskefabrik A/S

1890

 • 1890 – A. Thomsen, tømrerforretning
 • 1890 – Aarhus Papirforretning, Chr. Kielberg, papir en gros, posefabrik
 • 1890 – Anton Ovesen A/S, pølsefabrik
 • 1890 – Asger Rafn, bødkerforretning.
 • 1890 – Daniel Nielsen A/S, linoleum og tæpper
 • 1890 – De Jydske Kalkværker A/S.
 • 1890 – K. P. Savstrup’s Eftf., urmagerforretning
 • 1890 – Marinus Petersen & Søn, skrædderforretning.
 • 1891 – Bruun’s Vægtfabrik, A. R. J. Bruun, smedeforretning og vægtfabrik.
 • 1891 – Ejner Mikkelsen, murer- og entreprenørforretning
 • 1891 – Julius Kysters Efterfølgere A/S, kolonial en gros
 • 1891 – Karl Klemmensen, Aage Krags Eftf. malerforretning
 • 1891 – M. Seest Maskinfabrik A/S
 • 1892 – Aksel E. Petersen, frisørforretning.
 • 1892 – Djurslands Kalkværk A/S.
 • 1892 – E. Eriksen & Co., skrædderforretning.
 • 1892 – Elvin Geertsen, grossererforretning med kurvemagerarbejder
 • 1892 – H. H. Brandt, kolonial-, markfrø- og kunstgødningsforretning.
 • 1892 – Hammerschmidt’s Klichéanstalt I/S.
 • 1892 – Hermann E. Jakobsen & Søn, urmagerforretning.
 • 1892 – Klein, ved Vilh. Klein, manufakturforretning.
 • 1892 – Kristian Kirks Telefonfabriker A/S.
 • 1892 – Qvist’s analytisk-kemiske Laboratorium.
 • 1892 – V. V. Aagaard, købmandsforretning
 • 1892 – Valdemar Jensen, maskin- og værktøjsfabrik
 • 1892 – Valdemar Tørsleff & Co., import af the, cacao, vanille
 • 1893 – Aarhus Dampvæveri A/S.
 • 1893 – Brødr. Byberg, manufakturforretning.
 • 1893 – Bruun & Sørensen A/S, ingeniørfirma.
 • 1893 – Marinus Kock, isenkramforretning
 • 1894 – Aarhus Discontobank A/S
 • 1894 – Chr. Olsen, Litografisk Anstalt „Aros”.
 • 1894 – Dansk Mineraloliefabrik A/S.
 • 1894 – Jørgen Jensen & Søn, bogtrykkeri.
 • 1894 – J. A. Alstrup A/S, bygningsglas en gros samt læderhandel
 • 1894 – Johs. Larsen, konservator og naturalieforretning
 • 1894 – L. Larsen, gartneri.
 • 1894 – M. H. Jæger, Aarhus Pengeskabsfabrik.
 • 1894 – W. Kaiser A/S, bandageri og instrumentmagerforretning

1895

 • 1895 – Aage Groespetersen, Dansk Bagerivare Co., kolonial en gros.
 • 1895 – C. E. Juhl-Sørensen, musikinstrumenthandel
 • 1895 – C. J. Ring’s Møbelmagasin.
 • 1895 – C. K. Nielsen & Søns Bagerier.
 • 1895 – Harder & Co., herreekviperingsforretning.
 • 1895 – Holmboe Sko
 • 1895 – Jydsk Telefon-Aktieselskab.
 • 1895 – Peter Andersen, ved V. F. Donnerup, paraplyfabrik og kunstdrejeri
 • 1895 – Thomas Ths. Sabroe & Co. A/S,
 • 1895 – W. Knudsen, isenkramforretning.
 • 1895 – Worsøe Laursen, kolonial- og materialhandel.
 • 1896 – Aarhus Æskefabrik ved H. E. Jensen & Søn.
 • 1896 – Aarhus Dampdrejeri
 • 1896 – Aarhus Savværk A/S.
 • 1896 – Bagernes Rugbrødsfabrik i Aarhus A/S
 • 1896 – Bang & Pingel, grossererfirma.
 • 1896 – C. Bøjstrup & Søn, møbelfabrik og -udsalg.
 • 1896 – Chr. K. Jensen’s Eftf., N. A. Jørgensen, tobakshandel og kolonial en gros.
 • 1896 – Danish Machine Company A/S, specialfabrik for værktøjsmaskiner
 • 1896 – Det Danske Trælastkompagni A/S.
 • 1896 – Emilius Møller, eneforhandler for Danmark af National Kasseapparater, bank- og bogholderimaskiner
 • 1896 – Hans Thygesen, maskinfabrik
 • 1896 – Henry Jensen, købmandsforretning
 • 1896 – Jens P. Larsen ved H. L. Larsen, ure en gros
 • 1896 – Korn- og Foderstofkompagniet A/S.
 • 1896 – Livsforsikringsselskabet Jylland-gensidigt.
 • 1896 – Mammen & Drescher A/S, spedition, kontrol, agentur, pakhusforretning og handel
 • 1896 – P. Houlberg jun., manufakturforretning.
 • 1896 – P. M. Sørensen, glarmesterforretning
 • 1896 – S. Rasmussen Hvid & Søn, snedkerforretning.
 • 1896 – Sophus Deleuran, elektrisk installationsfirma.
 • 1897 – Aarhus Dampvaskeri & Garderobefarveri A/S.
 • 1897 – Aarhus kontante Manufakturforretning, Peter Kock
 • 1897 – Brødr. Rohde Nielsen, Sophus Petersen’s Eftf., farvehandel
 • 1897 – Chr. Thomsen, urmagerforretning.
 • 1897 – Frantz Hingelberg, kgl. hof-juvelér.
 • 1897 – Ingv. Michelsen, kleinsmedie og jernvarefabrik
 • 1897 – J. L. Jacobsens Bogtrykkeri.
 • 1897 – Laursens Cykleforretning (Volden).
 • 1897 – Metha Jensen’s Eftf., modeforretning.
 • 1897 – O. I. Larsen, tømrerforretning.
 • 1897 – Otto Wistisen, grossererforretning
 • 1897 – Viggo Jørgensen, udstyrsmagasin.
 • 1898 – Aarhus Kul-Kompagni A/S
 • 1898 – Aarhus Taske- og Kuffertforretning.
 • 1898 – Jydsk Andels-Foderstofforretning.
 • 1898 – Nørrebros Materialhandel i Aarhus
 • 1898 – Peter Ehrenreich, isenkramforretning
 • 1898 – Peter Poulsen, læderhandel
 • 1898 – Svend Rasmussen, købmandsforretning.
 • 1899 – Aarhus Trædrejeri og Skibsratfabrik
 • 1899 – Andreas Skaarup, købmands- og skibsprovianteringsforretning
 • 1899 – Anna Worm, hjemmebageri.
 • 1899 – Anthon Thorup & Søn, vinhandel
 • 1899 – Anton Birch’s Eftf. ved V. Thomsen, trikotageforretning en gros.
 • 1899 – Brødrene Nielsen, møbelforretning.
 • 1899 – D. A. Paludan, instrumentmagerforretning.
 • 1899 – Hjorte Materialhandelen ved B. Daugaard Madsen
 • 1899 – J. Hansen, ost en gros.
 • 1899 – Jydsk Hypothekforening
 • 1899 – Krone-Magasinet ved S. Bach Andersen, herrelingeriforretning.
 • 1899 – M. Mikkelsen, cykleforretning.
 • 1899 – Millgaard’s Skræderi.
 • 1899 – P. K. Lund, kunstdrejerforretning
 • 1899 – Papirhuset, Guldsmedgade 14, papirhandel
 • 1899 – R. J. Staalby, malerforretning og skiltefabrik
 • 1899 – Revisionskontoret i Aarhus A/S.
 • 1899 – Sankt Clemens Apotek.
 • 1899 – Sankt Pauls Apotek i Aarhus.
 • 1899 – V. Carstens’ Bogbinderi.
 • 1899 – Wulvig-Christensen, manufakturforretning

1900

 • 1900 – Aarhus Cementvarefabrik A/S.
 • 1900 – Aarhus Kioskselskab A/S.
 • 1900 – E. Brummerstedt, boghandel.
 • 1900 – Fa. Chr. N. Withen, tømrer- og snedkermesterforretning
 • 1900 – H. L. Nielsen & Søn, tømrerforretning.
 • 1900 – J. N. Laursen, tapetforretning
 • 1900 – Marius Nielsen & Søn, elektrisk installationsfirma.
 • 1900 – P. J. Storm, tømrerforretning
 • 1900 – Rudolf Magnussen’s Eftf., H. N. P. Hansen, isenkramforretning.
 • 1900 – S. C. Sørensen & Co., gas- og vandinstallatører.
 • 1900 – Sophus E. Johnsen & Co., skibsprovianteringsforretning.
 • 1900 – Tømrermestrenes Damp-, Save- og Høvleværk A/S
 • 1900 – J. P. Johansen, skibsprovianteringsforretning.
 • 1901 – Aage Hass’ Eftf., Gunnar Sahlertz, boghandel.
 • 1901 – Aarhus Galvaniserings-Anstalt
 • 1901 – Aarhus Møbelstel- og Stolefabrik ved H. Knak Jensen
 • 1901 – Dansk Andels Gødningsforretning, A.m.b.A. D.A.G
 • 1901 – G. Erstad-Pedersen, broncestøberi.
 • 1901 – I. C. Helm-Petersen’s Frøavl A/S.
 • 1901 – J. Henriksens Eftf., handskefabrik
 • 1901 – Karl Th. Pedersen, cykeludsalg
 • 1901 – Leth Bang, Sct. Clemens Bog- & Papirhandel.
 • 1901 – N. MC Bak & Søn A/S, murer- og entreprenørforretning.
 • 1901 – P. Hansen & Søn, blikkenslagerforretning.
 • 1902 – Aage Havemann’s Eftf., grossistforretning i elektriske artikler
 • 1902 – Chr. Mikkelsen’s Eftf., bagerforretning.
 • 1902 – Engelsk Beklædnings-Magasin ved Edith Friis.
 • 1902 – G. R. Øllgaard, rådgivende ingeniørkontor
 • 1902 – Hectors Skotøjsetablissement.
 • 1902 – Jul. A. Jørgensen A/S, biscuit-, kiks-, vaffel- og marcipanmassefabrik
 • 1902 – Julius Nielsen’s Korsetfabrik I/S ved Otto og Knud Nielsen
 • 1902 – Ludvig Kock, isenkramforretning
 • 1903 – Aarhus Partivareforretning, manufakturforretning
 • 1903 – Alfred Thurm, gravørforretning.
 • 1903 – Anton C. Nielsen, korn- og foderstofforretning,
 • 1903 – O. Skau, glarmesterforretning
 • 1904 – A. Petersen, glarmesterforretning.
 • 1904 – Brødrene Caspersen, pianoforretning og pianofabrik.
 • 1904 – Dansk Brandforsikringsselskab Vermund af 1904.
 • 1904 – Fog- & Mørup A/S, grossistfirma og fabrik for belysningsartikler.
 • 1904 – Janus A. Lind’s Sønner, grossererforretning (værktøj, automobildele og maskiner)
 • 1904 – Martin Møller, manufakturforretning
 • 1904 – Niels Holst & Søn A/S, porcelænsfabrik
 • 1904 – P. Jensen & Søn, blikkenslagerforretning.
 • 1904 – Søren Sørensen, cykleforretning.
 • 1904 – W. Møller & Co., metaltrykkeri og metalvarefabrik

1905

 • 1905 – A. Juncher Høeg, skotøjsfabrik.
 • 1905 – Aarhus Værktøjsmagasin A/S.
 • 1905 – Aquila, sports- og jagtrekvisitter.
 • 1905 – Brøndums Patentbureau (Aarhus Patentbureau).
 • 1905 – De Forenede Teglværker ved Aarhus A/S.
 • 1905 – Guldsmedgades Varehus ved Peder Christensen.
 • 1905 – Hans Christensen, herreekviperingsforretning.
 • 1905 – J. Sardemanns Eftf., rådgivende ingeniørfirma
 • 1905 – Jernkontoret A/S Grossistvirksomhed
 • 1905 – Købmands- og Haandværkerbanken A/S.
 • 1905 – Mejeriet Vesterbro A.m.b.A. i Aarhus.
 • 1905 – N. C. Petersen-Danhøj, cykler en gros, radioforretning
 • 1905 – Rasmus Nielsen’s Pengeskabsfabrik.
 • 1905 – Sjørup Jørgensen A/S, manufakturforretning
 • 1906 – Aarhus Eksportslagteri, Andelsselskabet.
 • 1906 – De Forenede jyske Farverier og Trikotagefabrikker A/S.
 • 1906 – Ferdinand Salling, manufakturforretning
 • 1906 – J. C. Halvorsen & Sønner I/S, cementstøberi og entreprenørforretning.
 • 1906 – M. J. Stein & Søn, blikkenslagerforretning
 • 1906 – Marinus Johansen & Søn, tapet- og farvehandel samt farve- og lakfabrik.
 • 1906 – Merkantiltrykkeriet ved B. Simonsen.
 • 1906 – Ny jydsk Land-Hypotekforening,
 • 1906 – P. Pedersen, musikinstrumentforretning
 • 1906 – Søren Kruse, import og agentur indenfor kolonial og frugt.
 • 1906 – Schultz-Pedersen & Søn, ægforretning.
 • 1907 – Aarhus Møbelfabrik A/S.
 • 1907 – Amstrup’s Maskinfabrik’s Eftf. ved N. Morthensen
 • 1907 – E. Hestbek, bogtrykkeri.
 • 1907 – Friis Pedersen & Co., snedkerforretning.
 • 1907 – Fritz Hansen, kaffeforretning.
 • 1907 – Henri Petersen, guldsmedeforretning
 • 1908 – A/S Fotorama, Aarhus.
 • 1908 – Aarhus Cyklelager, I. P. Bojsen’s Eftf., cykler & cykledele
 • 1908 – Aarhus ny Missionshotel.
 • 1908 – Albert Tønnersen, flagforretning.
 • 1908 – Hermann Kjær, købmandsforretning
 • 1908 – Kemp & Co., kornfirma.
 • 1908 – Kristian Andersen, stål- og maskinforretning
 • 1908 – P. M. Poulsen, møbeludsalg
 • 1908 – Rahr’s tekniske Forretning A/S.
 • 1908 – Reklametrykkeriet (P. Busch) A/S.
 • 1908 – Viggo Jensen’s Maskinfabrik.
 • 1909 – A. F. Olesen, maskinfabrik
 • 1909 – Ansgar Missions-Hotellet i Aarhus
 • 1909 – E. Pedersen’s Maskinværksted & Jydsk pneumatisk Valsestøberi.
 • 1909 – Fajance-Varehuset A/S.
 • 1909 – Frederiksbjerg’s Handskefabrik ved F. Anderson.
 • 1909 – Hans Øvlisen & Søn, tømrermesterforretning
 • 1909 – K. C. Henriksen & Co., blikkenslagerforretning
 • 1909 – N. Chr. Jensen’s Trikotagefabrik A/S.

1910

 • 1910 – Aarhus Lædervarefabrik ved L. Thurm
 • 1910 – Brødrene Knudsen, murerforretning.
 • 1910 – Buchtrup’s Klichéfabrik A/S.
 • 1910 – Flora Danica, tekn. kemisk laboratorium.
 • 1910 – Kay Schmidt’s Eftf., købmandsforretning
 • 1910 – N. Jensen Jørgensen, boghandel.
 • 1910 – Rasmus D. Hinge & Sønner, blikkenslagerforretning.
 • 1910 – S. J. Lyngfeldt’s Maskinforretning.
 • 1911 – Aarhus Speditionsforretning ved A. H. Frederiksen.
 • 1911 – C. Frank A/S, madrasfabrik.
 • 1911 – C. Hofman & Co., jern- og stålforretning
 • 1918 – Aarhus Oliefabrik A/S.