Aarhus Vejviser

 

Den første vejviser for Århus udkom i 1859 under navnet ”Veiviser for Aarhuus Kjøbstad for Aaret 1859”. Den blev udgivet af bogtrykker Peter Nielsen. Det var en beskeden sag på 72 sider, men byen havde dengang heller ikke mere end 10.000 indbyggere.

Aarhuus Vejviser Aaret 1859

Udover almindelige navne- og adresseoplysninger, indeholdt den blandt andet oplysninger om nærings- og formueskat, en posttabel og en skibsliste.

2. udgaven kom først 10 år senere, i 1869, hvor byens befolkning var vokset til 15.000 indbyggere. Udover 82 sider med adresseoplysninger, var der nu yderligere 66 sider med annoncer.

I 3. udgaven, der udkom i 1871, var der sket nogle ændringer omkring husnumrene. Dette skyldtes en ændring af byens husnumre i 1869. Således var fx Østergade 1156 i tidligere udgaver blevet til Østergade 20.

Hvor hidtidige udgaver var udgivet helt for udgivernes egne regning, lykkedes det fra 1877 at få et tilskud fra Århus kommunes byråd. Herefter udkom vejviseren hvert år med få undtagelser (1878 og 1889).

I de kommende udgaver kan man ikke finde ejendomme med nummer 13, de eksisterede stort set ikke – hvilket overtroen nok har skylden for. Dette blev dog ændret efter århundredeskiftet.

Med udgaven fra 1880 kommer der nu også matrikelnummer i vejviseren, og i 1898 kommer der farvetrykt kort over Århus by.

Udgiverne

Udsnit Aarhus Vejviser 1910

Gennem årene bliver der skiftende udgivere af vejvisere. Her kan nævnes Peter Nielsen, Brødrene Backhausen, Niels Olesen Sørensen, Aarhus Amtstidendes Bogtrykkeri, Lauritz Bech, De Forenede Bogtrykkerier, Jysk Reklamebureau. Fra 1954 blev vejviseren officiel med støtte fra Århus Kommune.

Udgaven 1954/55 hed nu ”Århus ny vejviser. Officiel adressebog for Århus med omegnskommuner”. Den kom fra 1970 til også at omfatte byens forstadskommuner.

Fra 1975 bliver det Mostrups Forlag, der udgiver Århus vejviser sammen med tilsvarende vejvisere rundt om i hele landet. Fra 1978 begynder forlaget af udgive en serie lokale vejvisere for de enkelte byområder.

Folkeregistret stiller nu materiale til rådighed for vejvisernes indhold.