Ceres Bryggeriet

 

Ceres Bryggeriet blev oprettet i 1856 i Århus af et konsortium bestående af apotekerne Niels Schack Aagaard og Knud Reddelin fra Løve Apoteket i Århus, samt købmand og brændevinsbrænder Malthe Conrad Lottrup.

Tegning af Ceres bryggeriet i 1889.
Nederst er Viborgvej

Allerede året efter blev det overtaget af købmand M.C. Lottrup som eneejer.

Bryggeriet blev herefter i 1870 overtaget af Lottrups svigersøn Laurits Christian Meulengracht (1837-1903), der voksede op hos sine bedsteforældre i købmandsgården på Lille Torv i Århus. Meulengracht drev bryggeriet frem til provinsens største bryggeri.

Bryggeriet, der er opkaldt efter den romerske korn- og frugtbarheds-gudinde ”Ceres”, startede en produktion af bayersk øl (oprindelig undergæret øl fra Bayern) der fortrængte de gamle hvidtølssorter.

Da bryggeriet blev bygget i 1856 på Silkeborgvej, lå det i ensom majestæt på bakken ved åen – hverken Viborgvejen endsige Botanisk Have var endnu anlagt.

Østjyske Bryggerier – og hof-leverandør

Ceres emaljeskilt

I 1898 stiftedes Østjyske Bryggerier A/S som en sammenslutning af Bryggeriet Ceres i Århus samt Horsens Bajersk- & Hvidtølsbryggeri, Bryggeriet Vejle og Bryggeriet Fredericia. Den første direktør for Østjyske Bryggerier var Oscar Møller.

I 1899 startede et konkurrerende bryggeri, A/S De Forenede Bryggerier i Århus, hvorunder bl.a. Bryggeriet Trøjborg blev anlagt. 1905 blev dette bryggeri opkøbt af Østjyske Bryggerier.

I 1914 fik Ceres på hjemmemarkedet prædikatet ”Leverandør til det Kongelige Danske Hof”. I 1926 startede Ceres en mineralvandsfabrik, der i løbet af fem år blev Jyllands største. Ølmærket TOP blev lanceret i begyndelsen af 1950’erne som kendemærke for Ceres pilsneren.

I 1956 ændrede Østjyske Bryggerier A/S atter navn til Ceres Bryggerierne A/S. Det fusionerede i de efterfølgende år med forskellige andre bryggerier i landet.

Ceres lukker

Med et stigende aktivitetsniveau i udlandet ændrede Bryggerigruppen i 2005 navn til Royal Unibrew. Man besluttede i 2008 at stoppe produktionen på Ceres og frasælge grunden. Den 28. november 2008 blev det sidste øl brygget på Ceres. Efter 152 års ølbrygning var det endegyldigt slut.

Efter et par år uden liv på Ceres-grunden blev det besluttet, at der på grunden skulle etableres en helt ny bydel CeresByen med boliger, erhvervslokaler, butikker samt uddannelsesinstitutioner. Projektet blev startet i 2012. Royal Unibrew er fortsat ejer af en del af grunden, mens en anden del er frasolgt til entreprenørfirmaet A. Enggaard.

Ceres-haven

Neden for bryggeriet lå Ceres-haven, der i en bog om Århus fra 1920 blev beskrevet sådan: ”Ceres gamle Have, der ligger ned til Aaen, er berømt for sin Skønhed og bidrager til at gøre Roturen paa det første Stykke ud til ‘Fiskerhuset’ til lidt af en Oplevelse.”