Aarhus gamle forretninger

 

Aarhus har mange gamle forretninger. Nogle med mere end 100 år på bagen. Men der bliver stadig færre af dem. Her kan du læse deres historier.

Aarhus-opslag i Danmarks ældste Forretninger

I 1950 udgav Kraks Legat bogen ‘Danmarks ældste forretninger’, der omhandler forretninger, som er grundlagt før udgangen af 1910.

Flere hundrede af disse forretninger er enten grundlagt eller har haft adresse i Aarhus.

Her kan du læse historien om mere end 350 af disse forretninger og virksomheder fra Aarhus. Hvornår de blev grundlagt og af hvem, hvem der var i ledelse og bestyrelse samt adresserne i byen.

Da Kraks bog er fra 1950, er oplysningerne om ejere, direktion med videre et billede på, hvordan det så ud for 70 år siden. Ligeledes adressen.  Mange virksomheder er siden ændret eller lukket – men nogle få af dem eksisterer faktisk endnu.

Oversigterne giver et historisk tilbageblik over byens forretningsliv dengang – i det gamle Aarhus.

Forretningerne er listet alfabetisk efter firmaernes hovednavn, fx ejerens efternavn eller efter lokalitetens navn.

→ Læs mere forretningerne opsat kronologisk efter etableringsår

 


Kilde:
Oplysningerne om firmaerne er her udgivet med venlig tilladelse fra Kraks Fond.


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |

O | P | Q | R | S | T | U | V W | Y | Z | Æ | Ø | Å |


A

Leonard Abel, kgl. hof-blomsterhandel. Grundlagt  7. sept. 1878 af Leonard Abel (f. 1854, d. 1944). Indehaver siden 1920: Leonard Abel (f. 1888), nu med sønnen, Jørgen Leonard Abel (f. 1920) som associé.
Adresse: Store Torv 15, Aarhus.

J. P. Abrahamsen & Sønner, vægtfabrik. Grundlagt  15. april 1872 af Hans Sørensen (f. 1844 i Roskilde, d. 1926). I 1915 indtrådte J. P. Abrahamsen (f. 4. april 1872, d. 1945) i firmaet, der i 1915 antog firmanavnet J. P. Abrahamsen; J. P. Abrahamsen udtrådte af firmaet i 1935. Nuværende indehavere: A. H. Abrahamsen (f. 31. oktober 1901) og H. B. Abrahamsen (f. 3. maj 1907). I 1932 antoges firmanavnet J. P. Abrahamsen & Sønner.
Adresse: Vestergade 52, Aarhus.

L. Albrechtsen, urmagerforretning. Grundlagt i 1882 af P. M. Skovby. Indehaver (siden 1922): L. Albrechtsen (f. 1896).
Adresse: Søndergade 7, Aarhus.

J. A. Alstrup A/S, bygningsglas en gros samt læderhandel. Grundlagt  21. april 1894 af J. A. Alstrup (f. 1864, d. 1923). Omdannet til et aktieselskab i 1924 med en aktiekapital på 800.000 kr., der senere er udvidet til kr. 1.200.000. Selskabets første direktør var grundlæggerens bror M. G. A. Alstrup (f. 1873, d. 1946), afløstes af grundlæggerens søn, Chr. A. Alstrup (f. 1898). Bestyrelsen består af direktør Knud A. Alstrup, Randers, grosserer H. Schrøn, direktør Svend Marcussen, samt selskabets direktør, Chr. A. Alstrup. I 1908 overtog A/S J. A. Alstrup firmaet W. Wissings Efterfølger (grundlagt 1841) og dette drives stadig af selskabet med samme direktion. Firmaet har afdelinger i Esbjerg og Randers.
Adresse: Studsgade 5-7, Aarhus.

Amstrup’s Maskinfabrik’s Eftf. ved N. Morthensen. Grundlagt  15. okt. 1907 af A. Amstrup (f. 1881). I 1944 overtaget af svigersønnen, N. Morthensen (f. 11. marts 1905), som har været knyttet til firmaet siden 1926. Firmaet har lige siden sin start boet på den nuværende adresse, hvor der gennem årene er foretaget flere udvidelser, sidst i 1945. Fabrikationen omfatter alle specialmaskiner indenfor træindustrien; firmaet har efterhånden oparbejdet en betydelig eksport.
Adresse: Mejlgade 32-34, Aarhus.

Amtstidende, se Aarhus Amtstidende (Venstre).

Andersen’s Bogbinderi. Grundlagt  19. okt. 1875 af Anders Andersen (f. 1847, d. 1916). Indehaver (siden 1916): C. Andersen (f. 1884).
Adresse: Åboulevarden 28, Aarhus.

Kristian Andersen, stål- og maskinforretning. Grundlagt  9. okt. 1908 af Kr. Andersen (f. 1882, d. 1940); efter dennes død overtaget af hans enke, fru Inger Marie Andersen; i 1948 overtaget af sønnen, Sv. Kr. Andersen (f. 1913). Adresse: Fredensgade 23, Aarhus.

N. Andersen, sukkervarefabrik. Grundlagt i 1879 af N. Rasmussen (f. 1847, d. 1929). Ca. 1895 overtoges fabrikken af N. Andersen (f. 1868, d. 1943), der videreførte den til 1923, da den overgik til sønnen, den nuværende indehaver, G, Andersen (f. 1897).
Adresse: Møllesti 57, Aarhus.

Peter Andersen, ved V. F. Donnerup, paraplyfabrik og kunstdrejeri. Grundlagt  1. juli 1895 af Peter Andersen (f. 1872, d. 1937), derefter overtaget af enken, C. Andersen. Den 5. april 1940 overtoges forretningen af sønnen, V. F. Donnerup (f. 1903). Forretningen havde ved firmaets grundlæggelse til huse i Mejlgade 45, flyttedes i 1905 til Guldsmedgade 5, hvor forretningen ødelagdes ved eksplosions-katastrofen  22. febr. 1945. Efter en midlertidig flytning til Vestergade 8, har firmaet fra år 1947 haft til huse i Guldsmedgade 28.
Adresse: Guldsmedgade 28, Aarhus.

Ansgar Missions-Hotellet i Aarhus. Grundlagt i 1909 af Jens Petersen. Fra 1913-21 var Søren Overgaard indehaver af hotellet. I 1921 blev det eksproprieret til udvidelse af Banegårdspladsen og senere genåbnet af C. Jul. Sørensen (f. 1901 i Ryesgade. I 1937 flyttet til nyopført ejendom på den nuværende adresse.
Adresse: Banegårdspladsen 14, Aarhus.

Aquila, sports- og jagtrekvisitter. Grundlagt i 1905 af Poul Nielsen. I 1928 overtaget af Jens J. Lopdrup (f. 1900).
Adresse: Volden 2, Aarhus.

Arbejder- Spare- og Laanekassen for Aarhus og Omegn. Grundlagt  13. aug. 1874. Nuværende formand for tilsynsrådet: hypotekforeningsdirektør, overretssagfører H. A. Dal (f. 1879). Nuværende direktør: E. K. Stenov (f. 1889).
Adresse: Østergade 4, Aarhus.

Aros Litografisk Anstalt, se Chr. Olsen, Litografisk Anstalt „Aros”

Δ Til toppen


B

Bagernes Rugbrødsfabrik i Aarhus A/S. Stiftet  15. jan. 1896 af bagermester Eduard Holle (f. 1842, d. 1915) m. fl. Den 18. febr. 1896 købte bestyrelsen en grund i Sølystgade: 6120 kvadrat-alen, og arkitekt V. Puck blev antaget til at udføre tegninger o. desl. til den ny fabrik.
Den 1. maj 1897 finder den første prøvebagning sted; 4. juni 1897 kørte fabriken første gang brød ud til byens bagere, og kun 2 uger senere vedtages det, at fabriken skal åbnes for fuld drift den 22. juni.
I 1900 besluttede selskabet at anlægge eget mølleri, som blev færdig til brug i 1901, fra hvilken tid selskabet har formalet sit eget forbrug af mel; og i forbindelse med mølleriet opførtes et silopakhus, hvor foruden plads til 6000 tønder korn, findes maskiner, som forrenser kornet, før dette styrtes i de enkelte beholdere.
Aktiekapitalen, der ved stiftelsen var på 40.000 kr., er senere udvidet til 250.000 kr.
Bestyrelsen består af bagermester H. P. Bach, der er formand, bagermester Chr. Nielsen, bagermester J. Thomsen, oldermand Laurits Lyngfel og bagermester Hans Lauritzen. Direktør (siden 1931): J. E. Jensen.
Adresse: Sølystgade 30-32, Aarhus.

N. MC Bak & Søn A/S, murer- og entreprenørforretning. Grundlagt i 1901 af senere kreditforeningsdirektør N. M. Bak (d. 1947). I 1935 omdannet til aktieselskab. Direktør (siden 1935): civilingeniør Børge Bak (f. 1904).
Adresse: Skansepalæ 2, Aarhus.

Jørgen Balle’s Bødkeri & Røgeri ved C. F. Christensen. Grundlagt i 1815 af Niels Jensen Balle. Den 30. okt. 1883 overgik forretningen til Jørgen Balle (f. 13. jan. 1861, d. i okt, 1927) og  18. dec. 1924 til C. F. Christensen (f. 24. febr. 1871).
Adresse: Frederiksgade 48, Aarhus.

Bandtholtz ved P. Bandtholtz og J. Fr. Bandtholtz, skotøjsforretning. Grundlagt i 1883 af L. Christensen (f. 1840, d. 1905) under navnet L. Christensens Skotøjsmagasin. Efter grundlæggerens død overtaget af svigersønnen, P. Bandtholtz (f. 1875), der i 1947 optog sin søn, J. F. Bandtholtz (f. 1908), som medinteressent.
Adresse: Søndergade 16, Aarhus.

Bang & Pingel, grossererfirma. Grundlagt  14. april 1896 af Jens Frederik Bang (f. 1861, d. 1902) og Hans Pingel (f. 1857, d. 1940); sidstnævnte var eneindehaver af firmaet fra 1902 til sin død i 1940, hvorefter firmaet overtoges af hans svigersøn, grosserer Rudolph Schmidt (f. 21. juni 1886).
Firmaet driver specialforretning med jernrør, artikler til centralvarme, sanitære anlæg og metaller. Forretningen åbnede i sin tid i Jernbanegade på hjørnet af Rådhuspladsen, men flyttede i 1919 til egen ejendom, det gamle „Svanholm” på Gammel Kongevej, hvor det nu har både kontorer og lager. Desuden findes lagerbygninger ved kaj i Sydhavnen. Filial i Aarhus er oprettet i året 1945.
Adresse: Gammel Kongevej 66, Kbhvn. V.

Leth Bang, Sct. Clemens Bog- & Papirhandel. Grundlagt  9. sept. 1901 af Jul. Ferd. Leth Bang (f. 1873, d. 1925). Efter sidstnævntes død fortsattes forretningen af hans enke, fru Thora Leth Bang (f. 1872, d. 1927), der i året 1925 havde optaget Ane Kirstine Nielsen (f. 1880) som medindehaver; denne videreførte firmaet som eneindehaver fra fru Leth Bangs død, indtil hun i 1946 optog Kr. Jul. Kristensen (f. 1897) som medindehaver; sidstnævnte er fra 1. jan. 1950 eneindehaver af firmaet.
Adresse: Sct. Clemens Torv, Aarhus.

Bartels Eftf., fiske- og vildtforretning. Grundlagt i 1835 af Jes Jessen (d. 1882). Indehaver (siden 1947): J. Aage Christensen (f. 1921).
Adresse: Guldsmedgade 17, Aarhus.

P. Beck Farvefabrik. Grundlagt i 1884 af farvehandlerne Emanuel Jensen (f. 1856, d. 1940) og Johnsen (f. 1856, d. 1928). Indehaver (siden 1921): P. Beck (f. 1886).
Adresse: Vestergade 3, Aarhus.

P. Baunsgaard Kemisk fabrik. Grundlagt den 1. oktober 1884 som kolonialforretning en gros og den 14. oktober 1884 overtaget af Mathias M. Andersen (d. 1906). I året 1900 optoges Søren Jensen og Axel Bützow Holstebroe som kompagnoner i forretningen, der samtidig antog firmanavnet Mathias M. Andersen & Co. I 1901 udtrådte A. B. Holstebroe af firmaet og i 1902 Søren Jensen. Efter Mathias M. Andersens død i 1906 fortsattes forretningen P. Baunsgaard af hans enke, Rigmor Andersen, f. Thomsen.
Den 13. juni 1911 overdrog hun virksomheden til Peter Baunsgaard (f. 25. august 1874), der fremdeles er indehaver af firmaet, siden 1943 sammen med to sønner, Ejvin Baunsgaard (f. 1. november 1909) og Aksel Baunsgaard (f. 7. januar 1913). Fabrikant P. Baunsgaard købte i 1917 Fengers Realskole, Nørrebrogade nr. 6, og opførte på den gamle skoles grund et moderne fabrikskompleks med kontorlokaler og lagerlokaler i en monumental bygning med facade ud mod Nørreport.
Siden P. Baunsgaards overtagelse af firmaet i 1911 har dets arbejdsområde gennemgået en betydelig forandring. Fra at være en gros forretning forandredes virksomheden mere og mere til fabriksvirksomhed og fabrikationen har nu i en årrække været det væsentlige. Denne omfatter først og fremmest husholdningsartikler: bagepulver, buddingpulver, essenser etc. Desuden fabrikeres bløde og faste sæber samt olierevne farver og lakfernis. Der fremstilles flere hundrede artikler inden for disse områder.
Samtidig er der arbejdet på at gøre navnet P. Baunsgaard kendt som firmanavn, og firmanavnet Mathias M. Andersen & Co. benyttes ikke mere. Salgsorganisationen er baseret på salg til købmænd. Disse besøges af 16 rejsende. Virksomheden beskæftiger nu ca. 150 personer.
Den 1. januar 1939 åbnedes en salgsafdeling i København. I 1940 overtog firmaet P. Baunsgaard E. E. Baunsgaard A. Baunsgaard Mehls Fabrik A/S, sæbe- og kemisk fabrik, der er grundlagt 1851 som lysestøberi af Eiler Mehl (d. 1890) og som i 1860 forenedes med sæbefabrikken på Kannikegade.
I 1866 gik denne forretning over til Bruno Preisler (f. 1835, d. 1899) og dreves derefter i en årrække sammen med en af Preisler og Rafn P. Baunsgaard, Nørreport nr. 2fi grundlagt sodavandsfabrik.
I 1889 overdroges firmaet til Chr. W. F. Bestie (f. 1857, d. 1909); efter sidstnævntes død fortsattes virksomheden af hans enke, Petrine C. M. Bestie, f. Heiberg, som i 1910 overdrog den til S. T. P. Riis (f. 1870, d. 1919), efter hvis død den fortsattes af hans enke, Ingrid Riis, f. Henckel. I 1934 omdannedes fabriken til et aktieselskab.
Adresse: Nørreport 26, Aarhus.

Bergmann, Smith & Co., skibsmæglerforretning, dampskibsagentur, befragtning- og havari-agentur. Grundlagt af skibsmægler Christian Smith, der omkring år 1860 nedsatte sig som skibsmægler i Aarhus; omkring år 1890 optog han sin søn, skibsmægler Robert Smith (f. 1860, d. 1934), i firmaet og samtidig antoges firmanavnet Chr. Smith & Søn. Sidstnævnte fortsatte forretningen som eneindehaver efter sin faders død indtil år 1905, da skibsmægler Eduard Bergmann (f. 1873, d. 1934) optoges som kompagnon i firmaet, som derefter ændrede navn til Bergmann, Smith & Co.
Efter disses død i 1934 overtoges firmaet af skibsmægler Axel Jensen (f. 1894), der nu er eneindehaver. Firmaet driver virksomhed som klarerings- og befragtnings-forretning og er agent for en meget stor del af de førende rederier i Europa og Amerika.
Adresse: Mindet 18, Aarhus.

Carl Bertelsen & Co., kolonialforretning en gros. Grundlagt i 1868 af Carl Bertelsen (f. 1842, d. 1916). Indehaver siden 1938: fru V. A. Aagaard med sønnen, Asger Aagaard som medindehaver siden 1946. Adresse: Rosensgade 30, Aarhus.

Anton Birch’s Eftf. ved V. Thomsen, trikotageforretning en gros. Grundlagt i 1899 af Anton Birch (f. 1869, d. 1918). Indehaver (siden 1937): V. Thomsen (f. 1888).
Adresse: Frederiksgade 50, Aarhus.

Chr. Boye, vinhandel en gros og en detail. Grundlagt  14. okt. 1884 af Chr. Boye (f. 1855, d. 1937). I 1937 overtaget af A. E. Boye (f. 1890).
Adresse: Nørreport 18, Aarhus.

H. H. Brandt, kolonial-, markfrø- og kunstgødningsforretning. Grundlagt  17. maj 1892 af H. H. Brandt (f. 13. dec. 1861, d. 1931). Derefter overtaget af H. H. Brandt (f. 27. aug. 1900). Eneste forretning i Aarhus, der driver blandet landforretning. Adresse: Studsgade 35, Aarhus.

E. Brummerstedt, boghandel. Grundlagt  15. aug. 1900 af E. Brummerstedt (f. 1868, d. 1949). I 1950 overtaget af O. Brummerstedt (f. 1909).
Adresse: Søndergade 6, Aarhus.

Bruun’s Vægtfabrik, A. R. J. Bruun, smedeforretning og vægtfabrik. Grundlagt i 1891 af C. Bischoff. Indehaver (siden 1932): A. R. J. Bruun (f. 1903). Adresse: Sønder Allé 28-30, Aarhus.

Bruun & Sørensen A/S, ingeniørfirma. Grundlagt  22. april 1893 af Carl H. Sørensen (f. 23. juli 1868, d. 1. nov. 1937), der indtil da havde drevet isenkramforretning og kakkelovnshandel, og civilingeniør Hans Hermann Bruun (f. 19. okt. 1855, d. 25. okt. 1935). Omdannet til aktieselskab i 1937.
Den 10. febr. 1916 fik firmaet tildelt prædikat af kgl. hofleverandør og aktieselskabet fik  1. april 1938 tilladelse til fortsat at føre dette prædikat efter nyinstallationerne på Marselisborg Slot i 1937. Virksomheden omfatter centralvarmeteknik og elektriske anlæg og beskæftiger ca. 200 personer. Nuværende direktør: E. Hammer-Sørensen (f. 1902).
Adresse: Kannikegade 18, Aarhus.
Filialer: Niels Ebbesens Vej 20, Kbhvn. V. og Jyllandsgade 31, Esbjerg.

Chr. Bruun & Søn, håndskomageri. Grundlagt i 1881 af Hans Peter Chr. Bruun (f. 1853, d. 1916), der i 1914 optog sønnen, den nuværende indehaver, Hans Christian Bruun (f. 1884), som medindehaver af forretningen under det nuværende firmanavn.
Adresse: Mejlgade 9, Aarhus.

Brøbeck’s Eftf. Aage L. Sørensen, urmagerforretning. Grundlagt i 1885 af S. J. Brøbeck (f. 1862). Indehaver (siden 1934): Aage L. Sørensen (f. 1902).
Adresse: Ryesgade 4-6, Aarhus.

Brøndums Patentbureau (Aarhus Patentbureau). Grundlagt  15. okt. 1905 af M. V. Brøndum (f. 1877, d. 1946), der drev Bureauet indtil sin død med fru Marie Brøndum som prokurist. Siden M. V. Brøndums død i 1946 videreføres bureauet af fru Brøndum som eneindehaver. Adresse: Banegårdsgade 33, Aarhus.

Buchs Stempelfabrik, se Aarhus Stempelfabrik og P. D. Buch, Stempelfabrik

Busch Reklametrykkeri, se Reklametrykkeriet (P. Busch) A/S.

Buchtrup’s Klichéfabrik A/S. Grundlagt i 1910 af Preben Arnold Buchtrup (1875-1958), søn af Peter Anton Buchtrup (se nedenfor). I 1924 omdannet til aktieselskab med Preben Buchtrup som direktør; han afløstes i 1926 af A. V. Morvad (f. 1897, d. 1947); nuværende direktør: fru Lilli Morvad.
Adresse: Rosenkrantzgade 23, Aarhus.
→ Læs mere om P.A. Buchtrup

P. A. Buchtrup, købmandsfirma. Grundlagt  18. sept. 1873 af Peter Anton Buchtrup (født 1845 i Dråby ved Randers , død 1915 i Aarhus). Han var søn af gårdmand Christian Severin Buchtrup (1814-1898) og hustru Anne Lovise Nellemann. Blev i 1874 gift med Emma Elisabeth Petersen (1851-1919). De fik døtrene Anne Luise, Emma Elisabeth, Clara Alberta, Ingeborg Emilie, samt sønnerne Poul Johan Buchtrup og Preben Arnold Buchtrup.
Efter hans død i 1915 blev forretningen videreført af enken og sønnen Poul Johan Buchtrup. Ved 50-års jubilæet i 1923 var der i forretningen beskæftiget 16-17 mand. I 1934 blev købmandsforretningen overtaget af købmand Anders Kristian Greve Rasmussen, der tidligere havde været direktør for Bagernes Rugbrødsfabrik i Horsens, og haft Martin Malbergs købmandsvirksomhed samme sted.
I september 1973 fejrede forretningen 100 års jubilæum i Ryesgade, stadig under navnet P.A. Buchtrup kolonial.
Adresse: Først på hjørnet af Søndergade og Østergade, senere til Ryesgade 32, Aarhus.
→ Læs mere om P.A. Buchtrup

Alfred Buus’ Eftf. A/S, isenkramforretning. Grundlagt  29. nov. 1876 af Christian Møller; i 1908 overtaget af Alfred Buus. Omdannet til aktieselskab i 1939. Direktør (siden 1943): Knud Holger Christensen (f. 1916).
Adresse: Ryesgade 2, Aarhus.

Brødr. Byberg, manufakturforretning. Grundlagt  14. marts 1893 af Otto Byberg (f. 1859, d. 1942) og Andreas Byberg (f. 1863, d. 1945). Indehaver (siden 1936): Axel Byberg (f. 1895) (medindehaver 1923).
Adresse: Immervad 1, Aarhus.

Ove Bøgh, bogbinderi. Grundlagt  4. nov. 1884 af Erhardt Bøgh (f. 17. april 1856, d. 29. dec. 1931), efter hvem sønnen, den nuværende indehaver, Ove Bøgh (f. 31. jan 1889), overtog bogbinderiet. Forretningen flyttedes  24. jan. 1903 til den nuværende adresse.
Adresse: Fiskergade 3 (Åboulevarden 37), Aarhus.

C. Bøjstrup & Søn, møbelfabrik og -udsalg. Grundlagt  14. april 1896 af C. Bøjstrup (f. 1869, d. 1932), som i 1924 optog sin søn, Ejner Bøjstrup (f. 1899) som medindehaver; denne overtog 1932 firmaet som eneindehaver.
Adresse: Klostergade 58, Aarhus.

Δ Til toppen


C

V. Carstens’ Bogbinderi. Grundlagt 1. febr. 1899 af Valdemar Carstens (f. 1876, d. 1950). Indehaver (fra 1. juli 1950): sønnen, Ejnar Carstens (f. 1901).
Adresse: Søndergade 11, Aarhus.

Brødrene Caspersen, pianoforretning og pianofabrik. Grundlagt  19. maj 1904 af C. Caspersen (f. 1874, d. 1939). I 1939 overtaget af Ejnar Caspersen (f. 1913).
Adresse: Nørregade 53, Aarhus.

Cementvarefabrik, se Aarhus Cementvarefabrik A/S

Ceres Bryggerier, se Østjydske Bryggerier Akts., Aarhus

Anthon Christensen A/S, fabrik for børnekonfektion med egen detailforretning. Grundlagt  10. febr. 1888 af Anthon Christensen (f. 1865, d. 1930). I 1916 omdannet til aktieselskab. Nuværende direktion: grundlæggerens sønner: direktørerne Henry Christensen (f. 1890) og C. Schmidt Christensen (f. 1895) samt landsretssagfører Poul Christensen (f. 1900), Kbhvn.
Adresse: Frederiksgade 33, Aarhus.

Chr. Christensen, sten- og billedhuggeretablissement. Grundlagt  12. nov. 1867 af Søren Christensen (f. 1839 i Trige, d. 1887), fortsat af enken indtil 1898, derefter af sønnen, Søren Kaae Christensen (f. 1870, d. 1907), under firma Aarhus Sten- og Billedhugger- Etablissement. Dennes enke fortsatte virksomheden indtil 1909, da den overgik til grundlæggerens anden søn, Chr. Christensen (f. 1874, d. 1923). Fra 1923 til 1940 videreførtes forretningen af sidstnævntes enke, fru Anna Christensen (f. 1876, d. 1940). Derefter overtaget af sønnerne: Christian A. Christensen (f. 1896), Søren K. Christensen (f. 1901), Walther Christensen (f. 1906) og Otto Christensen (f. 1913). Den daglige ledelse forestås af de to førstnævnte.
Adresse: Frederiksgade 26-30, Aarhus.

Fr. Christensen’s Eftf., H. E. Møller, nålemagerforretning. Grundlagt  3 april 1848 af M. Christensen (f. 1818, d. 1899). Indehaver siden 1946: H. E. Møller (f. 1916).
Adresse: Klostertorv 10, Aarhus.

Hans Christensen, herreekviperingsforretning. Grundlagt  1. marts 1905 af Hans Christensen (f. 1877, d. 1931). Nuværende indehaver: sønnen, Hans Christensen (f. 1906).
Adresse: Skolegyde 4-6, Aarhus.

I. C. Christensen, skrædderforretning. Grundlagt  9. maj 1882 af I. C. Christensen (f. 1855, d. 1919). Nuværende indehaver: Jens Chr. Christensen (f. 1912).
Adresse: Guldsmedgade 34, Aarhus.

Niels Christensen’s Skrædderforretning. Grundlagt  10. aug. 1869 af Niels Christensen (f. 1847, d. 1911), hvorefter forretningen overtoges af sønnen, Niels Christensen (f. 28. juli 1881, d. 10. sept. 1947). Den 28. juni 1913 fik firmaet prædikat af kgl. hofleverandør. Nuværende indehaver: sidstnævntes enke, fru J. M. Nielsen (f. 1894), der driver forretningen med C. Jensen (f. 1914) som daglig leder.
Adresse: Frederiksgade 19, Aarhus.

Waldemar Christensen, smedeforretning. Grundlagt ca. 1877 og i 1897 overtaget af smedemester Andersen. Nuværende indehaver: Waldemar Christensen.
Adresse: Randersvej 116, Aarhus.

Cykellager, se Aarhus Cyklelager, I. P. Bojsen’s Eftf.

Δ Til toppen


D

Dampdrejeri, se Aarhus Dampdrejeri

Dampvaskeri, se Aarhus Dampvaskeri & Garderobefarveri A/S.

Dampvæveri, se Aarhus Dampvæveri A/S.

Danish Machine Company A/S, specialfabrik for værktøjsmaskiner og pladebearbejdningsmaskiner. Grundlagt i 1896 af J. C. Thygesen (f. 1843, d. 1929). Den 1. dec. 1934 købt af J. E. Rasmussen (f. 1884), der  1. okt. 1942 omdannedes virksomheden til et aktieselskab. Adm. direktør og formand for bestyrelsen (siden 1942): ovennævnte J. E. Rasmussen.
Adresse: Silkeborgvej 259, Aabyhøj ved Aarhus.

Danmarks Nationalbank, Aarhus Filial. Oprettet  4. dec. 1837 under navnet Bankcomptoiret, senere Bankkontoret i Aarhus. Filialdirektør (fra 1950): Axel O. Thage (f. 1889).
Adresse: Bispegade 2, Aarhus.

Dansk Andels Gødningsforretning, A.m.b.A. D.A.G. blev stiftet på et møde i Aarhus den 5. dec. 1901 af nogle allerede bestående indkøbsforeninger, og fra 1901-16 omfattede selskabets arbejde direkte med lokalforeningerne kun Jylland. Ved omorganisationen  8. juli 1916 kom selskabet til at omfatte hele landet og bestod i 1949 af ialt 1649 lokalforeninger.
Fra selskabets start havde D.A.G. kontor og direktion fælles med Jydsk Andels Foderstofforretning i Aarhus, men i 1917 oprettede D.A.G. eget kontor og ansatte sin egen direktør, J. E. Suell (f. 1886, d. 1939); efter hans død blev Axel Gottschau (f. 1886), der havde været knyttet til virksomheden siden 1920, direktør for selskabet.
Bestyrelsen består nu af forstander Oluf Jensen, Lundegaard pr. Fredensborg, der er formand, gårdejer N. Nielsen, Hobro, der er næstformand, samt af gårdejerne J. Buhl, Harte, J. P. Just, Uge, Chr. Pedersen, Oure, N. Sørensen, Neble og H. P. Hansen, Ørslev.
Selskabet, som oprindelig havde sit hjemsted i Aarhus, flyttede i juli 1920 til København og indrettede hovedkontor i „Axelborg”, der netop lige var færdigbygget. Kontoret i Aarhus bibeholdtes som afdelingskontor.
Senere er oprettet afdelingskontorer i Odense 1922, Aalborg 1933, Esbjerg 1934, Skive 1937, Randers 1938 og Aabenraa 1938. Endvidere er der etableret mindre kontorer i Grenaa, Hirtshals, Hobro, Holbæk, Horsens, Kolding, Næstved, Svendborg, Sæby og Vejle.
Som et led i bestræbelserne for at skaffe de lavest mulige forsendelsesomkostninger har selskabet stadig gennem årene forøget antallet af de pladser, hvortil der direkte tages varer, og der er nu tilførsel til 114 havne og fast lagerplads i .48 byer. Selskabet råder nu over 39 egne pakhuse fordelt over hele landet med 10 på Sjælland, 1 på Bornholm, 7 på Fyn og 21 i Jylland. Som medlemmer optages lokalforeninger.
Der kan oprettes lokalforeninger i hver by, sogn eller anden passende oplandsbegrænsning; de skal være organiseret som andelsselskaber, og deres vedtægter skal være i overensstemmelse med de i hovedforeningens vedtægter indeholdte regler om købepligt, garanti, ind- og udtræden etc.
En lokalforening skal som regel bestå af mindst 10 andelshavere samt være åben for tilgang af nye andelshavere. Endvidere kan brugsforeninger, foderstofforeninger eller lignende andelsforeninger optages som medlemmer. I D.A.G. kan alle være med uanset deres jordbrugs størrelse, og i D.A.G. findes derfor landbrug lige fra det mindste til det største. Alle har Uge ret, og gennem lokalforeningerne er andelshavere ligeberettigede ejere i D.A.G. i forhold til deres reservefondsandel.
Adresse: „Axelborg”, Vesterbrogade 4A, Kbhvn. V.

Dansk Brandforsikringsselskab Vermund af 1904. Oprettet i 1904 under direktion af A. L. Dyppel. Direktør (siden 1923): F. Thybo (f. 1893.
Adresse: Banegårdspladsen 4, Aarhus.

Dansk Mineraloliefabrik A/S. Grundlagt  24. april 1894 i Aarhus. I 1905 flyttedes virksomheden til København. Overtaget af det nuværende aktieselskab  15. april 1929. Aktiekapital: y 2 mill. kr. Virksomheden beskæftiger sig med destillation og raffinering af mineralske smøreolier og smøremidler af enhver art. Selskabet har importtankanlæg på Prøvestenen, København. Bestyrelsen består af civilingeniør E. Windfeld-Hansen (f. 1897), der er aktieselskabets direktør siden dets stiftelse i 1929, direktør Finn Lorentzen (f. 1897), der er formand, civilingeniør Haldor Nørgaard (f. 1898) og fru Astrid Smidth (f. 1898).
Adresse: Lyneborggade 9, Kbhvn. S.

Det Danske Trælastkompagni A/S. Handel med trælast. Stiftet under navnet A/S Aarhus Trælasthandel den 23. april 1896 ved sammenslutning af firmaerne Petersen & Matzen og Jørgensen & Stilling.
Jørgensen & Stillings forretning blev grundlagt  1. august 1855 af Harald Jørgensen (f. 1827, d. 1900). J. M. Stilling (f. 1839, d. 1928) blev i 1861 ansat i forretningen, fik i 1874 prokura og indtrådte i 1890 i firmaet, der samtidig antog navnet Jørgensen & Stilling.
Petersen & Matzens forretning blev grundlagt  7. september 1869 af Fr. D. Matzen (f. 1848, d: 1916) og Chr. Petersen ff. 1839, d. 1919). Til firmaet knyttedes i 1896 Aarhus Damp-, Save- & Høvleværk, som nedbrændte og senere opbyggedes i Hjortensgade og overgik til tømrermestre i Aarhus under firmanavnet Tømrermestrenes Damp-, Save- & Høvleværk.
Begge virksomheder overgik i 1896 til et aktieselskab, for hvilket ovennævnte J. M. Stilling blev direktør. Han afløstes i 1909 af sin søn, Gerhardt Stilling (f. 1876, d. 1945), der udtrådte af direktionen i 1919, hvorefter direktionen bestod af S. Schleicher (f. 1877, d. 1942) og Harald Jensen (f. 1882), som i 1948 afløstes af den nuværende direktør Niels Kampmann (f. 1914).
Formænd i bestyrelsen gennem årene: H. Jørgensen (1896-1900), Fr. D. Matzen (1901- 06), bankdirektør Fr. Nørgaard (1906-09), J. M. Stilling (1909-18), direktør C. Kampmann (1918-46) og bankdirektør Niels Jensen, Aarhus (f. 1890).
Selskabets nuværende bestyrelse består foruden af formanden, af grosserer H. Chr. Holm, Kbhvn. (f. 1883), grosserer C. Kampmann, Kbhvn. (f. 1881), direktør Axel Kier, Aarhus (f. 1880), direktør N. A. Pedersen, Aarhus (f. 1876). I 1918 ændredes firmanavnet til Det Danske Trælastkompagni og samtidig oprettedes kontoret i Kbhvn. Aktiekapitalen er 6.000.000 kr.
Adresse: Parkallé 5, Aarhus.
Teglholmsgade 8, Kbhvn. SV.

Sophus Deleuran, elektrisk installationsfirma. Grundlagt i 1896 af Sophus Deleuran (f. 1868), der stadig er indehaver af forretningen.
Adresse: Store Torv 5, Aarhus.

Demokraten, dagblad. Grundlagt 19. juni 1883 som socialdemokratisk ugeblad. Udkom første gang under navnet Demokraten 1. okt. 1884 med Harald Jensen (f. 1851, d. 1925) og E. Marott (f. 1856, d. 1940) som redaktører; Marott fratrådte i 1887 og Harald Jensen  1. okt. 1918. Redaktion: Frede Højmark (f. 1888) (knyttet til bladet siden 1915, ansvarshavende redaktør siden 1934, chefredaktør 1939) og Holger Eriksen (f. 1894) (knyttet til bladet siden 1922, medredaktør siden 1939). Forretningsfører: E. Seidelin (f. 1918) (fra 1950). Bladet har lokalkontorer i Grenaa, Ebeltoft, Odder og Samsø.
Adresse: Banegårdsplads 20, Aarhus.
→ Læs mere Aviser i Aarhus

E. Dinesen’s Eftf., glarmesterforretning. Grundlagt  20. juni 1808 af glarmester Røhr. I 1894 overtaget af E. Dinesen (f. 1867) og i 1947 af Bernhard B. Petersen (f. 1906).
Adresse: Mejlgade 12, Aarhus.

Discontobank, se Aarhus Discontobank A/S

Djurslands Kalkværk A/S. Stiftet  22. juni 1892 af Alfred Petersen (f. 1859, d. 1918) m. fl. Fra 1918 til 1945 var sønnen, direktør V. H. Petersen (f. 1890, d. 1945) selskabets direktør. Bestyrelsen består nu af V. H. Petersens enke, fru M. L. Petersen (f. 1891), frk. A. Hansen og fru A. O. B. Therkildsen. Direktør siden 1945: ovennævnte fru M. L. Petersen.
Adresse: Nørre Allé 68-70, Aarhus.

Henrik Dorch, hattemagerforretning. Grundlagt  12. febr. 1753 i Odense af hattemager Henrich Henrichsen Dorch, overtaget i 1781 af Jens Dorch, i 1804 af Henrich Jensen Dorch f. 1783, d. 1867), der fik prædikat af hof-hattemager, og i 1852 overtaget af Niels Peter Dorch (f. 1814, d. 1882).
I 1881 flyttede dennes søn, Henrik Dorch (f. 1856, d. 1909), forretningen til Aarhus.
År 1882 ophørte forretningen i Odense, der var drevet gennem 4 generationer fra fader til søn, og i 1889 grundlagde Henrik Dorch, 5. generation, forretningen i København. Ved hans død overtog hans enke, Alma Christiane Jensine Dorch, f. Fabricius, forretningen og overdrog den i 1916 til sønnen, Svend Julius Fabricius Dorch, 6. generation (f. 1888).
Adresse: Østergade 61, Kbhvn. K.

Fr. Dreyer, frøhandel. Grundlagt  6. juni 1882 af Fr. Dreyer (f. 23. aug. 1857, d. 3. nov. 1922). Fra 1922 til 1945 videreførtes forretningen af grundlæggerens enke, fru Anna Dreyer. Indehavere siden 1945: C. Dreyer (f. 1889) og Torben Knudsen (f. 1904). Firmaet driver frøavl hos danske landmænd, frørenseri og frøhandel en gros. Eksporterer dansk frø til Tyskland, England og Holland etc.
Adresse: Dynkarken 39-41, Aarhus.

Duzaine-Hansen A/S, specialforretning i korsetter en gros og en detail. Grundlagt  16. jan. 1883 af P. Duzaine Hansen (f. 16. juni 1857 i Løgstør, d. 1924). Forretningen startede under meget beskedne former på Østergade nr. 45, med stifterens hustru som eneste ekspeditrice.
I 1897 flyttede den til større lokaler på Østergade nr. 29, hvor firmaet havde til huse til 1908, da det blev nødvendigt at foretage en endnu større udvidelse af forretningen, og det flyttede da til Østergade nr. 24, og her findes stadig firmaets detail-hovedudsalg. Her var også tidligere engros afdelingen, men på grund af dennes stadige udvikling, blev den udskilt fra detail forretningen og flyttedes til Læderstræde nr. 28; herfra flyttedes den i 1927 til Pilestræde nr. 19-25, hvor også firmaets administration fik lokaler. I 1938 flyttedes disse to afdelinger til Gothersgade nr. 8.
I 1920 blev stifterens søn, André Duzaine Hansen (f. 3. juni 1884), optaget som medindehaver, og ved faderens død i 1924 overtog han firmaet som eneindehaver.
I 1930 begyndte André Duzaine Hansens søn, Ib Duzaine Hansen sin uddannelse i firmaet. I 1948 omdannedes firmaet til aktieselskab med André Duzaine Hansen og Ib Duzaine Hansen som direktører. Den første filial i København blev åbnet i 1886 på Vesterbrogade nr. 45.
Den første filial i provinsen blev åbnet i 1891 i Aarhus, Store Torv nr. 6.
I Dag har firmaet 14 specialforretninger i København og provinsen. I de byer, hvor der ikke er specialforretninger, haves forhandlere, i alt har firmaet ca. 400 forhandlere.
Adresse: Gothersgade 8, Kbhvn. K. Hoved-udsalg: Østergade 24, Kbhvn.K.

Jens Dynesen’s Eftf., Christian Riis A/S, vinhandel. Grundlagt  20. juni 1869 af Jens Dynesen (f. 1838, d. 1908) og i 1903 overtaget af Chr. Riis (f. 1857, d. 1928). Ved vinhandler Chr. Riis’ død i 1928 blev firmaet omdannet til aktieselskab. Direktør siden 1938: Chr. I. Meier (f. 9. dec. 1905). Firmaet er blandt andet kendt fra sit gamle mærke Guldblads Cognac, der har været forhandlet siden ca. 1870.
Adresse: Skolegade 21, Aarhus.

Δ Til toppen


E

Echo Mineralvandsfabrik, se Mineralvandsfabrikken Echo.

Peter Ehrenreich, isenkramforretning. Grundlagt  24. juni 1898 af Peter Ehrenreich (f. 1866, d. 1944). I 1944 overtaget af sønnen Einar Ehrenreich (f. 1901).
Adresse: M. P. Bruuns Gade 34, Aarhus.

Eksportslagteri, se Aarhus Eksportslagteri, Andelsselskabet

Elvirasminde Chokoladefabrik, se P. Chr. Petersen’s Eftf., Chokoladefabriken Elvirasminde A/S.

Engelsk Beklædnings-Magasin ved Edith Friis. Grundlagt  29. okt. 1902 af købmand Peter Friis (f. 1878, d. 1945); efter grundlæggerens død videreføres forretningen af hans enke, fru Edith Friis, med sønnen, Tage Friis (f. 1911), som forretningsfører. Forretningen, der er blandt de største i denne branche i Jylland, har siden år 1911 haft en filial i Randers: Engelsk Herre Magasin, med adresse Middelgade 5, Randers.
Adresse: Østergade 1, Aarhus.

Mogens Erichsen, manufakturforretning. Grundlagt i 1873 af Peter Hansen Erichsen (f. 1851, d. 1936). I 1936 overtaget af sønnen, Mogens Erichsen (f. 1879).
Adresse: Mejlgade 80, Aarhus.

Trauls Erichsen’s Eftf., Aarhus kemiske Tøjrensnings Etablissement. Grundlagt  1. april 1856 af P. E. Erichsen (f. 1827 i Haderslev, d. 1894) og i 1893 overgået til sønnen, Trauls Erichsen (f. 1858, d. 1933). Den 1. jan. 1930 overtog F. Kronholm Svendsen (f. 11. dec. 1883) firmaet. I 1942 blev Børnene K. Kronholm Svendsen (f. 1905) og V. Kronholm Svendsen (f. 1907) optaget som medindehavere. Firmaet var det første i Danmark, der indførte kemisk tøjrensning. Det er et af de førende indenfor garderobefarveri og er provinsens største og mest moderne virksomhed i branchen.
Adresse: Vestergade 37, Aarhus.

E. Eriksen & Co., skrædderforretning. Grundlagt  19. april 1892 af Erik Eriksen (f. 1865, d. 1950), der i 1932 optog M. P. Madsen (f. 1876) som kompagnon; denne overtog i 1950 forretningen som eneindehaver. Adresse: Guldsmedgade 22, Aarhus.

G. Erstad-Pedersen, broncestøberi. Grundlagt i okt. 1901 af G. Erstad-Pedersen (f. 1876), der stadig er indehaver af virksomheden; siden 1936 sammen med Troels A. Erstad( f. 1903).
Adresse: M. P. Bruuns Gade 32, Aarhus.

K. Eskesen, J. C. Juul’s Eftf., farve- og tapethandel. Grundlagt  10. april 1842 af J. C. Juul (f. 1815, d. 1898), og i 1878 overgået til M. M. Duus (f. 1845, d. 1909), efter hvis død virksomheden fortsattes af hans enke, Louise Duus, f. Olsen, der i 1911 optog sin Søn, E. W. M. Duus, i firmaet og i 1913 selv udtrådte af dette. I 1918 indtrådte L. Udsen (f. 24. nov. 1892, d. 21. dec. 1932) som medindehaver. Siden 1932 K. Eskesen videreføres forretningen af K. Eskesen (f. 25. aug. 1905) som eneindehaver. Firmaet er Danmarks ældste i branchen.
Adresse: Mejlgade 19, Aarhus.

Δ Til toppen


F

Fabrikken Vulkan ved V. Binzer, papir en gros. Grundlagt  3. jan. 1877 af I. N. Binzer (f. 1847, d. 1933). I 1929 overtaget af Vilh. Binzer (f. 1885).
Adresse: Vestergade 21, Aarhus.

Fajance-Varehuset A/S. Grundlagt  12. jan. 1909 af købmand Axel Schmidt Clausen (f. 1884). I 1913 omdannet til et aktieselskab. Bestyrelsen består nu af nævnte Axel Schmidt Clausen, der er bestyrelsens formand og selskabets direktør siden stiftelsen, frøken Tvilla Kaadt og hotelejer O. J. Larsen.
Adresse: Ryesgade 23, Aarhus.

N. C. Feddersen’s Eftf., sejl- og flagmagerfirma. I 1870 overtaget af Niels Chr. Feddersen. Nuværende indehaver: K. V. Holm (f. 1894).
Adresse: Fiskergade 89-91, Aarhus.

J. C. Filtenborg A/S, urforretning en gros. Grundlagt i 1855 af J. C. Filtenborg (f. 1829, d. 1891), efter hvis død forretningen fortsattes af hans nevø, etatsråd Chr. Filtenborg (f. 1852, d. 1919), og J. V. Schmith (f. 1849). I 1879 købtes firmaet Valdemar Holst , Kbhvn. (grundlagt 1866), som drives under firmanavnet J. C. Filtenborg A/S i tilslutning til forretningen i Aarhus, desuden har firmaet en afdeling i Odense.
I 1920 omdannedes virksomheden til et aktieselskab. Aktiekapitalen er på 900.000 kr.
Bestyrelsen består af grosserer André Filtenborg (f. 1887), formand, købmand M. O. Harder (f. 1870) og højesteretssagfører Andreas Christensen (f. 1883). Direktion siden 1945: Kai Andersen (f. 1904) og B. C. Torkild-Hansen (f. 1904). Foruden ure og urdele en gros driver firmaet en omfattende brilleoptik.
Firmaet har eneforhandlingen for Danmark af „Omega”, „Tissot”, „Mora” og „Kienzle” ure, er generalrepræsentant i Danmark for „Smiths english clocks, Hadley Brillestel og United Kingdom Brilleglas. Egen fabrikation af urkasser, barometre, barometerværker, slibemaskiner, skæremaskiner, boremaskiner, stållænker og m. a.
I Malmø er oprettet en selvstændig afdeling med adresse: Södergatan 22.
Adresser: Ryesgade 1, Aarhus
Kronprinsensgade 8, Kbhvn.
Mageløs 10, Odense.

Carl Flach’s Garverier A/S. Omkring år 1825 påbegyndte Vilhelm Flach (f. 1796 i Kbhvn., d. 1881) et garveri i Holbæk. I 1845 flyttede han til Aarhus og drev garveri, først på Vestergade, derefter i den gamle Toldbod, som han købte. I 1858 overtoges garveriet af hans søn, Carl Flach (f. 1830, d. 1897), der i 1863 tillige købte det Stenbergske garveri i Fiskergade nr. 51, hvortil den øvrige virksomhed flyttedes. I 1894 overtoges forretningen af sønnen, Vilhelm Flach (f. 1861, d 1928), og i 1910 overgik den til et aktieselskab med Vilh. Flach som direktør. Bestyrelsen består af højesteretssagfører Henning Hasle (f. 1900), formand, direktør A. Flach (født 1899), direktør B. Flach (født 1906) samt selskabets direktører Carl Flach (f. 1897) og Vilh. Flach (f. 1901).
Adresse: Fiskergade 51, Aarhus.

Flora Danica, tekn. kemisk laboratorium. Grundlagt i 1910 i Aarhus af A. Simonsen Andersen (f. 1878, d. 1936). I 1936 overtaget af enken, fru H. J. Simonsen Andersen (f. 1882), der fremdeles er indehaver af virksomheden.
Adresse: Kastanievej 66, Odense.

Fog- & Mørup A/S, grossistfirma og fabrik for belysningsartikler. Grundlagt  1. juli 1904 i Aarhus som isenkramforretning af Ansgar Fog (f. 1880, d. 1930). Den 1. jan. 1905 optoges Erik Mørup (f. 1879) som kompagnon og firmanavnet Fog & Mørup antoges. Flyttet til København i 1906. Omdannet til aktieselskab i 1948 med Erik Mørup som formand for bestyrelsen. Direktør (siden aktieselskabets stiftelse): A. E. Gillesberg (f. 1895).
Adresse: Nørregade 28, Kbhvn. K.

A. Fonnesbech Damernes Magasin A/S. Modemagasin. Grundlagt d. 26. oktober 1847 som blandet manufakturforretning af Anders Fonnesbech (f. 1821, d. 1887). Grundlæggerens ældste søn, Anders Fonnesbech (f. 1852, d. 1939) trådte i faderens fodspor og blev efter en flerårig uddannelse i udlandet (Frankfurt am Main og Paris) knyttet til forretningen i 1877. I 1882 optoges han som associé i firmaet, som han efter faderens død overtog som eneindehaver og drev frem til at blive et af byens fornemste modehuse. I 1895 optog grosserer A. Fonnesbech jun. sin yngre broder, grosserer Johan Henrik Fonnesbech (f. 1866, d. 1918) som associé. I 1913 optoges prokurist J. P. Lund, der havde været knyttet til firmaet siden 1899, som associé.
I 1919 omdannedes firmaet til et aktieselskab med grosserer A. Fonnesbech som formand for bestyrelsen og grosserer J. P. Lund som administrerende direktør. I 1922 indtrådte grosserer Viggo E. Thiesen (f. 1882) som med-direktør, og i 1925, da direktør Lund fratrådte, efterfulgte han denne som administrerende direktør. I 1931 tiltrådte prokurist N. P. Christensen (f. 1890), som havde været knyttet til selskabet siden 1920, som meddirektør. Direktør Viggo E. Thiesen fratrådte i 1934, hvorefter grosserer Ivar Wanting (f. 1883, d. 1948) indtrådte i selskabets direktion som administrerende direktør.0
I årene 1935-38 blev selskabets mange, små ejendomme ombygget til den nuværende store, moderne forretningsbygning, som indviedes d. 26. nov. 1938. I anledning af virksomhedens 100 års jubilæum i 1947 udgav selskabet bogen: „Omrids af modens historie set fra et københavnsk modehus 1847—1947″, redigeret af forfatteren R. Broby-Johansen. Efter direktør Ivar Wantings død d. 8. marts 1948, tiltrådte direktør N. P. Christensen som administrerende direktør. Selskabet har en stor en gros-virksomhed samt fabrikation af børnetøj, damelingeri, korsetter, damebluser, damekjoler, dameovertøj og damehatte. Selskabet har filialer i Hellerup og Aarhus.
Adresse: Østergade 47, Kbhvn. K.

De Forenede jyske Farverier og Trikotagefabrikker A/S. Selskabet stiftedes den 17. aug. 1906 og drev oprindelig fabrikationsvirksomhed i Esbjerg med hovedkontor.
I 1914 overtoges følgende tre ældre virksomheder: K. Christensens Uldspinderi og Trikotagefabrik i Aarhus, grundlagt i 1853 af K. Christiansen (f. 1826, d. 1893) og efter hans død overtaget af sønnen, H. Christiansen (f. 1858).
Dollerup Mølles Fabrik i Viborg, grundlagt ca. 1851 af I. C. Jensen (f. 1810, d. 1883), i 1858 overtaget af broderen, N. C. Jensen (f. 1805, d. 1880), og derefter af dennes søn, A. P. Jensen (f. 1839, d. 1916); fra 1907 til 1914 var virksomheden et aktieselskab.
Vestbirk Fabrik ved Horsens, grundlagt ca. 1851 af C. Fischer (f. 1816, d. 1889), i 1888 overgået til F. Sekker (d. 1894), derefter overtaget af dennes arvinger og V. Andersen (f. 1865), og i 1908 overgået til et aktieselskab med sidstnævnte som direktør indtil sammenslutningen i 1914.
Aktieselskabets første bestyrelse: fabrikant I. Chr. Møller (formand), grossererne Odin Drewes, S. M. Christensen, Georg M. Salomonsen, Peder Pedersen og bogtrykker Marius Jensen. Bestyrelsen består nu af højesteretssagfører Andreas Christensen (f. 1883), der er formand, direktør N. G. Hansen (f. 1891), chefredaktør F. Probst (f. 1890) og selskabets direktør, Ove Hansen (f. 1895), der indtrådte i direktionen i 1923 og som er enedirektør siden 1944. Aktiekapitalen er 1.200.000 kr.
Adresse: Dollerupvej, Aarhus.

De Forenede Teglværker ved Aarhus A/S. Stiftet  1. april 1905 ved sammenslutning af A/S Emiliedal Teglværk (stiftet 1897) og Tilst Teglværk, der ejedes af Hans Broge (f. 1822, d. 1908); samtidig købtes Slet Teglværk. I 1934 købtes A/S Kraglund Teglværk. Nuværende direktion: S. Nymark (f. 1872) og Erik Nymark (f. 1901).
Adresse: Parkallé 15, Aarhus.

Forniklingsanstalt, se Aarhus Forniklings & Forchromningsanstalt

A/S Fotorama, Aarhus. Stiftet i 1908 under navnet Th. S. Hermansen med vedtægter af 18. jan. 1908. Selskabets formål er biografdrift og andre i forbindelse dermed stående forretninger, derunder restaurations- og hotelvirksomhed. Nuværende direktør: N. Helmer Henriksen.
Adresse: Søndergade 53, Aarhus.
→ Læs mere Biografer i Aarhus

Frank & Petersen, assuranceagentur. Grundlagt  1. april 1884. Indehaver (siden 1919): C. H. Baggesen (f. 1889).
Adresse: Skolebakken 5, Aarhus.

C. Frank A/S, madrasfabrik. Grundlagt i 1911. Omdannet til et aktieselskab i 1921. Direktion (siden 1921): N. R. Nielsen (f. 1879) og S. V. Jensen (f. 1885).
Adresse: Nørreport 22, Aarhus.

Frederiksbjerg’s Handskefabrik ved F. Anderson. Grundlagt  26. april 1909 af F. Anderson (f. 1884), der stadig er indehaver af virksomheden.
Adresse: M. P. Bruuns Gade 7, Aarhus.

A/S Frichs, omfatter maskinfabrik, kedelsmedie, kleinsmedie, jern-, stål- og aluminiumsstøberi med eget modelsnedkeri. Grundlagt i 1854 af Søren Frich (f. 1827, d. 1901). I 1885 overdrog han fabriken til ingeniørerne Wied og Vestesen, der drev virksomheden under navnet S. Frich’s Eftf. indtil 1912, da den overgik til et aktieselskab. Nuværende direktør: civilingeniør Jens Due-Petersen (f. 1900).
Adresse: Aarhus.
→ Læs mere: Søren Frich.

Δ Til toppen


G

Galvaniseringsanstalt, se Aarhus Galvaniserings-Anstalt

Glasværk, se Kastrup Glasværk A/S.

Elvin Geertsen, grossererforretning med kurvemagerarbejder m. m. Grundlagt 22. marts 1892 af Sophus Elmose. Indehaver (siden 1932): Elvin Geertsen (f. 1907).
Adresse: Frederiks Allé 64, Aarhus.

Niels Geertsens elektromekaniske Fabrik i Aarhus, se Kristian Kirks Telefonfabriker A/S.

Johannes Gjerulff, manufakturforretning. Grundlagt i febr. 1872 af Ludvig Houmann. I 1894 overtaget af Johs. Gjerulff (f. 1866, d. 1946); efter denne overtaget af hans enke, fru Anna Gjerulff (f. 1881).
Adresse: Store Torv 3, Aarhus.

Aage Groespetersen, Dansk Bagerivare Co., kolonial en gros. Grundlagt 8. okt. 1895 af N. Groespetersen (f. 1868, d. 1941). I 1940 blev sønnen, grosserer Aage Groespetersen (f. 1902) optaget som medindehaver; denne er siden faderens død i 1941 eneindehaver.
Adresse: Mejlgade 68, Aarhus.

H. Nic. Grouleff, se Aarhus Cykle- & Bliklakereri ved H. Nic. Grouleff

Jens Grouleff, blikkenslagerforretning. Grundlagt 21. nov. 1871 af Jens Nicolaj Grouleff (f. 13. nov. 1835, d. 2. aug. 1901), efter hvem forretningen videreførtes af sønnen, Jens E. W. Grouleff (f. 28. nov. 1875). I april 1940 overtoges forretningen af sidstnævntes søn, Jens L. Grouleff (f. 20. juni 1904).
Adresse: Mejlgade 26, Aarhus.

Axel Grunø, forhen Thrue’s Boghandel. Grundlagt 27. jan. 1817 af Jacob Jessen under navn af den „Jessenske Boghandling”, der i 1842 gik over til kollektør Basse, og fra denne i 1858 til Th. M. Thrue (f. 1833, d. 1890); denne udvidede i 1875 virksomheden til også at omfatte et bogtrykkeri; dette udskiltes som en selvstændig forretning i 1922 (se Th. Thrue’s Bogtrykkeri).
Efter Th. M. Thrue overtog sønnen, Th. V. Thrue (f. 1864, d. 1929) forretningen. I 1922 overtoges firmaet af Poul Køster og Th. Weggerby; sidstnævnte udtrådte af firmaet i 1926 og afløstes af Theodor Køster, der igen afløstes af A. Esmann. I 1932 overtog L. E. S. Arnum boghandelen, men overdrog den i 1935 til N. J. Christiansen (f. 1912) og G. Preysz (f. 1906); Preysz udtrådte i 1940: i 1945 overtog Axel Grunø (f. 1919) firmaet; samtidig ændredes navnet til det nuværende. Det er den ældste boghandel i Aarhus og den næstældste i Jylland (den ældste findes i Ribe)
Adresse: Immervad 9, Aarhus.

Guldsmedgades Varehus ved Peder Christensen. Grundlagt 28. aug. 1905 af Wm. Rohweder (f. 1877). I 1933 overtaget af Peder Christensen (f. 1885).
Adresse: Guldsmedgade 10-12, Aarhus.

N. H. Gøtke & Søn, sadelmagere. Grundlagt i 1865 i Aarhus af Heinrich Gøtke, der før den tid var sadelmager ved 6. dragonregiment i Itzehoe. Siden 1939 er Carl Gøtke (f. 1901, 5. generation), eneindehaver af forretningen.
Adresse: Amaliegade 2-4, Aarhus.

Δ Til toppen


H

Andreas Hald’s Eftf., Niels Hald, skrædderforretning. Grundlagt 26. maj 1885 i Viby af Andreas Hald (f. 1862, d. 1925). Indehaver (siden 1913) Niels Hald (f. 1888).
Adresse: Åboulevarden 66, Aarhus.

Johs. Halling, sadelmagerforretning. Grundlagt 26. april 1856 af Emil Halling (f. 1831, d. 1913). Indehaver (siden 1913): Johs. Halling (f. 1880.
Adresse: Vestergade 19, Aarhus.

J. C. Halvorsen & Sønner I/S, cementstøberi og entreprenørforretning. Grundlagt den 1. januar 1906 af J. C. Halvorsen (f. 1876). I 1936 blev firmaet omdannet til et interessentskab, hvis nuværende indehavere er ovennævnte entreprenør J. C. Halvorsen og dennes to sønner, Otto Halvorsen (f. 1909), og F. G. Halvorsen (f. 1903).
Adresse: Dannebrogsgade 22, Aarhus.

L. Hammerich & Co. A/S, en gros forretning med bygningsartikler m. v. Grundlagt 9. okt. 1854 af J. C. Seidelin (f. 1827, d. 1888). Omdannet til aktieselskab i 1911. Nuværende direktion: Aage Filtenborg (fra 1936) og Sven Hammerich (fra 1947).
Adresse: Grønnegade 57-59, Aarhus.

Hammerschmidt’s Klichéanstalt I/S. Grundlagt den 5. juli 1892 af Arthur Hammerschmidt sen. (f. 26. aug. 1863, d. 1935), der i 1918 videreføres af sønnen, Charles Hammerschmidt (f. 4. jan. 1894), fra 1935 som eneindehaver. I 1931 flyttede firmaet til nyopført ejendom i Sønder Allé nr. 10. I 1937 overtoges Klichéfabrikken Aalborg, der videreføres under det samme navn, og samtidig overtoges Autotypianstalten i Kliché-fabrik^,, København, der videreføres under firmanavnet Hammerschmidts Klichéfabrik med Charles Hammerschmidt’s søn, Knud Hammerschmidt (f. 1918) som eneindehaver. I 1949 omdannedes hovedfirmaet og firmaet i Aalborg til et interessentskab med fabrikant Charles Hammerschmidt og sønnerne Knud Hammerschmidt og Arthur Hammerschmidt (f. 1923) som hovedinteressenter.
Adresse: Ryesgade 1 og Sønder Allé 10, Aarhus.

A. Hammerschmidt jun., gravør, stempelfabrik. Grundlagt i 1884 af gravør Madsen; i 1892 overtaget af Arthur Hammerschmidt sen. (f. 1863, d. 1935); i 1916 overtaget af sønnen, A. Hammerschmidt (f. 1891
Adresse: Guldsmedgade 38, Aarhus

Charles Hansen, gørtlerfirma. Grundlagt ca. 1830 af Søren Larsen (f. 1805, d. 1874). Indehaver (siden 1910): Charles Johannes Hansen (f. 1875).
Adresse: Graven 18-20, Aarhus.

Fritz Hansen, kaffeforretning. Grundlagt i 1907 af Fritz Ferdinand Hansen (f. 1881, d. 1940); i 1940 overtaget af Hans Georg Fritz Hansen (f. 1922).
Adresse: Lille Torv 4, Aarhus.

H. B. Hansen & Co., sejl- og flagmagerforretning. Grundlagt i 1818 af Andr. Bæhr og i okt. 1864 overtaget af R. C. Holm (f. 1837, d. 1916); i 1909 overtaget af H. B. Hansen (f. 1866, d. 1947); i juni 1919 indtrådte K. V. Holm (f. 1894) som medindehaver, og denne er nu eneindehaver af firmaet.
Adresse: Åboulevard 15, Aarhus.

H. Chr. Hansen & Co., kobbersmede-, blikkenslager- og centralvarmeanlægsforretning. Grundlagt i 1832 af kobbersmed Hjernø; 1884 overtaget af H. Chr. Hansen. I 1916 overtaget af J. R. Jørgensen (f. 1884), der i 1933 optog P. Lund Laursen (f. 1901) som medindehaver.
Adresse: Studsgade 9-11, Aarhus.

J. Hansen, ost en gros. Grundlagt 10. dec. 1899 af J. Hansen (f. 1873, d. 1938). Efter J. Hansens død i 1938 videreførtes forretningen af hans enke, fru Anna Hansen, indtil 1941. I 1941 overtog sønnen, grosserer Knud Hansen (f. 1917) firmaet som eneindehaver. Firmaet hører til de betydende i branchen; gennem årene er der oparbejdet en betydelig eksport. Filial er oprettet i Aabenraa.
Adresse: Sct. Pauls Kirkeplads 12, Aarhus.

Lauritz Hansen, vinhandel. Grundlagt i 1850 af C. F. Schaarup. Senere hed forretningens indehaver Koefoed; efter dennes død fortsattes forretningen af enken, der afstod den til H. N. Holten. I april 1902 solgte sidstnævnte forretningen til Lauritz Hansen (f. 1859, d. 1907). Hans enke fortsatte forretningen, indtil hun 1. april 1931 overdrog den til sønnen, den nuværende indehaver, Lauritz Peter Johs. Hansen (f. 31. juli 1885). Vinhandelen er kombineret med en gammel udskænkningsbevilling af 1. april 1906.
Adresse: Bruunsgade 28, Aarhus.
→ Læs mere Bodegaen Peter Gift

Marthin Hansen & Co., kolonial en gros. Grundlagt i 1887 af Marthin Hansen. Indehaver (siden 1914): C. V. Nielsen (f. 1888).
Adresse: Studsgade 33, Aarhus. LP. Hansen & Søn, blikkenslagerforretning. Grundlagt 1. febr. 1901 af P. Hansen (f. 1876), der i 1926 optog sin søn, L. Kruse Hansen (f. 1903) som medindehaver. Siden 1939 har denne været eneindehaver af firmaet.
Adresse: Frederiks Allé 122, Aarhus.

Svend Th. Hansen, bageri. Grundlagt 10. jan. 1868 af C. Lenbroch. Indehaver (siden 1921): Svend Th. Hansen (f. 1894).
Adresse: Vestergade 46, Aarhus.

Harder & Co., herreekviperingsforretning. Grundlagt 24. okt. 1895 af M. D. Harder (f. 1870), der fremdeles er indehaver af firmaet, siden 1. juli 1940 med O. Alban Knudsen (f. 1909) som medindehaver.
Adresse: Store Torv 3, Aarhus.
(Supplerende til Kraks bog fra 1950:)
Forretningen åbnede den 24. oktober 1895 i Borgporten 15, Aarhus af skibonitten Martin Ditlev Harder (1870-1954) under navnet Aarhus Cravat-Magasin og Skjortefabrik, hvor man fortrinsvis solgte løse kraver, skjorter, hatte og manchetter. I 1909 flyttede butikken til større lokaler på Store Torv 1, senere til Store Torv 3. I 1940 blev Ole Alban Knudsen kompagnon i firmaet med navneskifte til Harder & Co., og overtog den i 1954 efter Martin Harders død. Den flyttede i 1957 til adressen på Søndergade 1 i Aarhus. I 1969 startede Flemming Heine Jensen i butikken, hvor han i 1977 blev ejer sammen med sin søn.

Harmsen’s Handskefabrik. Grundlagt i 1870 i Vejle af Chr. Harmsen. Dennes søn, Ludvig Harmsen (f. 14. jan. 1879) overtog i 1907 C. Th. Westphal’s Handskefabrik i Aarhus (grundlagt i 1870) og drev denne selvstændigt i en årrække under firmanavnet Aarhus Handskefabrik. Efter Chr. Harmsens død videreførtes forretningen i Vejle af døtrene Doris og Helga Harmsen, men den blev dog nu en filial af Aarhus-fabrikken, idet man ophørte med fabrikationen i Vejle. I 1930 blev de to familieforetagender slået sammen til eet, og det nuværende firmanavn antoges, idet Ludvig Harmsen overtog Vejle-filialen og overførte den til Aarhus. I 1934 optog Ludvig Harmsen sin svigersøn, Gunnar Hjernøe (f. 1909) som medindehaver og denne driver fra 1949 virksomheden som eneindehaver.
Adresse: Rosenkrantzgade 31, Aarhus.

Aage Hass’ Eftf., Gunnar Sahlertz, boghandel. Grundlagt 3. juni 1901 af Aage Hass (f. 1870). Nuværende indehaver: Gunnar Sahlert”. (f. 1905).
Adresse: Bruunsgade 33, Aarhus.

Aage Havemann’s Eftf., grossistforretning i elektriske artikler med specielle afdelinger for røntgen-, svagstrøms-, belysnings- og radioartikler samt eltermiske apparater. Grundlagt 27. maj 1902 af Aage Havemann (d. 1907). Efter hans død videreførtes firmaet af Chr. Alb. Olsen (f. 1879, d. 1946), der i 1916 optog A. M. B. Nordrup (f. 1879) som medindehaver. Nuværende indehavere: ovennævnte A. M. B. Nordrup og Jens J. Palle (f. 1889); sidstnævnte indtrådte som medindehaver i 1947. I 1914 oprettedes en afdeling i Aarhus; senere er oprettet afdelinger i Odense (1929), Aalborg (1929), Haderslev (1931), Nykøbing Falster (1933) og i Holstebro (1936). I 1926 oprettedes filial i Helsingfors.
Adresse: Nikolaj Plads 34, Kbhvn. K.

Hectors Skotøjsetablissement. Firmaets historie begynder den 14. marts 1902. da åbnede to mænd, H. E. Hector (f. 1877, d. 1949) og Hans Nielsen (f. 1875, d. 1946) en skotøjsforretning på Vestergade nr. 7 i Odense under firmanavnet: Skotøjsfabrikernes Udsalg.
Denne forretning, som grosserer Hector overtog ved Hans Nielsens død i 1946, er nu en filial af hovedfirmaet. Den 26. marts 1908 startede H. E. Hector alene en skotøjsforretning i Jorcks Passage i København, men allerede i H. E. Hector 1916 flyttede forretningen til Frederiksberggade nr. 16 på hjørnet af Kattesund, der hvor Metropol-Teatret nu ligger.
Forretningen blev i 1922 placeret på sin nuværende plads med indgang fra strøget, da hjørneforretningen blev indrettet til biografteater. Firmaet Hector ejer nu hele ejendommen.
I de følgende år startedes en del filialer. Den 17. maj 1930 startedes således Hector i Randers, Torvegade 21, senere flyttet til Torvegade 12; 2. maj 1931: Aarhus; 1. okt. 1932: Holbæk; 21. nov. 1934: Haderslev; 3. sept. 1937: Grenaa; 4. juli 1944: København, Nørrebrogade 177 („Sorgenfri”); 9. sept. 1944: København, Nørrebrogade 219 („Lygten”).
Desuden findes forhandlere i mange af landets byer, og firmaet har også en stor postordreforretning. Gennem de sidste 25 år har firmaet brugt som slogan: „Europas største fodtøjsmagasin”. Fra grosserer H. E. Hectors død i 1949 til henad mod slutningen af 1950 drev dødsboet forretningen; derefter omdannet til aktieselskab.
Adresse: Frederiksberggade 16, Kbhvn. K.

I. C. Helm-Petersen’s Frøavl A/S. Grundlagt 15. okt. 1901 af J. C. Helm-Petersen (f. 1874, d. 1944). I 1921 deltes firmaet (se Carl Nielsen, I. C. Helm-Petersen & Co.’s Eftf.), og grundlæggeren videreførte alene markfrøafdelingen, fra 1921 under navnet Aarhus Markfrøkontor. Grundlæggeren var eneindehaver af markfrøkontoret indtil 1943, hvor det omdannedes til aktieselskab under direktion af grundlæggerens søn, P. H. Helm-Petersen (f. 1913) og Børge W. W. Hansen (f. 1910). Sidstnævnte fratrådte i 1948, og førstnævnte er nu selskabets enedirektør. Bestyrelsen består af fru Aslaug Helm-Petersen, direktør L. Bonde Pedersen og fru E. Warnich Hansen. Aktiekapitalen er på 100.000 kr.
Adresse: Vestergade 58, Aarhus.

H. P. Henriksen, smøreksport. Grundlagt i 1876 af Frederik Johannes Baune (f. 1848, d. 1933). Overgik i 1927 til H. P. Henriksen (f. 1867).
Adresse: Kystvej 57, Aarhus.

J. Henriksens Eftf., handskefabrik og detailsalg. Grundlagt 1. nov. 1901 af Jens Søren Henriksen (f. 24. maj 1871, d. 18. okt. 1941). J. S. Henriksen Børge Falk Magnussen Nuværende indehaver: svigersønnen,. Børge Falk Magnussen (f. 25. nov. 1904). Forretningen er grundlagt i Kannikegade nr. 1, men flyttede i 1921 til den nuværende adresse.
Adresse: Kannikegade 12, Aarhus.

K. C. Henriksen & Co., blikkenslagerforretning. Grundlagt 9. okt. 1909 af K. C. Henriksen (f. 1858, d. 1945). I 1935 indtrådte Knud Petersen (f. 1905) i firmaet, som han i 1939 overtog som eneindehaver.
Adresse: Nørreport 25, Aarhus.

E. Hestbek, bogtrykkeri. Grundlagt 8. okt. 1907 af E. Hestbek (f. 1881), der fremdeles er indehaver af trykkeriet. Siden 1943 har sønnen, Johannes Hestbek (f. 1914), været knyttet til virksomheden.
Adresse: Badstuegade 11, Aarhus.

Rasmus D. Hinge & Sønner, blikkenslagerforretning. Grundlagt 1. marts 1910 af Rasmus D. Hinge (f. 1878). I 1945 overtaget af sønnerne, Rudolf R. Hinge (f. 1913) og Harald R. Hinge (f. 1917).
Adresse: Klosterport 9, Aarhus.

Frantz Hingelberg, kgl. hof-juvelér. Grundlagt 1. .maj 1897 af Frantz Hingelberg (f. 1871, d. 1919). Fra 1919 til 1924 var grundlæggerens enke, fru Ninna Hingelberg (f. 1877), indehaver. Siden 1924 har sønnen, Vilhelm Hingelberg (f. 1899), været indehaver, fra 1949 med sønnen Frantz Jørn Hingelberg (f. 1925) som prokurist. Kunstnerisk medarbejder: Svend Weihrauch. Fabrikation og forhandling af guld- og sølvvarer. Import og export. Egne frembringelser sælges ikke til videreforhandling i Danmark.
Er i København repræsenteret af Den Permanente Udstilling, Vesterport. The Royal Copenhagen Porcelain Co., Ltd., 6, Old Bond Street, London, har eneret for England. Firmaets sølvarbejder er i udlandet kendt gennem udstillinger i Norge, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig og Amerika, hvor de er belønnet med høje udmærkelser. Flere sølvarbejder er erhvervet af Det danske Kunstindustrimuseum, Victoria & Albert Musæet i London, og tillige er et enkelt stykke erhvervet af Grässi Musæet i Leipzig.
Den 12. april 1948 fik firmaet prædikat af kgl. hof-juvelér.
Adresser: butik, kontor og guldsmedie: Store Torv 5, Aarhus; .sølvsmedie: Åboulevarden 18, Aarhus.

Hingsteforsikringsforeningen Danmark. Grundlagt 9. okt. 1869 i Aarhus af en kreds af landmænd og hingsteejere. Foreningen blev oprettet med det formål at yde erstatning ved dødsfald, men senere gik man over til at yde delvis erstatning, hvor en hingst måtte erklæres uskikket til fortsat avistjeneste. I 1934 udvidede selskabet sin virksomhed til også at omfatte hopper, som ikke kunne optages i de lokale sogneforeninger til fuld værdi. Bestyrelsens formand er (siden 1928): fh. gårdejer Adolf Kjærgaard (f. 1877), Holstebro.
Adresse: Holstebro.

Hjorte Materialhandelen ved B. Daugaard Madsen. Grundlagt 19. april 1899 af S. Madsen (f. 1873, d. 1945). I 1945 overtaget af sønnen, B. Daugaard Madsen (f. 1906) (medindehaver 1936).
Adresse: Frederiks Allé 102, Aarhus.

H. Hoffmann & Sønner, entreprenørforretning. Grundlagt i Esbjerg i 1865 af H. Hoffmann (f. 24. dec. 1839, d. 1922). I 1896 optoges hans to sønner, Chr. Hoffmann (f. 14. nov. 1867, d. 1935) og Vilh. Hoffmann, i firmaet og i 1908 indtrådte endvidere sønnerne, Aug. Hoffmann (f. 1. aug. 1880), Ernst Hoffmann (f. 9. sept. 1884) og Johannes Hoffmann (f. 28. febr. 1886). Efter faderens død i 1922 fortsættes firmaet af de tre sidstnævnte, der i 1935 optog Chr. Hoffmann’s søn, civilingeniør J. H. Hoffmann (f. 24. febr. 1907), som medindehaver. I 1936 flyttedes firmaet til København. Firmaet har desuden en afdeling i Aarhus, Mindet 18.
Adresse: Trondhjemsgade 7, Kbhvn. 0

C. Hofman & Co., jern- og stålforretning. Grundlagt 25. jan. 1911 af C. Hofman (f. 1868, d. 1948) og V. A. V. Jørgensen (f. 1874, d. 1948). I 1937 udtrådte sidstnævnte; samme år indtrådte C. Hofmans søn, Svend Hofman (f. 8. febr. 1898), som medindehaver; denne er siden 1948 eneindehaver.
Adresse: Sønder Allé 35, Aarhus.

Holmboe Sko. Grundlagt 8. okt. 1895 af J. P. Holmboe (f. 10. nov. 1869). I 1947 blev forretningen overtaget af Johanne Edith Holmboe og Bent Jørgensen, der i 1949 afstod forretningen til Ivan Pedersen (f. 1911). Forretningen er grundlagt i Søndergade nr. 42 og flyttedes i 1911 til den nuværende adresse.
Adresse: Søndergade 47, Aarhus.

Niels Holst & Søn A/S, porcelænsfabrik og glas en gros. Grundlagt 1. juli 1904 i Aarhus af Niels Holst (f. 1875, d. 1948), der i 1942 omdannede firmaet til aktieselskab. Nuværende direktør: sønnen, Tage Holst (f. 1914).
Adresse: Vinkelvej 10, Lyngby.

P. Houlberg jun., manufakturforretning. Grundlagt 13. okt. 1896 af P. Houlberg (f. 1869, d. 1947). I 1949 overtaget af sønnen, Peter Houlberg (f. 1903).
Adresse: Søndergade 30, Aarhus.

Carl v. d. Hude, skibsmæglerfirma. Grundlagt i 1876 af Niels Regnar Theodor Jørgensen og konsul Carl v. d. Hude (f. 1847 i Svendborg, d. 1937). I 1911 optoges sønnen, Hjalmar v. d. Hude (f. 1882), som medindehaver; ved faderens død overtog han firmaet som eneindehaver. Hjalmar v. d. Hude er vicekonsul for England og Portugal og agent for Lloyds, London.
Adresse: Havnegade 24-26, Aarhus.

S. Rasmussen Hvid & Søn, snedkerforretning. Grundlagt 27. april 1896 af S. Rasmussen Hvid (f. 1859, d. 1943). I 1933 overtaget af sønnerne, Niels Hvid (f. 1887) og R. E. Hvid (f. 1891), sidstnævnte udtrådte af firmaet i 1941.
Adresse: Hjortensgade 12, Aarhus.

Arthur Hvilsted, papirforretning en gros. Grundlagt 10. juni 1884 af Arthur Hvilsted (f. 1858, d. 1939). Indehaver siden 1939: Axel Hvilsted (f. 1897).
Adresse: Graven 22, Aarhus.

A. Juncher Høeg, skotøjsfabrik. Grundlagt i 1905 i Hadsten af fabrikant A. Juncher Høeg (f. 1876). Grundlæggeren er fremdeles indehaver af virksomheden. Fabrikken flyttedes i 1910 til Aarhus, hvor ejendommen på den nuværende adresse erhvervedes i året 1911.
Adresse: Vesterbrogade 30—32, Aarhus.

Δ Til toppen


I

A. lisager & Søn, møbelsnedkeri og ligkistemagasin. Grundlagt 13. marts 1841 af Niels Schou lisager (f. 1809, d. 1898). Virksomheden er grundlagt i Skive, hvorfra den 1851 flyttedes til Aarhus, hvor den i 1869 overtoges af grundlæggerens søn, Andreas lisager (f. 1842, d. 1916). Den 1. juni 1916 afstod sidstnævnte forretningen til sin søn, Harald lisager (f. 1888), som fremdeles er indehaver af firmaet.
Adresse: Studsgade 12, Aarhus


J

J. L. Jacobsens Bogtrykkeri. Grundlagt i efteråret 1897 af J. L. Jacobsen (f. 1874, d. 1941). Nuværende indehaver Robinn Jacobsen.
Adresse: Banegårdsgade 31, Aarhus.

A/S N. Th. Jacobsen & Co., Jyllands Frøhandel. Grundlagt 23. april 1867 som kolonialforretning af Niels Thybo Jacobsen (f. 1842 i Aarhus). Fra 1885 er virksomheden overvejende frøforretning. P. S. P. Ipsen, der i 1897 var indtrådt som kommanditist i firmaet, var fra 1904 ansvarlig medindehaver af dette, men fratrådte i 1923. Omdannet til aktieselskab i 1918. Nuværende bestyrelse: købmand N. E. Nielsen (f. 1897), der siden 1933 er selskabets direktør, bogholder H. O. H. Alhof (f. 1907) og fru Kirstine Barbera Nielsen.
Adresse: Sønder Allé 14, Aarhus.

Hermann E. Jakobsen & Søn, urmagerforretning. Grundlagt 31. okt. 1892 af Hermann E. Jakobsen (f. 1867, d. 1936). Indehaver (siden 1930): Knud Axel Jakobsen (f. 1898).
Adresse: Frederiks Allé 110, Aarhus.

Chr. Jaster’s Produktforretning A/S. Grundlagt i 1874 af H. C. Jaster (f. 1844, d. 1904). Omdannet til aktieselskab i 1928. Direktør: grundlæggerens søn, Chr. Jaster (f. 1881) og V. Gels torp.
Adresse: Dollerupvej, Aarhus.

H. C. Jaster A/S, kolonial en gros og detail. Grundlagt 28. juli 1874 af H. C. Jaster (f. 1844, d. 1904). Omdannet til aktieselskab i 1918 med en aktiekapital på 100.000 kr. Bestyrelsen består af ingeniør H. A. Brincker, kommandør Gustav Paulsen (f. 1895) og fabrikant N. H. Henriksen (f. 1900). Forretningsfører siden 1913: H. Simonsen (f. 1885).
Adresse: Mejlgade 18, Aarhus.

Chr. K. Jensen’s Eftf., N. A. Jørgensen, tobakshandel og kolonial en gros. Grundlagt 31. marts 1896 af L. J. Larsen (f. 29. jan. 1872, d. 1940); i 1919 overtaget af Chr. K. Jensen (f. 1894). Den nuværende indehaver, N. A. Jørgensen (f. 16. febr. 1895), overtog forretningen i 1923.
Adresse: Skolegade 20, Aarhus.

Hans Jensen & Co.’s Eftf., J. P. Steffensen, guld- og sølvvarefirma en gros. Firmaet startedes oprindelig i året 1889 af nu afdøde etatsråd Chr. Filtenborg, Aarhus, og grosserer J. V. Schmidt, København, med nu afdøde grosserer Jens Andersen som daglig leder, og man oparbejdede efterhånden en betydelig engros handel såvel her i landet som i vore nabolande, Norge, Sverige og Finland.
I året 1917 tiltrådte grosserer J. P. Steffensen (f. 1873, d. 1949) den daglige ledelse efter i mange år at have varetaget eksporten og handelen ved den norske afdeling. Efter etatsråd Chr. Filtenborgs død i 1919 overtog J. P. Steffensen d. 31. oktober 1919 firmaet Hans Jensen & Co., som eneindehaver. I 1934 oprettedes en afdeling i København, Farvergade nr. 4.
Efter J. P. Steffensen’s død i 1949 videreføres firmaet af hans enke, fru L. M. Steffensen (f. 1883) med 2 sønner, Knud Th. Steffensen (f. 1908) og Jørgen Th. Steffensen (f. 1910), som forretningsførere. I året 1934 overtog firmaet sølvvarefabriken Hejl & Lorenzen i Randers; dette omdannedes til Hejl & Co. og byggede en ny, meget moderne fabrik, hvor der væsentlig fabrikeres sølv og sølvpletterede bijouteri varer med en efterhånden betydelig eksport til vore nabolande og andre europæiske og oversøiske lande.
Adresse: Molsgade 2, Aarhus. | Farvergade 4, Kbhvn. K.

Henry Jensen, købmandsforretning. Grundlagt i 1896 af Søren Dam (f. 1862, d. 1904). Indehaver (siden 1936): Henry Jensen (f. 1912). Adresse: Brammersgade 66, Aarhus.

J. Bek Jensen, urmagerforretning. Grundlagt i 1880 af H. Friis Jacobsen (f. 1854, d. 1921). I 1921 overtaget af J. Bek Jensen (f. 1890).
Adresse: Volden 9, Aarhus.

Johs. Jensen & Søn A/S, skotøjsfabrik. Grundlagt i april 1888 i Hammel som håndskomageri af Johs. Jensen (f. 22. juni 1860, d. 1940). Omdannet til aktieselskab i 1933 med en aktiekapital på 70,000 kr. Selskabets direktør 1933—1943 var M. C. Kjær Jensen (f. 1903); denne afløstes af Jens Petersen (f. 1899). Bestyrelsen består af grosserer P. J. Weiling, der er formand, førstelærer P. C. Paaske, fru E. Kjær Jensen og frøken A. H. Jensen.
Adresse: Frederiksgade 78 A, Aarhus.

Jørgen Jensen & Søn, bogtrykkeri. Grundlagt i 1894 af Jørgen Jensen (f. 1863, d. 1938). I 1933 optoges sønnen, Aa. Gam-Jensen (f. 1894), som medindehaver; eneindehaver efter faderens død.
Adresse: Badstuegade 17, Aarhus.

Lauritz Jensen & Søn, produktforretning. Grundlagt 2. febr. 1880 af Lauritz Jensen (f. 1842, d. 1903). I 1902 optoges grundlæggerens søn, Lauritz Jensen sen. (f. 1878), som medindehaver; han overtog efter faderen forretningen som eneindehaver; i 1927 blev hans søn, Lauritz Jensen jun. (f. 1904) medindehaver.
Adresse: Ole Rømers Gade 7, Aarhus.

Metha Jensen’s Eftf., modeforretning. Grundlagt i 1897 af Metha Jensen (f. 1868). Indehaver (siden 1936): fru H. Danielsen.
Adresse: Borggade 14, Aarhus.

N. Chr. Jensen’s Trikotagefabrik A/S. Grundlagt i 1909 af N. Chr. Jensen (f. 1884, d. 1938). I 1938 overtog grundlæggerens søn, Erik Jensen (f. 1912), firmaet; i 1948 omdannedes det til et aktieselskab med vedtægter af 31. jan. og med en aktiekapital på kr. 150.000. Bestyrelsen består af ovennævnte Erik Jensen, der er selskabets direktør siden stiftelsen, fru Mary Jensen (f. 1884), der er formand for bestyrelsen, og prokurist Henning Jensen (f. 1919).
Adresse: Munkegade 19-21, Aarhus.

Ole Jensen’s Sønner, manufakturhandel. Grundlagt 28. marts 1879 af Ole Jensen (f. 1850, d. 1921) og i 1919 overtaget af sønnerne, Carl Johan Jensen (f. 1883) og Ewald Jensen (f. 1885, d. 1949). I 1922 udtrådte Carl Johan Jensen af firmaet, der derefter fortsattes af Ewald Jensen som eneindehaver indtil 1949. Siden 1949 indehaves forretningen af enken, fru Linchen Jensen (f. 1882).
Adresse: Frederiksgade 11, Aarhus.

P. Jensen & Søn, blikkenslagerforretning. Grundlagt 1. april 1904 af P. Jensen (f. 1873, d. 1935). I 1936 overtaget af sønnen, Chr. M. Jensen (f. 1908).
Adresse: Rosenkrantzgade 17, Aarhus.

Valdemar Jensen, maskin- og værktøjsfabrik. Grundlagt ca. 1893 af J. N. Blom (f. 1857, d. 1940). Indehaver (siden 1938): Valdemar Jensen (f. 1903).
Adresse: Fredensgade 16, Aarhus.

Viggo Jensen’s Maskinfabrik. Grundlagt i 1908 af Viggo Jensen (f. 1881). I 1913 omdannet til et aktieselskab. I 1932 hævedes aktieselskabet og Viggo Jensen overtog firmaet som eneindehaver.
Adresse: Jægergårdsgade 152, Aarhus.

Jernbaneapoteket, se Aarhus Jernbane Apotek

Jernkontoret A/S. Grossistvirksomhed (råvarer til jernindustrien). Grundlagt i 1905 af et aktieselskab, hvis bestyrelse bestod af S. Chr. Hanberg, Poul S. H. Larsen og F. M. Wienberg. Firmaets første direktør var Axel Thortsen. Han afløstes i 1917 af H. Smith (f. 1887), der i 1950 efterfulgtes af den nuværende direktion, bestående af K. G. Lund (f. 1892) og E. Hellstrøm Møller (f. 1902), der begge har været tilknyttet virksomheden i en årrække.
Bestyrelsen består af civilingeniør Sigurd Pedersen (f. 1901), direktør Svend Mansted (f. 1897) og direktør Frode Kjems (f. 1884).
Firmaet startedes oprindelig med en aktiekapital af kr. 50.000, som i 1917 udvidedes til kr. 200.000 og i 1942 til kr. 1.000.000. Virksomheden søgte efter starten væsentligst sine kunder inden for industrien i København, og først omkring 1920 påbegyndtes en regelmæssig bearbejdning af jernindustrien i hele landet. Dette førte til, at der i 1924 oprettedes en filial i Aarhus, som nu hører til de ledende jernfirmaer i Jylland og i øjeblikket er under betydelig udvidelse. Aarhus-afdelingen er siden 1927 blevet ledet af direktør Robert Hansen.
I 1927 indrettedes i København et lager for stangjern, plader, stålbjælker etc. på hjørnet af Tranevej og Glentevej, og i løbet af trediverne erhvervedes den væsentligste del af arealet mellem disse veje, samt Vibevej og Ørnevej, og nymoderne indrettede lagerbygninger forsynet med alle tekniske hjælpemidler opførtes på dette areal. I 1930 indrettedes som service-afdeling for salget af værktøjsstål og legerede konstruktionsstål et hærderi, som i slutningen af 1945 blev erstattet med et nyt, fuldt moderne hærderi. Allerede fra firmaets start beskæftigede man sig med import af råjern og ferrolegeringer til brug for Danmarks jernstøberier.
Råjern importeredes i årene op til 1940 væsentligst fra England; efter at denne import som følge af den anden verdenskrig standsede, har man importeret dette materiale fra de allerfleste af Europas råjernsproducerende lande, og firmaet er i dag et af de førende inden for dette område. Selskabet har ligeledes igennem mange år drevet en betydelig virksomhed med import af forædlet stål og har igennem de sidste ca. 25 år repræsenteret ledende verdensfirmaer som Aktiebolaget Bofors, Sverige, for legerede værktøjs- og konstruktionsstål etc., og Firth-Vickers Stainless Steels Limited, Sheffield, for levering af rustfrit stål i plader, stænger, profiler etc.
Yderligere har firmaets afdeling for værktøj siden 1933 været repræsentant for Norton Company, Worcester, Mass., U. S. A., der er verdens største og ældste fabrik for slibeskiver og slibemidler. Gennem alle årene har selskabets hovedkontor været beliggende på Nørrevold, først i nr. 30 og senere efter ombygning i 1938—39 af ejendommene nr. 32, 34 og 36 har man disponeret over stueetagen i dette bygningskompleks. Selskabet har idag en medarbejderstab på op imod 200 personer.
Adresse: Nørre-Voldgade 32, Kbhvn. K.

J. P. Johansen, skibsprovianteringsforretning. Grundlagt 4. april 1900 af J. P. Johansen (f. 1866, d. 1940). I 1941 overtaget af sønnen, Eigil Johansen (f.1911).
Adresse: Havnegade 40, Aarhus.

M. Johansen’s Eftf., smedeforretning. Grundlagt i 1861 af M. Michelsen. I 1892 overtaget af Martin Johansen (f. 1872, d. 1944). I 1937 overtoges forretningen af M. Sørensen (f. 1896) og Poul Mathiesen (f. 1899).
Adresse: Gammel Munkegade 8, Aarhus.

Marinus Johansen & Søn, tapet- og farvehandel samt farve- og lakfabrik. Grundlagt 1. Marts 1906 af Marinus Johansen (f. 1880, d. 1944) i den gamle bindingsværksbygning „Marcus-Bechs Gaard”, i Borgporten, Aarhus.
I løbet af få år voksede forretningen så stærkt, at en udvidelse var påkrævet. I 1909 erhvervedes derfor ejendommen Immervad nr. 2, som dog først måtte gennemgå en altomfattende ombygning, før den var egnet til firmaets formål. I de følgende år udviklede forretningen sig stadig i hastigt tempo, og der måtte allerede i 1916 foretages en ny ombygning.
I 1930 udførtes en tredie, meget betydelig ombygning. I efteråret 1935 tiltrådte grundlæggerens søn, Knud E. V. Johansen som forretningsfører i firmaet efter uddannelse, såvel teoretisk som praktisk i forbindelse med et flerårigt ophold i udlandet på farve-, lak- og tapetfabrikker.
Kort tid herefter blev firmaet opdelt i tre kategorier: fabriksvirksomhed, en gros-forretning og detail-udsalg. Fabriksvirksomheden, der sidst havde haft til huse i ejendommen Badstuegade nr. 3, blev henlagt til forstaden Brabrand.
En gros-forretningen flyttedes fra Immervad til større lokaler i ejendommen Rosensgade nr. 19. Detail-udsalget forblev i Immervad og fik på denne måde rummeligere forhold at arbejde under.
Den 1. jan. 1943 blev Knud E. V. Johansen optaget som medindehaver, og firmanavnet blev samtidig ændret til det nuværende. Efter faderens død 18. nov. 1944 overtog han (d. 1. jan. 1945) firmaet som eneindehaver.
Adresser:
Firmaets afdeling for malervarer og kunstnerartikler en gros findes i Rosensgade nr. 19, Aarhus;
Farve-, fernis- og lakfabrikken Skovbakkevej 16-18-20, Brabrand;
Afdelingen for tapeter, linoleum og vinduesafblænding en gros samt firmaets detail-udsalg Immervad 2, Aarhus.

Sophus E. Johnsen & Co., skibsprovianteringsforretning. Grundlagt 23. okt. 1900 af Sophus E. Johnsen (f. 1869), der i 1921 optog Thomas Kingo Møller (f. 1879) som medindehaver. Siden 1931 er sidstnævnte eneindehaver.
Adresse: Havnegade 32, Aarhus.

C. E. Juhl-Sørensen, musikinstrumenthandel. Grundlagt 25. april 1895 af S. J. Sørensen (f. 1870). Indehaver (siden 1946): C. E. Juhl-Sørensen (f. 1905).
Adresse: Vester Allé 4, Aarhus.

Jydsk Andels-Foderstofforretning. Grundlagt 1. juni 1898. Hensigten med selskabets oprettelse var dels ved fællesindkøb direkte i udlandet at gennemføre en så billig pris som muligt for foderstofferne og dels at sikre sig gode, uforfalskede varer, særlig ud fra den betragtning, at kvaliteten af oliekager kun kan bedømmes ved analysering, men omkostningerne derved er så store, at en sådan undersøgelse for de fleste landmænd bliver for dyr, og at samarbejde derfor er nødvendigt.
Dengang lå handelen med foderstoffer på en helt anden måde end nutildags, idet det var meget vanskeligt at få sikkerhed for indholdet af værdistoffer i kagerne.
Andelsselskabet omfatter 1073 lokalforeninger og har ialt ca. 66.800 medlemmer. Hver lokalforening har en bestyrelse og en formand, som administrerer foreningen, sørger for regnskabsførelse og rettidig betaling af mellemværendet med hovedforeningen samt sørger for medlemmernes vareforsyning, hvad enten der er tale om indkøb til eget pakhus ved stationerne, hvor medlemmerne kan hente varerne, når det passer dem, forsendelse i banevogn fra havnebyen til direkte udlevering til andelshaverne på stationen, f. eks. een gang om måneden, eller direkte ekspeditioner til andelshaverne fra J. A. F.s filialer i havnebyerne.
Omsætning af foderstoffer og korn i året 1949—50: 300 mill. kg. til en værdi af 140,4 mill. kr.
Bestyrelse: A. Bælum (f. 27. juni 1882), der er formand, Ejnar Hansen (f. 5. april 1900), K. Jacobsen (f. 15. april 1894), F. Bennedsen (f. 16. aug. 1884) og E. Hvirvelkær (f. 18. febr. 1900). Formand for repræsentantskabet: H. B. Nissen (f. 8. okt. 1904). Direktør: J. E. Olesen (f. 10. dec. 1898).
Der findes nu filialer i Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Vejle, Frederikshavn, Randers, Horsens, Kolding, Aabenraa, Skive og Struer. Foruden omsætningen i de 11 filialer, er der Silopakhus i Esbjerg mindre afdelinger i Nykøbing M., Thisted, Viborg og Hobro, hvor der dog ikke er tilstrækkelig havnedybde til at store skibe kan modtages fra udlandet.
Adresse: Axelborg, Vesterbrogade 4 A, Kbhvn. V.

Jydsk Brandforsikringsforening for Løsøre og Bygninger. I 1851 stiftede folketingsmand, dr. phil. G. H. Winther „De mindre Landejendomsbesidderes Brandforsikring for rørlig Ejendom i Nørrejylland”. I 1855 stiftedes en bygningsafdeling, for hvilken I. N. C. Wistoft overtog ledelsen i 1882. I 1886 overtog denne ledelsen af begge foreninger. Foreningerne benævnes efter ham populært „Wistofts Brandkasse”. I 1910 overtoges ledelsen af sønnen, Elvin Wistoft, og efter dennes død i 1927 af dennes søn, den nuværende direktør, cand. jur. Knud Wistoft (f. 1895).
Adresse: Søndergade 11, Aarhus.

Jydsk Centraltrykkeri A/S. Grundlagt 5. dec. 1869 af Sophus Carl Adolph Backhausen (f. 1850, d. 1911). I 1916 omdannet til aktieselskab. Nuværende bestyrelse: direktør, civilingeniør Erik Hammer-Sørensen (f. 1902), der er formand, konsul, civilingeniør J. Sardemann (f. 1878) og turistchef Kay F. Lund-Hansen (f. 1891). Direktion: Axel I. Christensen (f. 1896), der har været selskabets direktør siden 1930.
Adresse: Rosensgade 24, Aarhus.

Jydsk Handels- og Landbrugsbank. I året 1870 kommanditerede firmaet D. B. Adler & Co. i Kbhvn. firmaet Adler, Wulff & Meyer i Aarhus, der drev købmands- og bankvirksomhed. I okt. 1874 omdannedes denne bankforretning til Jydsk Handels- og Landbrugsbank A/S, og i 1876 blev den filial af Kbhvns Handelsbank A/S. Filialdirektør (siden 1921): Niels Jensen (f. 1890), der tillige blev underdirektør i Kbhvns Handelsbank 1934 og vicedirektør fra 1948.
Adresse: Rådhuspladsen 3, Aarhus.

Jydsk Hypothekforening for Laan mod sekundær Prioritet i Købstæder samt købstadlignende Byer i Jylland. Stiftet på et møde i Skanderborg 30. dec. 1899 af fremtrædende mænd fra forskellige af Jyllands købstæder. Initiativet til stiftelsen blev taget af daværende fuldmægtig i Vest- og sønderjydsk Kreditforening Silius Paulsen (f. 11. april 1873, d. 2. maj 1907), der blev Foreningens første adm. direktør, med overretssagfører A. Th. Buhl, Randers (f. 29. marts 1847, d. 27. dec. 1915) og konsul G. Berthelsen, Ringkøbing, (f. 14. april 1850, d. 10. juli 1933) som meddirektører. Til formand for kontrolkomiteén valgtes borgmester C. Scharling, Fredericia (f. 3. maj 1840, d. 31. dec. 1920). Han efterfulgtes af borgmester Niels Jensen, Varde (f. 29. juni 1870, d. 1. okt. 1940), der var formand til sin død.
Derefter var konsul Th. Thomsen, Thisted (f. 4. sept. 1869, d. 24. nov. 1942) formand til 1942, da han ved sin død efterfulgtes af landsretssagfører J. Smedegaard Andersen, Herning, som var formand indtil han i 1943 indtrådte i direktionen, og Foreningens formand fra 1943—1948 var derefter overretssagfører Fr. Knudsen, Vejle (f. 27. maj 1864, d. 24. sept. 1948). Direktør Silius Paulsen efterfulgtes i 1905 af direktør N. P. Helver (f. 23. april 1875, d. 17. marts 1949), som adm. direktør.
Ved stiftelsen ydede Foreningen lån i købstæderne i Jylland med undtagelse af Aarhus og Aalborg, hvori udlån først påbegyndtes i 1905, samt i nogle enkelte købstadlignende byer, som senere med en enkelt undtagelse er blevet købstæder. I 1920 udvidedes udlånsområdet til også at omfatte de fire sønderjydske købstæder.
Efter overenskomsten med Aarhus Hypothekforening, hvis udlånsvirksomhed samtidig afsluttedes, flyttedes Foreningens kontor i 1913 fra Randers til Aarhus. Foreningen har senere overtaget afviklingen af Aarhus Hypothekforenings lån, hvilken afvikling nu er tilendebragt. Foreningen, der i de forløbne år har ydet lån til et samlet beløb af ca. 375 mill. kr., har en fuldt indbetalt grundfond på 1 mill. kr. og reservefonds på ca. 9V2 mill. kr. Kontrolkomitéen, hvis navn efter hypotekforeningsloven af 1936 nu er tilsynsrådet, består efter forskellige udvidelser i årenes løb af 17 medlemmer.
Formand og næstformand er nu overretssagfører Louis Ernst, R. af Dbg., Aalborg (f. 22. aug. 1885), og landsretssagfører H. Aister, Frederikshavn (f. 3. okt. 1885). Foreningens nuværende direktion: landsrets-sagfører J. Smedegaard Andersen (f. 6. aug. 1893), der indtrådte i direktionen 1943 og i jan. 1945 efterfulgte direktør N. P. Helver som adm. direktør, arkitekt Jep Fink, Aabenraa (f. 10. april 1882) og murermester P. Rose-Jensen, Randers (f. 5. marts 1884).
Adresse: Rådhuspladsen 3, Aarhus.

Jydsk pneumatisk Valsestøberi, se E. Pedersen’s Maskinværksted & Jydsk pneumatisk Valsestøberi.

Jydsk Telefon-Aktieselskab. Stiftet 26. nov. 1895 ved sammenslutning af de lokale telefonselskaber i Hjørring, Aalborg, Thisted, Viborg, Randers, Ringkøbing, Aarhus og Skanderborg amter. Fik i henhold til lov af 11. maj 1897 sin første koncession i marts 1900 gældende for 20 år.
Vejle Telefonselskab blev overtaget i 1914. Koncessionen udløb i 1920, men blev midlertidig forlænget, indtil der 1. marts 1922 blev udstedt ny 20-årig koncession. Overtog samtidig „Forenede jydske Telefonselskaber”, der var opstået ved sammenslutning af en del af de lokale telefonselskaber i Vejle og Ribe amter.
I 1923 overtoges statens lokale telefonanlæg på Jyllands vestkyst og i Thy samt 2 småselskaber i og ved Fredericia. De resterende småselskaber i Jylland blev overtaget 1. januar 1940. I marts 1942 blev koncessionen fornyet til 1952, men allerede i 1949 i forbindelse med koncessionsforhandlingerne vedrørende de øvrige telefonselskaber blev udstedt ny koncession gældende indtil 1. marts 1962.
Samtidig udvidedes koncessionsområdet til at omfatte hele Nørrejylland og fra 1. juli 1949 tillige Samsø. Interessentskabet Samsø
Telefonselskab vil dog indtil videre forestå den daglige drift. Pr. 1. juli 1950 er abonnentantallet 155.400. Aktiekapitalen er 40 mill. kr. Den bogførte værdi af anlæg og ejendomme er ca. 93 millioner.
Der beskæftiges i alt 4.558 funktionærer og arbejdere, der fordeler sig med 627 ved administrationen, 1,761 til betjening på bycentralerne og 1.162 til betjening på landcentralerne samt en arbejdsstyrke på 1.008 mand.
Selskabets administrerende direktør er civilingeniør Paul Draminsky (f. 6. maj 1901). Bestyrelsen består af 9 medlemmer; heraf er (som repræsentanter for staten) valgt 3 af ministeren for offentlige arbejder og 2 af finansministeren. Bestyrelsens formand er bankdirektør P. Schack Eyber, Aarhus (f. 17. sept. 1888), og dens næstformand er overretssagfører G. C. Rendbeck, Aalborg (f. 31. aug. 1884).
Adresse: Sct. Clemensborg, Aarhus.

Jydsk Land-Hypotekforening, se Ny jydsk Land-Hypotekforening

Jydske Kjøbstad- Creditforening, se Ny jydske Kjøbstad-Creditforening

De Jydske Kalkværker A/S. Kalkbakkerne i Mønsted og Davbjærg sogne i Viborg amt har fra ældgammel tid været udnyttet til kalkbrænding. Efter et besøg af Frederik VI i 1826 søgtes den tidligere primitive brydningsmåde afløst af mere rationel drift. Således anlagde Landhusholdningsselskabet 1829-30 Frederiks Kalkbrug med 10 ovne, som overlodes til de tidligere ejere mod at disse underkastede sig selskabets tilsyns- og arbejdsplan.
I stedet for i underjordiske gange, „kover”, brødes kalken nu i en årrække i åbne grave, men i de senere år er man atter gået tilbage til at bryde kalken i underjordiske minegange. I 1872 overtoges Mønsted gruberne af et konsortium under firmanavnet Mønsted Kalkværker. I 1891 indlemmedes de i A/S De jydske Kalkværker, som er grundlagt den 9. december 1890.
Selskabet ejer kalkværkerne i Mønsted, Hjerm, Grenaa, Balle samt Katholm kalkværk ved Glatved strand; endvidere mørtelværkerne i Skive, Silkeborg, Viborg og Holstebro. Desuden deltager selskabet i driften af Nordjydsk Kalk & Mørtel A/S, stiftet i jan. 1946, med virksomhederne: Vokslev Kalkværk, Bjørndal Kalkværk og Aalborg Mørtelværk, samt i driften af Nordre Mørtelværk A/S, Horsens, stiftet i okt. 1948.
Selskabets første bestyrelse bestod af: Valdemar Petersen, Jørgen Jensen, Vilhelm Eduard David Køhler og Otto Mortensen (f. 1855, d. 1927). Selskabet driver tillige virksomhed under navnene: De jydske Mørtelværker A/S, siden 1933, og Stevns Kridtbrud og Kridtslemmeri A/S, siden 1938.
Selskabets nuværende bestyrelse: direktør, civilingeniør N. G. Laursen (f. 1898) (der er formand), konsul, direktør, civilingeniør N. Langkilde (f. 1877), direktør, civilingeniør C. F. Spangenberg (f. 1892), fabriksbestyrer T. Fussing. Direktion siden 1947: direktør, civilingeniør Nicolaj Holten-Andersen (f. 1913). Aktiekapitalen var oprindelig 500.000,00 kr., senere udvidet til 1 mill. kr.
Adresse: Frederiksholms Kanal 16, Kbhvn. K.
og Åboulevarden 3, Aarhus.

Livsforsikringsselskabet Jylland-gensidigt. Stiftet 28. aug. 1896 som begravelseskasse under navnet „Den gensidige danske Livsforsikring”. I begyndelsen af århundredet omlagdes den til alm. livsforsikringsvirksomhed. Bestyrelsens formand (siden 1935): hypotekforeningsdirektør H. A. Dal (f. 1879). Direktør (siden 1935): J. Lundsgaard (f. 1892).
Adresse: Ryesgade 2, Aarhus.

Jyllands Frøhandel A/S, se N. Th. Jacobsen & Co., Aarhus.

Jyllands-Posten, dagblad. Stiftet af et konsortium af Aarhus-borgere. Bladets første nummer udkom 2. okt. 1871 med overlærer, cand. mag. Julius Hoffmeyer (f. 1841, d. 1911) som ansvarshavende redaktør. Allerede i 1877 blev bladet overtaget af exam. jur. Chr. Nielsen (f. 1838, d. 1895). Ved hans død blev hans søn, cand. polit. Søren Wittrup Nielsen (f. 1867, d. 1935) redaktør af bladet og fra 1910 tillige udgiver. I 1927 udtrådte han af redaktionen og i 1931 afhændede han bladet til et interessentskab, der består af redaktør H. Hansen (f. 1879) og direktør K. Kirks arvinger; H. Hansen var indtrådt i redaktionen i 1904 og er ansvarlig redaktør siden 1927. Jyllands-Posten er efter oplag Danmarks trediestørste morgenblad og provinsens største dagblad.
Adresse: Frederiksgade 72, Aarhus.
→ Læs mere: Aviser i Aarhus

M. H. Jæger, Aarhus Pengeskabsfabrik. Grundlagt 1. dec. 1894 af M. H. Jæger (f. 9. okt. 1863, d.30.maj 1937). Ovennævnte dato nedsatte M.H. Jæger sig som smedemester i Mejlgade nr. 25, Aarhus, men flyttede i 1896 til til et større værksted i Mejlgade nr. 5. I 1901 købtes ejendommen Mejlgade nr. 48. Firmaet har dog nu desuden værksted og lager i D. F. J.’s kompleks i Knudrisgade. Efterhånden specialiserede firmaet sig mere og mere i fremstillingen af pengeskabe og boxdøre, særlig efter at. grundlæggerens søn, ingeniør H. G. Jæger (f. 27. Marts 1893), var blevet ansat i firmaet i 1916. I 1924 blev fabrikken overtaget af sønnen, ovennævnte ingeniør H. G. Jæger, der fremdeles er indehaver af virksomheden. Grundlæggeren var aktiv deltager i forretningen til sin død 30. maj 1937 i en alder af 74 år.
Adresse: Mejlgade 48, Aarhus.

Alfred Jørgensen, købmandsforretning. Grundlagt i 1888 af A. Andersen (f. 1858, d. 1937). Indehaver siden 1936: Alfred Jørgensen (f. 1892).
Adresse: Frederiks Allé 58, Aarhus.

Jul. A. Jørgensen A/S, biscuit-, kiks-, vaffel- og marcipanmassefabrik. Grundlagt 1. april 1902 af Jul. A. Jørgensen (f. 1874, d. 1943), der fra 1899 havde drevet egen forretning (kaffe en detail) i København. I 1902 overtog grundlæggeren Jacob Jacobsens kaffeforretning i Guldsmedgade nr. 27, og i 1908 påbegyndtes fabrikation af kiks. I 1917 afhændedes kaffeforretningen, og fabrikken udvidedes til at omfatte fremstilling af biscuit, vafler og marcipan.
I 1935 omdannedes virksomheden til et aktieselskab med en aktiekapital på 150.000 kr. Fabrikant Jul. A. Jørgensen var medlem af bestyrelsen som kommitteret til sin død i 1943.
Bestyrelsen består nu af Jul. A. Jørgensens to sønner, Fl. Jørgensen (f. 1905) og cand. pharm. Hans Jørgensen (f. 1903), der er selskabets direktør siden dets stiftelse, samt fru M. L. Bendixen (f. 1908). Siden 1935 har fabrikken haft en salgsafdeling i København (Nyhavn nr. 31), der ledes af forretningsfører E. Christensen (f. 1912).
Den 15. marts 1942 købtes den københavnske makaronifabrik A/S Norden (stiftet 1935), der efter købet flyttedes til Aarhus, og der drives af selskabet under navnet Markaronifabriken Norden og bifirmaet Dansk Fransk Markaroni Fabrik med samme bestyrelse og samme direktion.
Adresse: Herluf Trolles Gade 7-9, Aarhus.

N. Jensen Jørgensen, boghandel. Grundlagt 1. nov. 1910 af N. Jensen Jørgensen (f. 1881), der fremdeles er indehaver af forretningen.
Adresse: Søndergade 66-68, Aarhus.

Sjørup Jørgensen A/S, manufakturforretning. Grundlagt 30. sept. 1905 af Niels Sjørup Jørgensen (f. 1878). I 1946 omdannet til et aktieselskab med en aktiekapital på kr. 400.000; i 1949 udvidet til 1 mill. kr. Bestyrelsen består af grundlæggeren, der er formand og direktør, fru Inger Jørgensen (f. 1883) og prokurist Knud Bundgaard (f. 1914). Adresse: Søndergade 39-41, Aarhus.

Viggo Jørgensen, udstyrsmagasin. Grundlagt 3. april 1897 af Viggo Jørgensen (f. 30. marts 1871, d. 13. okt. 1933). Grundlæggerens søn, Svend Wichmand Jørgensen (f. 17. juni 1904) indtrådte i firmaet i 1933 og overtog det som eneindehaver år 1939. Firmaet startede på hjørnet af Guldsmedgade og Klostergade som almindelig blandet manufakturhandel. Omkring århundredskiftet flyttede forretningen til den nuværende adresse, hvor den førtes videre som specialforretning i udstyrsbranchen med møbler, senge-udstyr, hvidevarer, gulvtæpper og gardiner som speciale. I 1931 blev forretningens ejendom mod Clemensstræde fuldstændig ombygget og sat i forbindelse med en samtidig opført 5 etages ejendom imod Ågade (Åboulevarden).
Adresse: Clemensstræde 20, Aarhus.

Δ Til toppen


K

W. Kaiser A/S, bandageri og instrumentmagerforretning. Grundlagt 26. april 1894 af W. Kaiser (f. 4. febr. 1863). Omdannet til aktieselskab i 1930. Nuværende bestyrelse: grosserer Kai Lippmann, Kbhvn. (f. 1882), ovennævnte bandagist W. Kaiser, direktør Ole Lundt-Lippmann (f. 1917) og landsretssagfører K. Kier (f. 1889). Den daglige ledelse forestås af forretningsfører Herluf Sørensen (f. 1916).
Adresse: Vestergade 5, Aarhus.

Kampmann, Møller & Herskind A/S, kulforretning. Grundlagt i 1878 af Niels Øllgaard Kampmann (f. 1853, d. 1910), Guido Michael Møller (f. 1853, d. 1896), begge af Aarhus, og Anton Christian Herskind (f. 1852, d. 1923) af Kbhvn. Sidstnævnte udtrådte i 1906, og firmaet fortsattes af N. 0. Kampmann som eneindehaver til dennes død i 1910, hvorefter firmaet overtoges af enkefru Abelone Kampmann (d. 1933) med sønnen, Christian Kampmann (f. 1881) som medindehaver. I 1911 udtrådte enkefru A. Kampmann af firmaet, som fortsattes af Christian Kampmann som eneindehaver til han i 1916 optog broderen, Henrik Kampmann som medindehaver. Sidstnævnte udtrådte i 1921 af firmaet. S. å. omdannedes det til et aktieselskab med en aktiekapital på 1 mill. kr.
Selskabets direktør fra 1921 til 1941 var ovennævnte C. Kampmann. Denne afløstes i 1941 af direktør Niels B. Lassen (f. 1893). Bestyrelsen består af direktør A. Møller (f. 1890), der er formand, konsul O. Th. Christensen og direktør N. A. Pedersen (f. 1876).
I 1919 kørte firmaets bil i Aarhus med bilnummer X2402, mens grosserer C. Kampmann havde bilnumrene X15, X23 og X33.
Adresse: Banegårdsplads 6,  .
→ Læs mere om firmaet Kampmann Møller & Herskind
→ Læs mere om Kampmann-slægten i Lundskovs slægtsdatabase (nyt vidnue)

Karensmølle A/S, fabrikation og handel med animalske foderstoffer. Grundlagt i 1868 af A. Chr. Østergaard. Overtaget i 1908 af Chr. M. Elgaard (f. 1878), der er direktør for aktieselskabet siden dets stiftelse i 1920).
Adresse: Nordhavnen, Aarhus.

Kastrup Glasværk A/S. Anlagt 12. okt. 1847 af overstaldmester C. C. S. greve Danneskjold Samsøe (f. 1800, d. 1886). I 1873 overgik det til et aktieselskab og samme år forpagtedes Godthaab Glasværk ved Helsingør (grundlagt ca. 1858 af Mathias Jørgensen). Dette blev definitivt overtaget i 1883, og i 1881 købtes Tuborg Fabrikers Glasværk, der fik navnet „Hellerup Glasværk”.
Fra 1907 drives glasværket i nøje tilslutning til A/S De forenede Glasværker, Odense, og A/S Frederiksberg Glasværk, hvilke selskabers aktier det har overtaget. Under A/S De forenede Glasværker hører Fyns Glasværk, Odense, (grundlagt 11. juni 1874) og indtil år 1907 Aarhus Glasværk, Aarhus, (grundl. 1898), der da overtoges af A/S Kastrup Glasværk.
I 1918 erhvervedes endvidere aktiekapitalen i glasværket i Aalborg (grundl. i 1853 af kammerherre A. T. Schiitte (f. 1805, d. 1889), overgået til et aktieselskab i 1905). Selskabet driver nu foruden Kastrup Glasværk følgende værker: Hellerup Glasværk, De forenede Glasværker i Odense og Aarhus Glasværk.
Den nuværende bestyrelse består af højesteretssagfører C. B. Henriques (f. 1870), formand, direktør Halfdan Hendriksen (f. 1881), direktør Valdemar Hansen (f. 1870), godsejer Fr. Sander (f. 1883), direktør Poul Simonsen (f. 1881) og direktør N. Steenberg (f. 1897). Direktør Valdemar Hansen blev direktør for A / S De forenede Glasværker i Odense og Aarhus i 1906 og efter sammenslutningen i 1907 direktør for A/S Kastrup Glasværk indtil 1949. Direktion (siden 1949): Valdemar Hansen jun. (f. 1910) (medlem af direktionen fra 1947).
Adresse: Nørre Voldgade 12, Kbhvn. K.

Kemp & Co., kornfirma. Grundlagt 3. marts 1908 af P. C. Nielsen (f. 1849, d. 1934). I 1908 overtaget af O. V. Kemp (f. 1880) og L. C. Frederiksen (f. 1881).
Adresse: Graven 16, Aarhus.

Brødrene Kier A/S, jern- og stålforretning. Grundlagt 15. nov. 1841 af Edv. F. Rahr som købmandshandel. Denne forretning overtoges i 1911 af firmaet Brødrene Kier med brødrene Vilhelm Kier (f. 1884) og Aage Kier (f. 1888) som indehavere. I 1917 omdannedes virksomheden til et aktieselskab under det nuværende navn. I 1928 udtrådte Aage Kier af selskabet og Vilhelm Kier har siden været enedirektør.
Adresse: Mindegade 4, Aarhus.

Kioskselskab, se Aarhus Kioskselskab A/S.

Hermann Kjær, købmandsforretning. Grundlagt d. 15. okt. 1908 af Hermann Kjær (f. 1884), der stadig er indehaver af forretningen.
Adresse: Brabrand.

Kristian Kirks Telefonfabriker A/S. Grundlagt i 1892 i Horsens af fabrikant Emil Møller (f. 1863, d. 1925). Den 6. juni 1917 omdannedes virksomheden til aktieselskab med en aktiekapital på 1.200.000 kr. ved sammenslutning mellem Emil Møllers Telefonfabrik og Niels Geertsens elektromagnetiske Fabrik i Aarhus (grundlagt 1906) og med navnet Emil Møllers Telwfonfabriker A/S, hjemsted Horsens. Fabrikant Emil Møller var selskabets direktør og formand for dets bestyrelse. I 1923 blev ingeniør Kristian Kirk, Aarhus (f. 1880, d. 1940) direktør for virksomheden og i 1926 formand for bestyrelsen. Fabriken i Aarhus I marts 1937 ændredes virksomhedens navn til Kristian Kirks Telefonfabriker A/S. I. 1944 åbnedes en filial i Kbhvn.
Fra april 1940 er direktør, cand. polit. Gregers Kirk (f. 8. jan. 1903), Kbhvn., formand for bestyrelsen, der desuden består af direktør Niels Geertsen (f. 6. juni 1880), Aarhus, og kontorchef, cand. jur. V. V. Henningsen (f. 13. sept. 1899), Kbhvn.
Aktieselskabets direktion består af ovennævnte direktør Gregers Kirk, der er administrerende direktør siden 1940, og af ovennævnte direktør Niels Geertsen, som siden 1906 er direktør for fabriken i Aarhus, samt af civilingeniørerne A. Bønding (f. 6. aug. 1906) og N. P. Thøgersen (f. 9. april 1911), der er direktører for fabriken i Horsens siden 1948. Fabriken i København ledes af overingeniør, cand. polyt. H. K. Roltved (f. 5. dec. 1890).
Adresse: Madevej 41, Horsens
Fredensgade 17, Aarhus.
Nicolaj Plads 25, Kbhvn. K.

Hans Kjær’s Sæbefabrik. Grundlagt 1. okt. 1866 af Hans Kjær (f. 1836, d. 1908). Nuværende indehavere: C. H. Sparre Christensen (f. 1906) og afdøde fabrikant Edvard Pedersens bo.
Adresse: Rosensgade 16, Aarhus.

Kjærs Mølles Fabrikker A/S, klædefabrik. Grundlagt i 1851 af klædefabrikant Peter Georg Dinesen, Aarhus (d. 1866), fabrikmester på Brunshaab Klædefabrik ved Viborg W. A. Rodskjer (d. 1876) og prokurator Otto Jespersen ( d. 1855), der ved købekontrakt af 19. dec. 1850 og skøde af 29. maj 1851 overtog Kjærs Mølle; oprindelig en korn-vandmølle, hvormed var forbundet en stampemølle og som var frasolgt hovedgården Sohngaardsholm i 1737.
Virksomheden blev drevet under firmanavnet P. Dinesen & Co. fra dets grundlæggelse i 1851 til det pr. 1. jan. 1898 overgik til et aktieselskab med vedtægter af 30. dec. 1897 og med en aktiekapital på 800,000 kr. Selskabets første bestyrelse bestod af sagfører Knud Petersen, der var formand, samt af selskabets direktører, ovennævnte W. A. Rodskjers sønner, Julius Rodskjer og Frederik Rodskjer. Nuværende aktiekapital: 1.000.000 kr. Nuværende bestyrelse: landsretssagfører B. Helmer Nielsen, København, der er formand, højesteretssagfører Paul G. Rohbeck, København, der er næstformand, prokurist E. Bremer, Odense, og branddirektør A. Jensen, Nærum. Direktør (siden 1949): Henry Pedersen (f. 1905).
Adresse: Aalborg.

Klein, ved Vilh. Klein, manufakturforretning. Grundlagt 18. april 1892 af Vilh. Klein (f. 1866, d. 1914). Fortsat af enken. Indehaver (siden 1928): sønnen, Vilh. Klein (f. 1898).
Adresse: Søndergade 2, Aarhus.

Karl Klemmensen, Aage Krags Eftf. malerforretning. Grundlagt i 1891 af M. Arp (f. 1863, d. 1910). I 1910 overtaget af Aage Krag (f. 1883, d. 1949) og efter denne af Karl Klemmensen (f. 1919).
Adresse: Høegh Guldbergs Gade 39, Aarhus.

Wilhelm Kloster, modemagasin, konfektion, kjoler, lingeri og kjolestoffer. Grundlagt d. 12. sept. 1885 af Wilhelm Kloster (f. 1861, d. 1896). I 1901 overtaget af stifterens halvbroder, Valdemar Kloster (f. 1876), som i 1945 optog sin søn, Hagbart Kloster (f. 1902), som medindehaver. Siden 1947 er sidstnævnte eneindehaver.
Adresse: Søndergade 3, Aarhus.

Brødrene Knudsen, murerforretning. Grundlagt 10 maj 1910 af Georg Knudsen (f. 1885) og Alfred Knudsen (f. 1886, d. 1937). Førstnævnte er nu eneindehaver.
Adresse: Lille Torv 1-3, Aarhus.

Carl Knudsen, grossererfirma, sejlgarn, træuld etc. Grundl. i 1878 af Otto Lassen (f. 4. febr. 1854, d. 1942), der d. 1. maj 1936 overdrog firmaet til sin mangeårige medarbejder, Carl Knudsen (f. 2. nov. 1881).
Adresse: Klostergade 56, Aarhus.

W. Knudsen, isenkramforretning. Grundl. ca. 1895 af N. Bodholt. I 1905 overtoges forretningen af J. Knudsen (f. 13. sept. 1865, d. 11. febr. 1940), efter hvem den videreføres af sønnen, W. Knudsen (f. 5. jan. 1900).
Adresse: Sjællandsgade 69, Aarhus.

Brødrene Kock, isenkramforretning en gros. Grundl. i 1887 af J. P. Kock (f. 1859, d. 1925) og Chr. Kock (f. 1860, d. 1924). I 1925 overtoges forretningen af L. P. Kock (f. 1876). Den nuværende indehaver, Hans Johansen (f. 1889), overtog firmaet 1. jan. 1950.
Adresse: Mejlgade 50, Aarhus.

Ludvig Kock, isenkramforretning. Grundlagt 5. april 1902 af Ludvig Kock (f. 1876, d. 1941); efter denne overtaget af hans enke, fru Marie Kock (f. 1883). Den daglige ledelse forestås siden 1941 af svigersønnen, K. Aarslev Sørensen (f. 1917).
Adresse: Vestergade 6B, Aarhus.

Marinus Kock, isenkramforretning. Grundlagt 9. okt. 1893 af Marinus Kock (f. 1863, d. 1934). I 1934 overtaget af enken, fru Christine Kock og i 1950 af sønnen Alfred Kock.
Adresse: Østergade 3 C, Aarhus.

Korn- og Foderstofkompagniet A/S. Stiftet i 1896 ved sammenslutning af følgende ældre forretningers korn- og foderstofafdelinger: Hans Broge’s forretning, grundlagt 6. dec. 1847 i Aarhus af Hans Broge (f. 1822, d. 1908), H. Meulengracht’s forretning, grundlagt 1. sept. 1869 i Horsens af H. Meulengracht, J. Ankerstjerne’s forretning, grundl. i 1859 i Randers af senere etatsråd Johan Ankerstjerne (f. 1835, d. 1913), Otto Mønsted’s forretning, grundlagt 19. dec. 1865 i Aarhus af Otto Mønsted (f. 1838, d. 1916), Johan Baune’s forretning, grundl. i 1876 af F. C. C. J. Baune (f. 1848, d. 1933) og S. M. Holst’s forretning, grundlagt 15. sept. 1863 af S. M. Holst (f. 1837, d. 1905).
I 1913 overgik den forenede virksomhed til et aktieselskab med en aktiekapital på 4 mill. kr., senere udvidet til 6 mill. kr. Selskabets første bestyrelsesformand var Otto Mønsted, og dets første direktion var Chr. G. Hansen (f. 1863, d. 1941), Chr. Jensen (f. 1871, d. 1932) og N. A. Pedersen (f. 1876).
Bestyrelsen består nu af landsretssagfører C. Holst-Knudsen (f. 1886), der er formand, bankdirektør Niels Jensen (f. 1890), godsejer Hans Carl Broge (f. 1882) og konsul Chr. Sommer Larsen (f. 1888). Direktør siden 1934: Paul Hakon Paulsen (f. 1897). Selskabet har filialer i København, Aalborg, Horsens, Vejle og Odense samt i U.S.A.
Adresse: Havnegade 8, Aarhus.

Kriegersvej Maskinsnedkeri & Listefabrik, A. Pedersen & V. Jensen. Grundl. i 1888 af H. Thorbrøgger. Indehavere (siden 1924): A. Pedersen (f. 1891) og V. Jensen (f. 1886).
Adresse: Kriegersvej 27-31, Aarhus.

Krone-Magasinet ved S. Bach Andersen, herrelingeriforretning. Grundlagt 24. april 1899 af M. C. Thorup (f. 1870). I 1943 overtaget af S. Bach Andersen (f. 1906).
Adresse: Søndergade 11, Aarhus.

L. Kruse & Søn, malerfirma. Grundlagt 1. marts 1861 af L. P. Kruse (f. 1834, d. 1916), der i 1899 optog sin søn, Valdemar Kruse (f. 1871, d. 1926), som kompagnon; denne blev efter faderens død eneindehaver af forretningen. Efter Vald. Kruse videreførtes firmaet af enken, fru E. Kruse, med sønnen L. N. Kruse (f. 1901), som prokurist. I 1933 overtoges firmaet af sidstnævnte.
Adresse: Mejlgade 16, Aarhus.

Søren Kruse, import og agentur indenfor kolonial og frugt. Grundl. i 1906 af Søren Kruse (f. 1876, d. 1938). I 1938 overtaget af Gunner Kruse (f. 1908).
Adresse: Park Allé 3, Aarhus.

Kul-Kompagni, se Aarhus Kul-Kompagni A/S

Hans Kvist, gartneri, frugt- og grøntforretning. Grundl. i 1878 af I. Kvist (f. 1859, d. 1941). I 1914 overtaget af Hans Kvist (f. 1885).
Adresse: Sankt Clemens Torv 6-8, Aarhus.

Julius Kysters Efterfølgere A/S, kolonial en gros. Grundlagt i 1891 af Julius Kyster (d. 1917); efter dennes død købtes firmaet af Aage Vinther (f. 1875, d. 1944) og P. Daniel Petersen (f. 1. febr. 1872). I 1944 omdannet til et aktieselskab med en aktiekapital på 600.000 kr. Bestyrelsen består af ovennaevnte P. Daniel Petersen, der er formand, fru Ane Vinther (f. 1878) og landsretssagfører J. C. Sørensen (f. 1895). Selskabets direktør siden dets stiftelse i 1944 er P. Daniel Petersen’s søn, Axel Rydahl Petersen (f. 1904), der iøvrigt har været tilknyttet virksomheden siden 1929, fra 1935 prokurist. Nuværende prokurist (siden 1944): Aksel Rasmussen (f. 1911).
Adresse: Amaliegade 18, Aarhus.

Købmands- og Haandværkerbanken A/S. Stiftet 5. okt. 1905 med formålet at drive bankvirksomhed med særligt henblik på detailhandler- og håndværkerstanden. Selskabets første bestyrelse bestod af købmand V. V. Aagaard, der var formand, købmand H. H. Brandt, købmand Jørgen Rasmussen, skomagermester Lauritz Friis, bogtrykker Marius Geertsen, mejeriejer J. P. Jensen, tømrermester R. A. Koch, direktør N. Svenningsen, købmand J. P. Thomsen, købmand Carl Laursen, murermester J. Mortensen og malermester J. C. Pedersen.
Bankens første direktør var sagfører, senere generaldirektør for D.S.B., Th. Andersen-Alstrup (f. 1868, d. 1947), der var admin. direktør fra 1905 til 1915. Fra 1915 til 1920 var J. P. Thomsen (f. 1855, d. 1944) admin. direktør og St. Bille Fog (f. 1879, d. 1942) underdirektør. Fra 1920 til 1923 var St. Bille Fog bankens direktør med K. N. Sanders (f. 1887, d. 1934) som meddirektør. Direktion: F. Jordahn (f. 1878) (tiltrådt 1923) og Cai Clausen (f. 1906) (tiltrådt 1950). Bestyrelsen består nu af manufakturhandler, konsul Peter Kock (f. 1871), der er formand for såvel bestyrelsen som repræsentantskabet, købmand Knud Aagaard (f. 1891) og direktør, konsul P. J. Østergaard (f. 1887). Aktiekapitalen er på 1% mill. kr. Reserverne andrager 1.055.000 kr. Banken har følgende filialer: i Aarhus: Søndre Afdeling og Kvægtorvs-Afdelingen; desuden filialer i Hornslet, Løgten, Søby og Mejlby.
Adresse: Store Torv 12, Aarhus.

Købmandstandens Oplysningsbureau A/S, oplysnings- & inkassobureau. Selskabet kan føres tilbage til 1870, da en flittig og fremsynet mand, cand. phil. Fr. Wolff, ved ihærdigt personligt arbejde samlede sig et materiale til bedømmelse af forretningsdrivendes soliditet og mod vederlag tilbød at gøre andre delagtige i sin viden. Bureauet var på forskellige hænder, indtil det i året 1903 blev rekonstrueret, og det økonomiske grundlag tilvejebragtes ved, at følgende institutioner og foreninger tegnede sig for aktier: Nationalbanken, Kjøbenhavns Handelsbank, Privatbanken, Landmandsbanken, Københavns Laane- & Diskontobank, Dansk Arbejderbank, Haandværkerbanken, Grundejerbanken, Detailhandlerbanken, Foreningen af københavnske Manufaktur – Grossister, Foreningen af Kolonial – Grossister i København, Foreningen af Grosserere i Jern- og Metal-branchen, Dansk Papirhandlerforening m. fl.
Som delegerede for de i bureauets drift interesserede institutioner og foreninger valgtes et tilsynsråd med grosserer Holger Petersen (f. 1843, d. 1917) som formand. Bureauets direktører var P. V. Fournais (f. 1867, d. 1947) og M. I. Jansen (f. 1873, d. 1933). Efter at flere af tilsynsrådets medlemmer i de nærmest påfølgende år var afgået ved døden, blev man — efter at have sikret sig, at virksomheden kunne og ville blive fortsat i Købmandstandens Oplysningsbureau samme ånd og efter den givne retningslinje — enige om at give de to direktører, Fournais og Jansen, det fulde ansvar, således at de 1. jan. 1907 overtog virksomheden.
I dec. 1914 udtrådte direktør Fournais af virksomheden, og samtidig anmeldtes til firmaregistret den nye bestyrelse: højesteretssagfører Gustav Graae (f. 1878, d. 1941) (formand), generaldirektør Th. Andersen-Alstrup (f. 1868, d. 1947), direktør M. I. Jansen og direktør C. E. Gazette (d. 1923), af hvilke de to sidste varetog den daglige ledelse. Efter direktør Gazettes død i 1923 var M. I. Jansen enedirektør indtil sin død i 1933.
Nuværende bestyrelse: højesteretssagfører Ejvind Møller (f. 1891), der er formand, fru Mary Gazette og overretssagfører O. L. B. Jensen (f. 1886). Selskabets drift ledes — siden 1933 — af direktørerne Poul Jansen (f. 1898) og Fritz Lem che (f. 1897), der i en række år havde været beskæftiget i bureauet. Bureauet beskæftiger ca. 165 funktionærer på hovedkontoret i København. Aktiekapitalen er 110.000 kr.
Adresse: Gammel Mønt 2-4, Kbhvn. K.
Aalborg afdeling: Boulevarden 26, Aalborg.
Aarhus afdeling: Store Torv 12, Aarhus.

Δ Til toppen


L

M. Laigaard, maskinfabrik. Denne forretning kan føres tilbage til R. C. Jelling (f. 1813, d. 1878), der i 1844 nedsatte sig som grov- og vognsmed, men er muligvis noget ældre. Indehaver siden 1916: M. J. Laigaard (f. 1886).
Adresse: Mejlgade 38, Aarhus.

Landbosparekassen i Aarhus. Stiftet 9. dec. 1862. Tilsynsrådets formand: gårdejer J. Jørgensen. Nuværende direktion: Mich. Nielsen (f. 1882), N. Pedersen (f. 1884) og J. Nørgaard (f. 1879).
Adresse: Søndergade 44, Aarhus.

C. Langballe & Søn A/S, kalkværk, mørtelfabrik og bygningsmaterialer. Grundlagt 1. maj 1834 af C. Langballe (f. i Vejle 25. juli 1805, d. 1885). Efter at have lært handelen i Randers og Aarhus etablerede han sig som købmand i Aarhus ved byens Vesterport 1. maj 1834. Forretningen udvidedes efterhånden til foruden den almindelige købmandshandel at omfatte både industrielle virksomheder og et betydeligt sejlskibsrederi. Således oprettedes Aarhus Teglværk, Aarhus Saltværk og Aarhus Kalkværk.
Sønnen, Otto Langballe (f. 31. aug. 1843, d. 1910), indtrådte i firmaet i 1870 og fortsatte med modernisering og udvidelser af firmaets fabrikker og handelsvirksomhed. Han deltog i byens offentlige liv bl. a. som byrådsmedlem i 18 år og som formand i handelsforeningen i en årrække, ligesom han knyttedes til bestyrelserne af mange af de ledende industri- og handelsvirksomheder i Aarhus i de sidste decennier af forrige århundrede.
I 1909 indtrådte grundlæggerens sønnesøn, H. A. Langballe (f. 10. jan. 1878) i firmaet som medindehaver; han overtog det som eneindehaver i 1910. I 1948 blev firmaet omdannet til et aktieselskab med en aktiekapital på 220.000 kr. og med ovennævnte H. A. Langballe som administrerende direktør.
Bestyrelsen består af direktør H. A. Langballe, prokurist Lennart Langballe (f. 1916) og landsretssagfører K. Kier (f. 1889). Der er i denne periode særlig lagt vægt på interesserne i bygningsindustrien og handelen med bygningsmaterialer. Firmaet bevarede sit domicil i ejendommen ved Vesterport til 1910, da det flyttede til Aarhus Kalkværks grund i Spanien, hvor det stadig har til huse. Direktør H. A. Langballe sidder samtidig i direktionen for Spare- og Laanekassen i Aarhus og er medlem af bestyrelsen for flere århusianske selskaber.
Adresse: Spanien 63, Aarhus.

Knud Langermann, agenturfirma. Grundl. i 1876 af A. Th. Langermann (f. 1850, d. 1916); overtaget af Knud Langermann (f. 1885, d. 1945) og i 1945 af fru Ida Langermann (f. 1888).
Adresse: Åboulevarden 61, Aarhus.

Jens P. Larsen ved H. L. Larsen, ure en gros. Grundlagt 31. dec. 1896 af Jens P. Larsen (f. 1875, d. 1947). I 1947 overtaget af Hans L. Larsen (f. 1897).
Adresse: Søndergade 51, Aarhus.

Johs. Larsen, konservator og naturalieforretning. Grundlagt i 1894 af Poul Nielsen (f. 19. sept. 1866, d. 8. febr. 1931). Den 19. aug. 1919 overtoges forretningen af den nuværende indehaver, Johs. Larsen (f. 4. april 1897), der 15. jan. 1940 flyttede forretningen til egen ejendom på den nuværende adresse.
Adresse: Ewaldsvej 18, Aabyhøj.

L. Larsen, gartneri. Grundl. i 1894 af L. Larsen (f. 1869, d. 1932). Indehaver (siden 1919): A. P. J. Larsen (f. 1895).
Adresse: Dronning Margrethes Vej 2, Aarhus.

O. I. Larsen, tømrerforretning. Grundl. i 1897 af O. I. Larsen (f. 1867), der fremdeles er indehaver af forretningen.
Adresse: Nørre Allé 87, Aarhus.

V. Larsen & Søn, kleinsmedie. Grundl. i 1874 af R. Rasmussen, der i 1877 overdrog forretningen til Th. Sørensen. I 1897 optog denne Vald. Larsen (f. 1869) som medindehaver; sidstnævnte overtog i 1905 virksomheden som eneindehaver; i 1926 indtrådte sønnen, Victor Larsen (f. 1899) som medindehaver. Firmaet har medvirket ved opførelsen af en række offentlige og private bygninger i Aarhus og omegn, bl. a. Marselisborg slot, hospitaler, kirker, Katedralskolen, flere banker etc. Firmaet fremstiller endvidere tælleapparater og hospitalsinventar.
Adresse: Frederiks Allé 136-138, Aarhus.

Laursens Cykleforretning (Volden). Grundlagt 9. april 1897 af A. P. Laursen (f. 1865). I 1937 overtaget af sønnen, V. Lauritzen (f. 1912).
Adresse: Volden 24, Aarhus.

J. N. Laursen, tapetforretning. Grundlagt 24. juni 1900 af Carl Rasmussen. I 1915 overtaget af Jens Nielsen Laursen (f. 1878), som fremdeles er indehaver af forretningen.
Adresse: Banegårdsplads 2, Aarhus.

S. Laursen & Søn, tagpapdækkerforretning. Grundl. i 1884 af S. Laursen (f. 1854, d. 1915). Indehaver (siden 1914): H. Wilchen Laursen (f. 1883).
Adresse: Skovvej 15, Aarhus.

Janus A. Lind’s Sønner, grossererforretning (værktøj, automobildele og maskiner). Grundl. i 1904 af Janus A. Lind (f. 1877). I 1942 overtaget af sønnerne, Henning Ravnsø Lind (f. 1911) og Jens A. Ravnsø Lind <f. 1912). Adresse: Fredensgade 54, Aarhus.

Hans D. Lottrup’s Eftf. ved H. M. Sørensen, købmandsforretning. Grundlagt 4. april 1876 af Hans D. Lottrup. Indehaver (siden 1925): H. M. Sørensen (f. 1902).
Adresse: Sankt Pauls Gade 17, Aarhus.

J. P. Lund, gørtler, metalvarefabrik og metalstøberi. Grundl. i 1873 af J. P. Lund (f. 1848, d. 1917). Forretningen ejes nu af sønnen, K. Aa. Lund (f. 1896).
Adresse: Klostergade 16-18, Aarhus.

P. K. Lund, kunstdrejerforretning. Grundl. i okt. 1899 af P. K. Lund (f. 1868, d. 1942). Nuværende Indehaver: datteren Ellen Lund. Forretningen er grundlagt i Frederiks Allé nr. 42 og flyttedes i 1913 til den nuværende adresse, hvor ejendommen erhvervedes i 1916.
Adresse: Bruunsgade 58, Aarhus.

L. Lyngfeldt, bageri. Grundlagt 2. maj 1882 og kort efter overtaget af J. G. Gottlieb, der i 1909 overdrog forretningen til Chr. Jensen. I 1919 overtoges bageriet af den nuværende indehaver, L. Lyngfeldt (f. 18. aug. 1892), der samtidig erhvervede ejendommen. I 1928 og 1930 udvidedes og moderniseredes forretningen. Fra 1937 har L. Lyngfeldt været oldermand i Aarhus Bagerlaug. Forretningen har gennem alle årene haft samme adresse.
Adresse: Frederiks Allé 47, Aarhus.

S. J. Lyngfeldt’s Maskinforretning. Grundlagt 1. marts 1910 af S. J. Lyngfeldt (f. 1884), der fremdeles er indehaver af forretningen.
Adresse: Asylgade 6, Aarhus.

Løveapoteket, se Aarhus Løveapotek.

Δ Til toppen


M

N. J. Madsen & Sønner, malerforretning. Grundlagt 15. april 1884 af N. J. Madsen (f. 1858, d. 1924). Nuværende indehavere: sønnerne, Chr. Garn Madsen (f. 1884), og V M. Madsen (f. 1883) (medindehavere fra 1913).
Adresse: Sølystgade 8, Aarhus.

Magasin du Nord i Aarhus A/S, manufakturhandel. Grundlagt 14. april 1868 af Emil Vett (f. 1843 i Rødby, d. 1911) og Th. Wessel (f. 1842, d. 1905) under firmanavnet Emil Vett & Co.; fra 1876 var firmanavnet Emil Vett & Wessel (se Magasin du Nord, Kbhvn.).
Forretningen lededes indtil 1876 af Emil Vett og derefter fra 1876 til 1894 af Carl Reffs (f. 1850, d. 1935) og fra 1894 af Jul. Mellentin (f. 1859, d. 1942). Sidstnævnte overtog i 1900 forretningen for egen regning. I 1911 overgik den til et aktieselskab under ovenstående navn.
Bestyrelse: Købmand Carl Reffs (f. 1850, d. 1935) 1911-1935, Direktør C. Osterhammel (f. 1856, d. 1912) 1911-1912, Grosserer Jul. Mellentin (f. 1859, d. 1942) 1911-1939, Direktør V. R. Madsen (f. 1854, d. 1918), 1912-1918, Direktør Wilh. Vett (f. 1879) 1918-1941, Direktør J. F. Schibler (f. 1875) fra 1935, Direktør S. Bøgelund-Jensen (f. 1898) 1939, Direktør Hans Raaschou(f. 1907) 1941, Direktør Jørgen Kornerup (f. 1883) 1946, Direktør Alb. Jørgensen(f. 1896) 1950, Direktør V. Villadsen (f. 1913) 1950. Direktion: Gunnar Reffs (f. 1884) 1911-1939, J. W. Ersgaard (f. 1899) fra 1939.
Adresse: Immervad 8, Aarhus.

Magdalenemøllen’s Brødfabrik A/S. Grundlagt ca. 1850 af fabrikant Weeis (f. 21. maj 1815, d. 24. april 1889). I 1896 overtaget af bagermester Iver Jensen (f. 17. april 1856, d. 1935) og i 1911 overtaget af sønnen, Jens Jensen (1 1885). Omdannet til aktieselskab i 1936. Bestyrelsen består af ovennævnte Jens Jensen, der er bestyrelsens formand og selskabets direktør, fru J. R. Jensen (f. 1892) og Chr. Iver Jensen (f. 1911). Den gamle vindmølle nedreves 1911-12, og brødfabrikken opførtes; i 1920 og 1931 foretoges udvidelser af fabrikken.
Adresse: Kongsvang, Aarhus.

Rudolf Magnussen’s Eftf., H. N. P. Hansen, isenkramforretning. Grundl. i okt. 1900 af Rudolf Magnussen (d. 1913). Den 29. nov. 1914 overtaget af Hans Hansen (f. 1885).
Adresse: Frederiks Allé 96, Aarhus.

Mammen & Drescher A/S, spedition, kontrol, agentur, pakhusforretning og handel, reguleringskontor for Danske Korn- og Foderstof- Importørers Fællesorganisation. Grundlagt 1. maj 1896 af Alfred William Mammen (f. 3. april 1867 i Stege) og Martin Peter Drescher (f. 24. febr. 1869 i Egen på Als, d. 11. juni 1944). I 1945 overgik firmaet til et aktieselskab, hvis vedtægter er af 14. dec. 1945 og 27. sept. 1947. Aktiekapital: 372.000 kr.
Bestyrelsen består af: Ovennævnte A. W. Mammen Prokurist J. H. Mammen (f. 1897) Konsul Sig. Warrer (f. 1901) og Direktør Kaj Drescher (f. 1900). Direktion siden stiftelsen i 1945: Carl Drescher (f. 1904) og Emil Gade (f. 1890). Afdelinger er oprettet: i 1899 i Nyborg, Havnen, Nyborg, i forbindelse med stewedore virksomhed. Denne afdelings indehavere var indtil udgangen af 1949 ovennævnte A. W. Mammen, speditør M. Møller og konsulinde, fru Jenny Drescher.
Den 1. jan. 1950 overtoges den af nævnte M. Møller i 1902 i Aalborg, Nyhavnsgade 11, Aalborg, i forbindelse med stewedore virksomhed. I 1947 overgik denne afdeling til A/S Mammen & Drescher, Aalborg. Dette selskabs aktiekapital er på 400,000 kr.; dets bestyrelse består af direktør P. Ørum-Pedersen (f. 1882), ovennævnte grosserer A. W. Mammen, ovennævnte konsul Sig. Warrer og ovennævnte prokurist J. H. Mammen.
Direktion: P. Ørum-Pedersen, der har været knyttet til virksomheden siden 1. nov. 1904, som medindehaver fra 1930 til dets overgang til aktieselskab, ovennævnte A. W. Mammen og konsulinde, fru Jenny Drescher (f. 1877). I Aarhus og Aalborg haves store pakhuse ved havnene til oplagring af korn, foderstoffer og gødningsstoffer m. m.
Adresse: Kovnogade, Havnen, Aarhus.

Mammens Æskefabrik A/S. Grundlagt i april 1889 af H. L. A. Mammen (f. 3. april 1859, d. 10. aug. 1933). Firmaets første lokaler var på Søndergade i Aarhus, og det var særlig bogtrykkeri, det beskæftigede sig med. I 1908 blev firmaet omdannet til et aktieselskab og flyttet op på Trøjborg i det gamle bryggeri “Trøjborg”s bygning i Willemoesgade. Samtidig blev æskefabrikationen det mest omfattende arbejde, navnlig margarineæsker.
I 1917, da det på grund af krigen var vanskeligt at skaffe materiale, fik man tid til at bygge egen fabriksbygning på Trøjborgvej, og her har firmaet stadig til huse, idet man dog flere gange har måttet udvide bygningerne.
Nu beskæftiger fabrikken sig udelukkende med alt, hvad henhører under æske- og kartonnagefabrikation. Som det første firma herhjemme optog fabrikken fabrikationen af karton-bægre. Denne side af fabrikationen har taget et meget stort opsving, der skyldes en stadig stigende eksport.
Virksomhedens ledelse siden grundlæggerens død i 1933: enkefru Bertha Mammen (f. 1. juni 1875) og fabrikant Knud Mammen (f. 17. aug. 1900), der sammen med overretssagfører H. L. A. Mammen Frank Wilde (f. 13. juni 1884) udgør selskabets bestyrelse.
Adresse: Trøjborgvej, Aarhus.

H. P. Marcussen, smedeforretning. Grundlagt 22. april 1855 af J. H. Iversen (f. 1823, d. 1894); i 1886 overtaget af sønnen, C. Iversen (f. 1858, d. 1936/ og i 1919 af H. P. Marcussen (f. 1889).
Adresse: Graven 5, Aarhus.

V. Meincke’s Eftf., Poul Petersen, uretablissement. Grundlagt i 1855 af W. Meincke. Fra 1903 til 1939 var Georg Petersen (f. 1863, d. 1939) indehaver af firmaet; i 1939 overtoges det af sidstnævntes søn, Poul Petersen (f. 1901).
Adresse: Sønder Allé 5, Aarhus.

Mejeriet Vesterbro A.m.b.A. i Aarhus. Stiftet 1. nov. 1905. Direktør (siden 1935): Arne Busk (f. 1898).
Adresse: Vesterbrogade 17-19, Aarhus.

Merkantiltrykkeriet ved B. Simonsen. Grundlagt i 1906 af V. Simonsen (f. 1871, d. 1938); i 1938 overtaget af Børge Simonsen (f. 1904).
Adresse: Vester Allé 20, Aarhus.

Ingv. Michelsen, kleinsmedie og jernvarefabrik. Grundlagt i 1897 af V. Møller Holmstoel (f. 1870, d. 1935), efter hvem den nuværende Indehaver, Ingv. Michelsen (f. 1905), overtog firmaet i 1935, til hvilket han havde været tilknyttet siden 1919. Forretningen havde fra 1897 til 1942 til huse i Nørre Allé nr. 26, hvorfra den i 1942 flyttedes til den nuværende adresse. Forretningens speciale er bygningsarbejder. Ingv. Michelsen
Adresse: Eckersbergsgade 30, Aarhus.

Chr. Mikkelsen’s Eftf., bagerforretning. Grundlagt i 1902 af Carl Christensen. I 1916 overtaget af Chr. Mikkelsen (f. 1881, d. 1948) og i 1948 af Hans Nielsen (f. 1908).
Adresse: Sanct Pauls Kirkeplads 9, Aarhus.

Ejner Mikkelsen, murer- og entreprenørforretning. Grundlagt 1. febr. 1891 af Jens Mikkelsen f. 1859, d. 1921). Den 1. febr. 1916 overtaget af sønnen, Ejner Mikkelsen (f. 1890).
Adresse: Tårbækvej 4, Aarhus.

M. Mikkelsen, cykleforretning. Grundl. i 1899 af M. Mikkelsen (f. 1865, d. 1942. I 1938 overtaget af sønnen, H. Mikkelsen (f. 1906).
Adresse: Vestergade 6 A, Aarhus.

Millgaard’s Skræderi. Grundlagt 22. febr. 1899 i Odense af L. Millgaard (f. 1874, d. 1948), der i 1944 optog sønnen, Harry Millgaard (f. 1901) som medindehaver; denne er siden faderens død i 1948 eneindehaver. I 1903 flyttedes forretningen til Aarhus og i 1916 til den nuværende adresse.
Adresse: Ryesgade 10, Aarhus.

Mineralvandfabriken Echo ved C. Høyer & Sønner. Grundlagt 14. april 1885 af Søren Christensen (f. 1848, d. 1914) og Niels Peter Mogensen (f. 1854, d. 1914). I 1905 overtog C. Høyer (f. 1879) fabrikken; i 1940 optog han sine sønner, G. Høyer (f. 1905) og A. Høyer (f. 1907, d. 1947), som medindehavere. Kongelig hofleverandør 1921.
Adresse: Studsgade 37, Aarhus.

Missions-Hotellet Ansgar i Aarhus, se Ansgar Missions-Hotellet.

Missionshotellet, se Aarhus ny Missionshotel.

Møller & Christensen A/S, damekonfektion en gros. Grundlagt i Aarhus i 1880 af Christen Christensen (f. 1855, d. 1930) og J. Chr. Møller. J. Chr. Møller udtrådte af firmaet 1. jan. 1898 og Christen Christensen videreførte firmaet som eneindehaver til 1915 i hvilket år Arild Christensen (f. 1886 i Vejle) overtog firmaet som eneindehaver. I 1921 blev firmaet omdannet til et aktieselskab og flyttedes til København. Bestyrelsen består af ovennævnte Arild Christensen, der er bestyrelsens formand og tillige selskabets direktør, fru Arild Christensen og overretssagfører Rud. Sand (f. 1879).
Adresse: Alhambravej 5, Kbhvn. V.

Emilius Møller, eneforhandler for Danmark af National Kasseapparater, bank- og bogholderimaskiner. Firmaet blev grundlagt i året 1896 af grosserer Emilius Møller, f. 30. oktober 1862, der ledede det til sin død, 29. september 1927. I året 1922 blev hans søn, Kaj Møller (f. 25. oktober 1891, d. 1. november 1936), optaget som medindehaver. Efter Emilius Møllers død fortsattes firmaet af Kaj Møller og dennes broder, Stig Møller «. 11. marts 1896). 1935 udtrådte Kaj Møller, og firmaet blev fortsat af den nuværende indehaver, Stig Møller. Firmaet har foruden sine salgsafdelinger værksteder for samling og reparation, kliché-, snedker- og malerværksteder samt en papirrullefabrik. Filialer er oprettet i Aarhus, Odense og Aalborg. Firmaet beskæftiger 175 mennesker.
Adresse: Vimmelskaftet 38, Kbhvn. K.

H. C. Møller’s Sæbefabrik og Oliemølle A/S. Grundlagt 1. juli 1829 af Claus Møller (f. 1780, d. 1841). I 1841 overtog sønnen, H. C. Møller (f. 1817, d. 1887) virksomheden, der i 1887 gik videre til dennes svigersøn, Chr. Kjærtinge (f. 1835, d. 1912). Virksomheden omdannedes i 1895 til et aktieselskab med sidstnævntes søn, H. W. Kjærtinge (f. 1868, d. 1931), som direktør. Efter dennes død tiltrådte selskabets nuværende direktør, konsul G. A. K. Nielsen (f. 5. dec. 1885). Prokurist siden 1947: Henry Jürgensen (f. 26. maj 1904). Bestyrelsen består af direktør N. A. Pedersen (f. 1876), der er formand, bankdirektør Christian D. A. Andersen (f. 1878) og fabrikant, konsul Ludvig Wohlert (f. 1889).
Adresse: Frederiksgade 53, Aarhus.

H. Chr. Møller, sadelmageriartikler. Grundl. i 1881 i Ribe af H. Chr. Møller (f. 1855, d. 1928); den 20. april 1901 flyttedes forretningen til Aarhus. I 1928 overtaget af enken, fru D. K. M. Møller og i 1945 af sønnerne, C. Møller (f. 1892), A. P. Møller (f. 1894) og T. V. Møller (f. 1896).
Adresse: Fredens Torv 12, Aarhus.

J. Chr. Møller & Co. A/S. Trikotagefabrik og trikotage en gros. Grundlagt 6. nov. 1883 af J. Chr. Møller (f. 8. aug. 1858, d. 30 aug. 1945). Den 1. jan. 1914 omdannet til et interessentselskab under firmanavnet J. Chr. Møller & Co. I 1924 overgik firmaet til et aktieselskab. Aktiekapitalen er 300.000 kr. Bestyrelsen består af selskabets direktør (siden 1938) P. V. Rasmussen (f. 1896), højesteretssagfører Andreas Christensen (f. 1883) og repræsentant J. C. M. Jensen (f. 1878).
Adresse: Sankt Pauls Gade 25, Aarhus.

Kristian F. Møller, boghandel, kgl. hofleverandør. Grundlagt 19. nov. 1888 af Daniel Bang. Indehavere siden 1942: fru J. Møller og sønnen J. P. Møller (f. 1911).
Adresse: Store Torv 5, Aarhus.

Marius Møller’s Eftf. A/S, bogbinderi. Grundlagt 21. okt. 1879 af Marius Møller (d. 1916). Omdannet til aktieselskab i 1930. Direktion: Ib Højklint (f. 1916) og Chr. Häuser Petersen (f. 1898).
Adresse: Rosenkrantzgade 23, Aarhus.

Martin Møller, manufakturforretning. Grundl. i 1904 af Martin Møller (f. 1884, d. 1949). I 1949 overtaget af Sonja Møller og Poul Martin Møller (f. 1913).
Adresse: Nørre Allé 22, Aarhus.

W. Møller & Co., metaltrykkeri og metalvarefabrik. Grundl. i 1904 af V. Møller (d. 1931). I V. Møller Rich. Møller 1919 optog grundlæggeren sin søn, Richard Møller (f. 1885, d. 1933), som medindehaver; denne overtog ved faderens død firmaet som W. Møller N. J. Farsø Rasmussen eneindehaver. Efter Rich. Møllers død i 1933 overtoges firmaet af hans søn, W. Møller (f. 1911) og N. J. Farsø Rasmussen (f. 1906). Virksomheden, der ved de nuværende indehaveres overtagelse beskæftigede 1 Svend og 1 lærling, beskæftiger nu ca. 60 personer, hovedsageligt med fabrikation af malkemaskindele, belysningsartikler, læge- og hospitalsartikler, autoreservedele, butiksinventar og husholdningsartikler.
Adresse: Graven 16, Aarhus.

Otto Mønsted A/S. Grundlagt 19. dec. 1865 i Aarhus af Otto Mønsted (f. 1838, d. 1916) som en gros forretning i smør, korn og foderstoffer. I 1883 anlagde han den første margarinefabrik i Danmark, og i 1897 overdrog han kornforretningen i Aarhus til Korn- og Foderstof-Kompagniet. I 1909 overgik margarinefabriken til et aktieselskab med Otto Mønsted som formand for bestyrelsen. Aktieselskabet ejes nu af Otto Mønsteds Fond. Siden 1941 består aktieselskabets direktion af Erik Reinhard (f. 1901), der er adm. direktør, og dr. techn. Kai Hofgaard (f. 1894), der er teknisk direktør.
Adresse: Otto Mønsteds Plads 9, Kbhvn. V.
→ Læs mere OMA Otto Mønsted

Δ Til toppen


N

Nationalbanken Aarhus, se Danmarks Nationalbank, Aarhus Filial.

Nellemann & Thomsen, auktionsforretning. Grundlagt 1. jan. 1869 af sparekassedirektør, kancelliråd Frederik Nellemann (d. 1919) og hospitalsforstander, sagfører, justitsråd Carl Thomsen (f. 1839, d. 1909). Efter sidstnævntes død overtog dennes sønner, overretssagfører, auktionsleder C. J. T. Thomsen (f. 1880) og auktionsleder, auktionsholder Georg Walther Thomsen (f. 1882, d. 1941) firmaet. Ved sidstnævntes død indtrådte hans enke, auktionsleder, fru Christiane Johanne Thomsen, som medindehaver og i 1945 hans søstre Mariane Thomsen, Hertha Thomsen (d. 1949) og Anna Thomsen som interessenter i firmaet.
Adresse: Mejlgade 45, Aarhus.

Nicolauskilde Brøndanstalt, se Sct. Nicolauskilde Brøndanstalt (Aarhus).

Anton C. Nielsen, korn- og foderstofforretning, import og eksport. Grundlagt 1. sept. 1903 af, senere konsul, Anton C. Nielsen (f. 1876, d. 1944). Siden grundlæggerens død i 1944 er hans enke, fru Ellen Nielsen (f. 1882), indehaver af firmaet. En søn, Robert W. Nielsen (f. 1909), er prokurist i og daglig leder af firmaet.
Adresse: Skolebakken 11, Aarhus.

Brødrene Nielsen, møbelforretning. Grundl. i 1899 af Søren Nielsen (f. 1850, d. 1908). Nuværende indehavere: Vilhelm V. Nielsen (f. 1882) og Johs. Nielsen (f. 1894).
Adresse: Mejlgade 21-23, Aarhus.

Brødr. Rohde Nielsen, Sophus Petersen’s Eftf., farvehandel og tapetforretning en gros. Grundl. i 1897 af Edward Johnsen. Fra 1918 til 1942 var Sophus Petersen (f. 1887, d. 1942) indehaver. Siden 1942 har P. B. Rohde Nielsen (f. 1909), F. V. Rohde Nielsen (f. 1912) og K. G. Rohde Nielsen (f. 1912) været indehavere.
Adresse: Nørre Allé 66, Aarhus.

C. K. Nielsen & Søns Bagerier. Grundlagt 10. april 1895 af C. K. Nielsen (f. 6. okt. 1867, d. 26. maj 1949), der i 1925 optog sin søn, K. Nielsen (f. 15. maj 1902), som medindehaver; denne er siden 1947 eneindehaver af firmaet. Forretningen er grundlagt i Godthåbsgade nr. 25; efter en periode i Ryesgade flyttedes i 1902 til den nuværende adresse. Den 10. okt. 1912 erhvervedes ejendommen. Bageriet driver både en gros og en detail virksomhed.
Adresse: Molsgade 4, Aarhus.

Daniel Nielsen A/S, linoleum og tæpper en gros og en detail. Grundlagt 1. marts 1890 af tapetserermester Daniel Nielsen (f. 1865, d. 1945). Forretningen startedes som detailbutik med linoleum som speciale. Daniel Nielsen var oldermand for Aarhus Sadelmager- og Tapetserer-Laug fra 1913 til 1939 og var derefter indtil sin død i 1945 æresoldermand. I 1939 omdannedes firmaet til et familieaktieselskab, hvis vedtægter er af 28. febr. 1939, med en aktiekapital på 50.000 kr., senere udvidet til 100.000 kr., og med Daniel Nielsen som direktør til han døde i 1945. Derefter tiltrådte S. C. A. Jørgensen (f. 1890) som direktør. Bestyrelsen består nu af stadsarkitekt Alfr. Mogensen, assurandør E. Daniel Nielsen, fru Ellen Marie Hammerschmidt og Fru Ella Daniel Nielsen.
Adresse: Østergade 30, Aarhus

H. L. Nielsen & Søn, tømrerforretning. Grundl. i 1900 af H. L. Nielsen (f. 1871, d. 1948), der i 1930 optog sønnen, L. Marstrand Nielsen (f. 1903) som medindehaver; denne er siden 1948 eneindehaver.
Adresse: Vester Allé 9, Aarhus.

Julius Nielsen’s Korsetfabrik I/S ved Otto og Knud Nielsen. Grundlagt 11. marts 1902 af Julius Nielsen (f. 1875, d. 1943); efter dennes død fortsat af hans enke, fru Bertha Wilhelmine Nielsen, og fra 1. febr. 1946 af sønnerne Otto Nielsen (f. 1915) og Knud Nielsen (f. 1919).
Adresse: Søndergade 11, Aarhus.

Magnus Nielsen’s Isoleringsforretning A/S. Grundlagt 3. juli 1843 af murermester Knud Nielsen (f. 1819, d. 1897). Omdannet til aktieselskab i 1918. Direktør siden 1944: H. J. Laursen (f. 1902).
Adresse: Eckersbergsgade 13, Aarhus.

Marius Nielsen & Søn, elektrisk installationsfirma. Grundl, d. 24. juli 1900 af Marius Nielsen (f. 1859, d. 1922). I 1922 overtaget af sønnen, E. S. Nielsen (f. 1892), der i 1945 optog Chr. Fallesen (f. 1916) som medindehaver.
Adresse: Vestergade 17, Aarhus.

Rasmus Nielsen’s Pengeskabsfabrik. Grundlagt 1. nov. 1905 af Rasmus Nielsen (f. 1875, d. 1938); efter dennes død overtaget af enken, fru Hedvig Nielsen (f. 1884, d. 1946); i 1942 overtaget af sønnen, Rasmus Nielsen (f. 1919).
Adresse: Ole Rømers Gade 98, Aarhus.

Ny jydsk Land-Hypotekforening, stiftet 10. febr. 1906. Nuværende adm. direktør (siden 1933): overretssagfører H. A. Dal (f. 1879).
Adresse: Østergade 4, Aarhus.

Ny jydske Kjøbstad-Creditforening (Den ny Creditforening af Kjøbstadgrundejere i Nørrejylland). Stiftet 25. jan. 1871. Foreningen yder lån i grundejendomme i alle jydske købstæder. Nuværende direktion: cand. jur. Ove Hjelm (f. 1882), adm. direktør, landsretssagfører Otto Larsen (f. 1890) og arkitekt Ejnar Poulsen (f. 1897).
Adresse: Åboulevarden 69, Aarhus.

Nørrebros Materialhandel i Aarhus, cand. pharm. Chr. Larsen’s Eftf., Ove Edslev. Grundlagt 10. maj 1898 af Chr. Larsen (f. 1868, d. 1917). Efter grundlæggerens død videreført af hans enke, fru Dorthea Larsen. I 1925 overtaget af Ove Edslev (f. 1896).
Adresse: Nørregade 2, Aarhus.

Δ Til toppen


O

J. E. Ohlsens Enke, frøavl og frøhandel, er Skandinaviens ældste frøfirma. Grundlagt 5. marts 1804 på Østerbro i København, hvor nu I. E. Ohlsens Gade ligger. Firmaets stifter, Ole Ohlsen (f. 1781, d. 1845), var en meget anset og dygtig gartner, der drev et efter datidens forhold meget stort køkkengartneri og oprettede det frøudsalg, der, videreført gennem 5 generationer, er blevet til et verdensfirma i havefrøbranchen.
Firmaet har nu filialer i Odense, Aarhus, Aalborg, Nykøbing F. og datterselskaber i Malmø, Stockholm, Gavle, Oslo og New York.
Firmaet ejer forsøgs- og forædlingsgårdene „Nordre Munkegård” i Vangede og „Clausdal” i Hjortespring samt avlsgården „Krebshusgården” ved Sorø. I hovedadministrationsbygningen på Grønttorvet er indrettet laboratorium.
Firmaets grundlægger efterfulgtes af sønnen, Jørgen Ernst Ohlsen (f. 1814, d 1861). Dennes enke, Albertine Ohlsen (f. 1821, d. 1904), fortsatte virksomheden, og efter hendes død blev sønnen, Niels Ernst Albert Ohlsen (f. 1851, d. 1930) eneindehaver. I 1911 blev Jørgen E. Ohlsen (f. 1886) medindehaver af firmaet. Fra 1916—21 var han eneindehaver. I 1921 optoges Carlos Jensen (f. 1880, d. 1946) som medindehaver.
Nuværende indehavere er ovennævnte Jørgen E. Ohlsen, Carlos Jensens søn, Kjeld Buhmann (f. 1907), medindehaver fra 1933, og Jørgen E. Ohlsens søn, Jørgen Ohlsen (f. 1912), medindehaver fra 1938.
Adresse: Linnésgade 14, Kbhvn. K.

A. F. Olesen, maskinfabrik. Grundlagt 23. juli 1909 af A. F. Olesen (f. 1875), der fremdeles er indehaver af virksomheden.
Adresse: Skovvej 9, Aarhus.

Oliefabrikken, se Aarhus Oliefabrik A/S.

Chr. Olsen, Litografisk Anstalt „Aros”. Grundlagt 1. febr. 1894 af C. A. Markussen. Den 1. febr. 1898 overtaget af Chr. Olsen (f. 1871), der fortsatte firmaet under eget navn. Aktieselskabet „Aros”, der i 1893 var grundlagt af E. Sperling, overtoges i 1907 af Chr. Olsen. Den 1. jan. 1928 optoges Ejnar Olsen (f. 1900) i firmaet.
Adresse: Graven 23-25, Aarhus.

Jens Ormslev’s Fabrik i Aarhus, grundlagt 1868. I 1918 Overtaget af De Danske Sprifabrikker, der blev stiftet den 9. august 1881 på initiativ af geheimekonferensråd C. F. Tietgen (f. 1829, d. 1901) og etatsråd C. A. Olesen (f. 1845, d.1920). Aktieselskabet De Forenede Spritfabrikker, stiftet 1905 på grundlag af forskellige ældre virksomheder, herunder en i ejendommen Nørregade 58-60, Odense, i 1801 åbnet spritfabrik samt brænderiet F. Christophersen & Co., Overgade 60, Odense, grundlagt 1870.
Adresse: Havnegade 29, Kbhvn. K.

Anton Ovesen A/S, pølsefabrik. Grundl. i 1890 af Rudolph Ovesen (f. 1861, d. 1946). Fra 1917 til 1944 var Anton Ovesen (f. 1884, d. 1944) indehaver. I 1945 blev firmaet omdannet til et aktieselskab med en aktiekapital på 250.000 kr. Bestyrelsen består af direktør E. Poulsen, bankdirektør F. Jordahn (f. 1878), der er formand, fru Edith Sørensen, fru Anna Skovby og revisor S. J. Bach. Direktionen består siden selskabets stiftelse i 1945 af slagtermester R. Ovesen (f. 1903) og slagtermester Leo M. Laursen ( f. 1909).
Adresse: Guldsmedgade 4, Aarhus.


P

D. A. Paludan, instrumentmagerforretning. Grundlagt 28. marts 1899 af D.A. Paludan (f. 1872, d. 1917). I 1917 overtaget af fru H. D. M. Paludan (f. 1883, d. 1950) og i 1950 af Hother Paludan (f. 1900).
Adresse: Sankt Clemens Torv 15, Aarhus .

Papirforretning, se Aarhus Papirforretning

Papirhuset, Guldsmedgade 14, papirhandel. Grundlagt 1. nov. 1899 af C. W. Ring. Fra 1929 videreførtes forretningen af Einar Hansen . Fra 1939 til 1946 var Aksel Hansen (f. 1912) indehaver. I 1946 omdannedes firmaet til et aktieselskab, der hævedes i 1949. Nuværende indehaver : Oscar J. Heilbuth (f. 1890).
Adresse: Guldsmedgade 14, Aarhus

E. Pedersen’s Maskinværksted & Jydsk pneumatisk Valsestøberi. Grundlagt 3. sept. 1909 af E. Pedersen (f. 1878), der fremdeles er indehaver af virksomheden, fra 4. jan. 1936 med sønnen, H. Pedersen (f. 1904), som medindehaver. Firmaet har siden sin start haft reparation og flytning af bogtrykmaskiner som speciale og har fra 1926 haft sit eget valsestøberi.
Adresse: Mejlgade 35, Aarhus.

Friis Pedersen & Co., snedkerforretning. Grundlagt 19. marts 1907 af P. Friis Pedersen (f. 1877) og H. P. Eriksen. Nuværende indehavere: førstnævnte og (siden 1945) P. W. Andersen (f. 1919).
Adresse: Grønnegade 4, Aarhus.

Karl Th. Pedersen, cykeludsalg. Grundlagt 1. marts 1901 af Karl Th. Pedersen (f. 1867, d. 1935). I 1935 overtaget af Karlo Holm Pedersen (f. 1897).
Adresse: Klostergade 23, Aarhus.

P. Pedersen, musikinstrumentforretning, violinbygger, strenge en gros og en detail. Grundlagt i 1906 af Peter Pedersen (f. 1880), der stadig er indehaver af forretningen.
Adresse: Frederiksgade 75, Aarhus.

A. Petersen, glarmesterforretning. Grundlagt i 1904 af Alfred Petersen (f. 1883), der stadig er indehaver af forretningen.
Adresse: M. P. Bruuns Gade 54, Aarhus.

Aksel E. Petersen, frisørforretning. Grundlagt 1. febr. 1892 af Georg Petersen (f. 1864). Prædikat af kgl. hof-frisør 1912. Indehaver siden 1931: Aksel E. Petersen.
Adresse: Rosensgade 24, Aarhus.

Axel Petersen, bogbinderi. Grundlagt 13. aug. 1838 af Jens Christian Bøegh (d. 1876). Indehaver siden 1916: Axel Petersen.
Adresse: Volden 10-12, Aarhus.

Glarmester Bernhard Petersen’s Eftf., A. Christensen & L. Olsen. Grundlagt 1. april 1889 af E. Knoll (f. 5. aug. 1862). Den 1. dec. 1911 overtoges forretningen af brødrene Bernhard Petersen (f. 21. maj 1886, d. 1. juni 1939) og Aksel Petersen (f. 29. juni 1890, d. 1931); fra 1931 var Bernhard Petersen eneindehaver til sin død. Forretningen overtoges derefter af den mangeårige medarbejder, Anna Petersen f. Christensen, der samtidig optog mestersvenden, L. C. Olsen, som medindehaver. Forretningen har lige siden grundlæggelsen haft samme adresse.
Adresse: Ryesgade 25, Aarhus.

F. Rybner Petersen’s Boghandel’s Eftf. Grundlagt 9. nov. 1867 af F. Rybner Petersen (f. 1840, d. 1896). Indehavere: Emil Nielsen (f. 1877) (siden 1904) og sønnen, Olaf Friis Nielsen (f. 1909).
Adresse: Sanct Clemens Torv 6, Aarhus.

Henri Petersen, guldsmedeforretning. Grundlagt 31. jan. 1907 af Henri Petersen (f. 1869), der fremdeles er medindehaver af forretningen, med sønnen, Henri E. Petersen (f. 1891), som medindehaver.
Adresse: Søndergade 8, Aarhus.

J. P. Petersen, dampskibsekspedition. Grundlagt i 1884 af J. P. Petersen (f. 22. febr. 1852 i Stege, 14. jan. 1916). I årenes løb blev han agent for adskillige udenlandske dampskibsselskaber. I 1907 optoges svigersønnen, Rasmus Christensen (f. 7. maj 1874 i Fløjstrup), som medindehaver af firmaet; denne havde fået sin første uddannelse på D.F.D.S.’s kontor i Aarhus og blev ansat hos J. P. Petersen i året 1894. Ved grundlæggerens død i 1916 indtrådte hans søn, Viggo Petersen (f. 27. jan. 1880), som medindehaver; denne udtrådte 1949.
Adresse: Havnen, Aarhus.

Julius Petersen, kolonialagentur. Grundlagt i 1877 af Julius Petersen (f. 1853, d. 1913). I 1913 overtaget af Julius Petersen (f. 1879).
Adresse: Åboulevarden 82, Aarhus.

Marinus Petersen & Søn, skrædderforretning. Grundlagt i 1890 af Marinus Petersen. Nuværende indehaver: fru M. Petersen.
Adresse: Graven 28, Aarhus.

Michael Petersen & Co., protokolfabrik. Grundlagt 4. sept. 1877 af Michael Petersen (f. 1851, d. 1932). Medindehaver 1917, indehaver siden 1941: Niels Michael Petersen (f. 1890).
Adresse: Fredensgade 30, Aarhus.

P. Chr. Petersen’s Eftf., Chokoladefabriken Elvirasminde A/S. Grundlagt 25. sept. 1877 af P. Chr. Petersen (d. 1893). Den 6. dec. 1893 overtaget af fabrikant F. Clausen (f. 1871, d. 1927), der tillige i 1902 købte den nedlagte chokoladefabrik Elvirasminde. Efter F. Clausens død i 1927 gik virksomheden over til et familie-aktieselskab med en aktiekapital på 2 mill. kr.
Selskabets direktion kom til at bestå af F. Clausens to brødre, August Clausen (f. 1879), der blev administrerende direktør, og Johs. Clausen (f. 1882, d. 1934) samt Jørgen Sørensen (f. 1874, d. 1944); i 1943 trak Aug. Clausen sig tilbage fra direktionen og Jørgen Sørensen blev administrerende direktør; samtidig indtrådte Theo Schütze (f. 1886) i direktionen; denne er siden Jørgen Sørensens død i 1944 enedirektør.
Bestyrelsen består af landsretssagfører, konsul Julius Jarding (f. 1883), der er formand, fru Alice Clausen, overkirurg V. Fogh Andersen (f. 1886), Kbhvn., landsretssagfører Poul Jarding (f. 1911) og landsretssagfører Erik Fogh-Andersen (f. 1916), Kbhvn.
Adresse: Klostergade 34, Aarhus.

N. C. Petersen-Danhøj, cykler en gros, radioforretning. Grundlagt 6. nov. 1905 af N. C. Petersen-Danhøj (f. 1866, d. 1934). I 1934 overtaget af sønnen, Carl Aage Petersen-Danhøj (f. 1895).
Adresse: Klosterport 2, Aarhus.

Piskefabrik, se Aarhus Piskefabrik, C. Prange

Peter Poulsen, læderhandel. Grundlagt i 1898 af Peter Poulsen (f. 1874). Indehaver (siden 1. juli 1949): Ejnar Jensen (f. 1920).
Adresse: Jægergårdsgade 15, Aarhus.

P. M. Poulsen, møbeludsalg. Grundlagt i 1908 af P. M. Poulsen (f. 1883), der stadig er indehaver af forretningen.
Adresse: Marstrandsgade 17, Aarhus.

Privatbanken, se Aarhuus Privatbank A/S

Δ Til toppen


Q

Qvist’s analytisk-kemiske Laboratorium. Grundlagt i 1892 af A. E. Qvist. Siden 1932 har civilingeniør T. A. Thomsen (f. 1903) været indehaver af firmaet.
Adresse: Marselis Boulevard 169, Aarhus.


R

Asger Rafn, bødkerforretning. Grundlagt 1. nov. 1890 af Victorin Thomsen (f. 1858, d. 1942). I 1932 overtaget af sønnen, Asger Rafn (f. 1898).
Adresse: Vestergade 36, Aarhus.

Rahr’s tekniske Forretning A/S. Stiftet 28. nov. 1908 af grosserer D. A. H. Ohlsen, Hellerup, direktør C. B. Th. Lund, København, og grosserer, konsul Viggo L. Rahr, Aarhus, med det formål for øje at overtage en del af den af Edv. F. Rahr i 1841 grundlagte købmandsforretning, nemlig dens rør- og sanitetsafdeling. Denne overtagelse fandt sted 2. jan. 1909, og selskabets første direktør var G. H. Sundberg, der imidlertid afløstes af L. P. Nielsen 1. jan. 1910; sidstnævnte var direktør til 1933. Indtil den 1. jan. 1911 var Viggo L. Rahr formand for selskabet og derefter i nogle år købmand P. C. G. Kampmann.
Siden 1. okt. 1933 består direktionen af Vermund Nielsen (f. 10. aug. 1887) og Almand Nielsen (f. 28. juli 1894). Direktør F. Stampe, Skaade, er formand i selskabet. Selskabet driver en gros handel med rør og fittings, materialer til sanitetsanlæg og centralvarmeanlæg, elektriske installationsmaterialer og belysninger, vinduesglas samt bygningsstøbegods (Morsø), og dets domicil er Søndergade nr. 72, hvilken ejendom selskabet ejer, og i hvilken udstillingslokale og kontor befinder sig. Endvidere ejer selskabet ejendommen Asylgade nr. 3-5, der i sine 5 etager rummer forretningens lager.
Adresse: Søndergade 72, Aarhus.

A. Rasmussen & Co., violinbyggeri. Grundl. i 1880 af violinbygger Anders Rasmussen. Indehaver (siden 1918): J. Jørgensen (f. 1874). Adresse: Borgergade 11, Aarhus.

Emil Rasmussen, glarmesterforretning. Grundlagt den 12. juni 1877 af H. D. Stoltz (f. 1849, d. 1930). Den 1. juni 1930 overtaget af den nuværende indehaver, Emil Rasmussen (f. 13. januar 1898). Forretningen er grundlagt i Frederiksgade nr. 36 og flyttedes i 1936 til den nuværende adresse.
Adresse: Frederiksgade 49, Aarhus. Emil Rasmussen

Svend Rasmussen, købmandsforretning. Grundlagt 5. okt. 1898 af Abildgaard Stabell. Indehaver (siden 1935): Svend Rasmussen (f. 1899). Adresse: Nørre Allé 57, Aarhus.

Reklametrykkeriet (P. Busch) A/S. Grundlagt 7. dec. 1908 af P. Busch (f. 1876, d. 1937) og bogtrykker C. J. Petersen (f. 1876). Omdannet til aktieselskab i 1948 med P. Busch’s enke, fru M. K. Busch som direktør.
Adresse: Ryesgade 23, Aarhus.

Revisionskontoret i Aarhus A/S. Grundlagt 2. jan. 1899 af bogholder i Spare- og Laanekassen i Aarhus A. Andersen (d. 1919) og bogholderilærer ved Jyllands Handelsakademi, senere bankinspektør, P. T. Hald (f. 1871, d. 1928). Omdannet til aktieselskab i 1931. Nuværende direktion: de statsaut. revisorer A. Okkels (f. 1886), Henrik Poulsen (f. 1894), E. Bundgaard Lassen (f. 1898) og Axel Nielsen (f. 1899).
Adresse: Sankt Clemens Torv 8, Aarhus.

C. J. Ring’s Møbelmagasin. Grundlagt 17. sept. 1895 af C. J. Ring (f. 1867, d. 1941); efter dennes død overtaget af datteren: fru Paula Ring.
Adresse: Montanagade 11-15, Aarhus.

Hotel Royal, Aarhus. Grundlagt i 1838 og åbnet 24. maj samme år i den såkaldte Kongens Gård af N. Larsen (d. 1850), forhen gæstgiver i Odense. I 1850 overtog sønnen, Fr. Larsen, hotellet. Den 1. januar 1873 overtog dennes broder, Carl Larsen, hotellet i kompagni med restauratør Vincent, København.
Fra 1895 til 1897 var en søn af Carl Larsen indehaver af hotellet. Derefter overgik det til et aktieselskab med Johs. Christensen (d. 1904) som adm. direktør. I 1904 overtoges det af etatsråd Georg Bestle (f. 1855, d. 1933) med C. Nielsen som direktør. Fra 1909 til 1919 ejedes det af Oluf Christensen (f. 1861, d. 1932).
I 1919 overgik det påny til et aktieselskab med Vilh. Poulsen som administrerende direktør. Denne afløstes i 1923 af direktør C.C.M. Menton og denne i 1925 af direktør Nielsen.
I 1926 købte konsul F. L. Viltoft (f. 1885, d. 1942) hotellet, og hans broder, Chr. Viltoft (f. 1895, d. 1926), blev direktør. Derefter var A.L. Hansen direktør indtil 1948, da hotellet blev overtaget af A/S Fotorama (se dette), hvis direktør da var Aage Jepsen (f. 1902).
Adresse: Store Torv, Aarhus.
→ Læs mere Hotel Royal

Vald. Rudholt, manufakturvarer en gros. Grundlagt 1. aug. 1886 af J. C. Bursche (f. 1859, d. 1920). I 1920 overtaget af Carl Rudholt (f. 1889) og Vald. Rudholt (f. 1891); sidstnævnte blev i 1947 eneindehaver.
Adresse: Vestergade 26-28, Aarhus.

Rybner Petersen’s Boghandel’s Eftf., se Petersen’s Boghandel, Rybner.

Δ Til toppen


S

Thomas Ths. Sabroe & Co. A/S, specialfabrik for køleanlæg. Grundlagt i 1895 af fabrikant Thomas Ths. Sabroe (f. 23. aug. 1863, d. 10. febr. 1942) og ingeniør Carl Gottlieb (f. 10. marts 1864, d. 30. nov. 1937). I 1897 omdannedes virksomheden til et aktieselskab med en aktiekapital på kr. 150.000, der efterhånden, sidst i 1949, er udvidet til 3 mill. kr.
Fabrikken, som gennem sin 55-årige eksistens har specialiseret sig i fremstillingen af køleanlæg, leverede sit første køleanlæg i året 1897 til Lisbjerg Andelsmejeri ved Aarhus. Siden da er ca. 1400 danske mejerier blevet udstyret med køleanlæg af Sabroes fabrikat, og dette tal er i stadig stigning.
Fra mejerikøleanlæggene førte udviklingen hurtigt til alle andre arter af stationære køleanlæg, og maskinerne fremstilles i dag i enhver størrelse, for ethvert formål og med ethvert kendt kølemedium.
Blandt de mange forskellige områder, hvortil fabrikken i dag leverer sine køleanlæg kan nævnes: fødevarebranchen, hotel- og restaurationsvirksomheder, centralkøleanlæg og køleskabe til beboelseshuse, laboratorier, hospitaler og sanatorier, industrielle virksomheder, såsom chokoladefabrikker, margarinefabrikker, konservesfabrikker, bryggerier, isfabrikker, fiskefryserier, slagterier, oliefabrikker, frugtkøling eta, samt endelig skibskøleanlæg, hvoraf fabrikken har leveret alle kategorier, bl. a. til krigsskibe, passagerbåde, lastdampere, frugttransportbåde, lystyachter, fiskefartøjer etc.
Efter vore hjemlige forhold har denne specialfabrik antaget et betydeligt format, og den indsats, den har gjort for dansk industri i udlandet, er af stor og frugtbringende betydning. Antallet af leverede anlæg er i dag ca. 27.000, heraf ca. 1400 skibskøleanlæg til mere end 20 forskellige søfarende nationer.
En meget væsentlig del af selskabets produktion er eksporteret til så at sige alle lande over hele verden gennem firmaets forhandlere og agenter i ca. 65 forskellige lande. Fabrikken har i Japan og også i Sverige oprettet datterselskaber, og herhjemme opretholdes en vidt forgrenet salgs- og serviceorganisation, med filialer i København, Slagelse, Odense, Sønderborg og Kolding.
Bestyrelsen består af landsretssagfører C. Holst-Knudsen (f. 1886), direktør A. Kier (f. 1880) og direktør N. A. Pedersen (f. 1876). Nuværende direktion: adm. direktør (siden 1937): civilingeniør Axel Gruhn (f. 1. nov. 1899), og tekn. direktør (siden 1929): civilingeniør Otto Kramhøft (f. 12. nov. 1880).
Adresse: Sønder Allé 41, Aarhus.

Sahlertz boghandel, se Aage Hass’ Eftf., Gunnar Sahlertz

Ferdinand Salling, manufakturforretning en gros og en detail. Grundlagt 19. okt. 1906 af Ferdinand Salling (f. 1880), der stadig er indehaver af forretningen.
Adresse: Søndergade 27, Aarhus.
→ Læs mere Salling slægten

H. P. Salling & Sønner, blikkenslager- og kobbersmedefirma. Grundlagt 17. august 1846 af kobbersmed Søren Salling (f. 1817, d. 1907) og i 1886 overtaget af hans søn, H. P. Salling (f. 8. april 1861, d. 1. december 1931), der i 1914 optog sine sønner, Søren Salling (f. 22. december 1888) og Hans Salling (f. 16. november 1890, d. 10. februar 1941); efter sidstnævntes død er Søren Salling eneindehaver.
I årenes løb har H. P. Salling & Sønner udført mange store arbejder for inden- og udenlandske firmaer, institutioner og selskaber; Equador har således fået aluminiumsfade til ølproduktionen, og det samme er tilfældet med flere indenlandske bryggerier, bl. a. Ceres, Carlsberg og Urban. Firmaet har foretaget kobberdækningsarbejder bl. a. på Aarhus Domkirke, Sct. Johannes Kirke, Ting- og Arresthuset, Frue Kirke, Nationalbanken, Hotel Royal, Aarhuus Privatbank og den kommunale badeanstalt i Aarhus. Desuden har H. P. Salling & Sønner i de senere år optaget en produktion af rustfri stålarbejder.
Adresse: Vestergade 56, Aarhus.

Sankt Clemens Apotek. Oprettet 23. juni 1899 og åbnet i sept. 1900. Apotekets første indehaver var Chr. Wenzel Tornøe (f. 1838, d. 1921). Fra 1921-32 var Vald. Jacobsen Kinch (f. 1861, d. 1932) indehaver og fra 1932-45 Fritz Chr. Storm Prægel (f. 1870). I 1945 overtoges apoteket af Axel Johan Schou (f. 1885).
Adresse: Studsgade 41, Aarhus.

Sct. Nicolauskilde Brøndanstalt, mineralvandsfabrik. Grundlagt i 1860 og i 1876 overtaget af Fr. Ramsing. Denne solgte den senere til apoteker A. Aschlund, som omkring år 1900 overdrog den til Johs. Sørensen. Under hans ledelse blev virksomheden udvidet, og „Aarhus-Vand” blev kendt over hele landet. Tildelt „Grand Prix” i Paris i april 1907 og i Antwerpen i maj samme år.
I 1918 solgte han fabriken til et aktieselskab, hvis administrerende direktør derefter blev Harald P. Nielsen. Virksomheden blev i 1934 overtaget af fabrikant Jens Skou (f. 5. aug. 1860, d. 30. nov. 1949) som et privat foretagende med sønnen, Sigfred Skou (f. 8. maj 1890), som leder. Sidstnævnte har nu overtaget virksomheden som eneindehaver.
Sct. Nicolauskilde har depoter i så godt som alle landets byer.
Fabrikant Jens Skou overtog Carlsbergbryggeriernes depot i Aarhus ca. 1890 og startede i 1903 mineralvandsfabriken „Expres”, som drives sammen med „Nicolauskilde” under firma Jens Skou, indehavere: Sigfred Skou.
Foruden Carlsberg Depotet har firmaet Jens Schou depot for Kongens Bryghus og ovennævnte to mineralvandsfabrikker: „Sct. Nicolauskilde Brøndanstalt” og „Expres”.
Adresse: Set. Nicolaus Gade 5-7, Aarhus.
→ Læs mere Hellig Niels – Sct. Nicolaus fra Aarhus

Sankt Pauls Apotek i Aarhus. Oprettet d. 23. juni 1899. Apotekets første indehaver: Søren Holger Skouboe (f. 1851, d. 1925). Fra 1925-33 var Karl Dahlmann Møller (f. 1864, d. 1933) indehaver, fra 1933-34 Aug. Alex. Nic. Harth-Olsen (f. 1870, d. 1934) og fra 1934-46 S. Rasmussen (f. 1871). Siden 1. jan. 1947 har Sven A. Poulsen (f. 1897) været indehaver.
Adresse: Jægergårdsgade 76, Aarhus.
→ Læs mere Apoteker i Aarhus

J. Sardemanns Eftf., rådgivende ingeniørfirma. Grundlagt 1. maj 1905 af civilingeniør J. Sardemann (f. 1878). I årene 1912-1933 var firmanavnet: Eriksen & Sardemann med ingeniør Karl Eriksen (f. 1882) som medindehaver til sin død i 1918, hvorefter civilingeniør Chr. Juul (f. 1888) blev medindehaver til sin død i 1933. I årene 1926-1933 var civilingeniør Axel Bauer (f. 1890) yderligere optaget som medindehaver. Fra 1. jan. 1934 var J. Sardemann igen eneindehaver, indtil han 1. jan. 1949 overdrog firmaet til sine medarbejdere: ingeniør Børge Jensen (f. 1905) og civilingeniør Birkemose Møller (f. 1912), der fører forretningen videre under firmanavnet: J. Sardemanns Eftf.
Adresse: Marselis Boulevard 73, Aarhus.

K. P. Savstrup’s Eftf., urmagerforretning. Grundlagt i 1890 af K. P. Savstrup (d. 1934). I 1934 overtaget af V. Westergaard (f. 1901).
Adresse: Mejlgade 17, Aarhus.

Savværket, se Aarhus Savværk A/S.

J. E. Schmalfeld’s Fabrikker A/S, cigar-, røg- og skråtobaksfabrik. Grundlagt 16. nov. 1846 af J. Schmalfeld (f. 1820, d. 1918). I 1899 overgik fabrikken til et aktieselskab. Direktør siden 1925: Kai Thuesen (f. 1900).
Adresse: Vestergade 29, Aarhus.

Kay Schmidt’s Eftf., købmandsforretning. — Grundlagt 1. aug. 1910 af Kay Schmidt (f. 1883, d. 1945). I 1945 omdannet til et aktieselskab med en aktiekapital på 75.000 kr. og med E. Mogensen (f. 1899), der har været knyttet til virksomheden siden 1921, som direktør. I 1949 hævedes aktieselskabet og E. Mogensen overtog forretningen som eneindehaver.
Adresse: Sankt Pauls Kirkeplads 7, Aarhus.

Ludv. Schmidt’s Eftf., Victor Barrit, isenkramforretning. Grundlagt 19. okt. 1870 af Hans Schourup (f. 1842, d. 1914). Indehaver (siden 1910): Victor Barrit (f. 1884).
Adresse: Immervad 4, Aarhus.

Hans Schourup & Jyllands Staal- og Maskinforretning A/S. Grundlagt 19. okt. 1870 af købmand Hans Schourup (f. 28. nov. 1842, d. 14. juni 1914). Firmaet overgik i 1902 til et aktieselskab sammen med Jyllands Staal- og Maskin-forretning (oprettet i 1897 af et interessentskab, fra 1900 aktieselskab.
Hans Schourup startede som isenkræmmer i Aarhus. Forretningen lå i Immervad nr. 6; i 1889 solgte han denne til svogeren Ludvig Schmidt, hvorefter Hans Schourup begyndte engros-forretning i sin nybyggede ejendom i Kannikegade. Forretningen førte særligt grove isenkramvarer foruden metaller, blikplader, bolte, søm m. m.
Fra 1902 til 1908 havde forretningen til huse i Studsgade nr. 37; derfra flyttedes hen i den nyopførte lagerbygning Frue Kirkeplads nr. 4 og det nye forhus Vestergade nr. 8, hvor der blev indrettet udstillingslokaler og kontorer.
I 1935 købte A/S Hans Schourup grosserer Ed. Nielsens Isenkram – Engros Forretning. Hidtil havde man særligt interesseret sig for grove isenkramvarer, stål, værktøjer, maskiner og metaller, men nu kompletterede firmaet sig således, at det foruden disse artikler også handler med køkkenudstyr, glas og porcelæn. Endvidere er der i de senere år sket en udvidelse af maskinafdelingen med moderne værktøjsmaskiner samt svejseanlæg og elektroder.
A/S Hans Schourup har filial i København og beskæftiger foruden flere ingeniører over 150 funktionærer. Firmaet har eneforhandlinger for såvel engelske og tyske kendte værker som danske fabriker.
Aktiekapitalen er kr. 1.500.000.
Nuværende bestyrelse: bankdirektør C. Andersen, Aarhus (f. 1878), direktør, konsul Kai Blicher, Aarhus (f. 1889), landsretssagfører I. C. Sørensen, Aarhus (f. 1895), fabrikant L. Wohlert, Aarhus (f. 1889), grosserer Chr. F. Voigt, København (f. 1879).
Selskabets administrerende direktør er Ernst W. Zierau (f. 6. marts 1893) (siden 1922).
Adresse: Frue Kirkeplads 4, Aarhus.
og Rosenvængets Allé 20, Kbhvn. 0.

Schultz-Pedersen & Søn, ægforretning. Grundlagt 1. marts 1906 af Paul Schultz-Pedersen (f. 1864, d. 1947), der 1930 optog sin søn, Marius Schultz-Pedersen (f. 1898), som medindehaver; Paul Schultz-Pedersen Marius Schultz-Pedersen i 1933 udtrådte grundlæggeren af firmaet. Foruden salget af æg til købmænd og bagere i Jylland har firmaet en betydelig eksport.
Adresse: Nørrebrogade 20, Aarhus.

M. Seest Maskinfabrik A/S. Grundlagt i 1891 af L. Andersen (f. 1849, d. 1931). Overtaget af M. Seest (f. 1875, d. 1947) i 1904 og i 1906 omdannet til et aktieselskab. Direktion (siden 1944): K. Drescher (f. 1900) og Aage Ravn (f. 1900).
Adresse: Kaløgade 5, Aarhus.

Andreas Skaarup, købmands- og skibsprovianteringsforretning. Grundlagt i 1899 af Andreas Skaarup (f. 1872, d. 1939); i 1947 overtaget af sønnen, Kjeld Skaarup (f. 1907).
Adresse: Skolegade 29-31, Aarhus.

Hotel Skandinavien i Aarhus. Grundlagt 8. febr. 1845 af Antonio St. Pietro; han var papir- og kunsthandler, der nu søgte om bevilling til at drive gæstgiveri i de af ham indrettede ejendomme på samme plads, hvor hotellet stadig ligger. I de 100 år, som er gået, har hotellet haft ry landet over som et godt hotel med god betjening, god mad og hyggelige værelser, og det står i dag som et hotel med gamle traditioner og en stor fast kundekreds. Efter Pietro har hotellets ejere været: N. P. Ejlersen (f. 1884, d. 1943), efter hvis død det videreførtes af hans enke, indtil det i 1947 blev overtaget af den nuværende indehaver, Richard Petersen (f. 1891). Richard Petersen har været indehaver af Hotel Aalborg og Haandværkerforeningens restaurant i Thisted fra 1932-47.
Adresse: Sankt Clemens Torv 6-8, Aarhus.

O. Skau, glarmesterforretning. Grundlagt i 1903 af O. Skau (f. 1882), der stadig er indehaver af forretningen.
Adresse: Mejlgade 65, Aarhus

Jens Skou, se Sct. Nicolauskilde Brøndanstalt (Aarhus).

„Skovlfabrikken Viborg”, A/S Hans Mogensen. Grundlagt i 1856 i Viborg af Frederik Holst (f. 26. sept. 1833, d. 8. febr. 1914). I 1888 afstod Holst af helbredshensyn fabriken til sin svoger, købmand C. Halberg (f. 1841, d. 1907), som i 1897 optog sin søn, Oluf C. C. Halberg, i firmaet. Efter faderens død var denne eneindehaver af virksomheden, indtil 1916, hvor den omdannedes til et aktieselskab med købmændene H. Christensen og C. Tønnesen som ledere. Senere indtrådte P. Mogensen (f. 1861, d. 1939) i ledelsen. Dennes søn, Hans Mogensen (f. 1891), tiltrådte som enedirektør i 1935 og gav i 1940 selskabet dets nuværende navn. Samtidig flyttedes fabriken til Viby Jylland. Den nuværende bestyrelse består af nævnte Hans Mogensen, fabrikant Rasmus Christensen (f. 1880) og ingeniør S. Aa. Fanger (f. 1897), der er formand.
Adresse: Viby J.

Spare- og Laanekassen i Aarhus. Stiftet af en kreds af Aarhus-borgere og åbnet 5. okt. 1839. Sparekassens første domicil var i Frederiksgade nr. 7, en af direktørernes, oberst Jul. Høegh-Guldbergs, privatkontor; herfra flyttedes efter 14 dages forløb til Store Torv nr. 1, der hvor nu Aarhus og Omegns Bank har til huse. Den første direktion bestod af politimester Jørgen Nielsen, auktionsholder, justitsråd C. P. Hertz, oberst Julius Høegh-Guldberg, tobaksfabrikant Ths. Funder og regimentskirurg, justitsråd M. C. Hjort. Tilsynsrådets formand er nu politimester E. Hoeck (f. 1891). Direktion: Chr. Hansen (f. 1905), adm. direktør siden 1947, grosserer J. A. Langballe (f. 1878), medlem af direktionen siden 1915, og grosserer J. P. Henriksen (f. 1867), medlem af direktionen siden 1917.
Sparernes indlånskapital var pr. 11. juni 1840 ca. 10.000 rdl.; pr. 1. april 1950: ca. 29.000.000 kr. I 1950 er sparekassen flyttet til egen nyopført ejendom.
Adresse: Store Torv 10, Aarhus.

R. J. Staalby, malerforretning og skiltefabrik. Grundlagt 14. okt. 1899 af R. J. Staalby (f. 1876, d. 1947). I 1947 overtaget af enken, fru Oline Staalby.
Adresse: Frederiks Allé 75, Aarhus.

M. J. Stein & Søn, blikkenslagerforretning. Grundlagt 17. okt. 1906 af M. J. Stein (f. 1871, d. 1932). I 1931 overtaget af sønnen, O. F. G. Stein (f. 1901).
Adresse: Rosenkrantzgade 22, Aarhus.

Stempelfabrik, se Aarhus Stempelfabrik og P. D. Buch

P. J. Storm, tømrerforretning. Grundlagt 21. juli 1900 i Aarhus af P. J. Storm (f. 1872). I 1908 flyttedes forretningen til København. Indehaver (siden 1949): sønnen Svend Storm (f. 1902).
Adresse: Tesdorpfsvej 44, Kbhvn. F.

H. Struers chemiske Laboratorium. Grundlagt 15. nov. 1875 af Holger Fahnøe Struer (f. 1846, d. 1931). Struer optog i 1903 I. Windfeld-Hansen og R. Eltang som medindehavere, og udtrådte selv af firmaet i 1916, samtidig med at cand. pharm. Marius Julian Bendt Grubb (f. 28. maj 1873, d. 1948) indtrådte som medindehaver; denne overtog firmaet som eneindehaver i 1931 og optog 1. jan. 1940 sin søn, civilingeniør Kjeld Tue Grubb (f. 3. aug. 1904) som medindehaver, og i 1943 blev en anden søn, civilingeniør Bendt Grubb (f. 31. juli 1913) optaget som medindehaver.
Adresse: hovedfirmaer: Skindergade 38, Kbhvn. K . Aarhus afdeling: Studsgade 44, Aarhus . Odenseafdeling: Vestergade 95, Odense.

Svaneapoteket, se Aarhus Svaneapotek

Johs. Svinth, guldsmedeforretning. Grundlagt 30. aug. 1875 af K. F. Svinth (f. 1846, d. 1922); fra 1909 videreført af Johs. Svinth (f. 1876, d. i okt. 1939). Den nuværende indehaver, frøken M. Roloff, overtog forretningen 1. jan. 1936.
Adresse: Tordenskjoldsgade 65, Aarhus.

P. M. Sørensen, glarmesterforretning. Grundlagt 1. nov. 1896 af P. M. Sørensen (f. 1871, d. 1939) efter hvem forretningen videreføres af enken, fru M. Sørensen, der selv er uddannet glarmester. Forretningen flyttedes i 1900 til den nuværende adresse og har som speciale glasmaleri og glasmosaik.
Adresse: Badstuegade 12-14, Aarhus.

S. C. Sørensen & Co., gas- og vandinstallatører. Grundlagt i 1900 af S. C. Sørensen (f. 1866, d. 1929) og C. A. Nilsson (f. 1860, d. 1936). I 1936 overtaget af sidstnævntes søn, Fr. Nilsson (f. 1896).
Adresse: Graven 24, Aarhus.

Søren Sørensen, cykleforretning. Grundlagt 15. nov. 1904 af Søren Sørensen (f. 1873). Indehaver (siden 1949): Jens Carl Christian Sørensen (f. 1907).
Adresse: Klostergade 63, Aarhus.

William Sørensen, guldsmedeforretning. Grundlagt 25. okt. 1870 af I. P. Sørensen (f. 1837, d. 1902). I 1914 overtaget af William Sørensen (f. 1877, d. 1925). Nuværende indehaver: sønnen, O. Sørensen (f. 1901).
Adresse: Guldsmedgade 2, Aarhus.

Δ Til toppen


T

Teglværker, se Forenede Teglværker ved Aarhus A/S

Chr. Theil’s Eftf., A. Vestergaard, bagerforretning. Grundlagt i 1856 af Th. Theil. Indehaver (siden 1921): Andreas Vestergaard (f. 1887).
Adresse: Grønnegade 26, Aarhus.

A. Thomsen, tømrerforretning. Grundlagt 29. april 1890 af A. Thomsen (f. 1858), der fremdeles er indehaver af forretningen.
Adresse: Stadion Allé 12, Aarhus.

Chr. Thomsen, urmagerforretning. Grundlagt i 1897 af Chr. Thomsen (f. 1876), d. 1943); videreføres af sønnen Victor Thomsen (f. 1906).
Adresse: Åboulevarden 62, Aarhus.

P. B. Thomsen, forretning med artikler for sadelmagere, tapetserere og møbelfabrikanter. P. B. Thomsen H. B. Thomsen H. P. B. Thomsen Grundlagt 10. jan. 1868 i Flensborg af P. B. Thomsen (f. 1840, d. 1914). I 1906 flyttedes forretningen til Aarhus. Samme år overtog grundlæggerens søn, H. B. Thomsen (f. 1875, d. 2. juni 1949), firmaet; i 1943 optog denne sin søn, H. P. B. Thomsen (f. 9. marts 1911), som medindehaver. Ved H. B. Thomsens død i 1949 indtrådte hans enke, fru Else Thomsen (f. 1881), som medindehaver.
Adresse: Skolegade 9, Aarhus.

Alfr. Th. Thorsen, pianoforhandling. Grundlagt i 1873 af Th. A. Thorsen (f. 1848, d. 1932). Indehaver (siden 1918): Alfr. Th. Thorsen (f. 1884). Adresse: Gammel Munkegade 2, Aarhus.

P. Thorsen’s Møbeletablissement. Grundlagt 1. okt. 1878 af Peter Thorsen (f. 1851, d. 1925). I 1925 overtaget af sønnen, Oscar Thorsen (f. 1882) og 1. nov. 1949 af dennes sønner, Kay Thorsen (f. 1915) og Ove Thorsen (f. 1913).
Adresse: Frederiksgade 71 (møbelafd.) og Søndergade 45 (boligtextilafd.), Aarhus.
→ Læs mere om P. Thorsens Møbler

Anthon Thorup & Søn, vinhandel. Grundlagt i 1899 af Anthon Thorup (d. 1914). I 1911 overtaget af sønnen, Ingvor L. Thorup (f. 1886).
Adresse: Fredensgade 26-28, Aarhus.

Knud Thorup’s Vinhandel A/S, vin en gros. Grundlagt 4. okt. 1885 af Albert Thorup (f. 28. juli 1851, d. 28. juli 1939). Fra 1939 til 1942 var Knud Thorup (f. 1886) indehaver. I 1942 omdannedes firmaet til et aktieselskab. Den nuværende bestyrelse består af fru Kirsten Christensen, vinhandler Erik E. Christensen (f. 29. april 1911) og fabrikant J. W. Aggergren. Direktør siden selskabets stiftelse i 1942: ovennævnte vinhandler Erik E. Christensen.
Adresse: Store Torv 3, Aarhus.

Carl Thrue’s Linieranstalt. Grundlagt i aug. 1877 af Carl Thrue (f. 1853, d. 1929). I 1929 overtaget af datteren, fru Carlie Thrue.
Adresse: Graven 10, Aarhus.

Thrues Boghandel, se Axel Grunø, forhen Thrue’s Boghandel.

Th. Thrue’s Bogtrykkeri. Grundlagt i 1875 af boghandler Th. M. Thrue (f. 1833, d. 1890), der var indehaver af Aarhus’ ældste boghandel (grundl. 27. jan. 1817, se Axel Grunø, forhen Thrue’s boghandel). Efter Th. M. Thrue overtaget af sønnen, Th. V. Thrue (f. 1864, d. 1929), efter hvis død firmaet fortsættes af hans enke, fru J. M. Thrue (f. 1874), med O. Th. Christensen (f. 1893), som daglig leder af trykkeriet.
Adresse: Åboulevarden 25, Aarhus.

Alfred Thurm, gravørforretning. Grundlagt i 1903 af Alfred Thurm (f. 1879), der stadig er indehaver af forretningen, siden 1947 sammen med sønnen, Børge Thurm (f. 1914).
Adresse: Skolegade 7, Aarhus.

Hans Thygesen, maskinfabrik. Grundlagt 15. april 1896 af I. C. Thygesen (f. 1843, d. 1929) og sønnen, Carl Thygesen (f. 1877, d. 1935; i 1907 optoges en anden søn, Hans Thygesen (f. 1882) som medindehaver. I 1922 udtrådte I. C. Thygesen og Carl Thygesen af firmaet og Hans Thygesen har siden da været eneindehaver. Virksomheden har fra sin start specialiseret sig i fremstilling af snedkerimaskiner og har i tidens løb leveret over 6000 maskiner til danske virksomheder ligesom man har haft en betydelig eksport.
Adresse: Birkealle 7, Aabyhøj.

Trikotagefabrikken, se De Forenede jyske Farverier og Trikotagefabrikker A/S.

Tømrermestrenes Damp-, Save- og Høvleværk A/S. Stiftet 1. jan. 1900 af tømrermestre i Aarhus. Direktør (siden 1949): Holger E. Brandt (f. 1907).
Adresse: Hjortensgade 23, Aarhus

Albert Tønnersen, flagforretning. Grundlagt 11. febr. 1908 af Albert Tønnersen (f. 1880, d. 1944). Nuværende indehaver: enken, fru Dagmar Tønnersen (f. 1884).
Adresse: Frederiks Allé 75 B, Aarhus.

Valdemar Tørsleff & Co., import af the, cacao, vanille o. a. krydderier, fabrikation af husholdningsartikler og bagerivarer. Grundlagt i Skive 14. juni 1892 af Valdemar Tørsleff (f. 1864, d. 1940). Flyttet til Aarhus i 1897. I 1923 optoges Victor B. Strand (f. 1898) i firmæäet. I 1935 flyttedes hovedkontoret til Kbhvn., og Aarhus-afdelingen blev filial. Efter grundlæggerens død i 1940 er Victor B. Strand eneindehaver.
Adresse: Kronprinsessegade 36, Kbhvn. K.

Δ Til toppen


U


V-W

Weber & Sørensen, reklamebureau. Grundlagt i 1880 af Joh. Lund. I 1908 overtaget af A. G. John Waterstradt Weber (d. 1930)og Cilius Sørensen (d. 1923), hvis navne firmaet nu bærer. Aage Tørsleff, der ved Cilius Sørensens død i 1923 blev ansat i firmaet, blev i 1924 medindehaver og efter A. G. Webers død i 1930 eneindehaver. Weber & Sørensen er det ældste reklamebureau i provinsen og et af Danmarks ældste, og det indtager i dag en smuk position blandt landets reklamebureauer.
Gennem årene er der sket en stadig udbygning af firmaet, der blandt sine kunder tæller flere af Jyllands betydeligste virksomheder. Firmaets hovedfelt er udarbejdelsen af reklamekampagner omfattende de forskellige reklamemidler: annoncer, tryksager, plakater, skilte, udstillinger, film, kartonnager, salgsbreve, og det er indstillet på løsningen af en hvilkensomhelst reklameteknisk og propagandamæssig opgave.
Adresse: Store Torv 14, Aarhus

Vejviser. Se Aarhus Vejviser

Vesterbro Kalk- & Mørtelværk ved A. Rudolf Petersen. Grundlagt i 1848 af murermester Lund. Indehaver (siden 1928): A. Rudolf Petersen (f. 1880).
Adresse: Silkeborgvej 28, Aarhus.

Vestergaard & Co. A/S, jern- og stålforretning. Grundlagt i 1798 af Hans Fr. Raae, fortsat af Peter Raae (f. 1788, d. 1847), derefter af Hans Raae, i 1866 overtaget af Anton Wistoft (d. 1908), og i 1905 af Mogens Sørensen Vestergaard (f. 1862, d. 1917), der senere som medindehaver optog J. E. Andreasen; efter denne overtoges forretningen af A. Elmgreen, der var eneindehaver, indtil firmaet i 1931 blev omdannet til et aktieselskab med en aktiekapital på 100.000 kr., senere udvidet til 400.000 kr. Firmaets hovedartikler var tidligere jern og jernrør samt værktøjsmaskiner, men siden 1932 har man desuden optaget centralvarme- og sanitets-artikler.
Bestyrelsen består af overretssagfører Frank Wilde (f. 1884), der er formand, direktør Kaj Christensen (f. 1904) og direktør Karl Glob Berthelsen (f. 1922). Selskabets direktion bestod fra stiftelsen i 1931 til 1947 af V. E. Østenfjeld og ovennævnte Kaj Christensen; i 1947 udtrådte Østenfjeld og ovennævnte Karl Glob Berthelsen indtrådte i direktionen.
Adresse: Nørreport 28, Aarhus.

E. & K. Westphall, bogtrykkeri. Grundlagt 20. maj 1888 af Marius Geertsen (f. 1863, d. 1931). Nuværende indehavere: E. Westphall (f. 1876) (fra 1931) og K. Westphall (f. 1919) (fra 1948).
Adresse: Klostertorvet 2-4, Aarhus.

Wistofts Brandkasse, se Jydsk Brandforsikringsforening for Løsøre og Bygninger.

M. Wilhelmsen A/S, maskinhandel. Grundlagt i 1881 af M. Wilhelmsen (f. 1846, d. 1931). Omdannet til aktieselskab i 1931. Nuværende direktion: Erik Strange (f. 1922) og Axel Strange (f. 1924).
Adresse: Dynkarken 10, Aarhus.

A. Wilson’s Kobbersmedie og Metalvarefabrik A/S. Grundlagt 26. marts 1872 af A. Wilson (f. 1845, d. 1919) og i 1902 overtaget af hans to sønner, Andreas Wilson (f. 1876, d. 1942) og L. P. Wilson (f. 1872). Efter Andreas Wilsons død i 1942 videreførtes fabrikken med fru Ella Wilson som eneindehaver og hendes to sønner, Andreas og Ejnar Wilson som daglige ledere. L. P. Wilson udtrådte i 1947 af firmaet, som samtidig omdannedes til et familieaktie- selskab med en aktiekapital på 100.000 kr.
Bestyrelsen består nu af højesteretssagfører Andr. Christensen (f. 1883), der er formand, ovennævnte fru Ella Wilson, fabrikant A. P. Wilson (f. 1905) og fabrikant Ejnar A. J. Wilson (f. 1912); de to sidstnævnte udgør selskabets direktion.
Filialen er oprettet i Kbhvn. 1. nov. 1908 af Andreas Wilson; har fra starten haft lokaler i Wildersgade 46, Kbhvn. K. Den nuværende bestyrer (fra 1. jan. 1949) er kobber- smedemester Vesthy Petersen.
Adresse: Helsingforsgade, Aarhus.

H. Windeløv A/S, papir en gros. Grundlagt 5. dec. 1887 af H. .Windeløv (f. 1863). I 1926 omdannet til aktieselskab. Direktør (fra 1926): Erik E. Windeløv.
Adresse: Marselisborg Allé 5 A, Aarhus.

Fr. Winsløw’s Eftf. I/S, støbegodsforretning. Grundlagt 1. april 1843 af H. W. Secher (f. 1807, d. 1890) og i 1883 overtaget af Fr. Winsløw (f. 1853, d. 1938). I 1907 optoges firmaets mangeårige prokurist, Michael Jensen (f. 1875), som ansvarlig deltager; fra 1. april 1908 var han eneindehaver af firmaet, indtil han 1. april 1948 optog Osvald Nielsen som medindehaver.
Adresse: Lille Torv 1-3, Aarhus.

C. C. Winthers Eftf. A/S, papir en gros, papirposefabrik. Grundlagt 1. april 1839 af A. C. J. Leth (f. 1810, d. 1886). 1845 overtoges oplag og agentur fra Drewsen og Sønners Papirfabrikker i Silkeborg. I 1884 overtoges firmaet Carl M. Jensen Carl Aage Jensen af C. C. Winther (d. 18. januar 1923) og i 1906 af Carl M. Jensen (f. 1876, d. 1919). Ved dennes død fortsat af hans enke, Anna Marie Jensen, f. Andersen. Omdannet til aktieselskab i 1933 med en aktiekapital på 100.000 kr., senere udvidet til 200.000 kr. Direktion (siden 1933): Carl Aage Jensen (f. 16. november 1902).
Adresse: Mejlgade 35-39, Aarhus.

Christian J. Wissing, læderhandel og fodtøj en gros. Grundlagt 1877 af Christian J. Wissing (f. 1848, d. 1927). Indehavere (siden 1927): J. M. Wissing og E. Wissing.
Adresse: Skolegade 25, Aarhus.

W. Wissing s Eftf. A/S, læderhandel. Grundlagt i 1841 af C. F. Wissing. Omdannet til aktieselskab i 1924. Indehaver (siden 1908): A / S I. A. Alstrup (se dette).
Adresse: Frederiksgade 50, Aarhus.

Otto Wistisen, grossererforretning. Grundlagt i 1897 af Otto Wistisen (f. 1873, d. 1950). Indehavere (siden 1950): sønnen, Otto Wistisen f. 1908) og datteren Karen Wistisen (f. 1910).
Adresse: Søndergade 66-68, Aarhus.

Fa. Chr. N. Withen, tømrer- og snedkermesterforretning samt maskinsnedkeri. Grundlagt 19. juni 1900 af Chr. N. Withen (f. 1875, d. 1943), efter hvis død firmaet overtoges af sønnerne, Walter Withen (f. 1909) og Palle Withen (f. 1910). Fra 1948 er Walter Withen eneindehaver. Firmaet har gennem årene udført en række store arbejder og skabt sig en pæn position, som een af byens største forretninger på sit område: det tæller blandt sine kunder en del af byens største virksomheder.
Adresse: Mindegade 12, Aarhus.

Anna Worm, hjemmebageri. Grundlagt 18. april 1899 af frøken Emilie Hastrup (f. 19 okt. 1854, d. 27. jan. 1932) og d. 16. nov. 1907 overtaget af den nuværende indehaver Anna Worm (f. 22. juni 1882). Forretningen har lige siden grundlæggelsen haft samme adresse.
Adresse: Sankt Pauls Gade 14, Aarhus.

Worsøe Laursen, kolonial- og materialhandel. Grundlagt i 1895 af materialhandler Hansen. Derefter 7 forskellige indehavere indtil forretningen 5. juni 1932 overtoges af den nuværende indehaver, V. Worsøe Laursen (f. 12. april 1910).
Adresse: Frederiksgade 54-56, Aarhus

Vulkan Fabrikken, se Fabrikken Vulkan ved V. Binzer

Wulvig-Christensen, manufakturforretning. — Grundlagt 28. okt. 1899 af William Nielsen (f. 1863, d. 1917). Indehaver (siden 1. maj 1945): Knud Erik Wulvig-Christensen (f. 1922).
Adresse: Søndergade 15, Aarhus.

Værktøjsmagasinet, se Aarhus Værktøjsmagasin A/S

Δ Til toppen


Y


Z

A. C. Zachariasen & Søn, orgelbyggeri Grundlagt i 1830 af I. A. Demant (d. 1877). Nuværende indehavere: A. C. Zachariasen (f. 1877) (fra 1906) og sønnen, I. A. Zachariasen (f. 1908) (fra 1938).
Adresse: Skanderborgvej 108, Kongsvang pr. Aarhus.

Jacob Zeuner’s Eftf., ved Aage E. Holst, boghandel og bogtrykkeri. Grundlagt 25. nov. 1871 af Jacob Zeuner (f. 1840, d. 1911). Indehaver siden 1929: Aage E. Holst (f. 1891).
Adresse: bogtrykkeriet, Vestergade 29, Aarhus;
boghandelen, Store Torv 16, Aarhus.


Æ

Æskefabrikken, se Aarhus Æskefabrik ved H. E. Jensen & Søn


Ø

G. R. Øllgaard, rådgivende ingeniørkontor. Grundlagt 1. maj 1902 af civilingeniør Georg R. Øllgaard (f. 1868, d. 1946). Nuværende indehavere: civilingeniørerne Axel P. B. Øllgaard (f. 1907) og Erling Ravn (f. 1916).
Adresser: Strandvejen 128, Hellerup
og Præstehaven 50, Aarhus.

Chr. Østergaard, agentur- og grossererforretning. Grundlagt i 1882 i Hørning af A. Chr. Østergaard (f. 1857, d. 1911), som i 1906 flyttede forretningen til Aarhus. Indehaver (siden 1910): Chr. Østergaard (f. 1884). Adresse: Assensgade 24, Aarhus.

Østjydske Bryggerier Akts., Aarhus Omfatter „Ceres Bryggerierne“, Aarhus, oprettet 1856 af M. C. Lottrup (f. 1815, d. 1870), „Horsens Bryghus” i Horsens oprettet 1859 af Aug. Waage Petersen og Bryggeriet „Vejle” i Vejle, oprettet 1858 af murermester I. W. Nielsen. Selskabets aktiekapital er 6 mill. Kr.
De nævnte tre bryggerier, som oprindelig hver for sig var selvstændige, blev i 1898 sammensluttet til selskabet Østjydske Bryggerier Aktieselskab med brygmester Oscar Møller som direktør.
Selskabet, der er provinsens største bryggeriforetagende, fremstiller alle skattepligtige og skattefrie ølsorter samt mineralvand og maltekstrakt i forskellige kvaliteter til bageribrug og alle industrielle formål.
Ceres Bryggerierne i Aarhus, selskabets hovedafdeling, er tillagt prædikatet leverandør til det kgl. danske hof.
Selskabets direktion siden stiftelsen: 1898-1925: Oscar Møller (f. 1849, d. 1939); 1925-1941: Viggo Bie (f. 1867, d. 1950) og underdirektør C. P. N. Nørgaard (f. 1873, d. 1942); 1941-1949: Bernhard Kjær (f. 1910), direktør og Johs. Høyrup (f. 1879), tekn. direktør; 1949-1950: Niels Arup (f. 1909), bestyrelsens kommitterede i direktionen; fra 1950: Vagn Klæbel, direktør, og ovennævnte Johs. Høyrup, tekn. direktør og Harry Larsen (f. 1909), underdirektør.
Bestyrelsen består af bankdirektør Niels Jensen (f. 1890), der er formand, købmand H. A. Langballe (f. 1878), civilingeniør Poul Harding (f. 1894), direktør E. Hede Nielsen (f. 1904) og direktør Harald Hess (f. 1891).
Foruden øl, mineralvand og maltekstrakt fremstiller selskabet alle sorter malt af almindelige typer og alle arter specialmalt på sit fuldt moderne malteri: Horsens Ny Malteri A/S. Horsens Ny Malteri, der er et af Europas største, har en kapacitet på 12.000 tons malt årlig og gennemfører et betydeligt salg til såvel indenlandske som udenlandske aftagere. Horsens Ny Malteri drives som en selvstændig afdeling under ledelse af direktør Vagn Klæbel og direktør Johs. Højrup.
Til selskabet hører endvidere Horsens Losnings- og Pakhusselskab A/S.
Adresserne for såvel Østjydske Bryggerier Aktieselskab, Aarhus (telegramadresse „Ceres”) som for Horsens Ny Malteri A/S (telegramadresse „Danmalt”) er:
Silkeborgvej 1—3, Aarhus.
→ Læs mere Ceres bryggeriet

Hans Øvlisen & Søn, tømrermesterforretning. Grundlagt 9. nev. 1909 af Hans Øvlisen (f. 5. jan. 1881). Denne optog 1. juli 1944 sin søn, Viggo Øvlisen (f. 20. juni 1916), som medindehaver af firmaet.
Adresse: Søndergade 66-68, Aarhus.

Δ Til toppen


Å-AA

V. V. Aagaard, købmandsforretning. Grundlagt 1. juli 1892 af V. V. Aagaard (f. 1842, d.1917). Den 1. juli 1917 overtaget af sønnen, Knud Aagaard (f. 1891).
Adresse: Studsgade 1, Aarhus.

Aarhus Amtstidende (Venstre). Grundlagt 1. okt. 1866 af højskoleforstander Lars Bjørnbak (f. 1824, d.1878). Bladet overgik i 1884 til A/S Aarhus Amtstidende, hvis nuværende formand er højesteretssagfører Andreas Christensen (f. 1883). Redaktør fra 1928: Jakob Martin (f. 1887).
Adresse: Ryesgade 20, Aarhus.
→ Læs mere Aviser i Aarhus

Aarhus Cementvarefabrik A/S. Grundlagt i 1900 af firmaet F. Thomsen & Sønner, Slagelse. Omdannet til aktieselskab i 1935. Direktør: Erik Jensen (f. 1903).
Adresse: Havnegade 24-26, Aarhus.

Aarhus Cykle- & Bliklakereri ved H. Nic. Grouleff, malerforretning. Grundlagt 14. marts 1871 af Frants Peter Anton Grouleff (f. 1845, d.1914). Indehaver (siden 1916): H. Nic. Grouleff (f. 1889).
Adresse: Klostergade 70, Aarhus.

Aarhus Cyklelager, I. P. Bojsen’s Eftf., cykler & cykledele en gros. Grundlagt 1908-10 af I. P. Bojsen (f. 1864). Indehaver (siden 1948): E. T. Jespersen (f. 1889).
Adresse: Brabrand

Aarhus Dampdrejeri. Grundlagt 12. aug. 1896 af S. Justesen og N. P. Nielsen. Indehavere (siden 1950): E. Munk og M. Arildskov.
Adresse: Sonnesgade 13, Aarhus

Aarhus Dampvaskeri & Garderobefarveri A/S. Grundlagt 16. okt. 1897 af G. Elmquist (f. 1862). Omdannet til aktieselskab i 1915. Samme år overtoges firmaet Jens Andersens Garderobefarveri. Direktionen består af grundlæggeren, G. Elmquist, og dennes Søn, Frede Elmquist (f. 1897); sidstnævnte indtrådte i direktionen i 1937. Virksomheden beskæftiger ca. 60 personer. Aktiekapitalen er på kr. 100.000.
Adresse: Læssøesgade 22, Aarhus.

Aarhus Dampvæveri A/S. Grundlagt i 1893 af H. N. Hviid, Kbhvn. Omdannet til aktieselskab i 1929. Direktør (fra 1929): S. A. Marcussen (f. 1905).
Adresse: Studsgade 31, Aarhus.

Aarhus Discontobank A/S. Stiftet 19. marts 1894 under navnet „Aarhus Kreditbank”. Den 1. juli 1917 overtaget af et aktieselskab, der var stiftet 7. dec. 1916. 1. juni 1919 ændredes navnet til det nuværende. Bestyrelsen består af murermester Ejner Mikkelsen (f. 1890), der er formand, skotøjshandler E. Engelbredt (f. 1903) og direktør S. C. Overgaard (f. 1900). Direktør siden 1945: Ove Mikkelsen (f. 1902). Aktiekapitalen er nu på ½ mill. kr.
Adresse: Søndergade 9, Aarhus.

Aarhus Eksportslagteri, Andelsselskabet. Stiftet 1. maj 1906 af en kreds af landmænd Selskabets første formand var landstingsmand P. Nielsen, Lisbjerg Terp (f. 1853, 1921). Direktør (siden 1911): E. Poulsen. Adresse: kontor: Skolebakken 11, Aarhus.

Aarhus Forniklings & Forchromningsanstalt. Grundlagt i 1888 af Søren Nielsen (f. 1870, d. 1947), som drev virksomheden indtil 1929, hvor han afstod den til Th. Nielsen (f. 1896). Denne drev forretningen indtil 1945; i 1945 overtoges den af N. Jensen (f. 1883), som i forvejen drev Jydsk Forniklings- og Forchromningsanstalt, ligeledes i Aarhus, grundlagt af ham selv i 1920. N. Jensen er stadig indehaver af begge virksomheder, siden 1945 med sine sønner, L. Jensen (f. 1912) og G. H. V. Jensen (f. 1917), som medindehavere.
Adresse: Frederiks Allé 46, Aarhus.

Aarhus Galvaniserings-Anstalt. Grundlagt 22. nov. 1901 af Jacob Brehm og i 1903 overtaget af Max Kjelst og G. V. Forum. I 1909 overtog M. Seest (f. 1875, d. 1947) virksomheden; fra 1936 var M. P. Drescher (f. 1869, 1944) medindehaver indtil sin død i 1944; hvorefter Seest var eneindehaver til sin død i 1947; efter Seest’s død gik firmaet over til hans søn, J. Seest (f. 1914), og O. Sølvsten (f. 1905).
Adresse: Nørreport 20, Aarhus.

Aarhus Glasværk, se Kastrup Glasværk A/S.

Aarhus Jernbane Apotek. Oprettet ved kgl. resolution af 27. maj 1878. Apotekets første indehaver var Niels Bygum Krarup (f. 1834, 1917). Indehaver siden 1941: Hans Jacob Theiss Errboe (f. 1881).
Adresse: Banegårdsplads 8, Aarhus.
Læs mere Apoteker i Aarhus

Aarhus Kioskselskab A/S. Grundlagt 26. maj 1900 af postmester i Grenaa Joh. Hansen (f. 1862, d. 1937). Omdannet til aktieselskab i 1903. Direktør (siden 1921): C. A. Kansing.
Adresse: Ryesgade 1, Aarhus.

Aarhus kontante Manufakturforretning, Peter Kock. Grundlagt i 1897 af konsul Peter Kock (f. 1871), der fremdeles er indehaver af forretningen.
Adresse: Søndergade 2, Aarhus.

Aarhus Kul- & Koks-Import ved S. Warrer. Grundlagt 12. april 1865 af Rudolf Wulff (f. 1838, d. 1896). Den 1. maj 1907 overtaget af H. M. Erhardi (f. 1873), der i 1926 solgte forretningen til A/S H. M. Erhardis Eftf. I 1932 overtoges dette firma af Sigurd Warrer (f. 1901), der samtidig købte A/S Aarhus Kul- & Koks-Import (grundlagt i 1880) og senere antog dette firmanavn. Sigurd Warrer blev i 1946 norsk vicekonsul og er fra 1948 konsul; han beklæder en række tillidshverv.
Adresse: Ny Banegårdsgade 45, Aarhus.

Aarhus Kul-Kompagni A/S. Grundlagt i 1898 af Julius Aug. Christensen. Omdannet til aktieselskab i 1921 med en aktiekapital på 2 mill. kr. Bestyrelsens formand: gross. Allan Christensen. Direktør (siden 1945): Børge Flach (f. 1906).
Adresse: Havnegade 6, Aarhus.

Aarhus Lædervarefabrik ved L. Thurm. Grundlagt 1. april 1910 af K. Thurm (f. 1881). Firmaet overtoges i 1934 af hans hustru, fru Laura Thurm (f. 1892). Denne optog i 1947 svigersønnen, Leo Gammelgaard Petersen (f. 1909), som medindehaver. Den daglige ledelse forestås af grundlæggeren, K. Thurm, og Leo Gammelgaard Petersen.
Adresse: Bruunsgade 46-48, Aarhus.

Aarhus Løveapotek. Den 6. jan. 1596 udstedtes det første apoteksprivilegium for Aarhus til Anders Caspersen (antagelig 1604). Siden 1888 har apoteket været i slægten Reimers besiddelse. Indehaver siden 1902: dr. pharm. Martin Niels Reimers (f. 1874).
Adresse: Store Torv 5, Aarhus.
Læs mere Apoteker i Aarhus

Aarhus Møbelfabrik A/S. Grundlagt i 1907 af Jens Nielsen, N. Møller og H. Rasmussen. I 1919 omdannet til et aktieselskab. Direktør og formand i selskabets bestyrelse: snedkermester Th. Petersen (f. 1886).
Adresse: Mejlgade 52, Aarhus.

Aarhus Møbelstel- og Stolefabrik ved H. Knak Jensen. Grundlagt i 1901 af Jens Jensen (f. 1871, 1941); derefter overtaget af sønnen, H. Knak Jensen (f. 1903). Af samme indehaver drives sammesteds Jydsk Ligkistefabrik, grundlagt i 1920 af ovennævnte Jens Jensen.
Adresse: Mejlgade 47, Aarhus.

Aarhus ny Missionshotel. Grundlagt i 1908 af Carl Nielsen (f. 1884). Nuværende indehaver: K. Jespersen (f. 1912).
Adresse: Frederiksgade 79, Aarhus.

Aarhus Oliefabrik A/S. Selskabet er stiftet i 1918 som fortsættelse af den af Aarhus Palmekærnefabrik i 1871 påbegyndte virksomhed, siden 1892 drevet af Aarhus Oliefabrik, Ltd.
Aarhus Palmekærnefabrik blev stiftet af firmaet Adler, Wulf og Meyer med tilslutning af købmændene Pontoppidan, Hans Broge m. fl. Fabrikens første direktør var Alfred V. Kieler (f. 1844). Den oprindelige fabrik var hovedsagelig baseret på fabrikation af palmekager til det danske landbrug, medens den af palmekernerne udpressede olie, der blev betragtet som et biprodukt, for størstedelen blev eksporteret. I 80’erne anlagde Kieler en fabrik i Libau.
Omkring 1892, da interessen for anvendelse af spiseolier til margarinefremstilling opstod, påbegyndtes under ledelse af direktør Fredk. Lausen (f. 1866) en med årene stadig stigende produktion af sesam-, jordnød-, palmekerne- og kokosolie, der i særlig grad fandt anvendelse i margarineindustrien. De betydelige tekniske forbedringer særlig i oliernes kvalitet, der kendetegnede de følgende års udvikling, må i særdeleshed tilskrives den senere tekniske direktør, dr. techn. M. C. Holst (f. 1875).
I 1902 oprettedes et datterselskab Oelwerke „Teutonia” i Hamburg ved Hamburg, og i 1907 oprettedes et raffinaderi i England under navnet Erith Oilwork, Lt, der i 1915 afhændedes til Maypole koncernen, medens „Teutonia” likvideredes i 1928.
I 1917 påbegyndtes opførelsen af et ekstraktionsanlæg i Aarhus sydhavn, hvor senere er opført hærdningsfabrik, raffinaderi og andre fabriker til forædling af olierne og disses biprodukter; endvidere er der opført pakhuse, tankanlæg, garager og værksteder m. m.
Aarhus Oliefabrik A/S råder nu over to fabriksanlæg i Aarhus: „Byanlæget” og „Havneanlæget”, beliggende henholdsvis i Aarhus by og Aarhus sydhavn, samt en fabrik i Esbjerg. Endvidere ejer virksomheden datterselskaber i Casablanca i Marokko, i Colombo på Ceylon og i Macassar på Celebes.
Virksomheden er indstillet på forarbejdning af alle arter oliefrø og kerner samt behandling af hval- og fiskeolier og fabrikerer nu: 1) Alle slags spiseolier og fedtstoffer til margarineindustrien samt til fabrikation af chokolade, biscuits, karameller, toffees, vafler og lign.; salatolier til konservesfabriker og husholdningsbrug; vitamin- og lecithinpræparater. 2) Standardiserede råolier, affaldsolie og fedtsyre til fabrikation af alle slags sæber og kosmetiske artikler. 3) Glycerin og stearinsyre. 4) Oliekager og skrå til kraftfoderstof for kreaturer.
Endvidere har virksomheden i samarbejde med Mejeriernes Fællesorganisation og Danske Kaseinproducenters Andelssalgsforening siden 1946 fremstillet kasein.
Under de to verdenskrige, hvor råstoftilførslerne standsedes, fremstilledes på Aarhusfabriken forskellige erstatningsprodukter; fra den Aarhus Oliefabrik A|S, „Byanlæget” i Aarhus 1. verdenskrig kan nævnes: Kartoffelmel, glykose, lyngthe, tranprodukter m. m., og fra den 2. verdenskrig kan nævnes: Behandling af fæhår, fremstilling af coffein, kaffe-aroma, pektin, vognsmørelse m. m., tørring af korn, grøntsager og sukkerroer. Endvidere behandledes de hjemmedyrkede olieråstoffer: Sennepsfrø og hørfrø.
I årene før krigen leverede Aarhus Oliefabrik A/S ca. halvdelen af Danmarks forbrug af vegetabilske og animalske olier; og af fabrikens produktion gik ca. 45% til eksport.
Aarhus Oliefabrik A/S’s aktiekapital, der i 1948 udvidedes med 5 mill. kr., er 15 mill. kr.
Selskabets direktion består af: direktørerne B. Skjold (f. 1882) og C. O. Gravenhorst (f. 1884).
Adresse: Aarhus.

Aarhus Papirforretning, Chr. Kielberg, papir en gros, posefabrik. Grundlagt i 1890 af Holger Jacobsen (f. 1873, d. 1922). I 1900 overtaget af D. Thykier og i 1917 af Christian Carl Krøyer Kielberg (f. 1875). Adresse: Frederiksgade 34-36, Aarhus.

Aarhus Partivareforretning, manufakturforretning. Grundlagt 12. april 1903 af Øyvind Hansen (f. 1878), der stadig er indehaver af forretningen; nu sammen med sønnen, Frank Øyvind Hansen (f. 1915).
Adresse: Frederiksgade 32, Aarhus.

Aarhus Pengeskabsfabrik, se M. H. Jæger.

Aarhus Piskefabrik, C. Prange. Grundlagt i 1885 af J. Salzwedel. I 1902 overtaget af Chr. Prange (f. 1870, d. 1912); efter denne fortsat af enken, og fra 1922 af sønnen Aage Prange (f. 1897).
Adresse: Trøjborgvej 2 C, Aarhus.

Aarhuus Privatbank A/S. Banken er stiftet den 14. august 1871 af borgmester von Schmidten, kancelliråd O. H. Nors og købmand I. C. Seidelin, købmand H. Meyer, købmand M. R. Koppel, købmand P. I. Hahn og købmand Harald Skovby. Bankens nuværende bestyrelse: fabrikant Ludvig Wohlert, der er formand, direktør, købmand V. Kier, direktør, fhv. handelsminister M. N. Slebsager, tømrermester E. Pedersen og direktør, konsul Kai Blicher.
Initiativet til det første orienterende møde om bankens stiftelse, som afholdtes 2. juni 1871, udgik fra generalkonsul Hendrik Pontoppidan, som imidlertid ikke ønskede at indtræde i det udvalg, som skulle forberede det nye bankinstituts virksomhed, og hvis medlemmer er nævnt ovenfor.
Banken begyndte sin virksomhed den 1. december 1871 i lejede lokaler i Rosensgade nr. 32.
Den første direktion bestod af ovennævnte I. C. Seidelin, der var administrerende direktør, O. H. Nors og Harald Skovby. Aarhuus Privatbank, afdelingen i København.
I april 1873 flyttedes banken til Store Torv nr. 3 og i 1887 flyttedes den til egen ejendom ved Bispetorvet, hvor den siden har haft til huse.
Bankens nuværende bestyrelse: fabrikant Ludvig Wohlert, der er formand, direktør, købmand V. Kier, direktør, fhv. handelsminister M. N. Slebsager, tømrermester E. Pedersen og direktør, konsul Kai Blicher.
Bankens direktion gennem årene: I. C. Seidelin 1871—1888, O. H. Nors 1871—1875, Harald Skovby 1871—1896, Fr. Nørgaard 1888—1909, C. V. L. Vilcken 1896—1918, Chr. Schou 1909—1916, Chr.D.A. Andersen 1916—, P. Schack Eyber 1918—.
Banken har foruden hovedsædet 4 indenbys afdelinger og 17 udenbys afdelinger og kontorer. Siden 1927 har Aarhuus Privatbank haft filial i København, først med domicil på Højbro Plads og nu i Nygade nr. 1. Denne afdeling ledes af vice-direktør I. Stausgaard
Hovedsædets adresse: Kannikegade 4—6, Aarhus

Aarhus Savværk A/S. Grundlagt 2. maj 1896. Blandt stifterne var tømmerhandlerne I. M. Jacobsen, Faaborg, og konsul P. Petersen, Aarhus, og selskabets direktør N. Svenningsen, som på grund af alder fratrådte 1. jan. 1918, hvorefter selskabets nuværende direktør, konsul P. J. Østergaard, tiltrådte.
Bestyrelsen består nu af: murermester C. E. Mikkelsen, der er formand, tømrermester H. Øvlisen, der er næstformand, selskabets direktør P. J. Østergaard, bankdirektør F. L. Jordahn og blikkenslagermester S. F. M. Salling. Fra starten og indtil 1918 drev virksomheden udelukkende fabriksvirksomhed — maskinsnedkeri for forarbejdning af bygningssnedkernes arbejde, inventar m. m., samt opskæring af dansk løvtræ, såsom bøg, eg og ask.
I 1918 optog firmaet en gros handelen med oversøiske træsorter, finerer, krydsfinerer m. ni., og denne del af forretningen har gennem årene taget et stadigt større omfang.
Firmaets kunder findes særlig blandt møbelfabrikker, bygningshåndværkere, skibsværfter, karosserifabrikker m.m., og der føres derfor et righoldigt lager af alle europæiske og oversøiske træsorter, finerer og krydsfinerer fra næsten alle verdens lande. Mahognitræ fra Amerika, Cuba, Afrika og Philippinerne, teaktræ fra Indien, egetræ fra Amerika, Japan, Rusland og Tyskland, kaukasisk nøddetræ m. m. Endvidere importeres alle mulige sjældne, eksotiske finerer, særlig til brug for møbelfabrikker, skibsværfter o. 1.
Selskabets første beliggenhed var ved Mejlgades port, men 18. aug. 1899 nedbrændte virksomheden totalt. Virksomheden blev genopbygget på den nuværende plads på Randers Landevej, nu kaldet Nørrebrogade.
Adresse: Nørrebrogade 43, Aarhus.

Aarhus Speditionsforretning ved A. H. Frederiksen. Grundlagt 27. juni 1911 af J. F. Wied, efter hvis død hans enke, fru E. A. Wied videreførte forretningen til 1936; derefter var J. C. K. Jensen indehaver til 1945, da den overtoges af A. H. Frederiksen (f. 1897), der tillige er indehaver af Aarhus ny Flytteforretning (grundlagt i 1934).
Adresse: Åboulevarden 96, Aarhus.

Aarhus Stempelfabrik og P. D. Buch, Stempelfabrik. Grundlagt i 1884 af P. D. Buch ( 1919). Indehaver (siden 1946): A. E. Jensen (f. 1919).
Adresse: Ryesgade 12, Aarhus.

Aarhuus Stiftsbogtrykkerie A/S. Grundlagt i en gård på Mejlgade 3. jan. 1794 af Niels Lund (f. 1753, d. 1825), som 30. nov. 1787 havde fået bevilling på at måtte „anlægge og holde et Adresse-Contoir og Bogtrykkerie” i Aarhus. I løbet af 1793 indrettedes trykkeriet og 3. jan. 1794 begyndte virksomheden ved udgivelsen af det første nummer af „Kongelig allernaadigst privilegerede Aarhuus Stifts Adresse Contoirs Tidender”, den senere „Aarhuus Stiftstidende”. Omdannet til aktieselskab 1. april 1927. Nuværende direktør: Civilingeniør Hans Kiær (f. 1876).
Adresse: Åboulevarden 49, Aarhus.

Aarhuus Stiftstidende. Grundlagt i 1794 af bogtrykker Niels Lund under navnet „Kongelig allernaadigst privilegerede Aarhuus Stifts Adresse Contoirs Tidender”. Det første nummer af bladet udkom 3. jan. 1794. Det nuværende navn optoges i 1831. I 1812 overtoges bladet og bogtrykkeriet af Adolf Frederik Elmquist og blev i denne families eje indtil 1904, da det overgik til redaktør Th. Funch Thomsen (f. 1859, 1923). I 1920 overtoges Aarhuus Stiftstidende af den nuværende chefredaktør Louis Schmidt (f. 2. febr. 1885), der tillige fra 1937—48 var direktør for det i 1937 stiftede A/S Aarhuus Stiftstidende; siden 1948 er sidstnævntes søn, Erik Schmidt (f. 3. dec. 1912), direktør for dette selskab.
Adresse: Kannikegade 14, Aarhus.
→ Læs mere Aviser i Aarhus

Aarhus Svaneapotek. Oprettet i 1750. Apotekets første indehaver var Aug. Ludv. Steube fra 1750—57. Fra 1918—41 blev det drevet af Orla Schmidt (f. 1887, 1942) og fra 1941 af dennes søn, Bent Emil Faurschow Schmidt (f. 1912).
Adresse: Vestergade 4, Aarhus.
→ Læs mere Apoteker i Aarhus

Aarhus Taske- og Kuffertforretning. Grundlagt i 1898 af Sofus Meinecke (f. 1872, d. 1933). Indehaver (siden 1914): K. E. Clausen (f. 1880).
Adresse: Nørregade 29, Aarhus.

Aarhus Trædrejeri og Skibsratfabrik. Grundlagt i 1899 af Poul Andersen (f. 1874). I 1950 overtaget af sønnen, Knud M. Andersen (f. 1924).
Adresse: Fiskergade 83, Aarhus.

Aarhus Tømmerhandel, Niels Barnow & Co. Grundlagt 25. okt. 1852 af M. Meden (f. 1827, d. 1902). I 1896 overdraget til J. M. Jakobsen (f. 1864) og P. Petersen (f. 1862). Den 1. jan. 1905 optoges Niels Barnow (f. 1876) som associé; han overtog firmaet 1. jan. 1914 sammen med sin svoger, S. J. Henrichsen (f. 1873, d. 1924). Den 1. maj 1939 optog N. Barnow sine sønner, Erik Barnow (f. 1904) og Poul Barnow (f. 1907), som medindehavere.
Adresse: Randersvej 2, Aarhus.

Aarhus Uldtricotage- & Garnforretning. Grundlagt 28. april 1885 af Svend Andersen (f. 1858). Nuværende indehaver: frøken A. N. C. Andersen (f. 1892).
Adresse: Guldsmedgade 18, Aarhus.

A/S Aarslev Sav- og Hammerværk. Grundlagt den 1. maj 1876 i Aarslev af Hans Kjeldsen (f. 11. april 1835, d. 22. april 1903) som bygningstømrer- og karetmagerforretning. Hans første værksted var i „Rullestuen” i nuværende Rasmus Kjeldsens Gaard over for Aarslev Skole. Omkring 1860 oprettede han sammen med sin svoger, Rasmus Andersen, Aarslev Teglværk, som i 1878 overtoges af købmand Hans Broge, Aarhus.
I foråret 1875 købte Hans Kjeldsen grund ved Volbæks nedre løb umiddelbart op til den samme år anlagte landevej fra Brabrand til Constantinsborg. Her anlagde han et værksted til vognfabrikation. Det nye værk, hvis drivkraft var en vandturbine, var i gang 1876, og i de første år fabrikeredes udelukkende vogne.
Sidst i 1880erne begyndte Hans Kjeldsen at udføre savværksarbejde i sin fabrik, der nu beskæftigede 15— 16 mand og han gav sin virksomhed navnet Aarslev Savværk.
Den 1. maj 1892 optog Hans Kjeldsen sin svigersøn, Peder Mogensen (f. 11. maj 1861, d. 25. marts 1939) som kompagnon og firmaet antog navnet Kjeldsen & Mogensen, medens fabrikken blev kaldt Aarslev Sav- og Hammerværk.
I 1894 anskaffedes en dampmaskine, da vandturbinen ikke vedblivende kunne yde tilstrækkelig drivkraft til fabrikken. Virksomheden skiftede efterhånden karakter, idet vognfabrikationen indskrænkedes mere og mere for at give plads til fremstilling af redskaber til mark- og havearbejde.
Den 22. april 1903 døde Hans Kjeldsen, og det følgende år lededes virksomheden af P. Mogensen med Hans Kjeldsens enke, fru Grethe Kjeldsen, som medejer. I 1904 indtrådte sønnen, Peder Kjeldsen (f. 8. marts 1882) i firmaet, men allerede 1. august 1907 udtrådte han. P. Mogensen overtog da hele virksomheden som eneindehaver.
I 1908 opførtes en ny, større og mere tidssvarende fabrik ved siden af de gamle fabriksbygninger. Gennem årene er der jævnlig foretaget udvidelser og moderniseringer på fabrikken, som nu til stadighed beskæftiger 50—60 man Den 1. oktober 1918 overgik virksomheden til et aktieselskab: Aarslev Sav- og Hammerværk. Den 1. august 1924 erhvervede P. Mogensen selskabets aktier, hvorefter det videreføres som et familieaktieselskab.
Den 25. marts 1939 afgik P. Mogensen ved døden. Hans søn, direktør for A/S Ry Mølles Fabrikker, Karl Mogensen (f. 22. april 1900) blev formand for selskabets bestyrelse. Som Sv. C. Overgaard Aarslev Sav- og Hammerværk administrerende direktør tiltrådte svigersønnen, Sv. C. Overgaard (f. 20. juli 1900).
Selskabets bestyrelse består foruden af ovennævnte Karl Mogensen og Sv. C. Overgaard af redaktør H. P. Heeland, Gentofte og P. Mogensens datter, frøken Elna Mogensen (f. 27. maj 1903). Aktiekapitalen er på 370.000 kr.
Adresse: Aarslev pr. Brabrand [ved Aarhus].

Aarhus Vejviser. Grundlagt i 1876 af S. Birch og G. Thorsen. Senere overtaget af De forenede Bogtrykkerier ved Mads Hansen (f. 1859, 1949). Siden 1948 udgives Aarhus Vejviser af Jydsk Reklame Bureau ved frøken J. Andersen.
Adresse: Søndergade 56, Aarhus.
→ Læs mere Aarhus Vejvisers historie

Aarhus Værktøjsmagasin A/S. En gros- og detailforretning. Grundlagt 5. dec. 1905 af Johannes Hansen (f. 1868, d. 1944), der siden 1896 havde drevet en isenkramforretning i Assens. Ved grundlæggerens død overtog hans søn, M. E. Nørup Hansen (f. 1904, d. 1950) firmaet.
Forretningen havde oprindelig til huse i Guldsmedgade; i 1924 flyttedes til egen ejendom Søndergade nr. 70, som for den allervæsentligste del er indtaget til firmaets forskellige afdelinger, derudover har firmaet tre bygninger i Eckersbergsgade til lager.
Firmaet handler med værktøj til mange fag, beslag til bygninger og møbler, maskiner for jern- og træindustrien, krydsfiner, møbelplader, træfiberplader og forskellige bygningsartikler. En gros-afdelingen har med alle disse varegrupper en stor kundekreds over hele Danmark, endelig har firmaet særlig afdeling for radio. Virksomheden beskæftiger ca. 70 personer.
Den 1. jan. 1950 omdannedes firmaet til et aktieselskab med en aktiekapital på 750.000 kr. og med ovennævnte M. E. Nørup Hansen, fru Inger E. Nørup Hansen (f. 1902) og prokurist Chr. Møller Jensen (f. 1892) som stiftere og bestyrelsesmedlemmer. Direktionen kom til at bestå af nævnte M. E. Nørup Hansen og Chr. Møller Jensen. Efter Nørup Hansens død 19. marts 1950 er Chr. Møller Jensen enedirektør, i øvrigt har bestyrelsen suppleret sig med købmand Poul Pedersen, der også er blevet aktionær i selskabet.
Adresse: Søndergade 70, Aarhus.

Aarhus Æskefabrik ved H. E. Jensen & Søn. Grundlagt i 1896 af fabrikant Køhler. Indehavere (siden 1924): H. E. Jensen (f. 1875) og A. A. E. Jensen (f. 1897).
Adresse: Anholtsgade 4, Aarhus.


→ Læs mere forretningerne opsat kronologisk efter etableringsår


Δ Til toppen