Peter Anton Buchtrup

 

Købmand Peter Anton Buchtrup blev født 16. november 1845 i Dråby, Randers Amt. Han døde 17. juli 1915 i Aarhus.

P.A. Buchtrup A. Buchtrups Kolonial-, Vin- og Delikatesseforretning. Hjørnet af Søndergade og Østergade i Aarhus. Foto 1931.

Han var søn af gårdmand Christian Severin Buchtrup (1814-1898) og hustru Anne Lovise Nellemann. Blev i 1874 gift med Emma Elisabeth Petersen (1851-1919). De fik døtrene Anne Luise, Emma Elisabeth, Clara Alberta, Ingeborg Emilie, samt sønnerne Poul Johan Buchtrup og Preben Arnold Buchtrup.

Peter Anton Buchtrup blev handelsuddannet i Ebeltoft og Grenå. Var handelsmedhjælper og kontorist først hos hos C. B. Christensen i Skolegade i Aarhus, herefter hos konsul J. P. Sejersen i Aarhus. Den 18. september 1873 startede han en lille urtekramhandel i Søndergade 46 i Aarhus. Den arbejdede han op til en stor landskendt forretning i kolonial- og delikatessevarer, der senere flyttede til Ryesgade 32.

Forretningen fik i 1913 tildelt prædikatet Kongelig Hofleverandør. Han blev Ridder af Dannebrogsordenen.

Købmand Poul Anton Buchtrup. Foto 1913

Gennem årene havde han mange tillids- og bestyrelseshverv: i Aarhus Handelsforening, Højrevælgerforeningen, velgørenhedsforening, Dyrenes Beskyttelse samt i Aarhus Spare- og Laanekasse. Endvidere var han med i frimurerbevægelsen.

Efter hans død i 1915 blev forretningen videreført af enken og sønnen Poul Johan Buchtrup. Ved 50-års jubilæet i 1923 var der i forretningen beskæftiget 16-17 mand.

I 1934 blev købmandsforretningen overtaget af købmand Anders Kristen Greve Rasmussen, der tidligere havde været direktør for Bagernes Rugbrødsfabrik i Horsens, og haft Martin Malbergs købmandsvirksomhed samme sted.

I september 1973 fejrede forretningen 100 års jubilæum i Ryesgade, stadig under navnet P.A. Buchtrup kolonial.

Sønnen Poul Johan Buchtrup

Købmand Poul Johan Buchtrup  blev født 29. august 1882 i Aarhus, og døde 7. januar 1926 i Aarhus. Søn af købmand Peter Anton Buchtrup og hustru Emma Elisabeth Petersen. Blev 1915 gift med Betty Bolette Marie Giehm.

Han var handelsuddannelse og i en længere årrække medarbejder i faderens købmandsforretning P.A. Buchtrup i Søndergade i Aarhus. Forretningen var grundlagt i 1873, og efter faderens død i 1915 overtog Poul Johan forretningen sammen med sin mor Emma Buchtrup.

Poul Johan Buchtrup var medlem af bestyrelsen for Aarhus Øresparekasse, Velgørenhedsselskabet og Dyrebeskyttelsesforeningen.

Sønnen Preben Arnold Buchtrup

Fabrikant Preben Arnold Buchtrup blev født 18. oktober 1875 i Aarhus, og døde 27. oktober 1958. Søn af købmand Peter Anton Buchtrup og hustru Emma Elisabeth Petersen. Han blev i 1900 gift med Emilie Jensine Caroline Blum.

Han blev oplært ved handelen. I 1905 oprettede han Buchtrups Annonce Bureau, som han udtrådte af i 1915. I 1910 grundlagde han Buchtrups Reproduktions-Anstalt, der i 1924 blev omdannet til aktieselskabet Buchtrups Klichéfabrik i Rosenkrantzgade 23, Aarhus med Preben Arnold som direktør.